хочу сюди!
 

Елена

45 років, рак, познайомиться з хлопцем у віці 40-55 років

Замітки з міткою «маразм влади»

З останніх маразмів МОНмолодьспорту

цитую витяг з наказу 

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

...

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;


Це як ?