хочу сюди!
 

Елена

51 рік, овен, познайомиться з хлопцем у віці 35-55 років

Замітки з міткою «водород»

I про водень

"Україна вивчає питання будівництва заводу з виробництва водню" - під такою назвою була опублікована замітка на сайті Ukrrudprom (російською мовою) - https://ukrrudprom.ua/news/Ukraina_izuchaet_vopros_stroitelstva_zavoda_po_proizvodstvu_vodo.html
Але виникає питання: а чи не вигідніше було б видобувати водень шляхом пароконверції кам'яного вугілля. Це:
1) певним чином забезпечить роботу вуглевидобувну промисловість;
2) дозволить використовувати "бросове" тепло теплових та атомних електростанції;
3) сукупна енергетика цього процесу більш вигідна. 
Хімія цього процесу така: 
1) спочатку за допомогою паро-повітряного або паро-кисневого дуття отримується так званий синтез-газ: 
  С + H2O  = CO + H2
2) далі за допомогою каталізатора 
  СO + H2O = CO2 + H2 
- отримується додатакова кількість водню. 
Далі або шляхом розчинення диоксиду вуглецю у воді, або виморожуванням розділяємо вуглекислий газ і водень. 

Що до електрохімічних генераторів

Зараз чимало пишуть про відновлювальну енергетику. На жаль, практично всі aльтернативні та відновлювальні джерела електричної енергії мають 2 головних недоліки - розсіяність (наприклад, потужність сонячного випромінювання на широтах України складає в ідеальних умовах близько 800 Вт на квадратний метр, в тропічних широтах дещо вище, у високих нижче, але це приблизно в 500 разів менше, ніж у паровому котлі) та непостійність - Сонце, принаймні, світить лише вдень, та ще й у разі сприятливих погодних умов. Вітер взагалі дуне, коли схоче. А споживання електроенергії має інші графіки, наприклад, пік споживання припадає на ранок та вечір. 
Є подібні проблеми й з традиційними - тепловими та атомними електростанціями. І теплові, і атомні електростанції дуже не люблять працювати за умов часткових навантажень. І якщо теплова електростанція при частковому навантаженні буде просто марно спалювати природний газ, вугілля або мазут, то ядерний реактор може зупинитися, потрапивши в так звану "йодну яму", відновити його роботу можливо лише через кілька діб, а "форсоване витягання" реактора з "йодної ями" - чув такий вислів від атомників - може призвести до ядерної аварії. 
Одним з шляхів накопичення енергії може бути видобуток водня шляхом електролізу води, або пароконверсією органічного палива - газу чи вугілля. Водень можна використовувати як паливо, а можна для безпосередньої генерації електроенергії за допомогою електрохімічних генераторів (ЕХГ), вони ж - паливні елементи. ККД теплових машин обмежує другий закон термодинаміки, який виражається формулою С. Карно. ЕХГ працюють по ізобарно-ізотермічному циклу. Тому їх ККД цикл Карно не обмежує. Більш того, ККД паливного елементу може перевищувати навіть 100%, рахуючи від 
теплотворної здатності палива - в залежності від знаку та значення зміни ентропії процесу (академік  АН СРСР Лідоренко М. С.), а це, в свою чергу, означає, що паливний елемент використовує тепло довкілля, тобто він теоретично може утилізувати так зване низькопотенційне тепло атомних та теплових електростанцій - "теплове забруднення" від традиційної енергетики є теж дуже істотною проблемою. 
На жаль широкому застосуванню паливних елементів перешкоджає їх висока вартість -як материалiв, бо електроди виготовляють з платини та інших дорогоцінних металів, так і технології виготовлення. Тому їх застосовують там, де це конче необхідно, наприклад на пілотованих космічних кораблях. Були проекти морських суден воднево-повітряними ЕХГ - планувалося, що окрім енергії для корабельних двигунів та інших допоміжних споживачів, вони будуть виробляти іще одне. що завжди потрібно в океані - прісну воду. Відомо, як зі стародавніх часів моряки, дбайливо ставилися до запасів прісної води на кораблі. Але поки ті проекти залишилися проектами, головним чином через високу вартість ЕХГ та небезпеку поводження з воднем.  Але наука на місті не стоїть. І може накопичувачі енергії на ЕХГ стануть такими ж звичними речами, як сонячні елементи на дахах або стінах.

