хочу сюди!
 

Ирина

51 рік, рак, познайомиться з хлопцем у віці 45-58 років

Замітки з міткою «лечение»

Проект програми адаптації 1-й аркуш

                                                    ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ

 ІНВАЛІДІВ  ПРАЦІ, ПОТЕРПІЛИХ  ТА  СІМЕЙ РОБІТНИКІВ ЗАГИБЛИХ

НА  ВИРОБНИЦТВІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ « МИР »

   Свідоцтво Головного УправлінняЮстиції Дніпропетровської області від 30.06.2009р. № 110551465, _______________________________________________________________________________________________________________________

        20.01.2013р. № 350-02/13                                         МІНІСТРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

                                                                                                               Р. БОГАТИРЬОВОЇ

 

ЗАЯВА

Про затвердження програми адаптації для потерпілихі інвалідів, 

які ушкодили своє здоров’я при виконанні трудовихобов’язків на виробництвах в умовах підвищеної небезпеки.

         Стаття 5 Закону України від 21.03.91р.№876 «Види і обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації».

             На виконання статті 5 Закону України від 21.03.1991 року № 876-12 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» пропонується Міністерству охорони здоров’я України підтримати пропозицію затвердження програми адаптації для інвалідів, потерпілих (1,2,3 групи інвалідності), з стійкою втратою професійної працездатності на виробництві за рішенням МСЕК «безстроково» або «довічно», у зв’язку з каліцтвом, профзахворюванням або іншим ушкодженням здоров'я.

                                               ІНДИВІДУАЛЬНА  ПРОГРАМА                                         ПРОЕКТ

    адаптації потерпілих, інвалідів з стійкою втратою здоров’я на виробництві в умовах підвищеної небезпеки у зв’язку з каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, за рішенням МСЕК терміну перебування на інвалідності – безстроково

             1.         Ціль програми адаптації: надати можливість інвалідам, потерпілим, які за станом здоров’я не можуть реабілітуватися до встановленого МСЕК строку стійкої втрати професійної працездатності «безстроково» або «довічно» - адаптуватися до сучасних сфер життя суспільства, до соціально-побутових умов проживання, до умов спілкування згідно з індивідуальними здібностями і інтересами.

            2.    Програма адаптації діє для потерпілих і інвалідів з стійкою втратою працездатності в умовах підвищеної небезпеки на виробництві, яким висновком МСЕК встановлена 1, 2 або 3 група інвалідності строком «безстроково» або «довічно»  у зв’язку з каліцтвом, профзахворюванням або іншим ушкодженням здоров’я,  не повинна накладати їх обов’язок дотримання індивідуальної програми адаптації і становетиме рекомендаційний характер.

            3.         Права інвалідів, потерпілих згідно до індивідуальної програми адаптації :

   3.1  Безстрокова дія Положення Фонду ССНВПЗУ «Про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та адаптації потерпілих у наслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» для потерпілих та інвалідів, яким призначена індивідуальна програма адаптації.

   3.2  Інвалід за власною заявою до МСЕК може замінити програму адаптації на програму реабілітації. Програма адаптації неповинна впливати на сам факт встановлення інвалідності, є рекомендаційним документом, та коригується за заявою інваліда, потерпілого відповідно його стану і є підставою для безоплатного забезпечення його технічними або медичними засобами, путівками, медикаментозним лікуванням та іншим.

   3.3   Місцеві органи самоврядування, Фонди, медичні заклади та інші установи забов’язані виконувати умови індивідуальної програми адаптації для здійснення цивільних прав і виконання поліпшення соціальних умов життя інваліда, потерпілого за особистим його (довіреної особи) зверненням.

       4.         Медична адаптація: Лікарня,поліклініка, Фонд ССНВ не мають права відмовити інваліду, потерпілому (довіреної особі) за його зверненням про лікування, методів лікування, за його вибором профільного медичного закладу, лікаря, особи за доглядом. (Ст. 284 Цивільного Кодексу України). 

   4.1 Доступність пільгового стаціонарного лікування інваліда  або потерпілого у профільних лікарів - фахівців, у лікарнях за його вибором, у разі відсутності у лікарні цієї місцевості відділення професіональної патології.           /Продолжение на второй странице/ ниже.

