Свідомість править Світом !!!

  • 22.06.14, 08:28
Ми. Суспільство. Всесвіт.
21.06.2014 - 19:35

16 соціонічних типів, 4 дихотомії, 8 психічних ознак, 8 дуальних пар. І все кратне чотирьом. Чому? Чотиривимірний світ? Чотири напрямки? Хрест?

we

Світ існує у вигляді енергії і матерії, і переходить з одного виду в інший. Світ рухається у часі і просторі. Теж 4. Сприйняття людиною матерії і об’єктивності відбувається завдяки логіці, енергії і суб’єктивності – етиці, простору – сенсорності, часу – інтуїції. Час – це вічність, людина ж веде лише відлік його. Чому так створено природою, що ми недосконалі, різні, типні? Щоб кооперувалися між собою, щоб відчували і знали, як ми необхідні одне одному, щоб краще інтегруватися в соціум. І відчуваємо себе часточкою суспільства, Світу, Всесвіту… Психологія і соціоніка досліджують фізичне тіло, вітал і ментал. Причому соціоніка – це системність, її внесок у психологію можна порівняти із таблицею Мендєлєєва для хімії. Дух – область енергій, розібратися і приборкати які намагаються мистецтво, релігії, духовні течії і практики.
 

Ми відчуваємо свою єдність і взаємопов’язаність із суспільством, Світом, Всесвітом. Чому?

 

Людина має фізичне тіло й енергетичну оболонку шести тонко матеріальних тіл (полів). Г.І.Шипов (1993-1996) відкрив 7 станів матерії. Крім твердого, рідкого, газоподібного і  плазми він описав у вигляді геометризованих рівнянь Енштейна-Шипова ще три стани: стан вакууму, торсійні поля, "Абсолютне ніщо", з якого народжується все.

 

Семимірна організація структури людини є високоорганізованою системою, яка внутрішньо впорядкована, має ієрархічне підпорядкування і організуючий закон. Зараз вже немає необхідності доводити наявність Розумного Початку, що Творить, сьомого рівня існування матерії, який Г.І Шипов назвав "Абсолютним ніщо" або "Світом вищої реальності".

 

Отже, вчені прийшли до розуміння існування "Абсолюту" і підвели під це наукову базу. У Єдиному Всесвіті матерія і тонкі енергії – це лише дві форми існування енергії, причому, доля енергії матерії складає дуже малу частину загальної енергії.

 

Не дивлячись на те, що проблема виживання людини стоїть на порядку денному, на глобальному рівні вона вирішена. Людству дано вихід. Чи зуміємо і чи встигнемо ним скористатися? З 1970 року людству дані системні знання, що пояснюють устрій макро- і мікрокосмосу, живого і неживого, матеріального і духовного, глобальні цивілізаційні процеси. Соціоніка з’явилася  в 70-х роках.

 

Весь живий і неживий світ створений, підтримується і управляється Всепроникаючою Енергією Всесвіту, наділеного Вищою Свідомістю. Вона існує і впливає на живі істоти лише в Реальності. Ця енергія виконує всю живу роботу на планеті. Людина може лише з мертвої матерії зробити красиві речі.

 

Грубі матеріальні інтереси, жорстокість, егоцентризм, відхід від пріоритету духовних принципів існування над матеріальним виділив людину в замкнуту енергетичну систему, позбавлену енергетичної підтримки Всепроникаючої Енергії Всесвіту. Людина замкнулася в своїй аурі, (своєму енергетичному полі) як в яйці, і стала замкнутою, обмеженою енергетичною системою, здатною виділити в процесі життєдіяльності стільки енергії, скільки поглинає з їжею. І це на тлі того, що живе в полі безкінцевої Енергії! Обмеженість свідомості людини привела до обмеження можливостей використання енергії і знання з довколишнього світу.

 

Людина стала жити короткий час, обмежений кількістю потенційної енергії, закладеної в тіло при народженні. Відокремившись від безкінцевого джерела енергії, - інформаційного поля, де існує інформація про минуле, теперішнє і майбутнє, людина стала обмеженою в своїх можливостях, а її мозок, позбавлений з'єднання з Космічною Свідомістю, використовує свої здібності в нікчемно малому об'ємі.

 

Розглядаючи питання про виживання людини на Землі, необхідно визначити сенс життя людства вцілому і кожного індивідуума окремо. Можна передбачити, що Всесвіт і Вища Свідомість, як єдина система, повинні підтримувати своє існування і еволюціонувати, а людина в цій системі, володіючи логічним мисленням, знанням і свідомістю, а також емоціями, покликана збільшувати потенціал Системи: генерувати енергію любові, радості і блаженства, вносячи гармонію у Всесвіт. Це можна назвати: Насолода Радості Духу. Досягнення цієї безпричинної радості можливе при безлічі умов, одними з яких є задоволена і умиротворена людина, яка досягла в своєму дусі чотирьох головних якостей: покори, терпіння, співчуття і любові. Це якості святої людини. Посадити дерево, побудувати будинок і виростити сина, як нас вчили, - не обов'язкове персональне завдання для духу. Причина смерті людини на Землі лише одна: відсутність перспективи духовного росту. Вороги духу: похіть, жадібність, заздрість, пихатість, жорстокість, егоїзм та інші. Людина повинна вбити в собі цих ворогів, що заважають з'єднатися, (як крапля), з океаном Свідомості Всесвіту.