Водород (Газ Брауна, ННО) на автомобиль

Как сделать эффективную установку ННО для автомобиля? 

Каждый кто начинает, задает именно этот вопрос. Доступная информация это электролизер, получаемый при его помощи гремучий газ и добавление оного в воздушную смесь ДВС. 

Вернемся, к электролизеру не сразу, разберем какие параметры производительности  в него вложить.
 
Для начала уточним, мы не делаем газовый резак или сварку, нам необходимо получить N-ое количество газа ННО на единицу времени, на различных режимах работы ДВС . Ошибочно производство измеряют как количество литров в минуту, но замечу это условность принятая Аматорами. 
Нам нужно, какой объем газа на объем воздуха, засасываемого в цилиндр например в минуту (раз уж так повелось). Вопрос остается пока не ясным. Даже если  3л ННО в минуту мы получаем,  это 3 000 куб.см, а воздуха например ДВС объемом 2445 куб.см, на холостом ходу при 700 об/мин засасывает примерно 427 875 куб.см. то есть 1часть ННО на 140 частей воздуха (а классическая пропорция воздух/испаренный бензин 14 к 1). При этом надо учесть, сто в реакцию окисления или Ядерного Яинтеза при вспышке в цилиндре вступает как водород так и углерод находящийся в данных пропорциях, но водорода бинарного в чистом виде в топливе нет, а в воздухе незначительное количество.Хотя в принципе водород это идеальное топливо для ДВС.
 

Тип топлива

Стехиометрические соотношение

Воздух : Топливо (AFR)

Не этилированный бензин

14,7:1

Пропан (сжиженный газ)

15,5:1

Метан (сжатый газ)

17,2:1

Дизельное топливо

14,6:1

Метанол (метиловый спирт)

6,4:1

Этанол (этиловый спирт)

9,0:1

 
01-01   
 
При увеличении нагрузки данная пропорция с ННО будет сильно обедняться. ДВСыже на углеводородном топливе выдерживают необходимую пропорцию на всех режимах, путем впрыска инжекторной системы, через карбюратор или газовый редуктор у ГБО. Для ННО ничего подобного, пока не придумали. Хотя редукторы от ГБО наверно можно приспособить, но где взять столько газа ННО по требованию приготовления топливной смеси?

Для перевода на ННО авто необходимо будет на холостых оборотах 30,5 л газа/минуту, приблизительно для 2,5л ДВС.
Пойдем дальше, теперь мы видим, что перевод на чистый ННО возможен, но не реален, так уже для 2000 оборотов (рабочих) ДВСу необходимо будет 80,5 л/мин ННО. Плюс резкие перепады режимов работы ДВС от Максимальных к Холостым, и наоборот, знающим людям объяснять проблему не придется. Напоминаю расчеты весьма условные и брать их за чистый результат не рекомендую, но общее представление они дают.

Далее рассмотрим как горит ННО. При первых же экспериментах, он взрывается большим Ба-БаХ, в отличии от бензина или газа в смеси с воздухом, которые сгорают явкой вспышкой. Таким образом по информации из сети, ННО загорается в 1000 раз быстрее любого углеводородного топлива. Опа вот это эффект, который просто необходимо использовать как катализатор горения. Общеизвестно что, бензин весь не сгорает, а примерно 45% (возьмем 50% для удобства).
Не будем философствовать, но этот эффект производители ДВС знают и учитывают при конструировании своих систем приготовления топливной смеси для ДВС.

