хочу сюди!
 

Marisha

40 років, водолій, познайомиться з хлопцем у віці 43-53 років

Замітки з міткою «147 млн мавп»

Шмелёв И.С.

 «Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»
 - И.С. Шмелёв
.
фільм п0 Шмелеву, пр0 суть р0сіянина. А пр0йшл0 більше 100 р0ків....
Чел0век из рест0рана - Росіяни - це мавпи. Емоції не дають їм мислити логічно.

Ем0ції зап0внюють їх м0з0к і не дають їм мислити л0гічн0.
.
- Через це в0ни не здатні від Прир0ди мислити л0гічн0.

- Через це їх в0дій авт0буса чи піл0т літака під час критичн0ї ситуації не намагаеться л0гічн0 чітк0 спастись, щ0сь л0гічн0 зр0бити - а тисне на усі кн0пки підряд і п0чинае кричати.

- Через це у них немае р0зуміння, хт0 такий Жук0в, як він к0мандував і скільки він дарма вбив св0їх с0лдат, - а е в г0л0ві Единий Ем0ційний виснув0к - "Великий" Жук0в.

Все. Більше, ніж цей ем0ційний виснув0к, м0з0к р0сіян не здатний більше мислити.
.
Р0сіяни через це не здатні навчатись на п0милках.

- Після п0милки у них м0з0к вир0бляе Едину думку- ем0цію - "Пусть земля вам будет пух0м".
.
В0ни не здатні сп0кійн0 та чітк0 р0зібрати ум0ви, щ0 призвели д0 п0милки.
.
- Через це у них в х0ду багат0 ем0ційних прилагательних:

- 0тважний, великий, не сдавалісь, д0блестний, значительний, с0жаление, спасти, ужасе, слаб0сть, засуетились, в0спрянувшая і т.д.

.
- Г0л0вне у них в думці - не те, щ0 піл0т-іді0т д0пустив падіння літака, а те, щ0 він при падінні "ув0див літак в ст0р0ну від людей, щб літак впав не на людей"....Х0ча ць0г0 ніч0г0 Не бул0, піл0т не ув0див в стр0ну т0й літак, р0сіян гріе думка, щ0 таки ув0див...
В0ни м0ментальн0 придумують цю думку і 0звучують ії.
Після ць0г0 м0з0к сам0засп0к0юеться в них, і далі ніч0г0 вже не думае.

Ч0г0 він впав, т0й літак, - їх не цікавить.
Щ0 р0бити, щ0б не падав, теж не цікавить.

Ем0ція виражена - ль0тчик, 0казуетться в них вже гер0й.
Ем0ція друга - "Хай сп0чивае з мир0м" теж виражена.
Більше тут думати ніч0г0, кажуть р0сіяни.
.
Те сами в них з підв0дниками, з любим випадк0м чи ситуаціею в Житті. Навіть при к0мп0стуванні тал0на чи п0купці т0вару в магазині, чи у відн0шенніях між матір'ю та дитин0ю...
.
Ем0ційн0 мислячі. Мавпи. Ем0ція ( 0дна. едина) забивае їм м0зк і не дае думати.

Ніяк0ї Л0гіки. Через це у них ( бардак) усе так....
.
.
- В0ни не здатні на Р0б0ту над п0милками. В0ни не здатні на критичне мишлення.
П0рушена Л0гіка. Ем0ція забивае л0гічну думку. Це е відсталий тип мишлення Людини.
Через це все -
В0ни не здатні на П0р0зумнішання.

Це - не е Люди. Це - Нелюди. Це -- Ем0ційн0- мислячі мавпи.
147 млн. мавп.