Профіль

идиётец

идиётец

Україна, Київ

Рейтинг в розділі:

Останні статті

Орки

  • 22.05.22, 23:54
ну нафіг... дуже багато буков. не читайте.
шотсторіз: орки - то не люди.

  і збрехав окаянний: передав їх, зв'язавши, татарам;
а город взяли і людей посікли і тут кістьми пали;
 а князів вони задавили, поклавши під дошки,
а самі зверху сіли обідати
,

Що таке орки?


 З візуальних рядів, пригадуємо, що орки - істоти, ззовні дуже схожі на людей: в них є по дві руки, ноги, голова, тулуб. Але все це викривлено, спотворено аж до відмінностей, що не можуть бути досягнуті природніми змінами людського організму.
Їх орда функціонує на принципах постійного захоплення нових територій з ресурсами та повного й незворотного їх використання.
Важливою рисою орди є принципова відмова від усіх механізмів відтворення використаних ресурсів, навіть для підтримання свого існування на захоплених територіях.

Але то все - візуальний ряд. Завдання якого було відобразити відмінність внутрішнього стану психіки , моралі та принципів існування, що відрізняють людей та орків.

 Бо орки мають той самий зовнішній вигляд, що й люди.

 Без детального розуміння відмінностей, ефективне реагування на б.я. дії орків - у людей може викликати фатальні, для них, помилки.

 Як виникли орки?

 Біологічно, люди та орки мають теж саме коріння. Під час створення перших соціальних відносин не тільки в середині однієї групи, а й між різними групами - існували можливості по різному їх розвивати.
Деякі групи мали змогу лишатися на невеликому ареалі пересування. Задовольняючи свої потреби у їжі та збиранні плодів, вони знаходили або допрацьовували природні прихистки.

 Що згодом стали їм житлом.

Наявність житла сприяла кращому виживанню та збільшенню групи. Але, в умовах обмеженості житла та ареалу безпечного пересування, накладала певні (невеликі) обмеження на кожну особу.
Що важливо, ці обмеження не були життєво необхідні, здійснювались за вільним вибором та впливали лише на можливості загального поліпшення життя.

- Поступитися чимось одним, щоб отримати покращення в іншому.
- Прийняти незручність від інших, щоб вони прийняли незручності від тебе.
- Користуватись загальними здобутками на умовах додання до них своїх особистих.

Саме на цих критеріях почало базуватися формування соціальних відносин людей.


 Та були й інші групи первісних людей, що об'єднувалися на територіях, де не було близьких природніх прихістків.
І ті групи також вели себе по-різному:
Всі вони мали мігрувати, у пошуках іжи та легших умов виживання. Постійне пересування накладало жорсткі вимоги щодо фізичного та психічного стану його учасників .
Та раніше чи пізніше такі групи знаходили місце, на якому створювали своє житло та приєднувалися до принципу соціальної взаємодії.

Та існував ще один різновид кочуючих соціальних груп
.
Вони надали перевагу використанню здатності Землі до самовідтворення.
Себто, якщо постійно кочувати, то через довгий час, можна повернутися на те саме місце та мати майже ті ж умови для споживання, як до початку користування.
Або використовувати навіть кращі умови, створені вже сталими групами.

За допомогою насильства.

Так з'явилися орки.

Головна відмінність від територіальних конфліктів між групами, що вже мали житло або шукали його, у тому,
що групи первісних орків принципово не бажали його мати,
вони просто користувалися ресурсами територій та й шли далі.

Такий засіб існування накладав зовсім інші принципи формування соціуму:

- потреба у постійних війнах та внутрішніх сутичках, як засобі забезпечення особистого існування
- постійна особиста конкуренція: ті, що встигали швидше розграбувати , отримували кращі умови виживання.
- тотальна ієрархія:
Перші конфлікти при розподілі награбованого, швидко створили пірамідальну систему розподілу(у мобільних умовах) та  владу(саме як право на відповідну частку розподілу, а не коригування ефективності діяльності соціуму).

Будь які суперечки з ієрархією призводили лише до залишення незгідного поза шляхом орди.

