Статичний електромагнітний перетворювач [COP ?1]

Аналіз цікавого експерименту, який був проведений із комплектом від однофазного генератора з електромагнітним збудженням (РОТОР + СТАТОР)В експерименті обмотка електромагніту ротора, послідовно з'єднана підключена через ЛАТР та ВАТТМЕТР, до мережі 220 В/50 Гц. На вихід задіяна обмотка збудження, з опором 8 Ом. Далі через ВАТТМЕТР до неї підключений водонагрівач 220В/700Вт у вигляді активного навантаження. Схема включення та показники на наочному слайді БЛОК-СХЕМЕ.
Якщо судити за показаннями ВАТТМЕТРів, тоді від мережі отримуємо потужність рівну 45 Вт, а на навантаження з обмотки збудження надходить 140 Вт (СМР = Р2/Р1 = 140/45 = 3,0).
Давайте спробуємо розібратися з показниками вольт-амперних характеристик на ділянках ланцюга первинного та вторинного контурів нашого перетворювача без частин, що рухаються. Ланцюг від мережі до ЛАТРА, до якого включено ПЕРШИЙ ВАТТМЕТР. Напруга мережі U1 = 220В, Потужність Рвх = 45 Вт. Сила струму даного показника становитиме: I= P/U =45/220 = 0,2А. Струм у первинному ланцюзі складе 0,2А. Можливо показник Сили струму, буде мати підвищене значення, але ЛАТР це по суті дільник напруги. У нашому випадку Обмотка електромагніту якоря і нижня частина обмотки ЛАТРа мають опір, що розраховується за правилом паралельних з'єднань. Сумарний опір зменшиться. У ролику автор показує, що Потужність холостого ходу ЛАТРА 12 Вт, це означає, що струм в ланцюзі складе 0,05А. Реальний струм у ланцюзі обмотки ротора складе 0,2 - 0,05 = 0,15А. Ми це залишимо на десерт, так само вважатимемо струм в обмотці ротора 0,21А з урахуванням зниження напруги на виході ЛАТРа, до 210 вольт.
Далі цікавий підхід до визначення потужності ланцюга у ВАТТМЕТРА. Що я маю на увазі, розглянемо ситуацію. Ваттметр на вході вимірює напругу до Латра, до нього претензій немає, в ньго напруга мережі. Дані напруги на клемах ротора (по суті на виході з ЛАТРа: холостий хід U2 = 210В; під навантаженням U3 = 111. Ми бачимо, що відбувається падіння напруги, яке пов'язане з підключенням опору обмотки ротора. За правилом розрахунку потужності, необхідно враховувати реальну напругу і діючий струм у ланцюзі, що проходить через навантаження P = I*U:
1) Варіант P = 0.2A*111B = 22.2 Вт; 2) Варіант Р = 0,15А * 111В = 16,6 Вт; 3) Варіант P = 0.21A * 111B = 23,3 Вт. Як бачимо далеко не 45 Вт, при цьому холостий хід латра становить 0,12А * 220В = 26,6 Вт. Як вам подобається? Схема цього процесу додається

