хочу сюди!
 

СУПЕР-жінка

59 років, терези, познайомиться з хлопцем у віці 60-70 років

Інформаційне повідомлення

 • 07.12.11, 12:56

Інформаційне повідомлення Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!»

 3 грудня 2011г. у Києві відбувся Установчий з'їзд Всеукраїнської громадської організації "Громадянський рух "За Народовладдя!".

У роботі з'їзду взяли участь 36 делегатів, що представляють 16 регіонів країни і всеукраїнські об'єднання громадян, гості з'їзду, представники ЗМІ.

Робота з'їзду почалася з доповіді голови тимчасової мандатної комісії Г.В. Кабанченко про склад зареєстрованих делегатів з'їзду.

 По завершенню доповіді Г.В. Кабанченко запропонував відкрити з'їзд.

 Делегати з'їзду одноголосно підтримали пропозицію голови тимчасової мандатної комісії про відкриття з'їзду.

За ініціативою В.М. Єрьоменко всі присутні урочисто виконали Гімн України, після чого приступили до процедурних моментів ведення з'їзду.

 

Голова тимчасової мандатної комісії Г.В. Кабанченко запропонував від імені Організаційного комітету зі створення Громадянського руху "За Народовладдя!" обрати робочу президію з'їзду в складі – Бичихін В.Н., Зобов М.І., Чубко О.М.

Делегати з'їзду одноголосно підтримали пропозицію голови тимчасової мандатної комісії Г.В. Кабанченко, президія приступила до виконання своїх обов'язків.

 Чубко О.М. запропонувала делегатам з'їзду обрати головою з'їзду В.Н. Бичихіна, секретарем – М.І. Зобова.

Делегати одноголосно підтримали пропозицію О.М. Чубко.

Голова з'їзду В.Н. Бичихін запропонував від імені Організаційного комітету зі створення Громадянського руху "За Народовладдя!" продовжити роботу з'їзду з наступним порядком денним:

 1. Обрання президії Установчого з'їзду Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

2. Про створення Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

3. Про затвердження статуту Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

4. Про прийняття базових документів Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!» – Звернення, Меморандум, План загальнонародних дій.

5. Про обрання складу Координаційної Ради Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

6. Про обрання складу Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

7. Про надання повноважень щодо реєстрації Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!».

8. Різне Делегати з'їзду одноголосно затвердили порядок денний і приступили до роботи відповідно до прийнятого за основу регламенту.

 

З доповіддю з питання створення Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!» виступив М.І. Зобов.

У доповіді було відмічено, що ініціатива створення Руху носить дійсно народний характер, вона народилася в середовищі харківського громадського активу і вже потім була підтримана киянами та представниками інших регіонів.

 

Масштабність завдань, які належить вирішити Руху, співвідноситься з масштабністю революційних перетворень минулих століть, в ході яких загальноприйнятими тоді насильницькими методами класової боротьби здійснювалися спроби встановлення справедливого суспільного устрою.

 Відмічено в доповіді також і та обставина, що створення Руху відбувається в русі сучасних загальносвітових тенденцій, спрямованих на радикальну зміну загальносвітового устрою.

 Рух за real democracy отримує інтернаціональний характер.

На відміну від підходів учасників великих революцій Рух бачить основним методом суспільних трансформацій зміну суспільної свідомості і самоорганізацію громадян на основі нового рівня осмислення ними свого місця і ролі в процесах загальнонародного самоврядування.

 На підставі вибраного підходу і збудований План загальнонародних дій, який Рух має намір запропонувати всьому народові України для спільної реалізації.

Все три складові плану:

 – розробка суспільного ідеалу (національної ідеї, моделі майбутнього України);

– ініціація всеукраїнського референдуму з питання народовладдя;

 – створення системи органів самоорганізації населення і об'єднань громадян на професійних, ідейних, культурних і інших підставах;

 повинні реалізовуватися системно, в єдиному комплексі. Лише в цьому випадку може бути досягнутий кінцевий успіх

– становлення в Україні реального народовладдя як загальнонародного самоврядування, при яком виключно дух, інтелект і воля народу визначатимуть правила спільного буття в країні, і кожен її громадянин зможе брати участь у виробленні і прийнятті рішень, що стосуються його життя, контролювати діяльність органів влади.

Інакше виявляться незатребуваними розробки суспільного ідеалу, буде неможлива ініціація і проведення референдуму, не відбудеться самоорганізація громад, всього народу України.

 В цілому запропонований план – це план становлення народу України!

В дебатах по доповіді і матеріалам з'їзду виступили:

Добродєєв В.М., Лалак О.М., Єрьоменко В.Н., Остапчук В.Ф., Сенюк Ю.В., Рудницький Б.О., Виданов Д.В., Чубко О.М., Будник А.К., Шляхов В.В.

 

По закінченню обговорення було одноголосно прийнято рішення заснувати Всеукраїнську громадську організацію «Громадянський рух «За Народовладдя!».

Робота з'їзду після перерви почалася з розгляду проекту Статуту Руху. Статут одноголосно був прийнятий за основу.

Потім розвернулася дискусія довкола пропозиції Остапчука В.Ф. про збільшення терміну повноважень Голови Координаційної Ради до 1 року.

