хочу сюди!
 

Арина

45 років, терези, познайомиться з хлопцем у віці 38-50 років

Замітки з міткою «кузьмінець»

O_V

O_V

Відкритий лист ректору НТУ

Шановний Микола Федорович!


Завідувач кафедрою «Комп’ютерна, інженерна графіка та дизайн» Національного транспортного університету М.П.Кузьмінець не приділяє належної уваги учбовому процесу і керівництву кафедрою через свою зайнятість іншими справами. Замість себе проводити заняття він доручає або інженеру кафедри, або завідувачці лабораторією, хоча вони не є спеціалістами з комп’ютерної графіки. Це відбувалося не один раз, а стало СИСТЕМОЮ.

Студенти М.П.Кузьмінця не мають заборгованостей через те, що він не вимагає від них належних знань, а ставить заліки всім без розбору, навіть тим що пропустили багато занять або не відвідували їх взагалі. Також він ставить заліки і підписує направлення на перездачу замість багатьох викладачів кафедри.

Згідно посадової інструкції за відсутності завідувача може призначатися інша посадова особа і це мали би бути ВИКЛАДАЧІ, а не інженер і завлаб, які не проводять заняття, а тільки присутні на ньому і збирають відомості про відсутніх студентів. Такі випадки нажаль непоодинокі, а мають СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР. Також згідно посадової інструкції завідувач має право приймати екзамени, заліки і заборгованості у студентів. Так має право ПРИЙМАТИ (перевіряти знання), а не просто (без винагороди, в кращому випадку) СТАВИТИ ЗАЛІКИ БЕЗ ЗНАНЬ, замість інших викладачів. І хто із студентів буде офіційно скаржитися, якщо моя скарга залишилася без належної уваги? Те саме стосується і викладачів О.В.Дудки, Л.І.Якімащенко В.А.Абизова, які вимушені були звільнитися або Н.М.Букраби і В.Г.Жемчужнікова, які не виявили бажання приймати участь у конкурсі і повертатися на кафедру та працювати під «керівництвом» такого завідувача. Отже, ПРО ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ І МОВИ.

Звертаю Вашу увагу на те, що згідно ЗУ «Про вищу освіту» ст. 33 п. 5 «Кафедра - це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання».

Отже, КАФЕДРА Є НЕЛЕГІТИМНОЮ, оскільки на ній лише два штатних працівника мають науковий ступінь.

Згідно ЗУ «Про вищу освіту»  ст. 35 п. 6 «…керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри».

Показник впливовості науковця - h-index (індекс Гірша) М.П.Кузьмінець не має і ніколи мати не буде, оскільки його «роботи» публікувалися в непрестижних виданнях, без сторонніх рецензій і більшість в СПІВАВТОРСТВІ. Що це за доктор, який майже не має власних публікацій? Він полюбляє скрізь приписатися і це йому нажаль вдається. Так ВСІ його "винаходи" і патенти "зроблені" у СПІВАВТОРСТВІ колективу авторів, отже їх цінність майже нульова. Зараз він намагається "долучитися" до винаходу двороторного електрогенератора!!! О.А.Городецького. Його намагання потрапити у співавтори посібника В.Г.Жемчужнікова та Н.М.Букраби з нарисної геометрії закінчилися фіаско (йому відмовили). Але він не засмутився і сам себе, разом із Т.С.Степаненко, включив у підручник!!! "НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ". Для цього він використав навчальний посібник Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) та замінив (прибрав) дійсного співавтора посібника Крівцова В.В. на своє прізвище!, що є чистісіньким ПЛАГІАТОМ.

На кафедрі ВСЮ свою роботу він переклав на викладачів і завлаба. Так ЙОГО робочі програми готувала асистент К.М.Павленчик (без наукового ступеня), а заняття замість нього проводять інженер і завлаб. Він «керує» кафедрою 18 місяців і за цей час ВЖЕ звільнилося 7 працівників, які не стали працювати під «керівництвом» такого завідувача.

Ступінь і звання М.П.Кузьмінця, які він отримав за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт не відповідають профілю кафедри. А ще він плагіатор і псевдо науковець, про що докладно викладено тут http://bav998.wixsite.com/plagiat  і йому не місце у ВНЗ.

Всього цього не могло би статися, якби не Ваше покровительство, яким М.П.Кузьмінець хизується. Його улюблений вислів «мені все одно нічого не буде». Отже, безкарність призведе до ще більших зловживань і Ви це маєте зупинити.

На підставі викладеного, прошу Вас вжити відповідні заходи реагування та розірвати контракт с таким "письменником" і псевдонауковцем.

З повагою, О.В.Бабков

Як  пізніше виявилося, ректор Національного транспортного університету покриває плагіаторів  (подробиці), які при ньому почуваються, як у Бога за пазухою та найбагатший із одіозних ректорів, а очільниця МОН (їх керівник) Гриневич найбідніша (порівняння декларацій)

 

O_V

O_V

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Гриневич Л.М.Шановна Лілія Михайлівна!