Угревая болезнь – история переходного возраста

Редко какой подросток проходит период полового созревания с идеально гладкой кожей. Обычно угревая болезнь возникает из-за нарушения функции сальных желез, наибольшее количество которых находится в основном на лице и в области спины и груди. В этих местах и появляются высыпания.
Угри – не просто косметический недостаток, а серьезная болезнь, несерьезное отношение к которой может напоминать о себе следами на всю жизнь. Поэтому лечение необходимо в самом начале развития болезни.
До недавнего времени на лечение угревой болезни шло много месяцев, а чтобы дождаться первых заметных результатов, нужно было набраться терпения. Но сегодня существуют методы, которые позволяют лечить болезнь за достаточно короткий срок и без любого повреждения кожи.
Угревая болезнь (угри, акне) – воспалительное заболевание сальных желез.
Около 90% молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет имеют ту или иную степень угревой болезни. Несвоевременное или неправильно назначенное лечение приводит к образованию на месте угревых высыпаний вдавленных (атрофических) или выпуклых (гипертрофических) рубцов.
Лечение необходимо уже на стадии формирования комедонов – множественных черных точек в расширенных устьях сальной железы или белых просовидных подкожных узелков.

Под влиянием мужских половых гормонов андрогенов (а они есть в небольшом количестве и у женщин) увеличивается выработка кожного жира. Вместе с тем растет и ороговения в области выводных протоков сальных желез, что затрудняет отток жира на поверхность. Внутри все больше увеличивающихся сальных желез также происходят неблагоприятные перемены: застоявшийся жир, окисляясь, меняет свой химический состав – из нейтральной среды превращается в агрессивную. Внутри железы начинается активное размножение микробов. При разрыве истонченной стенки возникает сильное воспаление с нагноением, заканчивающееся стойкими дефектами – рубцами.

Вот почему проявления угревой болезни так многообразны – от комедонов до глубоких абсцессов, кист и рубцов. И только своевременное и правильное лечение не допустит превращения «безобидного» комедона в глубокий рубец. Лечение

У некоторых угревая болезнь протекает в легкой форме и после нормализации гормонального фона проходит сама собой. Но в большинстве случаев необходимо лечение.
При незначительных проявлениях заболевания (комедоны, небольшое количество прыщей) достаточно местного лечения и механического удаления комедонов. Главное – попасть к грамотному косметологу: после профессиональной чистки кожа не воспаляется. Более серьезные формы заболевания (прыщи в большом количестве с выраженными воспалениями) требуют общего лечения. При выраженных сопутствующих гормональных нарушениях (нарушения цикла, рост нежелательных волос) девушкам назначают препараты, содержащие женские гормоны, которые нормализуют функцию сальных желез и в сочетании с применением местных препаратов не допускают высыпаний.

Но если такое лечение оказывается недостаточно эффективным, назначают специальные антибиотики курсом в несколько месяцев с постепенным снижением дозы. Однако и они могут не дать эффекта. Если два курса результата не дали, нужно переходить к более сильному препарату. Это «Роаккутан» («Аккутан») – средство, блокирующее избыточное салоотделение и атрофирующее железу. Назначают препарат только в тех случаях, когда местное воздействие (чистка, наружные средства) и антибактериальная терапия не помогают. «Роаккутан» – очень сильный и чрезвычайно эффективный препарат с множеством противопоказаний и целым рядом серьезных побочных действий, поэтому его прием может осуществляться только по назначению врача.

Вопреки распространенному мнению, лечение антибиотиками в подавляющем большинстве случаев пациенты переносят хорошо. Но следует помнить: антибиотики имеют противопоказания и побочные действия, поэтому лечение обязательно должно проходить под контролем врача! Только врач-дерматолог после проведения обследования и установления окончательного диагноза может назначать препараты для лечения угревой болезни.


Лазерная шлифовка

Одним из первых методов борьбы с рубцами и неровностями лица была дермабразия – специальными вращающимися щеточками стирается наружный слой кожи лица. Эта процедура достаточно травматична. После нее возможны осложнения: расширение существующих рубцов, пигментация и нагноение.