 

Основні концептуальні положення існування людини у Всесвіті.

 

(Джерело – невідоме, хтось залишив файл. Дякую!)

 

1. Колективна Свідомість Всесвіту тотожна поняттю Бог – це непроявлена колективна свідомість і досвід всіх тих людей, що жили і нині живуть. Це є чоловіче начало Всесвіту, це є закон (шлях, матриця) еволюції Всесвіту. Свідомість існує у вигляді торсійних полів, існує всередині нас, поза нами, завжди і скрізь, одночасно.

 

2. Свідомість людини можна охарактеризувати як міру усвідомлення інформації в полі Колективної Свідомості або міру зв'язку (підключення) до Колективної Свідомості. Коли свідомість людини налаштовується на безкінцеву, вона стає безкінцевою.

 

3. Колективна Свідомість Всесвіту – це мисляче енергоінформаційне поле Всесвіту. Свідомість первинна, матерія вторинна, оскільки матерія є згусток енергії, утвореної як наслідок дії Енергії згідно плану Свідомості.

 

4. Колективна Свідомість Всесвіту заповнює весь простір Всесвіту, і в кожній найменшій частинці його є голограмою всього Всесвіту.

 

5. Колективна Свідомість Всесвіту містить інформацію про минуле, теперішнє і майбутнє, що знаходиться відповідно в полях підсвідомості, свідомості і надсвідомості.

 

6. Свідомість існує як Вища Реальність, як Сьогодення і діє лише в теперішньому часі.

 

7. Сьогодення і Свідомість, або Реальність є лише мить між минулим і майбутнім (саме вона називається життям).

 

8. Свідомістю зі всіх живих істот володіє лише людина, яка здатна усвідомлювати ідентичність своєї істоти в тілі і в часі, має знання і досвід.

 

9. Лише людина може переносити свою увагу з теперішнього моменту в минуле або майбутнє і утримувати її там (здатність мислити).

 

10. Лише людина, володіючи феноменальною можливістю уваги і пам'яті, може фіксувати час у Всесвіті. Слідує висновок: час існує у Всесвіті лише для людини (у якому вона проживає).

 

А в житті… Я неоднократно відчувала Руку Бога – Його всепроникну присутність. Якось, з’ясовуючи стосунки з коханим у письмовій формі, пишу високі узагальнені речі про Любов, про те, що святі книги пишуться завжди, згадавши одну з них: “Тоді прийдіть, і розсудимо». Її фантастичний сюжет зворушив душу. Дві планети ворогували і готувалися до війни. Комп’ютери вели переговори. І «договорилися» до признання у любові. Суперечки, неузгодження вилилися у почуття любові, і зникла ворожість, усунена війна. І так само у мене: починаю із суперечок, а потім само собою з’являються високі почуття і Любов – до усього на Світі! Дивлюся і дивуюся: комп’ютер мій почав підкреслювати саме ці слова - цілі речення, і тільки ті останні, у яких  божественна енергія любові… Дуже це здивувало – адже вперше! Хвилююся, що без сну 7 днів і ночей, що не матиму вже сил на роботу і навчання, і прошу: «Господи, дай мені сил!» Відчуваю дивний неземний божественний аромат і багато маленьких голочок у долоні, тепло через руки до всього тіла і неймовірну силу і бадьорість. І відчуваю: Бог – він скрізь: кожний атом, кожна часточка простору навкруги – все Бог. І зовні і всередині. Ми просто живемо у божественному світі-просторі.

 

Надалі – інші досвіди, у поворотні моменти життя – знаки, люди – посланці Бога. І останнє: я купила картину художника, щоб мав гроші з’їздити до неньки, вона знакова для мене: море, сонце, зліва – чорні скелі. Сонце – моя заповітна мрія, море – життя, скелі – перешкоди, небо – душа… Повісивши її на стіну, цей-таки художник причепив за ниточку корал у вигляді руки з пальцями. Знизу було негарно, тож перемістила цю «руку» нагору. А вона зсувається саме до сонця. Я її знову нагору, щоб картину не затуляла, а та з часом – на своє місце. І так кілька разів, аж поки я зрозуміла, що це Бог бере мою мрію у Свою Руку, і перестала її чіпати. З тих пір справа, яка стояла на місці, стала стрімко рухатись! Тож створення соціонного суспільства – не за горами, це справа Бога, і ми – його інструменти.

