Профіль

lawua

lawua

Україна, Київ

Рейтинг в розділі:

Останні статті

З юридичної точки зору

Самостійно займатися питаннями, що стосуються угод з нерухомим майном без належного досвіду не вигідно, оскільки це трудомісткий і витратний за часом процес, а часом і небезпечно, бо існує безліч шахрайських схем, невідомих непрофесіоналам, які не зрідка роковим чином впливають на результат угоди.

Для того,  щоб грамотно (з юридичної точки зору) “закріпити” право на нерухоме майно, необхідно звернутися до досвідченого фахівця в цій сфері, оскільки досвід – найголовніша складова практики у сфері нерухомості та будівництва.


Нерухомість

Нерухомість (будинок, квартира, гараж, офіси, виробничі й складські приміщення, торговельні й розважальні комплекси та ін.) можливо купити, продати, подарувати, заповісти, вносити в статутний фонд підприємств, приватизувати, закласти. При кожній з перерахованих вище операцій важливим і необхідним є присутність професійного юриста, оскільки він:

 • перевірить об`єкт нерухомості на відсутність/наявність проблем;
 • надасть допомогу в підготовці документів та в одержанні необхідних дозволів, довідок, забезпечить наявність повного  пакета документів для здійснення угоди;
 • забезпечить місце зустрічі для здійснення угоди, оформлення документів і розрахунків,
 • забезпечить присутність професійного нотаріуса,
 • подасть необхідні документи в державні структури тощоНерухоме майно

Нерухоме майно, як об’єкт цивільного обороту, має особливий правовий статус, що обумовлює пред’явлення законодавством України додаткових вимог до порядку здійснення операцій з нерухомістю по придбанню й відчуженню прав.

Міжнародне об`єднання адвокатів

АО «МІЖНАРОДНЕ ОБ`ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ» здійснює викуп проблемної нерухомості у випадку, коли клієнт сам не може оплачувати послуги адвоката або має бажання як найшвидше отримати кошти за своє майно та не чекати вирішення спору судом.


Встановлення батьківства

Встановлення батьківства
https://m.facebook.com/profile.php?
id=244012655786182
http://vk.com/lawua_com

Встановлення батьківства
Все частіше виникають ситуації, коли
необхідно встановити, хто ж є біологічним
батьком дитини.Такими ситуаціями є:
народження дітей в цивільних шлюбах або
оформлення дитини на іншого чоловіка, власне
на біологічного батька, а не на того, з ким
шлюб зареєстрований.Можна виділити два
способи встановлення батьківства:
1. шляхом подачі позовної заяви в суд;
2. встановлення батьківства в добровільному
порядку.
У разі добровільного рішення батьків визнати
факт батьківства, згідно ст. 134 Сімейного
кодексу України, необхідно підготувати заяву,
яку слід надати до органів РАГСу. Це можливо
зробити і в разі, якщо мати дитини перебуває
у шлюбі з іншим чоловіком, але бажає
зареєструвати дитину на справжнього батька
при взаємній з ним згоді. При цьому можлива
подача документів про встановлення
батьківства не тільки після народження
дитини, а й заздалегідь, в період вагітності
матері.
У разі незгоди біологічного батька або його
смерті матір дитини має право написати заяву
і, подавши документи, встановити батьківство
в судовому порядку, що регулюється ст.ст.
129, 130 Сімейного кодексу України. Як
показує практика, через суд встановлення
батьківства відбувається найчастіше за
заявою матері дитини.
Законодавством не обмежені терміни,
протягом яких можна написати позов до суду,
з чого випливає: подача документів до суду і
розгляд даної справи можливе в будь-який
проміжок часу після народження дитини.
При розгляді справи в суді відповідними
органами в якості доказів приймаються будь-
які достовірні відомості, наприклад, показання
свідків, різного роду документація, а також
результати ДНК-експертизи. Проведення
подібної експертизи буде найбільш важливим і
достовірним доказом: чи вважати певну
людину біологічним батьком дитини чи ні.