Тепер найцікавіше, вимір ВАТТМЕТРОМ потужності вторинного ланцюга - обмотка генератора та активне навантаження. ВАТТМЕТР вказує на потужність 140 Вт, при напрузі на клемах фази 39В. 
Можна грубо, дуже грубо розрахувати силу струму I = P/U = 140W / 39V = 3.59A. Але хочу зауважити, що повний струм для нашого навантаження 0,7 кВт для 220В складе 3,18А. Наш кип'ятильник мав розжаритись, а від ледве гріє. Тут причина в іншому, цей струм це є компенсація електричного поля його різниці потенціалів. Наші показники складають: напруга холостого ходу U2 = 117В; під навантаженням U3 = 39В; опір обмотки R1 = 8 Ом, опір навантаження можемо розрахувати за формулою R2 = U^2/P = 220^2/700 = 69 Ом. Розраховуємо силу струму вторинного ланцюга I = (U2-U3)/(R1+R2) = (117-39)/(8+69) = 1,2A. Можемо розрахувати потужність у вторинному ланцюзі Р = 1,2А * 39В = 46,8 Вт. Як вам різниця 140Вт/46,8Вт = 2,99. Це як розуміти алгоритм розрахунку ВАТМЕР накрутив показник, 117В * 1,2А = 140 Вт.
Застосовано формулу так званої повної потужності P = E*I, яка абсурдна за своєю суттю. Чому можете ознайомитись у моєму матеріалі "Результуюча Сила Ампера". Чим це загрожує споживачеві та вигідно продавцю? Якщо протягом дня напругу в споживчій мережі підняти на 2 вольта кілька разів, то ваш підсумковий результат спожитої потужності буде більшим. Ви навіть цього не помітите, перевірити не можете. Тому в масштабах району прибуток на порожньому місці у продавця.

Повернемося до реальної оцінки нашого перетворення: Зробимо це у всіх іпостасях даних:
1) За показаннями ватметрів вхід/вихід: СОР = 140 Вт / 45Вт = 3,1;
2) За результатами розрахунку Вольт-Амперної характеристики первинного та вторинного контуру: 
    СОР = 46,8 Вт / 16,6 Вт = 2,8 або 46,8 Вт / 22,2 Вт = 2,1;
3) За реальною потужністю від мережі та на навантаженні: СОР = 46,8 Вт / 45Вт = 1,04 ( в якому 45Вт, треба розділити на потужність другої частини намотки ЛАТРа, та обмотки РОТОРА, які включені паралельно)

Я вважаю, що виділене є чистим показником перетворення у вузлі РОТОР-СТАТОР, і він більше одиниці.

Ці дані відповідають граничним показникам перетворення твердотільних генераторів Holcomb Energy Systems. У його звітах та маркетингових публікаціях фігурує приблизно такий самий показник перетворення (2,0). 

Ці графіки, взяті безпосередньо з веб-сайту білінгу Florida Power & Light та підтверджені системними лічильниками HES, підтверджують, що при встановленні та підключенні системи ILPG її середньодобова ефективність становить 205%. Протягом дня спостерігається найменший ККД – 130%, у той час як найбільший ККД – 260% у другій половині дня через підвищене навантаження на систему кондиціонування повітря у будівлі.

Є інформація, що дані генератори. в ролі підсилювачів потужності. вже поставляються замовникам зі США.
---------------------------------------------------------------------------------------
PS
Для тих хто хоче повторити! Потрібно шукати оптимальне положення ротора у статорі. Зрушення навіть на половину перерізу зуба статора має значення. Забезпечте рівномірний розподіл зазору.
Чому це працює, тому що є ефект магнітного посилення поля в електротехнічній сталі.

Твердотельный генератор по простому

Генерація електрики - процес отримання електроенергії із джерел первинної енергії. Особливістю електрики є те, що воно не є первинною енергією, що вільно присутня в природі у значних кількостях, і її необхідно виробляти. Виробництво електрики відбувається, зазвичай, з допомогою генераторів на промислових підприємствах, які називаються електростанціями.

