хочу сюда!
 

Алёна

45 лет, скорпион, познакомится с парнем в возрасте 40-52 лет

Заговор против народа.

   

ДЕПУТАТСЬКЕ   ЗВЕРНЕННЯ

Про дії та бездіяльність посадових осіб центральних органів виконавчої влади.

/На підставі ст. 40 Конституції України і ЗаконуУкраїни «Про статус депутатів місцевих рад»,

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та інші/.

                                                             ВИСНОВОК

     Про виконання протокольного рішення від 21.08.2012 року на підставі вимог«Резолюції про безстрокову акцію голодування депутата Шубнікова С.М.» від 20.08.2012р. №201-2/12 - головою Павлоградської райдержадміністрації Дуднік В.М, головою Павлоградської райради Булгаковим ВГ

      Ставлю Вас до уваги, що посадові особи: голова Павлоградської райдержадміністрації Дуднік В.М. і голова Павлоградської ради Булгаков В.Г., Павлоградський міжрайонний прокурор Лесюк О.Я., начальник Павлоградського МВ ГУ МВС України Малінога О.М. без діють у виконанні вимог «Резолюції про безстрокову акцію голодування депутата Шубнікова С.М.» та приховується перевірка порушень на відповідні звернення з питань вимог місцевою прокутатутою та МВ ГУ МВС України (ОБЕП). 

            На зустрічі 21.08.2012р. до складання «Протоколу зустрічі у Павлоградській райдержадміністрації від 21.08.2012 року» домовлено, що вирішення вимог у «Резолюції від 20.08.2012р.» провадяться відкрито, протокольні засідання комісій провадяться разом з депутатами Богданівської сільради, про хід нарад з цього питання депутат Шубніков С.М. інформується, всі документи з питання вирішення вимог «Резолюції» надаються депутату Шубнікову С.М., інформація оприлюднюється у ЗМІ, і на ТV. 

Вимоги «Резолюції»

Протокольне рішення

Виконання вимог (висновок)

1.   Притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб Богданівської сільської ради за порушення нормативно-правових актів і впровадження геноциду до незахищених верств населення у селищі Богданівка-1, у селі Самарський, у селі Мерцалівка, у селі Тельмана, у селі Богданівка

1.Голові райдержадміністрації Дудніку В.М. звернутися до прокуратури щодо перевірки діяльності посадових осіб Богданівської с/р з вимог, зазначених у п.1 «Резолюції».

Термін виконання: 23.08.2012р.

   Звернення голови райдерж адміністрації Дуднік В.М. 22.08.12

р. вих. №1864/4/19-12 (отримано прокурором 22.08.2012р.) і голови райради Булгакова В.Г. від 22.0812р. №02-24-620/0/2-12, від 09.08.12р. №02-21-590/0/2-12 про перевірку пунктів 1,3 «Резолюції» і депутатське звернення Шубнікова С.М. від 06.08.2012р. вих. №131-2-12 (отримано прокурором 07.08.2012р.) - Павлоградський міжрайонний прокурор Лесюк О.Я. залишив без відповіді, тобто досконально не перевірено порушення посадо вими особами Богданівської сільради законодавства і норматівів. На 11.09.2012р. відповіді нема. Геноцид наступає.

Заступнику голови Дніпро петровської ОДА Темніку Г.П. надійшов лист від прокурора Дніпропетровської області від 27.08.2012р. вих. №07/1-4673-09, який повідомляє, що питання, які викладені у зверненні Шубнікова С.М. відносяться до компетенції Дніпропетровської ОДА, яка про це повідомляє Павлоградську РДА. Під час акції 20.082012р.на зустрічі з Шубніковим С.М. разом з його представниками і кореспондентами газет Дуднік В.М. запевнював, що вимоги у «Резолюції» не стосуються РДА, тобто намагався зняти з себе відповідальність за соціальні порушення до населення.

Висновок: Вимогу 1 «Резолюції» не виконано.

 Місцева Прокуратура з ОБЕП і райдержадміністрацією у змові.

  2.   Скасувати рішення Богданів сякої сільської ради від 10.04.2012р. і від 07.06.2012р. прийняті з порушенням її «Регламенту».   

