!
 

49 , , 37-65

_

_

_

-

 • 23.03.23, 22:38
https://manifest.in.ua/rt/history/
1


 • 08.06.2023, 14:41
 • - !
  31.05.2023, 22:35
 • ?
  23.05.2023, 18:44
 • ...
  14.05.2023, 10:51

124.03.23, 13:56

https://www.youtube.com/@note/videos
https://www.youtube.com/@mova8000
https://m.youtube.com/channel/UCJ2jXZvmdncmWpFijxp2yJg

  224.03.23, 14:10

  ... 100? ... .

   324.03.23, 14:18

   https://youtu.be/g-Iw8Dvyi0M
   ...

   !

    _

    424.03.23, 20:45³ 1 backslash

    https://www.youtube.com/@note/videos
    https://www.youtube.com/@mova8000
    https://m.youtube.com/channel/UCJ2jXZvmdncmWpFijxp2yJg