Прошу Вас розглянути по суті і взяти на особистий контроль цю заяву, оскільки моя скарга №Б-423/1 від 15.02.2016 року та Ваше звернення № 04-23/12-395 від 02.03.2016 року залишилися без належної перевірки і реагування.

 

На свою заяву №Б-5394 від 20.10.2015 року отримав відповідь №14/2-76-16 від 03.02.2016 року, в якій зазначається « спеціалізована вчена рада зробила висновок, що наведені у Вашому листі зауваження є необґрунтованими і не можуть слугувати підставою для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». Висновок ґрунтується на аналізі стенограми засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету від 23.10.2013 року та засідання експертної ради ВАК України того ж року, тобто більше трьох років тому. Звідси випливає, що спеціалізована рада, в якій відбувся захист, навіть і не розглядала мої зауваження по суті.

Мої зауваження «є некоректними, не відповідають дійсності та безпідставними для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». З цим висновком не можна погодитися, оскільки мої зауваження із 9 пунктів були цілком обґрунтованими на 4 сторінках і додатково викладені у заяві голові ради №1/27-04 від 04.01.2016 року ще на 3 сторінках. Аналогічну заяву № Б-13 від 04.01.2016 року про недовіру спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 я подав до МОН. Отже, ця рада, як я і передбачав, проігнорувала всі 9 пунктів моїх зауважень і ГОЛОСЛІВНО обвинуватила мене у некоректності, невідповідності і безпідставності моїх вимог. На жодне із зауважень обґрунтованої відповіді я не отримав і, найголовніше – рада ПРОІГНОРУВАЛА ФАКТ НАУКОВОГО ПЛАГІАТУ в дисертації, про що йшлося в першому пункті зауважень.

Таким чином, спеціалізована вчена рада Д 26.056.08 двічі порушила НПА України, а саме вказані недоліки, якби вони були вчасно виявлені, мали би у 2013 році унеможливити прийняття роботи до прилюдного захисту, і тепер замість того, щоб виправити свою помилку, стала на захист плагіатора. Спецрада,  як  і сам "доктор" не розуміють (або не бажають розуміти) що М.П.Кузьмінець привласнив більш як десятилітню працю КОЛЕКТИВА АВТОРІВ, які запропонували і впровадили ТЕХНОЛОГІЧНУ СХЕМУ і  КОМПЛЕКС МАШИН,  а псевдонаукові результати в дисертації можна наочно продемонструвати на такому прикладі: якщо  в  трубі  є  тиск  10  атмосфер  -  в її стінці виникнуть розтягуючи напруження,  а якщо цю трубу занурити у воду на глибину 100 метрів (ті ж 10 атмосфери) - стискаючі напруження компенсують перші і труба буде в рівновазі (нульові напруження). За логікою "доктора" напруження мають ЗРОСТИ !!! Ось у чому полягає ЙОГО ЖАХЛИВА ПОМИЛКА.


Згідно з п.7 "ПОРЯДКА присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. «Спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обґрунтованість прийнятих нею рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій та проведення їх захисту. У разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів доктора або кандидата наук МОН вживає відповідних заходів аж до скасування рішення ради.

Персональну відповідальність за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад».

 

Згідно з "ПОРЯДКОМ присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. дисертація вимогам не відповідає:

- п.10 "Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук може бути наведена лише в оглядовій частині докторської дисертації" – М.П.Кузьмінець використав результати кандидатської в основній частині "докторської".

- п.14 "Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковано наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки.

У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня." - дисертація М.П.Кузьмінця це ВІДВЕРТИЙ ПЛАГІАТ (запозичив наукову ідею і результат).

Мої зауваження не спростовано, проте все одно залишаються два беззаперечні пункти ПОЛОЖЕННЯ, які були порушені і ПРОІГНОРОВАНІ радою, і це є підставою для позбавлення наукового ступеня доктора технічних наук М.П.Кузьмінця.

ВИЯВЛЕНИЙ НАУКОВИЙ ПЛАГІАТ В ДИСЕРТАЦІЇ

http://blog.i.ua/user/2467720/1808776/

На підставі викладеного,

ПРОШУ:

  1. Створити незалежну експертну комісію зі скасування рішення ВАК про присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук Кузьмінця Миколи Петровича.
  2. Призначити незалежну експертизу дисертації Кузьмінця Миколи Петровича стосовно виявленого наукового плагіату.
  3. Позбавити Кузьмінця Миколу Петровича наукового ступеню доктора технічних наук.
  4. Вжити відповідні заходи реагування до спеціалізованої вченої ради Д 26.056.08 аж до позбавлення її ліцензії за вчинені порушення.

З повагою, О.В.Бабков


 "Плагіатором року" визнали Катерину Кириленко, "Посіпакою року" — Лілію Гриневич