Прилад який присутній в 99% електростанцій і ВИРОБЛЯЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, називається Електричний генератор, в якому отримує ЕРС навколо провідника від магнітного потоку (магнітного поля), шляхом зміни поля в часі в зоні проводу, де власне наводиться ЕРС. Жодну механічну енергію в електричну, він не перетворює, тому що це неможливо по суті. Для створення цього змінного поля з постійного поля застосовують механічне обертання електромагніту (постійного магніту) ротора, в електромагніті статора. Дані електромагніти мають властивість притягуватися, щоб подолати це тяжіння і створити обертання поля, потрібно докласти фізичну силу виражену в Ньютонах.
При появі струму у дроті фази, що знаходиться в тілі магнітопроводу статора, він формує магніторушійну силу, яка формує поле статора. (Магніторушійна сила (МДС) - фізична величина, що характеризує здатність електричних струмів створювати магнітні потоки.) Саме це поле після збудження і формує магнітне поле статора, яке потрібно переміщати. А чим переміщати, силою дурня чи перемиканням електромагнітів – справа інженерної творчості.
Фактично поле статора генератора саме індукує.
Про це вам не говорять у підручниках, на кафедрах та аспірантурі. Якщо й пояснюють за сімома печатками, але в будь-якому підручнику це зазначено:
Твердотельный генератор из США.

В 1902-1908 годах испанский инженер Клементе Фигуэра явил миру твердотельную конструкцию электрогенератора (без механического вращения ротора). Его права на первые патенты и действующую модель выкупила дирекция международного банка за 60 млн. песет. И после этого события никто открыто о такой конструкции не заявлял, с демонстрацией работающей конструкции.

В течении 100 лет данную конструкцию публично ни кто не мог повторить. Не было ни одной конструкции завершенного вида, которую продемонстрировали открыто. 

Недавно появилась энергетическая компания из США  Holcomb Energy System, которая явила миру конструкцию твердотельного генератора.Можно в это верить или не верить, но продукт существует, демонстрируется и предлагается к продаже. 

Есть несколько патентов:
На твердотельный ротор (с системой бегущего переключения электромагнитов)  WO2021063522A1
На систему твердотельного генератора на основе твердотельного ротора US20120007708A1
На компактную систему твердотельного генератора (карманный павербанк) US11196331B2
Есть еще один патент 2001 года (Канада) так же на твердотельный генератор  CA2357550A1 (Твердотельный электрический генератор ПЕРЕВОД ) 

Данная технология просто рвет, все подходы к электрогенерации в принципе и открывает возможности энергетической независимости домохозяйств. 

Данная конструкция условно повторяет принцип Генератора Фигуэра, от 1908 года.

Ошибка независимых исследователей была в неправильном прочтении патента в узле съема.

Поясню, что же в данном вопросе "удивительного", про которое все знают и никто в упор не видит, что это - Сверх Единичность. Представим  обмотку тороидального трансформатора: с сердечником из железа и на воздушном каркасе.

Напряжённость магнитного поля  H, которое создаётся в кольцевом сердечнике при протекании по обмотке тока I, можно рассчитать по формуле:  H = N*I/L,  где:  N - количество витков;  I - сила тока в проводе, Амперы;  L - длина кольца по средней линии, метры.  

Допустим, у нас 75 витков, с силой тока в проводе равной 1 Амперу и длиной  средней линии кольцевого сердечника 100 мм (0,1 метра):    H = N*I/L = 75 * 1 / 0,1 = 750 А/м 

Напряжение источника U= 5 В, мощность равна P=UI = 5 * 1 = 5 Вт  

Абсолютная магнитная проницаемость: воздуха а = (1,25663753*10^6) 0,000001257 гн/м, сердечника из электротехнической стали а = 0,0008792  гн/м. Остается только рассчитать магнитную индукцию при напряженности магнитного поля обмотки равной 750 А/м:

Без сердечника: B = аH = 0,00000125663753 *750 = 0,000942478 Тл,

С сердечником: B = аH = 0,0008792 *750 = 0,6594 Тл.

При одной и той же затрачиваемой мощности источника 5 Вт, мы получили увеличение результирующей магнитной индукции в 700 раз. 

Я так же занимаюсь с 2019 года разработкой импульсной системе по твердотельному электромагнитному принципу. 