Теперь давайте поразмышляем, опыт показывает что, при добавлении ННО, в топливную смесь ДВС, сгораемость топлива повышается, а при достаточном его количестве, будем говорить смело, оно сгорает полностью. На выхлопе имеем абсолютный минимум угарных газов (который даже сложно определяем приборами) и перегретый водяной пар т.е. воду продукт окисления водорода. Водород же в свою очередь, является основным компонентом любого топлива - бензина C8H17 ,Пропана C3H8 ; Бутана C4H10 ;  Метана CH4. Если взглянуть еще на формулы МетанолаСН3OH и Этанола С2H5OH то видим что, эти два топлива в своем составе имеют опять же Углерод, Водород и ГИДРОКСИД - коего в бензине и топливных газах нету. При изучении верхней таблицы пропорций топлива к воздуху видим что у Метанола и Этанола оно наибольшее, по причине сильных молекулярных связей.
Вообще углеводороды это АЛКАНЫ, очень рекомендую изучить.
Газ ННО или Брауна это смесь Двухатомного и Одноатомного Водорода, плюсДвухатомного и Одноатомного Кислорода , я бы записал так ННО это ( H2 - О- H -O) т.к. в своем составе он имеет как двухатомные так и одноатомные Водород и Кислород. Так же он не стабилен, так как попадая в воздух моментально в нем растворяется. Но находясь в замкнутом пространстве в смеси газов, (Наш газ) вступает в реакцию ядерной реакции (горения) практически мгновенно, за счет нахождения в своем составе одноатомных водорода и кислорода, да и двухатомные не отстают, так как водород и кислород есть отдельные элементы, а одноатомным его составляющим (водороду и кислороду) не требуется энергия и время раскола.

Далее каждый ДВС имеет свои параметры по тепловому режиму горения топлива, я хочу сказать что перегревать его нельзя.
 
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) - устройство, преобразующее тепловую энергию, получаемую при сгорании топлива в цилиндрах, в механическую работу. (я бы это выразил по иному, устройство - преобразующее энергию горения топлива с воздухом (т.е. расширение объема, при ядерных реакциях мутации вещества с выделением тепла) в механическую работу)
Клапан служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов в зависимости от положения поршней в цилиндре и от порядка работы двигателя. Клапан состоит из головки и стержня....
 
Впуск - поршень перемещается от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке. Открыто впускное отверстие. Вследствие увеличения объема внутри цилиндра создается разрежение 0,075 - 0,085 МПа, а температура смеси находится в пределах 90 -125° С. Цилиндр заполняется свежим зарядом горючей смеси.
 
Сжатие - поршень движется от н.м.т. к в.м.т. Впускное и выпускное отверстия закрыты. Объем над поршнем уменьшается, а давление и температура к концу такта соответственно достигают величин 1,0...1,2 МПа и 350. 450° С. Рабочая смесь сжимается, благодаря чему улучшается испарение и перемешивание паров бензина с воздухом.
 
Рабочий ход (сгорание и расширение) - сжатая рабочая смесь воспламеняется искрой. Поршень под давлением расширяющихся газов перемещается от в.м.т. к н.м.т. Впускное и выпускное отверстия закрыты. Давление газов достигает величины 3,5...4,0 МПа, а температура доходит до 2000° С.
 
Выпуск - поршень движется от н.м.т. к в.м.т. Открыто выпускной клапан. Давление газов снижается до 0,11...0,12 МПа, а температура-до 300...400° С. .....
 
Помимо, чтобы вбухать в ДВС много ННО, надо приготовить топливную смесь таким образом, чтобы были не превышены температурные режимы разработанные производителем для вашего типа ДВС.


 
 
В  сети множество предложений, но каждый Аматор,  который   сталкивается с изготовлением обычного электролизера, попадает под давление информации о различных его вариантах, и первое на что натыкается, это ячейка Стенли Мейера. На этот раз мы его конструкцию опустим.
И вспомним немного истории [Бытовые электролизеры ХХ века]. Обратите внимание на входное (нижнее) и выходное (верхнее) отверстие.
 
02-02
 
Да именно конструкцию этих электролизеров возьмем за основу. Теперь рассмотрим конструкцию , этих электролизеров (биполяр, материал электродов - стальные листы, электролит - раствор щелочи, питание  постоянный ток). А конструкции из сети предлагают, материал нержавеющую сталь. Промышленные электролизеры делают с никелем. Но в бытовых условиях нержавеющая сталь тяжела в обработке, никель дороговат. Еще вопрос срок эксплуатации, для этих целей мы выбираем материал. Бытовые электролизные установки ХХ века, работали весьма долго, так что остановим наш выбор на стальных листах, толщиной 0,8 -1 мм.
 