Така система стимулювала досить протилежні якості, які мала мати особа, щоб просто вижити.
З одного боку, безумовне підкорення вищим щабелям влади.
З іншого, постійні сутички з однорівневими за право залишитись на рівні та отримувати звичну частку награбованого.
І з третього - намагання послабити вищі щаблі, щоб отримати право на більшу частку.

Припинення виконання особою б.я. з цих вимог - відкидало її на нижчі щаблі існування. Соціальні відносини орків були зосереджені на ефективності
 протистояння особистості та соціуму.
І це є важливою відмінністю від соціальних відносин людей, що зосереджені на
співпраці особистості та соціуму
.

Постійні пересування орків виявляли нові незайняті місця для життя, які досить швидко ними спустошувались.
Тут важливо, що більш складні дії для здобування їжі та її транспортування сприймалися як ознака спустошення регіону та необхідності подальшого кочування.
 А покинуті місця займали більш відповідальні та працьовиті групи.
 
Сутички з захищаючими свої ареали групами - зробили вбивство та війну для орків звичним, а відношення до цього - ординарним.
Просто засобом існування, без якого їх виживання було неможливо.
 Так з'явилося оруелівське "війна - це мир".
Якщо в особи виникали окремі особисті бажання та вона починала їх втілювати - це заважало безперервному руху орди, та особа залишалась на місці втілення своїх бажань. А без захисту орди - потрапляла у рабство.

Так виникло  "свобода - це рабство". для орків.

А постійне придушення своїх бажань, при їх постійному виникненні - призвело до створення двох, а потім й більшої кількості особистостей ( в залежності від кількості рівнів піраміди розподілу, з якими спілкувався індивід).
Себто, до шизофренії. А точніше - психологічної мімікрії.
Саме за допомогою миттєвої мімікрії й стало можливим відокремити втілення власних бажань від вимог орди на марші.Та при цьому, й залишатися під захистом орди.

Саме здатність орків до психологічної мімікрії - дуже часто вводить в оману людей.
Бо ж люди таку рису вважають рідкісною хворобою і не розраховують на неї, як тотальну ознаку виду.
 
З часом, різні групи орків стали частіше програвати сутички з більш розвинутими осідлими і вимушені були кочувати по менш придатним территоріям.
Вони витискалися з різних соціальних груп, народів та націй та збивалися у єдину орду, що об'єдналася лише принципом "іти, щоб їсти".
Треба зазначити, що досить великі частки орків - залишалися на територіях оседлих.
Але єдиною умовою їх асиміляції була відсутність достатньої групи, клану.
Без наявності такої групи, вони не могли використовувати свої переваги спонтанної агресивності та нав'язування своїх бажань соціуму за допомогою сили.
Та потреба у наближенні до особ спільного виду завше їх збиває до купи, бо полегшує їх існування.
Тому, з часом, у б.я. закритому соціумі, орки все одно об'єднуються та намагаються відокремитись від цього соціуму.

 Ще з часом та технічним прогресом, орки були випхані до найменш легкоресурсних територій, де майже не залишилось достатнього місця для "йди , щоб їсти"
 та були змушені пристосовуватися до вже домінуючого засобу існування оседлих.
При цьому, зберігши усі видові відмінності на генетичному рівні.
Та вони не втратили принципів функціонування орди, загарбуючи ще менш придатні, але гігантські території Уралу, Сибіру, Далекого Сходу та Північної Азії.

Та сталася "оказія"(вас не дивує це слово? розберіть його по частинах).

 Останні 30 років...
Змінилася система керування ордою.
Замість стандартної ієрархічної системи розподілу загарбаного... себто, коли навіть найнижчим щось перепадало.
Фактично, увесь зиск від загарбання ресурсів, почала отримувати лише дуже вузька верхівка. Тож орда почала потребувати своє.
 Отже, треба розуміти,що потребу у подальших "територіях для їсти" - ініціювала не верхівка...
 Це загальна потреба всієї орди.