Припинення аліментних зобов’язань

https://m.facebook.com/profile.php?id=244012655786182
http://vk.com/lawua_com
Припинення аліментних зобов’язань
Аліментні зобов’язання виникають на підставі
наступного:
1. в результаті підписання угоди подружжям про
сплату аліментів;
2. в результаті винесеного судового рішення.
В залежності від цього виділяють і різного
роду причини, за якими можливе припинення
зобов’язань, пов’язаних з виплатою аліментів.
Відповідно до ст. 189 Сімейного кодексу
України, якщо між подружжям було підписано
угоду про сплату аліментів, то їх виплата
припиняється в результаті наступних ситуацій:
1. закінчився термін дії угоди, наприклад
документ, може бути підписаний на певний
строк, після закінчення якого він перестає
мати силу;
2. загибель однієї зі сторін угоди.
Якщо аліментні зобов’язання виникли на
підставі рішення суду, то в цьому випадку
можна виділити наступні обставини, в
результаті яких виплата аліментів
припиняється:
1. досягнення дитиною повнолітнього віку та
повної дієздатності, адже згідно ст. 180 СК
України, батьки зобов’язані утримувати своїх
неповнолітніх дітей;
2. усиновлення дитини іншою особою;
3. у разі виникнення ситуації, внаслідок якої суд
визнає, що людина, яка потребує отримання
аліментів, відновив свою працездатність або
перестав потребувати грошових виплатах;
4. вступ людини, яка потребує отримання
аліментів, в новий шлюб, тим самим появу
іншого способу матеріальної допомоги;
5. смерть людини, який зобов’язаний
виплачувати аліменти або смерть людини, якій
ці аліменти виплачуються.
У будь-якому випадку, рішення про
припинення аліментних зобов’язань
приймається судом і буде залежати від низки
причин, від сімейного і матеріального
благополуччя, і інших життєво важливих
обставин.

Припинення аліментних зобов’язань

http://vk.com/lawua_com
https://m.facebook.com/profile.php?id=244012655786182
Стягнення аліментів без розлучення
ст. 180 Сімейного кодексу України в обов’язок
батьків входить утримання своїх дітей, які не
досягли повнолітнього віку, при цьому і
батько, і мати мають рівні права і обов’язки
по відношенню до своєї дитини. Батьківські
права зберігаються за ними як в період
спільного життя, так і після розірвання шлюбу,
з чого випливає, що заява на виплату
аліментів можна подати, як після розлучення,
так і в період шлюбу. Адже непоодинокі
випадки, коли спільне життя з людиною стає
нестерпним, а оформити розлучення, в силу
збігу обставин, не надається можливим. Якщо
чоловік або дружина не бажають утримувати
своїх неповнолітніх дітей, то стягнення
аліментів відбувається в судовому порядку,
при цьому абсолютно не важливо,
перебувають батьки в шлюбі чи ні. Відповідно
до законодавства можливо вимагати
матеріальну допомогу та на додаткові
витрати, пов’язані, наприклад, з лікуванням
дитини або її навчанням, а не тільки із
загальним змістом.Слід пам’ятати, що
відповідно до ст.ст. 84, 86, 90 Сімейного
кодексу України чоловік і дружина зобов’язані
утримувати і один одного, а не тільки своїх
дітей. У разі незгоди одного з подружжя
матеріально підтримувати іншого чоловіка
виплати аліментів відбуваються в судовому
порядку.
Правом на отримання аліментів мають:
1. дружина в період вагітності і протягом 3-х
років після народження дитини;
2. непрацездатний чоловік / дружина;
3. чоловік / дружина, що доглядає за дитиною –
інвалідом.
Подання позовної заяви на отримання
аліментів без розлучення відбувається за тим
же принципом, як і подання заяви на аліменти
після розірвання шлюбу.
У кожному випадку кваліфікована допомога
фахівців АО «МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АДВОКАТІВ» допоможе не тільки правильно
скласти позовну заяву, а й підготувати
необхідні документи для надання їх в суд на
отримання аліментів у період шлюбу.


Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав
https://m.facebook.com/244012655786182/photos/a.251835761670538.1073741829.244012655786182/255748024612645/?type=1&refid=17
http://vk.com/wall-70535681_29
Позбавлення батьківських прав є винятковою
мірою, тягне за собою серйозні правові
наслідки, як для батьків, так і для їх дитини.
Існує певний перелік підстав для позбавлення
батьківських прав, які повинні бути
підтверджені незаперечними доказами:
1. відмова матері або батька без поважних
причин забрати свою дитину з пологового
будинку або іншого лікувального закладу і на
протязі шести місяців не виявляли щодо
дитини батьківської турботи;
2. ухилення від виконання своїх батьківських
обов’язків по вихованню дитини;
3. жорстоке поводження з дитиною;
4. батько чи мати дитини є хронічними
алкоголіками або наркоманами;
5. вдаються до будь-якого виду експлуатації
дитини, примушують дитину займатися
жебрацтвом або бродяжництвом;
6. засуджені за вчинення умисного злочину щодо
дитини.
Тільки рішенням суду можна позбавити
батьківських прав. Справа про позбавлення
батьківських прав розглядається в суді за
заявою одного з батьків або осіб, які їх
замінюють, прокурора, а також за заявою
органів або установ, на які покладено
обов’язки з охорони прав неповнолітніх дітей
(органів опіки та піклування, комісій у справах
неповнолітніх, установ для дітей-сиріт та
дітей, які залишилися без піклування
батьків).В ході судового процесу має бути
доведена обставина, що безперечно
підтверджує наявність вини батьків і факт
того, що зміну поведінки батька в кращу
сторону неможливо.
Винесення судом рішення про позбавлення
батьківських прав тягне втрату батьком прав,
заснованих на факті спорідненості з дитиною:
1. на виховання;
2. на захист інтересів дитини;
3. на витребування дитини від інших осіб;
4. на згоду або відмову в дачі згоди передати
дитину на усиновлення;
5. на спадкування за законом;
6. на отримання змісту від своїх повнолітніх
дітей.
Слід врахувати, що позбавлення батьківських
прав батька або матері не знімає з них
відповідальності по утриманню дитини.
Залишається також обов’язок брати участь у
додаткових витратах на дитину (лікування,
навчання і т.д.). Протягом 3-х років після
позбавлення батьківських прав батьки несуть
відповідальність за шкоду, яку можуть
заподіяти їхні діти.
Позов про позбавлення батьківських прав
пред’являється за місцем проживання
відповідача, а якщо воно невідоме, то за
місцем знаходження його майна або за
останнім відомим місцем проживання. Дуже
часто визначити місце проживання такого
батька досить непросто. У цьому випадку
вихід з положення полягає в одночасному
пред’явленні позову про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів. Тоді
відповідно до статті Цивільного
процесуального кодексу України позов може
бути пред’явлений за місцем проживання
позивача.
Без досвідченого адвоката вирішити складне
питання про позбавлення батьківьких прав
дуже не просто, оскільки підставу для
позбавлення батьківських прав необхідно чітко
і максимально докладно обґрунтовувати в
позовній заяві:
1. батько ухиляється від виконання
батьківських обов’язків, у тому числі сплати
аліментів: Ухилення від виконання
батьківських обов’язків припускає
систематичне, тобто неодноразове
невиконання батьківських боргу, відсутність
турботи про своїх дітей, у чому б воно не
виражалося.
2. батько жорстоко поводиться з дитиною і /
або зловживає своїми батьківськими правами:
Жорстоке поводження батьків з дітьми
полягає не тільки у фізичному, а й психічному
насильстві над ними. Фізичне насильство – це
побої, заподіяння фізичних страждань будь-
яким способом. Психічне насильство
виражається в погрозах, навіювання почуття
страху, придушенні будь-якої волі дитини.
Крім жорстокого поводження з дітьми в цьому
випадку може розглядатися зловживання
батьківськими правами: створення умов, що
ускладнюють або роблять неможливим
повноцінний розвиток дитини, отримання
дитиною освіти; привчання його до вживання
алкоголю, наркотиків; використання дитини
при вчиненні злочину.
3. батько хронічно хворий на алкоголізм:
Хронічний алкоголізм або захворювання
батька наркоманією повинні бути підтверджені
відповідним медичним висновком –
необхідний висновок з лікувального закладу.
Позбавлення батьківських прав за цим
пунктом може бути вироблено незалежно від
визнання через суд відповідача обмежено
дієздатним.
4. батько вчинив злочин проти життя та
здоров’я дітей: В цьому випадку для позову
необхідний вирок суду, що підтверджує
скоєний злочин.
Позбавлення батьківських прав змінює
сімейно-правовий статус батька та правове
становище дитини. При цьому ніяких позначок
в документах дитини та в документах батьків,
позбавленого батьківських прав не
проводиться.
Основні причини позбавлення батьківських
прав:
1. Небажання залежати від іншого з батьків
(наприклад, немає необхідності отримувати
дозвіл на виїзд за кордон);
2. Немає необхідності при повторному шлюбі
брати згода другого з подружжя на зміну
прізвища дитини;
3. За законом, особа, яку позбавили
батьківських прав щодо дитини не може
проживати з цією дитиною в одній квартирі,
тому іноді, позбавлення батьківських прав
може призвести до втрати права на житлове
приміщення тим батьком, якого позбавили
батьківських прав
Наша адвокатська практика знає і багато
інших причин позбавлення батьківських прав,
але зазначені вище найпоширеніші. Наші
адвокати щодо позбавлення батьківських прав
допоможуть Вам кваліфіковано скласти заяву
до органу опіки а потім і до суду. Адвокат
супроводжує процес позбавлення батьківських
прав від початку і до кінця, приймаючи на
себе всю правову і технічну роботу.
Проте є ситуації, коли батько має можливість
повернути свої батьківські права. Це можливо
в тому випадку, якщо батько змінив свою
поведінку, спосіб життя, ставлення до
виховання дитини. Особливість цієї процедури
полягає в тому, що в ній також, відповідно до
закону, бере участь орган опіки та піклування,
який надає висновок про доцільність
позбавлення батьківських прав.
Рішення про позбавлення батьківських прав
може бути прийняте тільки судом за
результатом розгляду заяви однієї з осіб,
передбачених законом, яким може бути як
один з батьків, так і орган опіки та піклування,
опікун, піклувальник дитини, прокурор,
навчальний та інший заклад, в якому
перебуває дитина.
Фахівці АО «МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
АДВОКАТІВ» так давно працюють в цьому
напрямку, що знаємо все, що стосується
позбавлення батьківських прав та інших
сімейних спорів: як позбавити батьківських
прав, як провести позбавлення батьківських
прав максимально швидко або навпаки,
затягнути цей процес, як уникнути
позбавлення батьківських прав. Ми
консультуємо та супроводжуємо позбавлення
батьківських прав в судах та органах опіки –
службах у справах неповнолітніх по всій
території України. Всі Ваші клопоти беруть на
себе наші адвокати.
Ми виконуємо всю правову і технічну роботу
щодо позбавлення батьківських прав до кінця,
включаючи представництво інтересів клієнта
як в судах, так і в органах опіки – служби у
справах неповнолітніх.