 

Згадую, як, почувши відповідь на мої слова про свою мрію, щоб люди вміли бачити типи і користуватися соціонікою: «Ого! Ви взяли на себе місію Бога!», випалила: «Богу важко одному, - допомагаємо йому!». Тож ми разом, Єдине, ми – знаряддя Бога, втілюємо плани вищих сил на Землі. Приєднуйтесь до нас!


Я ФАШИСТ !!!

  • 02.06.13, 19:00
Я народився у Криму в учительській родині.
Від діда — вишиванка, від батька — чуприна.
Спілкуюсь українською, високий на зріст,
Аж раптом мені в спину прокричали “Фашист!”

Ти — фашист! Я — фашист?
Да, ти — фашист, фашист.
Якесь п’яне бидло, чи то гей, чи марксист
Визначило точно, що я справжній фашист.

Якщо ти не куриш, а тим більше не п'єш,
Ходиш до спортзали, традиційно живеш,
Якщо ти не гей і не кошерний марксист,
Значить стопудово — ти махровий фашист.

Ти — фашист! Я. Ти — фашист! Так.
Фашист, фашист.
Якщо ти не гей й не марксист,
Значить точно фашист.

Я згадав одного. Він учнів просив
Кохатись у правді, молитві їх вчив.
Він зцілював хворих, ходив по воді.
Його антифашисти розіп’яли на хресті.

Він був фашист. Фашист. Так, фашист. Фашист.
Громив синагоги, був не гей, не марксист,
Значить він стопудово був махровий фашист.
Фашист. Він — фашист. Так. Фашист.
Він теж фашист.
Ісус був не гей, не марксист, значить точно фашист.

За крок до самосуду?

  • 23.05.13, 06:59
Події 18 травня під час акції опозиції в Києві, а також бандитські напади, котрі їм передували, стали своєрідним Рубіконом. Після політичної окупації та економічної експропріації, чинна влада перейшла до використання дрібного криміналу в залякуванні активістів та простих громадян. 

Моральні виродки, переконані у своїй безкарності, застосовуючи грубу фізичну силу, зробили калікою невинну людину, тільки за те, що вона є братом активіста. А 18 травня, зухвало, на очах у всього світу, інші прихильники "європейської України" із мовчазної згоди – а радше на замовлення – влади, вивезли на центральну площу країни БРДМ та затіяли грубу силову провокацію, жертвами якої стали навіть журналісти!
Якщо попередні "політичні" процеси чи рейдерські атаки стосувалися "їх": політиків, бізнесменів чи інших представників певних еліт, – то зараз жертвою розбою, може стати кожен із нас.
Навіть той, хто до політики "не пхається", а просто живе в одному під'їзді з активними студентами.
Аплодую журналістам та активним громадянам, котрі ідентифікували "спортсменів". Адже ворога потрібно знати в лице.
Сам факт, що прості люди так швидко знайшли злочинців, а правоохоронці шиють у дурні всю країну, пояснюючи свою імпотентність "об'єктивними причинами", говорить про одне: міліція покриває цих виродків, бо за ними стоїть влада, а покарання виконавця приведе до викриття замовника.
У голові не вкладається, як без дозволу влади БРДМ міг виїхати в центр міста, під час масової акції, наражаючи на небезпеку простих громадян та провокуючи криваву бійню? Це при тому, що дрібних перевізників позбавляють ліцензії та не пускають у місто лише за довіз опозиціонерів до Києва?
Звідки цей БРДМ? Чи є він бойовою одиницею української армії, чи є в приватній власності? І в першому, і в другому випадку питань більше ніж відповідей.
Якщо він належить до Збройних сил, то чому він поїхав на власних громадян і мав чітку політичну "антисимволіку"? Якщо це чиясь приватна власність, то наскільки така власність є законною, і, чи не є це, у поєднанні з попередніми нападами на активістів, ознакою створення парамілітарних, добре озброєних формувань?
І скільки в такій приватній власності автоматів Калашникова, пістолетів Макарова та інших подібних "іграшок"?
Відповідь ПР про БРДМ у центрі Києва вражає своїм ідіотизмом. Виявляється, за словами Олени Бондаренко, що це були "громадяни, які в абсолютно мирній формі спробували "потролити" Яценюка"!
Нема слів... Добре, що не стріляли, у мирній формі, звичайно.
Виникає просте питання: навіщо це все владі?
Адже зараз в Україні правляча верхівка контролює все: від найбільшого бізнесу до районної газети. Через адмінресурс режим Януковича може дуже швидко "переконати" будь якого бізнесмена, чи зібрати багатотисячні мітинги "одобрямсу" із напівголодних і духовно зламаних учителів та студентів.
Опозиція настільки слабка й розгублена, що деколи виникає питання, а чи існує вона взагалі. Тимошенко в тюрмі. Її колишні партструктури й економічні можливості зруйновано ззовні та зсередини.
Європа, не зважаючи ні на що, усе ще погоджується на асоціацію.
У суспільстві – ситуація керованого хаосу й тотальної деморалізації, де в зручний момент нейтралізується й компрометується в зародку будь який небезпечний рух. Злидні й алкоголізм тримають людей у покорі й байдужості.
Партійні боси "регіонів" осягнули ази демократичної риторики й, не моргнувши оком, переконують у своїй відданості ідеалам демократії шокованих таким цинізмом шведів чи американців, які цю демократію створили.
"Вовки" із пропрезидентської зграї ще не гризуться між собою й визнають верховенство "вожака".
Здавалося б, царюй та насолоджуйся повнотою влади в межигірських хоромах чи на курортах Швейцарії й Сардинії, куди іще пускають!
Так ні.
Влада хоче гострих відчуттів. Хоче відібрати в поставленого на коліна народу залишки людської гідності. Владі бракує розваг. Ситно. Тепло. Нудно.
Майже як у стародавньому Римі, де на рабів спускали голодних левів. Тепер на "рабів" спускають кримінал, а керманичі України, як стародавні імператори, втішаються: "Ми – боги!"
Але гострі відчуття – це завжди ризик. І історія – цьому підтвердження.
Коли зазіхають на останнє, на здоров'я й життя – народ звіріє, і проти його самосуду не вціліє ніхто. І ні "братки", ні тисячі міліцейських, прокурорських чи інших "казьонних" служак не врятують від його праведного гніву.
Коли нема надії на правоохоронців, люди будуть захищатися самостійно. І їхній суд буде страшний і справедливий.
Дуже б не хотілося, щоб побиття Володимира Карася й суботня провокація "спортсменів" стали детонатором під пороховою бочкою з назвою "Україна".
Що хотіли показати організатори "спектаклю"? Що "качки" зі спецзагонів сильніші від свободівців? Наївні.
Яка армія може протистояти власному народу? Перемога не визначається фізичною силою – а лише природним бажанням людей до справедливості. І справедливість зараз зовсім не на боці влади.
Отямтеся! Не треба провокувати народ до громадянської війни. Ваші літаки не встигнуть піднятися в повітря!