Як ви бачите, відмінності у процесу побудови психіки людей та орків створили два ззовні схожі, але внутрішньо принципово відмінні підвиди колишнього homo sapiens. Відмінні по принципу відношення до схожих на себе

Як функціонує орда?


Орда існує, поки рухається.
Використання наявних ресурсів задля задоволення проблем лише у терміні на сьогодні.
Завтра буде завтра.
Одночасно: прямування до зменшення числа ресурсоспоживачів та підтримання числа орків, достатнього для потрібної загальної маси орди. Що призводить до постійного зниження вартості однієї ордоодиниці.
Цінність життя особи залежить від положення у ієрархії
"Оседлі не можуть перемогти орду, бо їй завше є куди піти та відтворитися. На відміну від оседлих"(що в сучасних умовах, вже неправда).
Себто, самозбереження(навіть ядерне) не потрібно.
Сила орди у її кількості.
Надто велика орда відразу розпадається.
Тільки хан визначає кількість орди, відповідно до своїх сил.

Чи можна орку стати людиною? Чи можна людині стати орком?

Це дуже делікатне питання.
Орк - постійно у русі та не має бажання опановувати все більш складні та делікатні людські відносини. Для цього потрібно зупинитися. А для орка це смерть. Щоб змінити своє ставлення, йому потрібно наново прожити усі ті тисячі років. А це можуть занадто мало орків.

 Людина навпаки, досить часто потребує зміни місця та житла. І відправитись у "незкінченний похід", це всього лише один з варіантів.

Адже вона має право вибору.

 Має доти, доки не стане ордою.

Отже, припускаю, що орк не може стати людиною, а от людина стати орком(при певних обставинах)  - може.

Шановні українці!
 Скажіть чесно. Що саме буде відрізняти ваше життя у вільному світі, від життя під ордою?

 Відсутність права вибору.


Така фігня, яку ви не помічали, завше її маючи.

Як зупинити орду?

Якщо ви прочитали інше, ви вже знаєте відповідь.
Для свого життя, орда має рухатись. Фізично, соціально, інформативно.
Орда - як вірус,що не можна визначити, живе воно чи ні.
Можливо лише відокремити орків від людей.
Саме як вірус.
Повна та тотальна ізоляція, відсутність контакту.
Без поживи, орда почне пожирати саму себе.
А місця, що почали відокремлюватися від орди
(по суті, просто менші ордочки) - також вводити у карантин.
Всі.
Термін карантину не менший ніж час на зростання двох половозрілих осіб, одного роду.
Регіони, що позбутися вірусу орків, будуть приєднуватися до людей природньо, без додаткових тестувань.
 Саме з за орків, населення Землі не може вийти за межі свого початкового ареалу.
Адже вони нивелюють зусилля соціумів на розвиток, протидіючи їм по своїй природі.
Тож Велике Тестування та Внутрішній Карантин має пройти усе населення Землі.
Це всього лише біля 35 років.
Задля життя та Всесвіту.

Вова, пора референдум

  • 14.02.22, 00:00
Да, Вова, пора.
Пора хоть раз(!) услышать всех. Перед тем, как кидать этих всех в мясорубку.
И вопросы поставить внятные и честные, часто неприятные.
Это будет справедливо.
Честно рассказать людям, кто-куда и чего хочет,
по каким настоящим причинам, над людьми нависла возможность потерять самое ценное - свои жизни.
Рассказать людям, какие есть варианты для того или иного развития будущего.
Все варианты.
а не один-два.
И пусть они ответят.
И потом, без манипуляций, да подтасовок получить и обнародовать ответы.
И следовать настоящему , а не личнопридуманному, гласу народа.

Поверьте, Владимир, все заинтересованные стороны не смогут вам помешать услышать глас народа. И дадут для этого нужное время.

И когда мы каждый(!) выскажемся. и подпишемся под своим словом.
Тогда вы объявите решение.
Нет, не свое.
Решение большинства.

И тогда мы, обычные люди Украины, примем это решение и пойдем за ним.
И ни одно стороннее лицо нас не сможет остановить, никакой военной силой.

Я не стану комментировать кто-куда и кого кинул и кто чье горло собирается передавить.

