"Терті пляцки"

слава україні.

Створене співтовариство призначене для єквівалента української самооборони у віртуальному світі. Кому невтерпець вислуховувати зневажливі закиди антиукраїнського характеру від деяких «громадян України» і незнає як такій «пропаганді» протідіяти – гайда до нас! Дане співтовариство допоможе виявити на сайті i.ua таких відморозків (не без вашої участі) і прийме заходи по їх знешкодженню. Обов’язком кожного побратима спілки є інформування нашого братства про виявлення заміток, реплік, а також боронь Боже закликів антидержавницького характеру. Протидія (реагування) має бути тільки на конкретні «промови» деяких «засранців» яка змусить заткнутись «авторів» і навчити їх хочаб позірної поваги до України.
Не варто тиснути на виявлених опонентів без явної на це причини а починати самооборону тільки в конкретних їх «вийобуваннях» на даному сайті.
За "зсуученяя" та постукованя модераторам сайту на нас або на наших опонентів - ганебне вилучення з нашого товариства!


Умови до потенційних кандидаів в братство:
1. Поважати український народ, його самобутність і бути небайдужим за Українську державу.
2. Бути патріотом а не шовіністом

В братство приймаються всі, хто поділяє заявлені погляди незалежно від його мови, національності, статі на віку.
Хай допоможе нам Бог

Слава Україні!

А теперь на руском:
Созданное содружество предназначено для эквивалента украинской самообороны в виртуальном мире. Кому невмоготу выслушивать неуважытельные упреки антиукраинского характера от некоторых «граждан Украины» и незнает как такой «пропаганде» противодействовать - айда к нам! Данное содружество поможет выявить на сайте i.ua таких отморозков (не без вашего участия) и примет мероприятия по их обезвреживанию. Обязанностью каждого побратима является информирование нашего братства о выявлении заметок, реплик, а также недай Боже призывов антигосударственного характера. Противодействие (реагирование) должно быть только на конкретные «речи» некоторых «засранцэв» которая вынудит заткнуться «авторов» и научить их тотябы к внешнему уважению к Украине.
Не стоит давить на выявленных оппонентов без явной на это причины а начинать самооборону только в конкретных их «выёбуваннях» на данном сайте.

Условия к потенциальным кандидатам в братство:
1. Уважать украинский народ, его самобытность и быть небезразличным за украинское государство.
2. Быть патриотом а не шовинистом

В братство принимаются все, кто разделяет заявленные взгляды независимо от его языка, нацыональности, пола и возраста.
Пусть поможет нам Бог


Слава Украине!

Засновник ДімкаLvivsky, співтовариство засноване 16.05.2008.