Если хотите мне помочь можете перечислить помощь на кошелекКорейский БТГ, конкурент генератора Слободяна

Это небольшие эпизоды, развития одной компании или группы в Южной Корее, г. Сеул  (2014-2019)


СЕУЛ. 2014 год. https://www.youtube.com/watch?v=y4gJf6piHwY
"100% свободное производство электроэнергии self driving, эта технология будет подключена к крупномасштабной электростанции. Конечно, полезно для мотоцикла и автомобиля. Эта технология Procon является первой в мире высокотехнологичной. и мы ищем инвестиции в создание производственной фабрики и маркетингового партнера. [email protected]  Эта новая технологичная система выработки энергии является единственной в мире международной." 

СЕУЛ. 2019 год. https://www.youtube.com/watch?v=VisPyhdnbUg 
"Эта новая технология свободной энергии является единственной и первой в мире международной. не нужно никакого топлива, энергии ветра и солнца. 
Этот просмотрщик тестовой версии составляет 5 кВт/Сек(высокая мощность). 
Это восстановится без всей тепловой электростанции, солнечная системы, ветряная электростанция. Водной гидроэнергетика нам также не понадобится и никакое автомобильное топливо." 

Каналс роликами: https://www.youtube.com/channel/UCtqqsW8mfAxxV-tkKM2_vtw

Мой небольшой фильм о них на моем ютуб канале: https://youtu.be/Vp96a-fVPss
 
Сайт компании обнулен на сегодня: Procon Electronics Co., Ltd - http://www.procongroup.org/

Мое предположение, как раз в том, что корейцы решили вопрос электромагнитного момента генератора, в сторону его уменьшения. 
Как раз об этом мой материал: https://rakarskiy.livejournal.com/13299.html  СКАЧАТЬ

Самоходный инерционный генератор

Вероятно вы много слышали об автономных электрогенерирующих системах с маховиками и без таковых,  мотор-генераторного типа. Смотрели массу роликов. Слышали многочисленные заключения экспертов. Вам будут многочисленно врать про противоЭДС, и закон сохранения энергии, что сие невозможно. Да и действительно возьми мотор и генератор подключи к друг другу механически и электрически и в результате ничего не будет.  

Есть такой эпизод в 2019 году американская компания Inductance Energy Corporation (IEСпрезентовала свой Earth Engine (земной двигатель). 


[В настоящее время IE разработала, изготовила и устанавливает от 7,5 до 25-киловаттные двигатели/генераторы, способные приводить в движение до 4000 фунтов инерционной мощности и производить свыше 25 киловатт.]. 

Конструкция состоит из двух массивных маховиков, разгонной электромагнитной системы, и съема через магнитную без контактную передачу на генератор.  Они не продают свои "двигатели", они продают энергию производимую на установках.  

Описание работы самих авторов: «Мы “толкаем” большую массу, управляя магнитным полем. Когда два противоположных источника топлива (магнитные поля), приводящие в движение массу маховика, находятся в правильном положении, двигатель запускает небольшой электромагнитный заряд мощностью около 52 Вт. Этот заряд позволяет противоположным источникам топлива “видеть” друг друга и может создавать значительную силу для вращения большой маховой массы. Эта инерция вращающейся массы затем передается через отдельную магнитную связь к генератору, который производит электрическую энергию. Эту силу можно также использовать механически.»

К примеру вот такие установки

 

 https://www.youtube.com/watch?v=KgfZy6KllcE     https://www.youtube.com/watch?v=Az0v79-vG_E&t=229s

имеют все тот же принцип, отличается только или генератор на одной оси и разгонный модуль без контактный магнитной передачи, или разгонный модуль с генераторами. Американцы и не скрывают, что у них особый алгоритм работы генератора.  Все мои изыскания пришли именно к данной конструкции. Там нет новых знаний, все сугубо на основании академической физики и инженерного расчета. 

Допустим, у нас есть однофазный генератор, аксиального типа без сердечников, катушки статора залиты полимерной смолой. Параметры: напряжение 27В, мощность 1,47 кВт, частота вращения 600 об / мин, диаметр осевой линии витков 0,39 м. Мы можем рассчитать его электромагнитный момент:

T = 9550 * Вт / об / мин = 9550 * 1,47 кВт / 600 об / мин = 23 Нм.