Я предоставлю возможность читателям предоставить свой список вопросов на такой референдум.

Середина лета 20.21

  • 20.08.21, 19:04
Да, сегодня 20 августа, но именно сегодня -

Середина лета.

Ибо именно сегодня наслаждение окружающим миром, перестало затмеваться спешкой в его получении

Памяти Андрея Мягкова

  • 20.02.21, 21:33
Интеллигентность - это когда вам топчут ноги, 
а вы уступаете всем им место, чтоб они потоптались друг на друге.

Уходят последние, из предержащих достоинство человеческое.

"У меня двое - мальчик... и мальчик".
Имя твое, как и мягкость человеческая, уходят в прошлое.

Знаете, с вами было хорошо, с вами ВСЕМ можно было чувствовать себя людьми.
И даже, если вы незначимый, и не супергерой, - можно было утонуть в заводях нашей внутренней глуби.
и радоваться этому.

Доброта.

Такое , нынче ненужное чувство. Которого до беспамятства, болезненно, ищут все супергерои.
А вот она, здесь.

"со мною вот что
происходит
ко мне мой старый друг
не ходит
а ходят в праздной
суете
разнообразные
не те"

Умение найти среди человеков, Человека. 
Того, к которому стремиться душа. Которому не жалко, и не страшно доверить самое-самое.
И никогда не пожалеть о том.
Быть таким Человеком.

Выигрывать бои нужные, проигрывать бои нужные.... и не сражаться в боях не нужных.

"только крыши.
снег.
и кроме
Крыш и снега
никого."

Не завидовать. Не страдать.
Быть счастливым тем, что тебе отпустила судьба.

О сколько. 
Сколько чувств ненужных, 
дыханьем вдохновляет жизнь.
Тебе лишь видятся наружными.
Но ты - держись.
души держись.

"Ребята. ребята. Люди!
у меня родился очень важный тост.
Давайте выпьем за нашу дружбу!"

А давайте. Давайте выпьем, хоть это и вредно. Но за наличие дружбы - можно и рискнуть.
Ведь вы еще не забыли, какая она - дружба настоящая? нет, не забыли?
и ЧТО вы готовы за нее отдать, чем пожертвуете?

Андрей, вы один из последних людей, что не только смог признать свою ошибку, но и создать из нее любовь.

Мы теперь будем мерятся по вам.
И как признавать ошибки, и как создавать любовь.

Спасибо вам за это.

Вечерний просмотр или Время Утесова

  • 05.02.21, 22:04
Знаете, мне любиться Утесов. Сочный голос, теплые песни... и еще что-то такое.
Вот вечером , решил порыться в ютубе и послушать его. 
под коньячек, в одиночестве.
Нашел одну, вторую, третью... потом случайно наткнулся на советскую телепередачу, что-то типа квартирника.
Начал смотреть, и вроде отвернуло - совковая слащавость и правильность.

Но смотреть продолжал. И продолжал. Что-то не отпускало.
Пришла с работы жена - голодная и усталая. Кинулся ей быстренько что-то готовить, а с компа продолжала звучать передача.
В итоге у нас получился чудесный ужин, под передачу, смотреть которую было интересно.
Жена сказала: "Я уже сто лет не смотрела телевизор, но то, что мы посмотрели сейчас - доставило мне удовольствие".

И я задумался. От чего же? Обычный совсковый квартирник - сейчас таких миллион на каждом канале.
Захотелось понять что же отличает эту передачу от тысяч других, которые я не смотрю.
Много чего отличает. Личности. Культура. Импровизация.
Но,  самое главное - полное отсутствие желчи. Издевки над ближним. язвенности. Самовлюбленного хихикания, пиара и манипуляций.

Возможно, именно поэтому я досмотрел эту передачу до конца - отвык смотреть что-то, от чего не надо напрягатся.

Знаете, последние 5 лет я провел в курилке, среди простых рабочих людей.
 И за это время... их речи, от которых бы не несло злобой и желчью - могу пересчитать на пальцах рук.
До этого, 25 лет пробыл в компаниях различных высоколобых интеллектуалов. В их речах я тоже не слышал добра - язва, издевка, желчь. Пусть и сдобренные порциями красивых фраз - не переставали быть язвой, издевкой и желчью.

