хочу сюди!
 

СУПЕР-жінка

59 років, терези, познайомиться з хлопцем у віці 60-70 років

В нас єдина мета - Україна свята....!!!

 • 09.03.14, 21:43


Українці мають всі підстави пишатися тим, що їхня Батьківщина не раз переживали дні могутності і слави. Мала справді легендарних героїв, мужньо долала найважчі випробування. І потім відроджувалась, виростала з руїн, виховувала нові покоління, закоханих у рідну землю лицарів правди і волі. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких сусідів. Оті криваві бойовища не нами вибрані, бо не з своєї воді ми кров ворожу проливали у рідному краю. Вони самі прийшли сюди – не для братання.

Та завжди було кому постояти за Вітчизну. Згадаймо українських видатних
діячів, що вклали великий внесок у справу нашої державності.

Ярослав Мудрий органiзовував походи проти печенiгiв, вiдвоював для своєї держави галицькi терени. Ввiв християнство, заснував Київську митрополiю. Розбудував Новгород та Полоцьк. Розбудував Київ: побудував перлину нашої архiтектури - храм святої Софiї, iншi собори, заснував бiблiотеку та книгописню. Через династичнi шлюби своїх дiтей налагодив дипломатичнi зв'язки з багатьма країнами. 

Володимир Мономах в критичних умовах повстання мiщан та селян, незадоволених свавiллям бояр та лихварiв, зумiв погодити ворогуючi сторони, в визначному для княжої доби кодексi "Руська правда" зробив ряд поправок щодо полегшення становища цих верств населен ня. Встановивши централiзовану монархiчну владу, припинив роздроблення пiдлеглих земель. При ньому вiдбувся розквiт будiвництва, лiтературної творчостi, малярства. Була написана iсторична хронiка "Повiсть минулих лiт", педагогiчна праця "Повчання". Його правлiння - останнiй перiод єдностi й стабiльностi княжих земель. 

Богдан Хмельницький ще в середньому вiцi був посланцем у Польщi з петицiєю про повернення привiлеїв реєстровому козацтву. Вбачаючи у цьому єдиний засiб полiпшити становище українського народу, органiзу вав заколот проти Польщi. Вступивши у союз з кримським ханом, здобув ряд перемог. Займався питаннями становлення української держави: державною реформою, адмiнiстративним устроєм, регулярним вiйськом, податковою системою, судочинством, встановленням дипломатичних зв'язкiв. 

Петро Могила - визначальний церковний дiяч середньовiчної України. Вирiзнявся незвичною для тих часiв широтою поглядiв та терпи-мiстю. Сприяв закрiпленню православ'я в Українi, загроженого унiєю 1696 року. Навчався в європейських унiверситетах. Прийнявши чернецтво, в "рекорднi" строки став архiмандритом. При ньому київська друкарня за 5,5 року випустила 15 назв видань, половина з яких належала його перу. Найзначнiшi з них - "Православне визнання вiри" та "Требнiк". Заснував перший слов'янський вищий навчальний заклад - Києво-Могилянську академiю. За 14 рокiв своєї бутностi архiмандритом визначив обличчя Православної церкви України аж до сьогодення. 

Пилип Орлик був українським гетьманом в емiграцiї. Автор першої української конституцiї. Займався мiжнародною полiтикою. Органiзову вав воєннi походи проти Росiї з метою вiдвоювання захоплених територiй. 

Ще одним церковним дiячем, гiдним згадки, є Теофан Прокопович. Закiнчив Києво-Могилянську академiю. Пiдпав пiд вплив унiї, прийняв католицизм. Користуючись перевагами ксьондза, навчався у провiдних унiверситетах Європи. Осяг найзначнiшi працi європейської думки свого часу. Мандруючи, ознайомився з реформаторськими рухами. Повернув шись в Україну, перехрестився в православ'я. Став префектом, а пiзнiше ректором Києво-Могилянської академiї. Ввiйшов у довiру до московських монархiв i впливав на їхню полiтику. 

Володимир Винниченко дiстав юридичну освiту, бiльшу частину свого життя був професiйним революцiонером. 1917 року очолював українську делегацiю, яка передавала Тимчасовому урядовi вимоги Центральної Ради про надання Українi автономiї. 1918 року очолював Директорiю. Пiд час громадянської вiйни був членом та заступником голови Центральної ради, автором головних законодавчих актiв Української Народної республiки. 

Михайло Грушевський - український вчений свiтового рiвня. З 1917 до 1918 рiк - голова Української Центральної Ради. Президент Україн-ської Народної республiки. Член Академiї наук СРСР. Його перу належать багатотомнi працi "Iсторiя України-Руси", "Нариси iсторiї україн-ського народу", "Iсторiя української лiтератури". Вiдстоював iдею соборностi українських земель. 


Таким чином, українська iсторiя знає багато прикладiв вiдданого служiння її кращих синiв.

Слава Україні..!!!

4

Коментарі

19.03.14, 22:03

  210.05.14, 20:32

  З яких це пір ти став таким "патріотом"? Завдання кремля?
  Ай, маладєс!

   310.05.14, 20:48Відповідь на 2 від Alter ego*

   ти рідненька погано в серце заглянула...!

    410.05.14, 21:14Відповідь на 3 від Vitaly P

    А ти шо и там буваєш..., шо ж тобі так не везе то га..??? ти рідненька погано в серце заглянула...!