Моє бачення сучасного уроку. Конспект уроку з хімії 8 клас.


Перед усіма вчителями стоїть одна й та сама проблема, як організувати й провести урок, щоб отримати максимальну віддачу від учнів. Адже бездоганне знання вчителем навчального матеріалу та навіть урок проведений в цілковитій тиші не дає 100 %  гарантії успіху. При підготовці до уроку спираюся на відоме англійське прислів’я «Можна заставити прийти коня на водопій, але не можна заставити його пити». Тобто, ми можемо на уроці, заставити учнів нас слухати, але примусити чути нас, намагатися зрозуміти і запам’ятати потрібну інформацію ми не в силі. Тому єдиний шлях-це шукати способи та методи активізації роботи учнів, викликати в них інтерес до того, що ми намагаємося їх навчити. На мою думку, насамперед, важливо підібрати методичні прийоми, які «спрацюють» саме на тому уроці, який ми проводимо. І байдуже чи вони найновітніші, чи добре всім відомі. Головне, щоб учні «прокинулися» і в їх очах з’явилися питання,на які вчитель із задовленням дасть відповіді.
Я хочу, на прикладі одного з уроків, поділитися з вами, cвоїм баченням сучасного уроку.

Урок з хімії  8 клас
Тема.  Хімічні властивості кислот.
Цілі уроку: ознайомити учнів з хімічними властивостями кислот; розширити знання учнів про реакції заміщення й обміну на прикладі хімічних властивостей кислот, їх взаємодії з металами, основними оксидами, основами й солями; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей кислот.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, робота з опорною схемою.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви та посуд.

ХІД УРОКУ:
І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань
На попередніх уроках ми познайомилися з фізичними й хімічними властивостями оксидів.
(На дошці 2 учні виконують самостійну роботу за індивідуальними картками).
Бесіда за запитаннями. (Під час опитування напротязі уроку у нас діятиме правило «Піднятої руки»)
-Які сполуки називають оксидами? Яка загальна формула оксидів?
-Яка загальна формула оксидів утворених елементами І групи періодичної системи? ІІ групи? ІІІ групи?
-Від чого залежать фізичні властивості оксидів?
-Як за хімічними властивостями поділяються оксиди?
-Які оксиди називають кислотними? Наведіть приклади.
-Які оксиди називають основними? Наведіть приклади.

 Гра «Хто зайвий у ланцюжку?»
№1. CaO, Na2O, SO2.
№2. CO2,N2O5, Cu O.
(Свої відповіді учні записують на аркуші і піднімають догори).
-З якими класами неорганічних речовин взаємодіють кислотні оксиди?
-З якими класами неорганічних речовин взаємодіють основні оксиди?
(З водою, з лугами — кислотні оксиди, з кислотами — основні оксиди, з іншими оксидами)

Висновок : реакції відбуваються між неорганічними речовинами,які мають протилежні за характером хімічні властивості.
-Чи мають подібну хімічну властивість кислотні та основні оксиди?
Робота з таблицею. Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук
Розставте знак «плюс» там, реакція можлива, виходячи з властивостей оксидів.

- А як же інші клітинки? Щоб заповнити їх, ми повинні вивчити хімічні властивості інших класів неорганічних сполук.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

-Щоб дізнатися властивості якого класу неорганічних речовин ми будемо вивчати сьогодні, нам потрібно розгадати загадку,яку заздалегідь склав один із учнів. (Речовини цього класу мають молекулярну будову…………………Деякі з них надають кислий смак лимону та апельсину. Одна з цих речовин відома в побуті під назвою оцет) В кінці тексту майже всі учні здогадуються, що це кислоти.
- За допомогою загадки ми повторили деякі фізичні та хімічні властивості кислот.
Давайте пригадаємо визначення кислот.
Хімічні властивості кислот
Вивчення хімічних властивостей кислот ми проведемо за планом:
1. Дія кислот на індикатори
2. Взаємодія кислот з металами
3 .Взаємодія кислот з оксидами
4. Взаємодія кислот з основами
5.Взаємодія кислот із солями
-Щоб перевірити, як випам’ятаєте формули кислот проведемо хімічний диктант.

Хімічний диктант (Вчитель називає кислоти учні записують формули)
І варіант: карбонатна, хлоридна, сульфатна, фторидна, метафосфатна, сульфітна.
ІІ варіант: нітратна, бромідна,ортофосфатна, сульфідна, метасилікатна, селенатна.
Вчитель відкриває на дошці правильні відповіді. Учні обмінюються зошитами і перевіряють диктант один одному. Правильна формула – 2 бал. Рахують бали та виставляють оцінки. Потім зошити повертають назад. Вчитель відразу бачить результати, може провести корекцію знань учнів.