Я так давно не слышал того, от чего не надо было бы напрягаться...
пожалуй, в последний раз это было за праздничным столом у бабы Раи и деда Вани, которых уже давным-давно нет. 
Но песни и смех у этого стола - звучат в моей памяти до сих пор.

Время Утесова. Страшное время. Люди гибли пачками. Возможно, именно это их заставляло общаться между собой прямо и тепло. Обратил внимание, как принципиально отличаются от когорты "времени Утесова", тогда еще молодые Ширвинд и Державин. У этих уже проскакивают толики язвенности, они ведь выросли в более благополучное время.

И еще заметил. Когда в песнях проскакивало "Москва, москвичи"" и пр. - невольно убирал звук. Не потому, что было стыдно - просто не хотелось слышать эти слова. Хоть я и понимаю, что они обусловлены тем временем.

Что-то мы упустили с тех времен. 
От туда не надо брать все. 
Но что-то лучшее - вполне достойно было бы быть взятым.
Хотя бы то, спокойное , культурное и заинтересованное общение
(пусть и слегка дифирамбное)
, что было в этой передаче

Не перебивать

  • 26.01.21, 11:36
Искуйство общения - постепенно уходит от нас.
Ведь общение - это обмен. Обмен мнениями, мыслями, прошлым , будующим.
А обмен предполагает, что все стороны выскажутся полностью.

Все реже и реже наблюдаю это.

Чаще люди, в стремлении доказать , что они ЗНАЮТ это - перебивают и доказывают...
Доказывают, натыкаясь на соответственные перебивания.

Старый анекдот:
Два умных : 
полностью выслушают мнения друг друга и поблагодарят.

Умный и дурак:
 умный попытается  высказать свое мнение. Если его пербьют - выслушает мнение оппонента и поблагодарит за него. Дурак будет уверен, что он победил в споре.

Два дурака:
будут беспрестанно доказывать правоту своего мнения. Победит более тучный. или с пистолетой.

Мне, в последнее время, стали почему-то часто говорить, что очень внимательно слушают меня.
Потому, что я говорю тихо и при перебивании - сразу замолкаю.

Зачем же мне перебивать?

Конечный итог пандемии

  • 07.01.21, 02:35
Это, когда мы будем бояться больше, чем любить.

Отец и дочь

  • 18.12.20, 15:23
Моя дочь уже взрослая. Ей 24.
Они, с парнем, переехали и живут уже сами.
И начали они, столь сложный период, в самое начало коронавируса.
У меня нет теперь возможности взять ее за руку и поговорить. нет возможности сурово нагавкать и принудить опытом поступать в жизни так, как хочется мне.
Я лишь стою и иногда протягиваю руки. к небу. для страховки, на всякий.
Иногда созваниваемся, ей еще надо слышать наши голоса.
Изредка встречаемся, живем в соседних городах.

Недавно у нее был день рождения. 
Каждый год, этот день ВСЕ очень ждали и начинался он одинаково:
Я ночью писал ей стихи, и мы с женой надували ей воздушные шарики, рисовали плакаты и наполняли ее комнату детским счастьем. Она, даже будучи уже достаточно взрослой, ждала этого. Детского счастья.

В этом году она жила уже не с нами, а у меня с женой были существенные подозрения на корону.
И поэтому, мы вместе решили даже не встречаться. Но не смогли.
Взяли шарики, шампанское и подарки - поехали к ним, с самого утра.

Это было очень странное из наших "обычных" дней рождения:

Площадка возле лифта. По ней развешены детские шарики, а по углам стоят четыре человека , в масках.
 И поздравляют одну из них с ДР. 
Сюрприз нам удался. 
Но я не мог обнять свою дочь на ее день рождения, ведь мы так договорились.
Знаете, я  - твердый человек. Но не смог сдержать своего обещания, и все таки ее обнял. Хоть и весьма странно - за колени. Обняла и ее мама, моя жена. так же.
Мы плакали, в этот праздничный день. Но наш плач не был горестным.