В Україні вже пахне ....

  • 21.01.12, 08:48

В УКРАЇНІ ВЖЕ ДУЖЕ ТХНЕ СВІЖЕПАЛЕНИМ ЛЮДСЬКИМ М’ЯСОМ

«Дві нації, між якими немає ні зв`язку, ні співчуття;

які також не знають звичок, думок і почуттів один одного,

як мешканці різних планет; які по-різному виховують дітей,

вчать їх різним манерам; які харчуються різною їжею

і живуть за різними законам, ці дві нації - багаті і бідні ».

Бенджамен Дізраелі

 

 В країні немає жодної квартири і жодного двору, де б вже відкрито не обговорювали, що і як саме потрібно зробити з тими, хто загнав більшість українців у злидні. У самозваній «еліти» залишилося дуже мало часу, щоб спробувати виправити ситуацію. За 20 років розрив між багатими і бідними в Україну збільшився втричі. За даними досліджень Інституту соціології НAНУ, якщо на початку 1990-х співвідношення доходів 10% найбагатших і 10% найбідніших українців складала 12 / 1, у 2002 році - 30 / 1, то до 2010-го вона зросла до 40 / 1. Враховуючи тіньову економіку, академік М. Шмельов збільшує ці відмінності для пострадянських країн взагалі до безпрецедентних масштабів - в 60 разів.За радянських часів розбіжність у доходах могло бути максимум 1 до 4. У сучасних Німеччини, Данії і Швеції, за інформацією Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), цей показник становить 6 / 1. А в усьому світі в середньому найбільш заможні багатшими найбідніших всього в дев`ять разів, і за останні 30 років цей розрив не надто змінився - на початку 1980-х він становив 7 / 1.У нас вже є життя для бідних і для багатих, і ці два життя не перетинаються один з одним ніде. Ні в транспорті, ні в магазинах, ні в житлових будинках і житлових районах, ні в школах і лікарнях, ні на відпочинку, ні в театрі, ні в церкві, ні навіть на кладовищі. У нас поділ на бідних та багатих іде також за етнічною ознакою на бідних - українців та багатих - не українців.За економічним статусом у структурі населення України, можна виділити п`ять груп. Багаті (0,2%), заможні (5,8%), забезпечені (38%), бідні (40%), жебраки (13%).

Представники першої групи (0,2%) «ні в чому не потребують і можуть дозволити собі будь-які покупки» (квартиру, будинок, авто, новітню побутову техніку), навчати дітей за кордоном, лікуватися у приватних або зарубіжних клініках, пересуватися на «чотирьох колесах», не турбуючись про ціни на бензин, дарувати близьким золоті прикраси з діамантами. Це олігархи, вищі державні службовці, політики та банкіри.Прийнято вважати, що концентрація капіталу в багатій олігархами Росії - одна з найвищих у світі.Однак десять найбагатших росіян володіють підприємствами, які в сумі коштують лише трохи більше 3% від ВВП РФ. В Україні ж стан десяти найбагатших людей оцінюється експертами більш ніж у 10% від ВВП країни.

