Благословляється на день

   "Ця заповідь із мудрих Від для того, аби дорога денна не була крутою, щоб день удачливий був і щасливий, щоб сили і снаги ти відчував приливи, щоб настрій гарний цього дня й навічно передавався усім стрічним й пересічним й переливалося здоров"я через край - завжди з молитви ранок починай. Тому вставай, дитино, на світанку і у кімнаті, на дворі чи ганку, на самоті, щоб не зглядалися на тебе, обидві руки простягни до неба: правицю - навстріч Сонечку, що сходить, лівицю - до Звізди, що Землю водить, і проси не жадібно, не скрадено, а з чистою душею - тихо й лагідно:

(ранкова молитва)

О, Рідні Боги, Боги Прави й Яви,
Прошу у вас здоров"я і наснаги,
Душевних сил, і мужності й відваги,
Аби я міг робити добрі справи
Для України, для її народу,
     Богам на славу і на славу Роду,
     Щоб міг я сили злі долати!
     І правдою перемагати!
О, Рідні Боги, я прошу вас гречно:
Благословіть мене в задумці чесній,
Осяйте благодаттю день прийдешній,
Щоб люди почувалися безпечно,
Щоб усміхались сонечку ясному,
Красі раділи і одне одному!
     О, Рідні Боги, в мудрості великі,
     Хвала, і дяка, й слава вам навіки!

     Щоранку прокажи оцю молитву тричі, лиш май у серці помисли величні і чистоту й щиру віру у душі, та опускати руки не спіши - відчуй приплив енергії і сили у пальцях, кистях рук, вливай її у жили й затим незримі теплові потоки пошли туди, де чуєш біль, неспокій. Роби отак, як твій дідуньо вчили, й Боги дадуть тобі здоров"я й сили, цілющої снаги і гарну вроду - всім людям на бодро й на користь Роду. Й навіть тоді, як раптом захворів, обійдешся без бабок й лікарів."

 Роде наш красний.

Ми - діти Божі, отже, самі Боги!

Ми - діти Божі, отже,  самі Боги, -
Що мусим пам"ятати повсякчас.
Моря, степи, ліси і перелоги
Боги - Отці залишили для нас.


В довічний спадок нам подарували
Планету, що йменується Земля,
Гірські хребти, долини й перевали,
Повітря й надра, ріки і поля.

Веліли спадок берегти цей свято,
Усе, що в ньому і при ньому є,
Й наступним поколінням передати
Все те, що маємо - Боже і своє.

Ми - Божі діти, отже, самі Боги,
Безмежно щедрі, мов земля в жнива,
Забувши, скарб отримали від кого,
Розтринькуєм його, немов слова.

Було б кому! Не покидькам ж суспільства,
Не цій  осатанілій саранчі,
Майстрам насилля, пограбунку, вбивства
Даєм  від  дому Отчого ключі.

Людці, що мовчки лізуть в зашморг самі,
Покірно зносять кпини, як воли,
Надумали піднятися над Богами,
І Боги це спокійно сприйняли?

Отямтеся, народжені Богами,
Не гніться, не коріться, не мовчіть!
Хай буде гордість славних Предків з вами!
Ярмо духовне скиньте й розтопчіть.


Із гідністю пройдіть земні дороги,
А духом піднімайтесь до небес!
Бо ви - не хтось там... Ви - Творці! Ви - Боги!
Для вас Отці лишили світ увесь.


письменник і журналіст Василь Михайленко

Происхождение славян

  Обратим внимание на повторяющиеся сочетания звуков "дн" в названиях главных рек северного Причерноморья: Дон, Донец, Днепр, Днестр, Дунай. Ученые относительно недавно пришли к выводу, эти названия образовались от одного понятия, принадлежавшего древнейшему народу, который жил в этих местах с незапамятных времен. Это были предки ариев, то есть индоевропейцев, чья прародина локализуется наукой в степном Поволжье и Причерноморье.       "Этноним арии, - пишет исследователь Я.В.Чеснов в сборнике "Этнографы рассказывают", выпущенном Институтом этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая (М. 1978, с 26), - многие тысячелетия назад означал "пахари", а затем стал названием господствующего народа в древней Индии"... Возможно, что между словом "арии" и общим в своей коренной основе для всех балтославянских народом словом, означающим это исходное понятие, есть связь. Например, литовская форма слова "пахать" - arti, artu, латышская - art, ar'u, сербохорватская - орати, чешская - orati, старорусская - орати и т.д. В Индии же слово aryia приобрело значение "благородный", "верный".       Если вернуться к названиям северочерноморских рек, то в древнейшем памятнике арийской культуры "Ригведе" слово дану обозначает реку вообще. В поздних произведениях санскритской священной литературы, появившихся в Индии, это слово-реликт не встречается.       Примечание 1       Веды - памятники древнеиндийской литературы, написанные еще до возникновения буддизма. Переводится слово веды как "знание", и можно вспомнить русские слова, образованные от того же древнего первокорня - ведать, ведьма, ведовство. "Ригведа", "веда гимнов" - колоссальный, по объему превосходящий Илиаду и Одиссею, вместе взятые, сборник лирико-мифологических священных песен, созданный в районе Афганистана - Пенджаба в XII-X веках до нашей эры арьями-скотоводами, которые переселялись в Индию на протяжении примерно 500 лет из степной и лесостепной зоны Восточной Европы.        В III тысячелетии до н.э. в междуречьях Волги, Дона, Днепра, Днестра сложилась индоиранская или арийская (индоевропейская) языковая и культурная общность. Арьи тесно соседствовали или даже составляли близкородственную общность с протобалтославянскими племенами. Одно из главных научных подтверждений этого факта - поразительное сходство санскрита ведических арьев со славянскими, особенно восточнославянскими языками - по основному лексическому фонду, грамматическому строю и множеству других частностей, о которых написано множество исследований.      Примечание 2       Ограничимся здесь несколькими наиболее показательными примерами: Санскритское nabha, nabhaca обозначает место обитания богов и пространство, несущее солнце и облака, рождающее дождь и ветер. Наиболее близко этому понятию русское небо, небеса, выраженное в удивительно сходной лесической форме.       Ученые давно также сопоставляют санскритское bhaga (милостивый бог, покровитель, добрая судьба) со славянским словом и понятием бог. Сопоставьте также Агни - бог огня со славянским словом огонь.         Не вдаваясь в подробности, отметим, что ученые не сомневаются: именно арьи привнесли в Индию коневодство и железную металлургию, нормы обычного права, и социально-этические установления, а также основу верований, из которых развился индуизм, например, культы огня и воды.         С другой стороны, советская исследовательница Т.И.Алексеева долгие годы изучала обширный антропологический материал и пришла к выводу, что "формирование черт, присущих древним славянам, относится к глубокой древности, во всяком случае к III-II тысячелетиям до нашей эры".         Из вышеизложенного следует вывод: может быть арьи ("пахари"), а позже, несомненно, "скифы-пахари", были земледельческим праславянским населением лесостепной и степной зон северного Причерноморья .

http://pravislava.al.ru/ruspro.htm

Страницы:
1
26
27
28
29
30
31
32
33
предыдущая
следующая