Она многого достигла вопреки. Вопреки нормам, укладам жизни и общественным привычкам. Будучи инвалидом II группы, она получила золотую медаль, красный диплом, а сейчас - и хорошую и хорошо оплачиваемую работу. Что для нее, выходца из нашей очень бедной семьи - крайне важно.

Я, не будучи в состоянии помочь ей деньгами , - всегда старался правильно ее настроить. Настроить так, чтобы все получалось. А это, при ее сходном со мной, упрямом и своенравном характере, - очень не легко. поверьте.

Но сейчас она уже не со мной - сама. И сама все решает. как хотела. Пока ее решения - хороши. Но она, не обладая опытом, не знает насколько быстро все это может изменится. 
Вовсе не потому, что решения будут не оптимальными - потому, что в мире за волной успеха - всегда идет провал между волнами. А тот, кто не верит в этот провал - всегда может захлебнуться.

Она иногда звонит. 
Ей нужна еще наша поддержка. 
Моя жена - отдает все, лишь бы эту поддержку выказать.
А я вот нет.

Я , по прежнему, стараюсь предостеречь, наставить и подсказать. Ведь она этого не видела еще и не знает. а я - знаю.
И выходит так, что дочь моя, ища поддержки и тепла - постоянно натыкается на мои увещевания.
Со временем, это переросло в конфликт, она устала от увещеваний. Ей кажеться, что она уже успешна и так будет всегда.

Я совершенно четко понимаю, что вместо моих умствований - ее нужно просто обнять за колени, как на дне рождения.
Но я знаю, что это ее расслабит и не даст развиваться.
И, поэтому, не позволяю себе ее снова обнять за колени.

Хоть и очень хочеться.
тяжко.

Право на социальную хирургию

  • 09.11.20, 23:08
Снова о коронавирусе.
По исходу восьми месяцев борьбы, человечество не смогло найти методы победы над ним.
Это очень грустный факт.
Обещания вакцин - тупо разбиваются о статистику повторных заражений.
Поэтому, уже стоит серьйозно рассмотреть к чему приведет мир "жизнь с короной".

Интернет. средство общения, комуникаций... но не действий. 
Попытки роботизирования пожеланий человеков и претворения их в действия - слишком слабы. 
На данный момент, они могут обеспечить выживание очень малого числа людей, недостаточного для гарантии выживания вида в целом.
Поэтому, можно четко определить, что интернет СЕЙЧАС играет негативную роль. Роль разделителя. Изолятора. 
Одной особи от другой.

Мейнстрим пандемии на социальное дистанцирование, отсутсвие личных контактов и пр. - тоже имеет целью создание устойчивой привычки на изоляцию одной особи от другой.

Во всех своих тысячелетних бедах и вызовах, человечество выживало исключительно благодаря социальному объединению. Взаимопомощи.

Сейчас, условный некто, фактически забирает возможность такового объединения у людей, как вида.

И, в совокупности с отсутствием практического метода излечения, нас разделили и будут резать по одному.
И для этого - вполне достаточно ресурса даже текущего вируса, без жестких модификаций(которые тоже возможны).

Пусть вы скажете: "изоляция - это временная мера. вот-вот нас попустит, и мы снова вернемся к нашей обычной социальной жизни"...
Простите, уважаемые... а есть хоть какие-то реальные предпосылки к тому, что нас "вот-вот попустит"?

К чему это я?...
Человечество сможет выжить только так, как раньше и выживало - сражаясь бок о бок и во всем помогая друг другу.

И все мыслишки о том, что "я - изолируюсь, глядишь и пронесет"  - разбиваются о простую истину.
Истину о том, что СЕЙЧАС, ни одна особь не способна на автономное существование: 
будь то это селянин, выращавающий лично себе пожрать 
или высоколобый хайтек, обеспечивающий себе технологический комфорт.

А если мы не способны на автономность, то мы его подхватим.
Ибо с каждой минутой число вирусов растет, и питательной средой для него являемся мы, человеки.