 

 

 

Народ

У другій групі (5,8%) люди, що живуть в цілому забезпечено, але дорогі квартири або авто вони набувають, як правило, в кредит. Це наймані топ-менеджери великого і середнього бізнесу, програмісти, лікарі, що працюють з високими і прибутковими технологіями, представники шоу-бізнесу.

До третьої групи (38%) відносяться люди, яким в цілому на життя вистачає, але на холодильник або пральну машину вже треба збирати або брати кредит, - це службовці середньої ланки, сірі комірці, частково сині комірці, основна маса інтелігенції.

 

 

 

Четверті в цьому списку (40%) - ті, кому вистачає на харчування та покупку недорогого одягу з ринку або секонд хенду. Бюджетники, найчастіше з мінімальними або половинними «ставками», молоді клерки, реалізатори в наметах і на лотках, працюючі пенсіонери, а також сім`ї з дітьми. Фактично - це типові бідняки, у разі затримок заробітної плати приречені на злидні. Адже сьогодні зайнятість в Україні не виконує свою головну соціальну функцію і не захищає людину від бідності. Зайнятість в Україні це – фікція. Так, серед сімей, де є одна дитина - 26% перебувають на межі бідності, двоє дітей - 39% сімей, четверо і більше дітей - понад 70% сімей.

 

До п`ятої групи належать жебраки - їх 13%, за даними того ж моніторингу, вони «ледь зводять кінці з кінцями» - їм не вистачає навіть на їжу. Це непрацюючі або частково зайняті пенсіонери, домогосподарки і безробітні.

 

Так що бідних і жебраків в сукупності в нашій країні 53% (це кожен другий громадянин!), Що не може бути основою для стійкості суспільства і його стабільного розвитку. Представники і третьої, і четвертої, і п`ятої групи змушені ходити пішки по брудних вулицях, їздити в переповнених електричках і маршрутках, намагатися «качати права» в судах, відвойовуючи пільги, місяцями виплачувати кредит за комп`ютер і, звичайно ж, порівнювати нові рахунки на газ , електрику та інші комунальні послуги з рахунками річної і навіть місячної давності.

При цьому інфляція на рівні життя бідних позначається набагато сильніше, оскільки ціни ростуть в основному в сегментах оплати житла і продуктів харчування, на які малозабезпечені витрачають понад 70% своїх доходів, тоді як забезпечені більше 60% своїх доходів витрачають на товари непродовольчої групи, на які ціни зростають повільніше або взагалі не ростуть.

І ще один безпрецедентний факт: держава Україні за великим рахунком існує завдяки бідним, які не тільки створюють своєю працею ВВП країни, але й забезпечують бюджет держави. За опублікованими даними, 90% податкових надходжень від фізичних осіб до бюджету дає ... зарплата населення. У той час, як багаті групи населення – НЕ УКРАЇНЦІ, навпаки, виробляють моделі неефективного для країни інвестування та витрачання своїх доходів і заощаджень, а саме - придбання товарів іноземного виробництва та власності за кордоном; інвестування, навчання і лікування за кордоном і т. п.

Не українці   побудували в Україні суспільство ,типово станове суспільство,

з надійною системою контролю над левовою часткою власності, за всіма органами влади знизу доверху і відповідно - видатками державного і місцевих бюджетів.

І можна тільки розчулюватися політичним діячам Євросоюзу, які вимагають від нас дотримання демократичних процедур, боротьби з корупцією і справедливого правосуддя. Адже станове суспільство як свідомо менш ефективне не може бути ні конкурентним, ні демократичною, ні справедливим, ні тим більш динамічно розвиваються. І, як показав досвід Майдану і подальших подій, цей стан має властивість самовідтворюватися незалежно від обраних населенням персонажів.

 

 «Жирні коти» безтурботно вдаються до радощів життя, але по всьому будинку вже капає гарячий віск зі свічок, які скоро викличуть грандіозну пожежу.

«Росії як такої немає»