Теперь, рассмотрим что происходит между электродами, проходит ток и образуются пузырьки 0(кислорода) и Н  (водорода), то бишь газообразное вещество, естественно и растет внутреннее давление. Эффективность зависит от площади пластин и электролита между ними. Через образовавшийся газ ток не идет. Если внимательно изучить конструкции предлагаемых электролизеров, то входное отверстие с выходным по объему равны. Я всегда себе задавался вопросом почему, и в пользу эффективного электролиза ни нашел ни одного ответа. Что же происходит, а происходит загазованность электролизера и уменьшение площади электролиза, увеличение внутреннего давления и как одно из побочных явлений - нагрев электродов, не говоря уже об уменьшении эффективности производства газа.  
 
Есть выход, который я нашел у химиков. Они тоже делают электролизеры. Правда газ у них побочное явление.
Результат получился следующий  на площадь 100 х 100 мм (10 000 кв.мм) электрода, вход  (64 кв.мм), а выход  (384 кв.мм).  1:6  это оптимальная пропорция. Естественно и конструкция электролизера получилась следующая.
0,3
 
Наглядно подсоединение к емкости для электролита будет выглядеть так.
04-04
И еще,  уровень электролита в спокойном состоянии должен быть выше уровня электролизера. Это обеспечит при выключенной ячейке, полное покрытие электродов электролитом.  Четыре толстых выводных патрубка обеспечит выход образовавшегося газа и электролита без создания излишнего давления в ячейке. (У химиков есть еще и отвод электролизного раствора ниже уровня патрубков выхода газа). Электрический насос обеспечит хорошую "проточность" в ячейке, пузырьки образовавшегося газа будут смываться под действием напора электролита, что позволит избежать лишнего нагрева системы, и большую площадь электролиза и в целом эффективность классического электролиза.
 
Далее давайте рассмотрим конструкцию расширительного бачка. Практически все аматоры, используют первую более менее подходящую емкость. Но мы его собираемся устанавливать на автомобиль, а он как известно движется (ускорение, торможение, тряска, углы наклона). А из расширительного бачка нам нужно получать на выходе газ, а не аэрозоль электролита.  Изучая различные конструкции пришел к оптимальному решению. Делается из сантехнической трубы и заглушек, детали на рисунке  
05-05
 
 
Далее рассмотрим как все таки  правильно сделать Саму Ячейку ННО. Этот вариант может быть только оптимальным. Надо учесть что мы будем ее устанавливать на авто и т.д. Как делать пластины мы рассмотрели выше, а сейчас рассмотрим как собрать их в единое изделие. К слову ничего нового мы не изобретаем. Что нам известно о классах электролизеров БиПоляр  +////////-  и МоноПоляр +-+-+-. 
так вот самая оптимальная конструкция это батарея ННО  +- -+ +- -+ +- -+     из последовательно соединенных МоноПоляров. см. рисунок
 06
07
 
Хочу обратить внимание что электроды меду секциями должны быть не противоположные. К слову у С.Мейера его трубы в ячейке соединялись последовательно имея общий электролит (воду) а то что на всех сайтах и картинках рисуют ошибка или намеренное введение в заблуждение. В нашем варианте я предлагаю делать в варианте сухого электролизера, только секции отделять куском пластика в виде пластины или батареи только вывод с каждой ячейки отдельный
 
 08
 
Что это нам дает? спросите вы, я просто предлагаю вспомнить физику  в разделе расчета емкостей конденсаторов и сопротивления резисторов в призме последовательного и параллельного соединения. 
Попробуйте сделать и сравните результаты. 
 
Далее, как правильно подключать ячейку-батарею ННО на автомобиле. Самый простой способ через реле. Но это постоянное напряжение, и напрямую будет тянуть энергию из бортовой сети. Как следствие падение напряжения, что бы выровнять уровень напряжения реле-регулятор будет  давать больше возбуждать генератор и как следствие генератор будет больше упираться заставляя ДВС больше тратить топливо. Плюс при таком подключении выработка ННО не будет привязана к режимам работы вашего ДВС. Каряво но по существу.
Для эффективной работы ячейки нужен Контроллер или ШИМ который управляет ключом (транзистором)  в унисон с оборотами ДВС, или другой параметр например уровень разряжения в вакуумной камере, или детонация (через датчик), вариантов много.
Саму же ячейку- батарею ННО  подключать к бортовой сети рекомендую по следующей схеме
 
 09
 
......... дальнейший материал  готовится.