Гра «Закінчи речення»
-Частина кислоти, яка зєднана з атомом(атомами) Гідрогену називається( кислотним залишком)?
- Валентність кислотних залишків визначають за кількістю атомів(Гідрогену у формулі кислоти)
-Валентність кислотного залишку( вчитель називає залишки різних кислот).Учні закінчують речення, називаючи їх валентність.
Хімічні властивості кислот:
-Які правила роботи з кислотами ви знаєте?

1. Лабораторна робота № 1. Дія кислот на індикатори.
 –Які речовини називають індикаторами?
Для проведення цієї лабораторної роботи ми використаємо розчини хлоридної та сульфатної кислот.
На підставі спостережень заповнюємо таблицю.
 
Висновок. У розчинах кислот метиловий оранжевий набуває черво-ного забарвлення, лакмус — рожевого. Отже, розчини кислот можна визначити з допомогою індикатора метилоранжу або лакмусу.
Речовини, що виконають роль індикаторів ми можемо знайти навіть в побуті. Для цього лише треба заздалегідь визначити чи будуть вони змінювати колір в присутності розчинів кислот та лугів. Одним з таких індикаторів може бути виноградний сік.

2.Реакція з металами. Біль шість вам відомих кислот реагує з металами з виділенням водню й утворенням солей. Серед них усі безоксигенові кислоти, сульфатна (у розбавленому розчині)
 Демонстрація .
Розглянемо, як взаємодіють кислоти з металами.
Для експерименту в три пробірки наливаємо хлоридну кислоту; у першу додаємо шматочки мідного дроту, у другу - гранули цинку.
- Чому метали неоднаково реагують із кислотою?
Це пов’язано з властивостями металів. М. М. Бекетов розташував метали відповідно до їх активності в ряд від найсильніших до найслабших.
Цей ряд так і називається — ряд активності металів. (Розглядаємо таблицю, знаходимо ряд активності металів у підручнику.)
«Мозкова атака»
- Запропонуйте, як потрібно користуватися рядом активності.
Учні висловлюють різні припущення.Вчитель генерує всі ідеї, робить підсумки.
- Водень серед металів перебуває не випадково. Він розділяє метали на активні, які витісняють водень із розчинів кислот, і ті, що не взаємодіють із розчинами кислот і водень не витісняють.
Запишемо рівняння реакцій:
Cu +HCl
Zn + 2HClZnCl +2H2  Укажіть тип реакції. (Реакція заміщення)
-Які типи хімічних реакцій ми з вами вже вивчили?
Увага! Нітратна кислота по-особливому реагує з металами. Водень не витісняється жодним із металів, наприклад:
Zn + 4HNO3Zn(NO3)2+ 2H2O+ 2NO2
Учні, чи можна перервозити кислоти в залізних цистернах? (Ні). Чому?
3. Реакція з основними оксидами.
Із попередніх уроків ми знаємо, що кислоти можуть реагувати тільки з якими оксидами? (З основними)
Запишемо рівняння реакції:
CaO + 2HClCaCl2+H2O  
Укажіть тип реакції.
Це реакція обміну — дві складні речовини обмінюються своїми складовими.

4). Кислоти реагують з основами. Які сполуки називають основами?
NaOH+HCl = NaCl +H2O
Така реакція між розчинами кислот і основ називається реакцією нейтралізації. Поясніть, чому

5).  Кислоти взаємодіють із солями.
 Кислоти можуть витісняти більш слабкі кислоти з їхніх солей.
Здійснимо реакцію, яку вам доводилося спостерігати багато разів, коли мама гасила оцтом соду.
Наливаємо в пробірку розчин натрій карбонату й додаємо кілька крапель хлоридної кислоти. З’являються бульбашки газу — ознака протікання хімічної реакції. Запишемо рівняння:
Na2CO3 + 2HCl2NaCl + H2CO3
-Але в рівнянні рекції ми не бачимо серед продуктів  формул газоподібних речовин. Створюю проблемну ситуацію, даю можливість учням подумати. Якщо не буде запропонована правильна версія, нагадую про нестійкість деяких кислот, зокрема, карбонатної.   
H2CO3H2O +CO2

IV. Закріплення вивченого матеріалу
Підіб’ємо підсумки сьогоднішнього уроку.
Візьміть таблицю " Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук"
 , яку ми почали заповнювати на початку уроку.
- В які ще клітинки ми можемо поставити знак «плюс»?
Вклейте таблицю в зошит, ми доповнимо її на наступному уроці.
V. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. «Ярмарка продаж». Продаю: №112 за 4 бали, №113 за 6 балів, №№117 за 6 балів, №№118 за 12 балів. (учні самостійно підбирають завдання та їх кількість)
Творче завдання. Знайти в побуті речовини, які можуть бути індикаторами на кислоти.