  • 10.09.11, 07:28

Росія, якої насправді немає, невдовзі розпадеться на менші країни. Російську Федерацію утримують від розпаду тільки диктатура і наявність газу та нафти. Всередині держави існують національні державні утворення, які цілком можуть стати самостійними. Україна ж має повернути собі те, що вкрала у неї Московія, йдеться в інтерв’ю директора київського Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна російському Інтернет-виданню «Взгляд». Російське посольство в Україні заявило, що Київ міг би знайти інші способи видворення екс-президента Криму Юрія Мєшкова за межі країни. Його перевозили морем, через що літньому екс-політику стало зле. Цей скандал продемонстрував, що навіть недавнє минуле по-різному сприймається братніми народами. Політолог Олег Соскін, який був радником двох президентів України, свого часу був членом КПРС аж до її заборони у серпні 1991 року. Із 1994 року очолює Інститут трансформації суспільства, який сам організував. Із квітня 1996 року очолює Українську національну консервативну партію. У 2008 році назвав Росію «нерозвинутою та невдалою державою» та вимагав запровадження з нею візового режиму. У 2009 році пан Соскін прогнозував «війну між Україною та Росією найближчими місяцями». Прогноз не справдився. Нещодавно експерт спрогнозував розкол Росії на дрібні держави найближчими роками. В інтерв’ю російському виданню «Взгляд» він наголосив, що «немає підстав для існування сучасної Російської Федерації». Адже, за його словами, на території Росії вже давно склалися національні державні утворення – Ічкерія, Дагестан, Калмикія, Якутія, Башкортостан, Татарстан. Для збереження наявної системи Кремль хоче створити Євразійський союз і контролювати його через патріарха Кирила. Найпершою ж метою кремлівського керівництва пан Соскін вважає захоплення Криму. Саме для цього й «привезли Мєшкова». Тим часом Україна має думати, як «відновити нашу Русь-Україну слов’янську та як прискорити процес трансформації держави-химери під назвою Російська Федерація, яка була створена маленьким князьком Петром Московським». Однак дорога російська нафта гальмує розвиток у цій державі сепаратистських рухів. Зі здешевленням нафти й приходом в Україні до влади державницьких сил українці відмовляться від російського газу. А також вимагатимуть відповідну плату за транзит до західних країн Зараз Росія відстала й не здатна перейти на найвищі технологічні устрої. А спільність тримається на диктатурі. У росіянах залишається усе менше слов’янського елементу. Територія РФ не є генетичною родовою територією російського слов’янського етносу. Олег Соскін нагадав, що Московію створив син Юрія Долгорукого, великого князя Київського, Андрій. Тим часом Петро І, «надивившись прикладів у Європі», вирішив стати імператором. При цьому для назви імперії він «вкрав назву Русь», яка має бути назвою сучасної України – спадкоємиці Русі. Московія ж була тюркським утворенням. На думку Олега Соскіна, Росії як такої немає. Адже є, приміром, Удмуртія, Калмикія. «А де Російська Республіка?» – запитує він. Пан Соскін наголошує, що Москва «захопила Русь і знищила її як державне утворення». Так само Московія «вкрала у нас нашу незалежну церкву». Те, що «мати-церква Київська митрополія стала донькою Московської патріархії», він вважає «абсолютно безпрецедентним порушенням». Українська церква має вийти з-під контролю Московської патріархії. Щодо мови, то російська – «генетично наша мова, а сучасна її форма – це українська мова». Фінсько-угорський етнос має інші діалекти. Лише за рахунок переселення з Русі-України в українців та росіян ще є слов’янсько-руський елемент. Але Росії слід будувати сучасну фінсько-угорську тюркську конфедерацію. Території, на яких перебували етнічні слов’яни – Новгород, Псков, Брянська, Курська, Воронезька та Белгородська області, Кубань – мають поступово відійти до Русі-України. Про себе Олег Соскін зазначив: «У

мене різні крові. Я слов’янин. Є трошки іншої крові – української, польської».