2.  Утворити комісію за участю депутатів Павлоградської райради, представників профспілкових організацій ПРУП і НПГУ шахти «Самарська» та за пропозицією Шубнікова С.М., депутатів Богданівської с/р: Савєнкова О.Г., Савєнкова О.В., Бабіна О.В., Шубнікова С.М. для перевірки вимог, зазначених у п.2 «Резолюції».

    Термін виконання 31.08.2012р.

  Офіційно мені не надано доручення голови РДА Дудніка В.М. про створення комісії згідно п.2 «Протоколу», не відомо склад її, не обрано голову і не розроб лено план роботи цієї комісії для перевірки фактів у пунктах 2,3,5 «Резолюції». Жодного протоколу роботи цієї комісії з моєю участю не складено. Засідання позачерго вої сесії Богданівської сільради не було (депутатське звернення отри мано 03.09.12р. вх. №271/2-16).

Висновок: Вимогу 2 «Резолюції» не виконано.

  3.  Скасувати всі документи щодо відводу землі і заборонити гірничі роботи ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» під лісами і ріками, під житловим фондом і під об’єктами інфраструктури населе них пунктів, розташованих на території Богданівської сільської ради. Притягнути до кримінальної відповідальності правонаступника ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за проведені гірничі роботи без дозво лу депутатів і громади вищенаве дених населених пунктів і за вимогою державного нормативно го документу ДБН А.2.2-1-2003, та за нанесені збитки екології і постраждалим мешканцям.

 3.  Голові райдержадміністрації Дудніку В.М. звернутися до представників Держнаглядохорон праці про надання ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» документів, вказаних у вимогах п.3 «Резолю ції», для сумісної перевірки їх законності з комісією, створеною у п.2 протоколу.

  Голові райдержадміністрації Дудніку В.М. звернутись до прокуратури про перевірку відповідності існуючому законо давству щодо підробки гірничими роботами с.Тельмана, с.  Самар ське, с.Мерцалівка, вул. Песчана с.Богданівка Богданівської сільської ради.

  Термін виконання 31.08.2012р.

   Жодного документу  про звер нення райдержадміністрації до Держнаглядохоронпраці, до ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» мені не надано, та який план роботи комісії, створеної за п.2 «Протоколу» для вірішння цього питання мені не відомо. Про хід розгляду прокуратурою пунктів 2,3 «Резолюції» мені не відомо, постанови нема.

Висновок: Вимогу 3 «Резолюції» не виконано.

 4.  Затвердити населені пункти: селище шахтобудівників Богда нівка-1, с.Тельмана, які розташовані на території Богда нівської сільської ради до проектів «Питна вода Дніпропетровщини», «Питна вода України» для відновлення постачання питною водою населення із нових артезіанських свердловин і відновленої мережі для водопостачання, надав необхідну документацію.

 4. Голові райдержадміністрації Дудніку В.М. вжити заходів щодо включення до «Проекту соціально – економічного розвитку Павлоградського району на 2013 рік» населених пунктів: с.Богданів

ка-1, с.Тельмана, що фінансуються з програми «Питна вода Дніпропетровщини».

  Термін виконання 01.12.2012р.

   В.о. голови Богданівської сільської ради Тарасенко О.В. внести пропозиції на чергову сесію сільської ради про розробку проекту забезпечення питною водою с. Самарське.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

 Про Вжиття заходів Павлоград ською РДА щодо виконання п.4 «Резолюції» мені не відомо. Ніяких документів я не отримував.

    28.08.2012р. Управління ЖКГ Дніпропетровської ОДА листом №

1583/0/41-12 повідомило мене, що з 1 вересня 2012 року у с.Богданів ка-1 заплановано ропочати буріння свердловини казенним підприємством «Південукргеоло гія» в рамках реалізації проекту «Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуата ційних свердловин на воду по території Дніпропетровської облас ті», копія направлена до райдерж адміністрації. Павлоградська рай рада і райдержадміністрація на вищенаведений лист без діє.

     В.о голови Богданвської с/р Тарасенко О.В. мене не інформу вала про розробку проекту забез печення питною водою с. Самарське.

Висновок: Вимогу 4 «Резолюції» не виконано.

 
2

Комментарии