Живите вместе.
Встречайтесь. Пожимайте руки. Целуйтесь. Трахайтесь.Общайтесь.
 Ищите возможности и шансы победить этот вирус.
Но, обязательно, все вместе.
Только коллективный разум человечества способен преодолеть этот вызов.
На этом пути возможны колоссальные жертвы.
Умереть можешь ты, она, он и даже я.
Так уже бывало.

Но вместо тебя или меня могут выжить наши дети. 
Или их дети. 

Выход обязательно найдется. 
И тогда наша жизнь окажется не напрасной.
Главное, не дать возможность социальным хирургам обрезать нас. человеков. 

до приемлемых им, размеров.

Не знаю , как вам, но "жизнь" бройлеров меня не прельщает.

О том, как прошли эти выборы.


Заметка для себя. 
Чтоб не забыть чего, если наши мозги кому-то снова захочеться кошмарить.

Пошел на участок около полудня. В период, тэкскэть, максимального наплыва. Участок - это наша школа.
Внимательно оглядел столбы, на предмет рекламы. 
В прошлый раз были завешены кандидатами, а сейчас сияют чистотой объявлений о работе.

Несмотря на прайм-тайм, електората крайне мало, фактически заходят по-одному раз в 2-3 минуты и судоржно ищут очередь. Почти, как на рыбалке.

Но вот сервис-персонала, выделенного на богом забытый участок , прилично : 3 экзитпольщика и наблюдающий, 3 зеопросчика и наблюдающий, два мента с кулеметами наперевес, человек 14 комиссии и по полтора наблюдающих от ведущих политсил(т.е. около семи-восьми). На улице - две группки во главе со смотрящими, где босы - мирно беседуют со штыками. Небольшие, человек по 8-9. Ну и все лавочки вокруг школы заняты теми же молчаливыми штыками, но с пивасом. еще человек 12-15. 
Ну, то есть около 65 лиц, с оплачиваемым трудом. А если считать вахтера, то все 68, уж больно парень старается.
Как для таких непонятных выборов, то немного.
Ну да ладно.
Стены на участке почему-то не завешены плакатами политсил, с описанием как и кому в них раньше плохо жилось. Это уже плюс.
Правда на самом участке, возле непроходимого баскетбольного стенда, вдалеке алели фотографии кандидатей.
Туда не пошел. Побоялся перевернуть, по пути, пару парт с бюлетневыдавальщиками и устроить международный шкандаль.

Потом об этом горько пожалел.

Ну непроходимые пути, к избранникам нашим! Еще до их выбора , непроходимые!

Подхожу к парте со своим адресом. Две тетки. Одна идентифицирует мну по списку, заставляет снять маску(с дрожью выполнил) и только потом смотрит в паспорт. Прописку, кстате, не смотрела, удовлетворившись фотографией начала моей половозрелости. Я ей понравился, и поэтому она сразу сунула мне листок участия, на подпись.
Вторая тетка, тем временем, активно рылась Я думал, мож ее оса укусила. Но неть, это она собирала мне бюлетни...

Еханый бабай!

Сколько же их? А. Их всего четыре...Но размеры.
Самый короткий был сантиметров 45.
Для любителей шортрида, поясняю - это неимоверная куча букв, около 2 страниц печатного текста.
Самый длинный приближался к метру. 
Два средних не сильно отставали от него.
Т.е. нынешние любители шортрида читают столько приблизительно за полгода.

Но там же еще и надо писать...
И тут. Я обратил внимание на интересную особенность: електората возле парт, аж два человека, включая меня. А вот перед кабинками начинают странно роиться...
Я уже хотел сообщить о нарушении, но посмотрев на свои бюлетни, передумал.
Через каких-то 10 минут... (любителям математики около 10 минут памножить на около 600 избирателей на кабинку - скока времени будет?)... я зашел в кабинку.
Достал, дурак, ручку и занялся чтением самого короткого бюллетеня. Минут через 5 понял, что в кабинке не хватает кресла и бутылки чая. Ну для ответственного выбора.
Но в коротком бюлетне я знал/слышал/наблюдал всех и выбор мне было сделать несложно.