Оригінал інтерв'ю

«России как таковой нет» «Мы славяне, арии, скифы, мы Русь, а ваша территория, извините, это финно-угорская тюркская территория с совершенно другой этничностью и другим языком, который к нашему славянскому, русскому никакого отношения не имеет», – заявил газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин. В четверг посольство России на Украине заявило, что Киев мог бы найти иные способы выдворения бывшего президента Крыма Юрия Мешкова за пределы страны, нежели перевозка морем, в ходе которой пожилому экс-политику стало плохо. Напомним, в среду суд Симферополя удовлетворил иск Службы безопасности Украины и решил немедленно выдворить с территории страны гражданина России Юрия Мешкова, который в середине 90-х годов был президентом Крыма. Скандал с Мешковым показал, что даже недавнее прошлое по-разному воспринимается братскими народами. Особенно радикальной точки зрения в этой сфере придерживается бывший советник сразу двух президентов Украины, политолог Олег Соскин. Соскин состоял в КПСС вплоть до ее запрета в августе 1991 года. Ранее, в 80-х годах, он преподавал в Киевском университете, а в начале 90-х руководил институтом рыночных отношений. В 1993–1996 годах был замдиректора по науке Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины. С 1994 года возглавляет организованный им же Институт трансформации общества. В 1992–1993 годах одновременно был старшим консультантом президента Украины Леонида Кравчука по вопросам предпринимательства и внешнеэкономической деятельности, советником премьер-министра по макроэкономическим вопросам. А в 1998–2000 годах был советником президента Леонида Кучмы по экономическим вопросам. С апреля 1996 года возглавляет Украинскую национальную консервативную партию. В 2008 году назвал Россию «неразвитым и неудачным государством» и требовал введения с ней визового режима. В 2009 году потряс украинскую публику прогнозом о возможности «войны Украины с Россией в ближайшие месяцы». Прогноз не сбылся. В украинских политических кругах Олег Соскин давно уже пользуется одиозной репутацией. Однако еще относительно недавно он был советником двух подряд президентов страны и обладал официальным статусом. Накануне скандала с Юрием Мешковым Соскин в очередной раз сделал ряд громких заявлений, в частности предрек в ближайшие годы раскол России на мелкие государства. Корреспонденты газеты ВЗГЛЯД побеседовали с Соскиным, чтобы точнее понять позицию политолога. Как оказалось, многие тезисы, прозвучавшие из уст нашего собеседника, напоминают цитаты из речей деятелей нацизма. Тем не менее, по мнению газеты ВЗГЛЯД, российская аудитория вправе знать, какие персонажи еще недавно определяли политику в Киеве и каким бывает до сих пор уровень дискуссии в украинской политической элите. ВЗГЛЯД: Олег Игоревич, почему украинские власти так болезненно отреагировали на выступление такого давно уже забытого политика, как Юрий Мешков? Ведь сегодня в Крыму нет заметных сепаратистских настроений. О чем же беспокоиться? С другой стороны, вы сами в одном из недавних выступлений заявили о том, что Россия «должна распасться». Это был призыв или прогноз? Какие у вас основания? В реальности в указанных вами областях нет никаких признаков роста сепаратистских настроений, даже на Северном Кавказе такие настроения по сравнению с 90-ми годами давно ослабли. Жители России, судя по всем опросам, не собираются дробить свою страну. О. С.: Это прогноз, потому что нет оснований для существования современной Российской Федерации. На вашей территории существуют глубоко сложившиеся национальные государственные образования. Они будут развиваться. В первую очередь это касается Ичкерии, Дагестана, Калмыкии, Якутии, Башкортостана и Татарстана. Эти государства в ближайшее время – в течение 10 лет – однозначно захотят выделиться из этого состава или потребовать переподписания федеративного договора с большими для них правами как национальных субъектов. Чтобы сохранить существующую систему, кремлевское руководство хочет создать Евразийский союз и контролировать нас религиозно через Кирилла Гундяева (патриарх Московский и всея Руси Кирилл – прим. ВЗГЛЯД). И фактически поглотив и расчленив нас, как пишет Дугин (философ Александр Дугин – прим. ВЗГЛЯД), на четыре анклава. Естественно, что одна из ближайших целей кремлевского руководства – захват Крыма. Этого уже никто не скрывает, поэтому и Мешкова привезли, которого мы благополучно отсюда исторгли. Кремль хочет разрезать Украину. Тогда мы должны думать о том, как нам восстановить нашу Русь-Украину славянскую и как ускорить процесс трансформации государства-химеры под названием Российская Федерация, которое было создано маленьким князьком Петром Московским. Пока нефть дорогая, у вас нет сепаратистских движений. Как только нефть станет дешевле и как только у нас придут к власти нормальные государственнические силы, а не продажные, естественно, первое, что мы сделаем, – мы откажемся от вашего газа. И потребуем за транзит в западные страны соответствующую плату. Вы на 80% зависите от нефти и газа. Технологические катастрофы у вас происходят почти каждый день. Российская Федерация – чрезвычайно технологически отсталая сублимация, которая не в состоянии осуществить модернизацию в условиях фактически диктатуры. Поэтому как государство вы не имеете будущего. Вы не способны к тому, чтобы перейти на высшие технологические уклады. Вся ваша общность держится на штыках, на диктатуре, на попрании свободы личности прав и свободы собраний, на преследовании оппозиции и на нефтедолларах. Вся эта химера распадется в течение нескольких лет. ВЗГЛЯД: Вы также заявляли: чем быстрее произойдет распад России, тем легче русско-украинскому этносу будет создать мощнейшее государство Русь-Украина. Кто, по-вашему, принадлежит к этому этносу, если русских вы называете финно-угорским народом? Только украинцы? О. С.: Почему? Славяне. Славяне – более современная форма, которая кристаллизовалась, приняла форму русских. А часть новой формы новейшей истории русских создало украинское государство. Я не говорю, что среди вас – русских – нет славян, но вместе с тем в этническом плане преобладают финно-угорские и тюркские элементы. А