Николай Левашов. О фотографии «атома водорода»

Фрагмент встречи с читателями 25.06.2011. Николай Викторович прокомментировал несколько подобных атак. Одна из них касалась атома водорода. Напомню тем, кто не в курсе. Солидное информационное агентство ИТАР-ТАСС опубликовала статью о том, как Японские учёные сфотографировали атом водорода. Вместо оригинальной фотографии в статью было вставлено фото туманности NGC 2392. Журналисты других информационных агентств растиражировали материал по интернету. Николай Викторович использовал фото из статьи, как иллюстрацию к разговору о строении атома.

Казалось бы, противоречие – объекты макрокосмоса нельзя использовать в качестве примера формирования объектов микрокосмоса. Провокаторы использовали это, как повод устроить очередную истерию. На самом деле, паника оказалась напрасной. На уровне макрокосмоса и микрокосмоса действуют единые законы. Механизм формирования атома и механизм формирования галактики не тождественны, но имеют общую природу. В качестве подтверждения интересующиеся могут поискать в Интернете информацию о «золотом сечении» и его влиянии на строение Вселенной. Зная это, наши предки говорили: «то, что вверху подобно тому, что внизу». Устроив очередной скандал, провокаторы ещё раз невольно поспособствовали подтверждению позиций Николая Левашова.

[ Читать дальше ]

Как быстро и легко получить водород в домашних условиях


 

  • Кое что из школьного курса химии.
  • Позвонил знакомый,и попросил меня изготовить или дать реальный рецепт химической реакции,позволяющей легко и безопасно получить водород в домашних условиях.

  •  Не зная истинных целей применения водорода, я придумал,вернее вспомнил из школьного урока химии ,реакцию получения водорода ,достаточного для того, чтобы надуть несколько детских воздушных шариков  Заранее хочу предупредить - делать это нужно на открытом воздухе и помнить что водород - очень опасный газ. Даже с несколькими литрами, оказавшимися в резиновой оболочке нужно обращаться очень осторожно. А в помещении с ним возиться не стоит, так как он легче воздуха и, улетев в достаточном количестве, стремится образовать под потолком слой гремучего газа.

    Учтя эти меры предосторожности, приступаем. Реактивы самые простые, доступные и относительно безвредные - медный купорос из хозяйственного магазина, поваренная соль, алюминий и вода. Алюминий я взял из использованных пивных банок. Правда, их пришлось обжечь чтобы избавиться от пластиковой плёнки, которая не даёт алюминию реагировать с содержимым банки. Первый эффектный фокус можно посмотреть, если отдельно приготовить раствор медного купороса (голубой) и раствор поваренной соли (бесцветный). Сливаем в одну банку - раствор стал зелёным. Если теперь в него бросить кусочек алюминевой фольги, увидим как раствор вокруг него вспенивается - это выделяется водород, а сам кусочек фольги покрывается красным налётом - алюминий вытеснил из раствора медь. Кроме того, алюминий окислился - появилась белая взвесь. Ещё одно предупреждение - процесс экзотермический. Иначе говоря, идёт с выделением тепла. Т.е. раствор с течением времени разогревается. А если учесть то, что скорость этой реакции увеличивается с ростом температуры, очень легко получить реакцию "идущую вразнос". Как у меня и вышло. Первый результат - гейзер, который стоя на улице, плевался бурым кипятком. Но вот концентрация подобрана, подобрана начальная температура и можно видеть результат:

  • Берете бутылку из под шампанского и закрываете пробкой с заранее вставленой в неё трубкой диаметром 5-8мм.С трубки выходит водород,которым вы можете надуть красивые воздушные шары,а потом ,гуляя с ребенком вместе с ним отпустите их в небо.Поверте:-восторг и смех вашего ребенка стоит этих несложных действий...