хочу сюда!
 

Ірина

36 лет, рыбы, познакомится с парнем в возрасте 34-45 лет

Вийшла нова монографія професора Олександра Кондрашова
У Києві вийшла з друку нова книга: монографія відомого українського вченого у галузі науки «Державного управління», доктора наук з державного управління, професора кафедри Академії муніципального управління, Заслуженого економіста України Олександра Кондрашова «Трансформація публічного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства та глобалізаційних процесів: вітчизняний та закордонний досвід».

Олександр Миколайович Кондрашов – авторитетний фахівець у сфері державного та муніципального управління, член спеціалізованої вченої ради Академії муніципального управління (м.Київ), автор 4-х наукових монографій («Промисловість у національній інноваційній системі України» 2005 р., «Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління» 2008 р., «Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів муніципального руху: європейські виміри та орієнтири» 2013 р.),   3-х навчальних посібників («Фінанси підприємств з основами економічних досліджень» 2009 р., «Економіка підприємства» 2010 р., «Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування» 2013 р.) та чисельних статей у наукових фахових виданнях.

У монографії «Трансформація публічного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства та глобалізаційних процесів: вітчизняний та закордонний досвід» автором розкриваються особливості формування системи публічного управління в Україні та інших державах світу на тлі загальнопланетарних глобалізаційних процесів, що активно розгорнулися наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. При підготовці видання, вченим були глибоко проаналізовані роль і місце національних держав, їх трансформацію в умовах бурхливого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Автором обґрунтовуються основні теоретико-методологічні засади й визначені політико-правові, ідеологічні та інші передумови й чинники розбудови вітчизняного інституту публічного управління, здатного адекватно реагувати на виклики й загрози сучасності.

Монографія охоплює широкий спектр питань з означеної теми, які розглядаються різнобічно, під багатьма кутами, з урахуванням усіх аспектів феномена глобалізації, а також теорії і практики системи публічного управління на державному і регіональному рівнях.

Нова монографія відомого автора-практика розрахована на державних службовців, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ і підприємств, громадських організацій та об’єднань, на широке коло фахівців різних галузей, надасть їм реальну істотну допомогу в питаннях, пов’язаних з державним управлінням і місцевим самоврядуванням.


0

Комментарии