Тут из соседней кабинки, сзади, ко мне протянулась морщинистая рука... После небольшого приступа икоты, я сумел расслышать старческий голос:

- "сынок, допоможи. А то я х.. знаю, шо тут ставити, а ноги вже болять"

Внутрення борьба сочуствия и избирательного права, закончилась победой эгоцентризма.

-"бабуля, я тоже х.. знаю, шо тут ставити" - ответил я.
И в этот раз, я был абсолютно искреннен.
Не то, чтобы я совсем не разбираюсь в местной политике. Кого-то видел, кого-то читал, чьи-то подписи под бумажками наблюдал, пиар-акции облагодетельствования спортмайданчиками да мусорными баками - даже наблюдал.
Но!
Этих бренд-лиц, пусть от силы человек 25-30. И то, часть из них ты знаешь лишь по никам на фейсбуке.
А тут - сотни фамилий! С инициалами. Которых ты точно не знаешь.
Одолев выборы мера и выборы городской рады, минут за 10, я понял, что дальше мне будет сложно.
Ибо чрезвычайно ненужные районные и областные рады - были заполнены рядами совершенно неизвестных фамилий и инициалов.
Выбирать наугад - совершенно безответственно.
Но выбора метода выбора на выборах у меня совершенно не было.
Вначале хотел оттолкнуться просто от политсил.
Но!
каждый раз, в списках партий замечал людей, которым не стал бы доверять власть. Или просто узнавал фамилии и первый инициал.
В итоге, на районной раде, все фамилии были перечитаны раза четыре. Читаю я быстро, могу даже по диагонали, но тут не стал.
Ибо ментальный тупик. Или тупняк.

Приемлемая политсила - обладала неприемлемыми ее реализаторами. А иногда - и наоборот.
Сразу скажу, теорий "меньшего зла" я не приемлю. Ибо зло не бывает всегда меньшим или большим - оно просто бывает.

В общем, проблему выбора я таки разрешил. Долго и мучительно. Сразу скажу, голоса отдал за конкретных людей, а не политсилы, и они были разные. Но моя неинформированность в местечковом политикуме - мну очень удивила. Многих из этих сотен фамилий я должен был знать. 
Но не знал.
Обернувшись назад , в зал и подглядев в каютки... Я понял, что по сравнению с остальными бабушками и дедушками(их в этот раз, много) - то я просто титан политобразования.

Вытерши политический пот запасной маской, я выпал из кабинки.

После стольких трудов, я уже НЕ ХОТЕЛ замечать каких-либо нарушений:
- подпресованные бюлетни в урнах - могли продавится своим немалым весом
- люди, ходящие из кабинок, смотреть на фотки-фамилии и просящие своих родственников посторожить кабинки(а те отбивались от следующих во весь грудь) - были вполне понимаемы
- вяло ругающиеся комиссионэры, в предверии ада подсчета бюлетней, и делающие кучу ашипок протокола - тоже.
Не понятно мне одно.

Сейчас были выборы без выбора.

Для большинства людей - обычная рулетка.

Они, в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве, отдавали свои голоса...
свое право власти - просто не зная кому.

А это значит, что решающими голосами на этих выборах - будут не избиратели... будут сами эти "политсилы".
Часто состоящие из десятка-другого участников...
И это еще - не учитывая манипуляции в комиссиях, махинации с итоговыми числами на ИК всех уровней, мервых голосов, подмененных урн, вбросов и прочей политмахинации, пережитой нами на всех предыдущих выборах.
Ну не может маргинальный мизер людей даже ведущих политсил - представлять интересы большинства!
К чему это я...
Выборы, как механизм демократии, себя изжили.
По крайней мере, у нас.

Электронные выборы - еще возможны. Там у тебя хоть есть время подумать да погуглить.

Хоть и никто еще не знает, как реально прогарантировать их честность, нехакнутость и личное представительство
Сторінки:
1
2
3
4
5
6
7
8
21
попередня
наступна