Пропозиція не отримала підтримки у делегатів з'їзду і, кінець кінцем, з'їзд одноголосно затвердив Статут в цілому.

 Потім також одноголосно були затверджені Звернення Установчого з'їзду Громадянського руху "За Народовладдя!" і Меморандум.

План загальнонародних дій був затверджений при одному "проти" (В.М.Добродєєв) і при одному "утримався" (Д.В. Виданов).

Рішення про обрання Координаційної Ради було прийняте одноголосно на підставі попередньо поданих кандидатур від регіонів і від всеукраїнських об'єднань громадян.

До складу Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!» увійшли:

Ананченко О.М., Бондаренко О.В., Бичихін В.М., Добродєєв В.М., Дородних Т.І., Заіка С.А., Зобов М.І., Кабанченко Г.В., Кроль Т.І., Кухарчук П.А., Остапчук В.Ф., Павленко С.М., Рудницький Б.О., Савчук В.В., Северенчук П.А., Сенюк Ю.В., Симоненко І.В., Фітьо А.М., Чубко О.М., Шевченко О.В.

 

З'їздом було прийнято рішення про обрання першого Голови Координаційної Ради прямо на з'їзді.

Делегатами з'їзду були запропоновані три кандидатури. По порядку подання:

Чубко О.М., Бичихін В.М., Зобов М.І. М.І. Зобов зняв свою кандидатуру і запропонував підтримати В.М. Бичихіна.

За підсумками голосування більшістю зареєстрованих делегатів була підтримана кандидатура Бичихіна Віктора Миколайовича.

 Одноголосно був обраний на з'їзді склад Ревізійної комісії:

Виданов Д.В., Коваленко В.О., Силантьев І.В.

На завершення з'їзд доручив здійснити всі необхідні дії з легалізації Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «За Народовладдя!» учасникам з'їзду:

 Бичихіну В.М., Симоненку І.В., Чубко О.М., Зобову М.І. на чолі з Кабанченко Г.В.

 

Якщо державні органи реєстрації виявлять в Статуті окремі невідповідності вимогам Закону, Координаційна Рада наділяється правом внесення до Статуту необхідних правок, що не входять в протиріччя з основоположними принципами Статуту.

 Допускається також внесення Координаційною Радою редакційних, стилістичних правок.

* * *

Фото:

 http://anaharsis-club.narod.ru/images/Foto-Sessions/Foto-session-13-2011-12-03-Congress/Foto-session-13-2011-12-03-Congress.htm#top

По завершенню з'їзду відбулося перше засідання Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!».

 

До порядку денного засідання були внесені наступні питання:

 1. Про Секретаря Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!».

 2. Різне.

За підсумками розгляду питань прийняти наступні рішення:

1. Призначити Секретарем Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!» Зобова Марка Івановича.

2. Провести чергове засідання Координаційної Ради Громадянського руху «За Народовладдя!», присвячене в основному питанням планування діяльності, в суботу 17 грудня, в 11.00, за адресою: вул. Шовковична 13/2.

Попереднє опрацювання всіх питань, що виносяться на засідання, повинне здійснюватися, як і раніше, в режимі електронного листування і на форумі.

* * *

По завершенню з'їзду відбулося і перше засідання Ревізійної комісії Громадянського руху «За Народовладдя!», на якому в рамках єдиного питання порядку денного Головою Ревізійної комісії Громадянського руху «За Народовладдя!» був обраний Силантьєв Ілля Васильович.

 

Голова Координаційної Ради

Громадянського руху «За Народовладдя!»                       В.М. Бичихін

 

Секретар Координаційної Ради

 Громадянського руху «За Народовладдя!»                         М.І. Зобов

2

Коментарі

анонім

17.12.11, 13:04

"Смело товарищи в ногу, Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу, Грудью проложим себе..."

  27.12.11, 13:05

  1. одна симпатичная барышня у них там таки была...2
  2. чем бы не маяться, абы не работать!

   37.12.11, 13:08Відповідь на 1 від анонім

   "Смело товарищи в ногу, Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу, Грудью проложим себе..."проложат.... кто кто .....

    Гість: Бухтояр

    47.12.11, 13:10

    А хто спонсор?Или как обычно?

     57.12.11, 13:13Відповідь на 4 від Гість: Бухтояр

     Собрали первьіе членские взносьі. Вьішло немного, но есть от чего оттолкнутся ...

      67.12.11, 13:14Відповідь на 3 від DrEgor

      "Смело товарищи в ногу, Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу, Грудью проложим себе..."проложат.... кто кто .....
      Пошляки

       анонім

       77.12.11, 13:14Відповідь на 3 від DrEgor

        87.12.11, 13:15Відповідь на 1 від анонім

         97.12.11, 13:17Відповідь на 5 від ьі

         Собрали первьіе членские взносьі. Вьішло немного, но есть от чего оттолкнутся ... то есть брали только с мужиков?

          107.12.11, 13:18Відповідь на 6 від ьі

          "Смело товарищи в ногу, Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу, Грудью проложим себе..."проложат.... кто кто .....Пошляки не пошляки, но циники... ибо то, к чему вы стремитесь именно этим и заканчивается как правило!

           Сторінки:
           1
           2
           3
           попередня
           наступна