славянского элемента у вас становится все меньше, тем более территория так называемой Российской Федерации не является генетической родовой территорией русского славянского этноса. «Наша Раша» ВЗГЛЯД: Вы утверждаете, что российский государь «бандит Петр I украл у Украины ее генетическое название «Русь», назвав свою империю латинскими буквами RUSSIA, которая стала называться в романо-германском мире «Раша». А финно-угорцы трансформировали ее в «Россия». Но известно, что впервые слово «Русь» употребляется как название государства в тексте еще русско-византийского договора 911 года, а более ранние свидетельства имеют дело с этнонимом «русь». Более того, согласно летописцу «Повести временных лет», название «Русь» произошло от одноименного варяжского племени, призванного новгородскими славянами в 862 году в качестве воинской дружины. Олег Соскин: Так Русь – это же наше название! Это же наше государство было. Была просто Московия – часть славянской русской империи. Главы наших государств осваивали эти территории. Московию создал сын Юрия Долгорукого, великого князя Киевского, Андрей, который потом получил название Боголюбский. Был один из претендентов на Московское царство Петр. У него была сестра Софья, которую он устранил, и брат был. А потом он вдруг решил, что ему надо стать императором. Он начитался и насмотрелся всяких примеров в Европе. Западные учителя его немножко научили. Эту империю надо было как-то назвать. Вот он и украл название Русь. А это название нашего государства, современной Украины, потому что Украина – наследие Руси и славянства! А Московия – это тюркское образование было. Поэтому Петр... да просто Петрушка украл у нас наше генетическое название современной Украины. Сегодня речь идет о восстановлении государства, наследницы славянской Руси – Великой Скифии. ВЗГЛЯД: Почему же финно-угорские народы, по-вашему, трансформировали название страны в Россию? Откуда такая версия? О. С.: России как таковой нет. Это просто объединение финно-угорских тюркских протонациональных государств: Удмуртия, Калмыкия, Тува, Мордовия, Якутия, Татарстан, Башкортостан. А где Российская Республика? Нету. Поэтому все это – или проявленные финно-угорские национальные образования тюркские, или не проявленные, скажем, тот же Муром. Это были полностью колонизированные славянским этносом земли. На Руси не было деления на Российскую и Московскую. Была просто Русь, и была Московия, которая не была Московской Русью. Это все ложь, пропаганда. «Московиты украли у нас все» ВЗГЛЯД: Вы также утверждали, что «московиты украли у нашего народа язык, православную веру, название страны», «поэтому пришло время это все нам вернуть». Историк Лев Гумилев пишет, что массовое переселение русских из нынешней Украины на север началось в первое столетие после присоединения русских княжеств к орде. А татары собирали ясак в основном в южных областях, вокруг Киева, а северные дань не платили или платили меньше, поэтому народ перетекал туда... Но народ-то тот же самый. О. С.: Эта орда захватила Русь и уничтожила ее как государственное образование. А всегда была Киевская митрополия. Но, к сожалению, в 1686 году за деньги московитов наша митрополия – Константинополя – была продана патриархатом штучно созданному Московскому патриархату. Как церковь-мать может стать дочерью своей же дочери? Это же извращение. Поэтому надо вернуться к состоянию независимой Киевской митрополии. И все киевские митрополиты – Петр и Алексий – они, к сожалению, переехали во Владимир, а потом в Москву. Но назывались они киевскими митрополитами. Московия украла у нас нашу независимую церковь. Это было абсолютно беспрецедентное нарушение, когда мать-церковь Киевская митрополия стала дочкой Московской патриархии. Поэтому надо вернуться в правильное состояние, то есть независимой Киевской митрополии, как это было в 1924 году, когда константинопольским томосом была восстановлена Польская патриархия в связи восстановлением Польского государства. Нам тоже надо создать свою Киевскую патриархию и уйти из-под контроля Московской патриархии. Русский язык – это наш генетический язык, а современная его форма – это украинский язык. Наречия финно-угорского этноса совсем другие. Это уральская языковая группа языков, которая никакого отношения к русскому языку не имеет. Финно-угры пришли с Урала, а на Урал они, если не ошибаюсь, попали с территории современного Китая. То есть мы славяне, мы арии, мы скифы, мы Русь, а ваша территория, извините, это финно-угорская тюркская территория с совершенно другой этничностью и другим языком, который к нашему славянскому, русскому никакого отношения не имеет. То есть язык тоже украден. Таким образом, название нашего государства «Русь» было украдено Петром. Бандит натуральный. По ноздри в крови, убивал всех подряд. Потом сделали его великим императором, а он был простым московским полукриминальным авторитетом. ВЗГЛЯД: Почему вы считаете современных русских не родственным славянским этносом, а финно-угорским? Ведь все родственные связи налицо – язык и общая история? О. С.: Это за счет переселения с Руси-Украины у вас еще имеется наш славянско-русский элемент. По мере того как наши с вами государственные дороги разошлись, русского славянского элемента на вашей территории становится все меньше, он не продуцируется. У вас восстанавливается та этничность, которая всегда была присуща этим землям, – это финно-угорская тюркская общность. У вас есть государства, которые составляют эту общность. Они имеют свои правительства, свои атрибуты и символы, флаги, конституции, советы, школы, академии. Вот на этом и надо строить современную финно-угорскую тюркскую конфедерацию. Но у вас, конечно, есть небольшое количество территорий, на которых находились этнические славяне. Это Новгород, Псков, Брянская область, Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Кубань. Это территории проживания славянского этноса, входившие в наше государство Русь. По мере того как будет распадаться государство-химера под названием Российская Федерация, видимо, эти части должны быть включены в наше государство, которое должно быть восстановлено под названием Русь-Украина.

Сторінки:
1
2
3
5
попередня
наступна