Если мы проверим по другим формулам  исходя из  формул Силы Ампера и Электромагнитной Силы катушек.   Рассчитать  электромагнитный момент так просто не выйдет т.к.  нужно использовать  формулы СИЛЫ АМПЕРА [Fа = B*I*L*sin] и ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИЛЫ катушек генератора [Fэ = ((n*I)2* *S)/(2*lср2)]. Для этого уже необходимо учитывать конструктивные особенности. С учетом конструктивных особенностей    мы получим следующие параметры:  Fa =  16 Ньютонов, и  Fэ = 103 Ньютона.  Зная радиус вектор R  (1/2D) = 0.39/2=0.195 метров получим значение электромагнитного момента генератора:      

T = (Fа  + Fэ)  * R , получаем  T = (16 + 103) * 0,195 = 23,2 Нм

Мы видим, что результаты расчетов такие же. Если амперная сила никуда не денется при взаимодействии с магнитным потоком полюса, то электромагнитная сила катушек может быть нейтрализована. Снизим его до значения силы тока (силы Ампера) в жгуте проводов катушки:

T = (16 + 16) * 0,195 = 6,24 Нм, при этом общая мощность генератора остается прежней 1,47 кВт

Чисто теоретически остается рассчитать мощность приводного двигателя для преодоления полученного электромагнитного момента генератора:

W = T * об / мин * 1,2 / 9550 = 6,24 * 600 * 1,2 / 9500 = 0,47 кВт

При этом традиционно для вращения классического генератора потребуется приводная минимальная мощность, равная:

W = T * об / мин * 1,2 / 9550 = 23 * 600 * 1,2 / 9500 = 1,73 кВт

В своей книге я рассматриваю несколько вариантов создания таких энергогенерирующих машин. В приложении есть калькулятор в Excel для самостоятельных расчетов

Если кто то подумает что я открываю что то новое, ошибаетесь это все  уже давно изобретено, и производится идут попытки поисков. Я же отработал вариант расчета оптимальной конструкции. Потому что  нет универсального генератора, его можно рассчитать только на одну частоту вращения, при которой у него будут самые оптимальные показатели.  

Основным на мой взгляд является генератор с конструктивными решениями по снижению такого параметра как электромагнитный момент генератора. 

Вторым немаловажным моментом является затраты на вращение.  И тут мы обращаем наш взор к инерции массы, к такому элементу как маховик. Для конструкторов далеко не секрет, что инерционный ротор электромотора уменьшает затраты на вращение при выполнении работы с нагрузкой. Справедливости ради, нужно отметить что массивный ротор имеет и свои недостатки это пуск и торможение.   Основные моменты работы электродвигателя. Пуск требует большие мощности а торможение сопряжено с реактивной ЭДС, которая начинает генерироваться в пусковой цепи электромотора.    

Момент инерции инерции ротора и маховика можно определить различными расчетными методиками, к примеру инженерная для ротора электромотора:  Jэм = GD2 /4 (N*m^2), и момент инерции массивного диска  Jмax = 1/2 mR^2 (kg*m^2).  Особенность на которую не специалист  мало обращает внимания: Суммарный момент инерции механизма состоит из момента инерции двигателя и момента инерции механической части механизма (к примеру маховика).  Момент инерции с моментом силы связан выражением M = J, а суммарный момент силы (крутящий момент) системы равет сумме моментов силы.  

Так же имеет значение инерционная масса роторных элементов так собственно и маховика, в книге привожу пример использования в этого феномена промышленности в конструкциях кривошипных прессов. Главное условие это переменный режим работы. Экзомеханический эффект. Разгон и съем. Маховик не работает при постоянном режиме скорости, только при разгоне и торможении.

