Отгадайте загадку...

  • 16.12.18, 18:50
Загадайте двузначное число от 40 до 100. Умножьте на 3. Отнимите 12.
Прибавьте 15, разделите на 2 и закройте глаза. Темно, правда?