хочу сюда!
 

Оксана

46 лет, козерог, познакомится с парнем в возрасте 41-46 лет

Еще один шаг к диктатуре?

15.09.11 19:40 Соскин: Продажа валюты по паспорту - первый шаг к диктатуре Продажа валюты по паспорту может приблизить экономический крах Украины и является первым шагом к диктатуре.

Такое мнение в комментарии УНН выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин.

"Если они (Нацбанк - Ред.) попробуют ввести систему по которой люди, чтобы продать или купить доллар будут вынуждены предъявлять паспорта, то, во-первых, это нарушение Конституции Украины и, во-вторых, это вторжение в частную жизнь лица. Деньги в любой форме являются частной собственностью человека. И никакой Национальный банк, никакой Кабмин или иной орган не имеют права на то, чтобы вмешиваться в частную жизнь человека и в его распоряжение и использование частной собственности. Ибо частная собственность есть священная и неприкосновенная", - подчеркнул эксперт.

По словам О.Соскина, введение такой системы обмена валюты является первым признаком установления диктатуры.

"Это завершится крахом. И будет такой черный рынок, который никто не остановит. Но, кто будет контролировать черный рынок. Опять бандиты, которые у власти. Это приблизит экономический крах Украины и, наконец, тотальной революции, типа Ливии или Сирии", - подчеркнул он.

Что день грядущий нам готовит(гривня)?
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИПОСТАНОВА11.08.2011м. КиївN 278Зареєстровано в Міністерстві юстиції України6 вересня 2011 р. за N 1050/19788Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території УкраїниВідповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), що додаються.2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колосова Ю. В.4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. ГоловаС. Г. Арбузов ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 11.08.2011 N 278Зареєстровано в Міністерстві юстиції України6 вересня 2011 р. за N 1050/19788Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України1. У главі 1:1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:"1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї Інструкції.Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує 50000 гривень, банк (фінансова установа) зобов'язаний(а) зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які посвідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час проведення валютно-обмінних операцій, не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування (далі - банкомати) банків.1.2. Главу після пункту 1.3 доповнити новим пунктом такого змісту: "1.4 Агенти - юридичні особи здійснюють операції, зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цієї глави, у порядку, визначеному пунктом 1.3 цієї глави".У зв'язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.5.1.3. У пункті 1.5:після слів "через касу банку (фінансової установи)" доповнити словами "в операційному залі об'єкта поштового зв'язку [далі - каса банку (фінансової установи)]";цифри "80000" замінити цифрами " 150000".2. Пункт 2.17 глави 2 виключити.3. Пункт 3.3 глави 3 виключити.4. У главі 4:4.1. Пункт 4.3 доповнити другим реченням такого змісту: "Банк має право через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні".4.2. Главу після пункту 4.6 доповнити новим пунктом такого змісту: "4.7. Меню банкомата для споживача має містити інформацію про: курс купівлі іноземних валют;ознаки платіжності банкнот іноземної валюти".У зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.23 уважати відповідно пунктами 4.8 - 4.24.43. Абзац четвертий пункту 4.10 викласти в такій редакції: "торговий патент або його нотаріально засвідчена копія".4.4. Пункт 4.18 виключити.У зв'язку з цим пункти 4.19 - 4.24 уважати відповідно пунктами 4.18 - 4.23.5. У главі 5:5.1. У пункті 5.1:пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:"чек банкомата;".У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;абзац дев'ятий викласти в такій редакції:"Довідки за формою N 377, квитанції за формами N 377-А, 377-і, 377-І, 377-К та чек банкомата є касовими і розрахунковими документами".5.2. Главу після пункту 5.5 доповнити новим пунктом такого змісту:"5.6. Чек банкомата видається під час здійснення через банкомат операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні".У зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.15 уважати відповідно пунктами 5.7 - 5.16.5.3. У пункті 5.13 слова "Назва валюти в довідках та квитанціях" замінити словами "Назва валюти в довідках, квитанціях і чеках банкоматів".5.4. Пункт 5.16 після цифр і літери "377-І" доповнити словами "та чек банкомата".6. У главі 6:6.1. Пункт 6.2 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: "банкомати з оформленням чека банкомата про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні".У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим.6.2. Главу після пункту 6.3 доповнити новим пунктом такого змісту:"6.4. Здійснення дробних трансакцій під час проведення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти забороняється".У зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.8 уважати відповідно пунктами 6.5 - 6.9.7. Колонку 6 додатка 6 до Інструкції доповнити словами "чека банкомата".8. У додатку 11 до Інструкції:8.1. У реквізитах слова "(ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)" замінити словами "(дані згідно з абзацом другим пункту 1.3 глави 1 Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342)".8.2. У підрядковій примітці слова і цифри "що перевищує 15000" замінити словами і цифрами "що не перевищує 50000".Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політикиО. А. ЩербаковаВсё сие выложено в ЛИГЕ и вступает в силу с 23.09.11!!!

2

Последние статьи

Комментарии