хочу сюда!
 

Оксана

46 лет, козерог, познакомится с парнем в возрасте 41-46 лет

Заметки с меткой «игорь сай»

Теорія розвитку гемангіоми

Теорії, які раніше висувалися різними авторами, – фіссуральна, ембріональна, або зародкова, автономного зростання, невропатична, прикордонних ліній, наслідків родової травми та інші не дозволяють повною мірою пояснити причини виникнення судинної пухлини.

Незважаючи на значний обсяг знань, отриманих в останні роки в області розуміння ангіогенезу, етіологія гемангіом, як і більшості пухлин, в даний час все ще повністю не з'ясована.

Патогістологічними дослідженнями було продемонстровано, що в фазу проліферації гемангіоми складаються з щільно розташованих ендотеліальних клітин, що формують дрібні синусоїдальні канали. Рівні клітинних маркерів ангіогенезу, такі як основний фактор зростання фібробластров, судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF), ядерний антиген проліферуючої клітини і E-селектин в тканинах гемангіом збільшені.

Зрілі гемангіоми складаються з материнських судин, що нагадують дермальні венули, які фактично вже не мають ендотеліального росту. Іноді в стінках судин спостерігається вростання дермальних колагенових волокон.

У фазі спонтанної регресії гістологічні зміни в тканинах гемангіоми характеризуються дилатацією судинних просвітів, сплющенням ендотеліальних клітин і проростанням сполучної тканини.

Додаткові дослідження показали, що гемангіоми мають унікальний судинний фенотип, найбільш схожий з фенотипом плацентарного мікроциркуляторного русла, а клітини гемангіоми, культивовані in vitro, ведуть себе радше як фетальні, а не неонатальні ендотеліальні клітини.

В результаті чого, було висловлено припущення, що гемангіоми новонароджених представляють плацентарнопохідну судинну мережу або недорозвинену судинну мережу з плацентарним фенотипом.

Базуючись на висунутій теорії швидкої проліферації гемангіом, що розвиваються в ранньому грудному віці, можна було б пояснити втратою інгібіторів ангіогенезу, виробленого з плаценти матері. Програмована смерть клітин, також відома як апоптоз, припускають, є механізмом інволюції гемангіоми. Маркери апоптозу стають очевидними до досягнення дитиною віку 1 рік і досягають найвищих рівнів до 2 років. 


Ігор Сай

На Международном конгрессе в Баку выступил доктор Игорь Сай

17-18 ноября в Баку в отеле Hilton состоялся Международный научно-образовательный дерматокосметологический конгресс «Каспийская платформа 2015». В конгрессе приняли участие ведущие эксперты международного класса, признанные специалисты из Азербайджана, Украины, США, Испании, Турции, России, Нидерландов и других стран.

На конгрессе выступил с докладом доктор Игорь Сай, специалист по лазерной медицине, руководитель Центра лечения сосудистых аномалий кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец на тему «Лазеротерапия, как основная и вспомогательная лечебная методика при нейроангиодисплазии (20-летний опыт клинических наблюдений)».

Игорь Сай принял участие в заседании Эксперт-лазер-митинга

16 сентября врач-хирург, специалист по лазерной медицине Института дерматокосметологии доктора Богомолец Игорь Сай принял участие в заседании Экспертного лазерного митинга на тему «Новые горизонты и возможности» в качестве докладчика.

Экспертный митинг проводился в рамках выставки ИнтерШарм-Украина 2015 и был посвящен проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты и другие участники рынка лазерных услуг в Украине в условиях кризиса. Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии, на которую были приглашены эксперты в области лазерной медицины из Украины и Европейских стран.

Игорь Богданович прочитал интересный доклад на тему «Современные подходы к лечению и пути минимизации риска осложнений при лечении сосудистой патологии лазером», а также ответил на вопросы слушателей митинга.

В конце доклада президент Ассоциации лазерной медицины и косметологии Егор Колодченко торжественно вручил доктору Саю сертификат Члена Экспертного Совета Ассоциации.