Стягнення аліментів без розлучення

facebook.com
vk.com

 1. Стягнення аліментів без розлучення
  ст. 180 Сімейного кодексу України в обов’язок батьків входить утримання своїх дітей, які не досягли повнолітнього віку, при цьому і батько, і мати мають рівні права і обов’язки по відношенню до своєї дитини. Батьківські права зберігаються за ними як в період спільного життя, так і після розірвання шлюбу, з чого випливає, що заява на виплату аліментів можна подати, як після розлучення, так і в період шлюбу. Адже непоодинокі випадки, коли спільне життя з людиною стає нестерпним, а оформити розлучення, в силу збігу обставин, не надається можливим. Якщо чоловік або дружина не бажають утримувати своїх неповнолітніх дітей, то стягнення аліментів відбувається в судовому порядку, при цьому абсолютно не важливо, перебувають батьки в шлюбі чи ні. Відповідно до законодавства можливо вимагати матеріальну допомогу та на додаткові витрати, пов’язані, наприклад, з лікуванням дитини або її навчанням, а не тільки із загальним змістом.Слід пам’ятати, що відповідно до ст.ст. 84, 86, 90 Сімейного кодексу України чоловік і дружина зобов’язані утримувати і один одного, а не тільки своїх дітей. У разі незгоди одного з подружжя матеріально підтримувати іншого чоловіка виплати аліментів відбуваються в судовому порядку.
  Правом на отримання аліментів мають:
  • дружина в період вагітності і протягом 3-х років після народження дитини;
  • непрацездатний чоловік / дружина;
  • чоловік / дружина, що доглядає за дитиною – інвалідом.

  Подання позовної заяви на отримання аліментів без розлучення відбувається за тим же принципом, як і подання заяви на аліменти після розірвання шлюбу.

  У кожному випадку кваліфікована допомога фахівців АО «МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ» допоможе не тільки правильно скласти позовну заяву, а й підготувати необхідні документи для надання їх в суд на отримання аліментів у період шлюбу.


Стягнення аліментів на утримання дитини при розлученні батьків

facebook.com
vk.com

Стягнення аліментів на утримання дитини при розлученні батьків
При наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей, заяву на розлучення має бути подано до суду. Аліменти на утримання дітей можуть бути визначені подружжям самостійно або судом, якщо подружжя не можуть прийти до угоди. Розмір аліментів на неповнолітню дитину складає одну чверть заробітної плати на одну дитину. На двох дітей сплачується одна третина,а на трьох і більше – половина доходу.
Сума аліментів на дитину може бути і фіксованою. Найчастіше це відбувається у випадках, коли батько дитини офіційно не працює, але при цьому має достатній дохід.Стягнення аліментів з непрацюючого батька є звичайною практикою в судах. В такому випадку сума аліментів може бути фіксованою. Це називається аліменти у твердій грошовій сумі. Такий підхід до справи зобов’яже батька виплачувати аліменти навіть якщо він не працює. Утримувати дитини після розлучення обов’язок не тільки матері та батька – суд зобов’язує виплачувати аліменти навіть недбайливого батька.
Розірвання шлюбу та стягнення аліментів є звичайною практикою і приймаючи рішення розлучитися варто зважити всі за і проти – ухилення від сплати аліментів є кримінально караним злочином!
Якщо Ви подали позовну заяву на розлучення в суд і в вашому шлюбі є неповнолітні діти, то ви можете подати заяву про стягнення аліментів. Досвідчений адвокат АО «МІЖНАРОДНЕ ОБ’ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ» проконсультує вас при написанні позовної заяви про стягнення аліментів за можливими нюансам цієї справи. Суд визначить порядок стягнення аліментів.

Сторінки:
1
2
3
попередня
наступна