Это вам не Это. Инерция ротора творит чудеса.

Друзья вчера написал статью для разбора одного устройства с массивным ротором в виде махового колеса. Что из себя представляет сия конструкция можете убедится воочию сами просмотрев ролики https://youtu.be/Az0v79-vG_E автора на его канале  mbahtedjo - YouTube  Мой анализ можете прочесть по ссылке: Демонстрация СЕ (Ротовертер МАССЫ) (io.ua)

Данная конструкция https://youtu.be/KgfZy6KllcE очень реальна замените разгонный моторчик на переменный электромагнитный модуль на пуш-пуле и сделайте правильно генератор. Нет чудес чистейшая физика.
Просто ТРАНСГЕНЕРАЦИЯ! Ваше решение Своего Электричества

  • 05.02.21, 12:16
Всем кто убежден, что от вас что-то скрывают, или вы уверовали, что получить на выходе преобразователя больше чем вложили на входе невозможно, информирую, что данное утверждение справедливо только к системе взаимоиндукции  или традиционной механической электрогенерации. Но есть еще механизм преобразования, который можно назвать  термином ТРАНСГЕНЕРАЦИЯ.  Данный механизм преобразования может быть выполнен как в электромеханическом варианте (Мотор-Динамо Николы Тесла, Мотор-Генератор Роберта Александера, Ротовертер RaGen) , так и в статичном варианте прямой ТРАНСГЕНЕРАЦИИ.  Условием получения большей выходной мощности является преобразование на основе магнитного усиления поля в сердечнике (Относительная магнитная проницаемость). Вопрос оптимального конструкторского решения. В статичном варианте первым к такому решению пришел испанский Инженер Клементе Фигуэра (1902-1908). Выходит очень интересная система, что выполнить  в домашних условиях становится возможным с колоссальным СОР  устройства на элементарной доступной базе.   Материал руководство  по конструированию  ротовертер РАГЕН будет дополнен вариантом выполнения статичного преобразователя, а материалы АС-Реактор будут идти дополнением. Все кто прибрел материалы  по Ротовертору РАГЕН, или приобретет до обновления материала, получат полный обновленный комплект материалов с калькулятором расчетов бесплатно  Я доволен что внес свой вклад  осуществление персональной энергетики и обретение персональной энергетической независимости. Все устройства не выходят за рамки законов и правил академической физики.  
Перейдите на сайт https://rakarskiy.io.ua и найдете информацию.  На скрин-шоте результат расчета небольшой радиальной конструкции Ротовертера Раген на основе двух статоров моторчика на снимке.

Механическая бестопливная электростанция! или же ...

  • 12.09.19, 17:49
К сожалению, незнание сути и непрофильная инициатива порождает слухи. Технология Бедини? Андрей Тирха откопал старый ролик и наплел вокруг да около, «сенсация».

Ни какой сенсации, просто традиционный механический преобразователь, при определенных условиях имеет коэффициент преобразования больше 1. 

Мой ему ответ 

Вечный фонарик или мини бтг

  • 03.07.19, 13:21
Доброго времени читатели, подписчики, да и все те, кто просто забрел на данную страницу! Речь сегодня пойдет об интересной схеме, повторяемость, которой за несколько дней была просто рекордной! Да еще в открытом режиме, что само по себе событие в мире искателей Свободной Энергии. Автором схемы является искатель Свободной Энергии из Украины, известный на многих форумах под ником "Не квадрат". Собственно схема.


Цитата: "На общей волне энтузиазма, тоже собрал схему Не квадрата. Действительно хватило 30 минут. Заработала с первого раза. Транзистор кт3102АМ. Сколько будет работать, посмотрим. Не квадрат, спасибо!"Узнать больше в публикации по ссылке   ВЕЧНЫЙ ФОНАРИК или Мини БТГ

Сторінки:
1
2
3
попередня
наступна