На смену дермабразии пришла лазерная шлифовка (делается под анестезией), что позволяет существенно улучшить состояние кожи. Классическая лазерная шлифовка действует глубоко: происходит полное обновление кожи. Это тоже достаточно травматично и рискованно, ведь выпаривают кожу всего лица и образуется сплошная рана. В итоге могут остаться рубцы, участки пигментации или депигментации.
Период реабилитации после лазерной шлифовки – до полугода (красное лицо). И, даже, несмотря на то, что в случае отсутствия осложнений возможный результат, несравнимый риск побочных эффектов не позволяет дать высокую оценку этому методу лечения. У 50% пациентов может быть улучшение, у остальных – ухудшение состояния кожи.

Микродермабразия

Этот метод применяют для выравнивания кожи. Принцип следующий: стерильный порошок микрокристаллов алюминия под большим давлением подается на кожу и тут же всасывается в аппарат. Микродермабразия более щадящая процедура, поэтому подходит подросткам, в то время как классическая лазерная шлифовка в юном возрасте не рекомендуется. Микродермабразия проводится без анестезии. Она безопасна, так как действует поверхностно и не оставляет рубцов, равномерно проникает в кожу, не приводит к преждевременному старению. Одна процедура длится около часа, а краснота проходит уже через 2 часа. Для заметного результата необходимо не менее 4-х процедур с интервалом 7-10 дней. После лечения обязательно применение солнцезащитных кремов во избежание риска появления пигментных пятен.
В сочетании с пилингами микродермабразия может дать неплохой результат. Однако она не способна выровнять глубокие рубцы.


Лазерное склерозирование


Сегодня существует наиболее современный и эффективный метод лечения угревой сыпи. Это лазерное склерозирование – воздействие на сальные железы специальным диодным лазером Smoothbeam (в переводе с английского «Мягкий луч»).
Основное преимущество этого метода заключается в том, что на сальные железы лазер воздействует избирательно – лишь на те, на которые необходимо: локально, точечно и без побочных эффектов.

Если на коже были гнойники, то уже через день-два после процедуры замечается первоначальный результат, ведь лазер стерилизует микрофлору. С помощью энергии, вырабатываемой лазером, происходит склеивание и рассасывание сальных желез – они прекращают функционировать.

Благодаря специальной системе охлаждения кожа при лазерном склерозировании не травмируется, поэтому и не требует периода восстановления, и пациент может продолжать вести обычный образ жизни.
3-5 процедур с интервалом в 1 месяц позволяют очистить лицо от высыпаний и закрепить результаты лечения. Если на лице уже есть рубцы – 5-8 процедур обработки лазером позволяют выровнять поверхность кожи и сделать их менее заметными.

Неинвазивная лазерная шлифовка

Эта лазерная технология имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной лазерной шлифовкой: она нетравматична и не требует анестезии. При неинвазивной лазерной шлифовке параллельно с лазером «работает» местное охлаждение: на кожу попеременно поступает хладон и лазерный импульс.
Хотя с помощью этого лазера нельзя достичь такого фантастического результата, как при лазерной шлифовке, но и навредить невозможно! Преимущество неинвазивной шлифовки заключается в том, что человек вообще не отрывается от жизни: сразу после процедуры можно, например, пойти в театр, на свидание, пользоваться косметикой. Кожа остается нетронутой на вид.
Для выравнивания атрофических рубцов и нормализации текстуры кожи необходимо провести два цикла по 3-4 процедуры с интервалом в полгода.

             
                                                 До обработки лазером Smoothbeam     Через полгода после 4-х процедур


Институт дерматологии и косметологии
доктора Ольги Богомолец
(044) 235-00-08, (044) 235-40-60
www.bogomoletsclinic.com.ua

Знахарь

Когда Геннадий узнал, что по результатам анализов у него обнаружили рак и на операцию придется потратить большую сумму, он не стал напрягать своих близких.
Ставить себя в центр круга, вокруг которого мечутся родственники, близкие и просто добрые люди было не в его правилах.Геннадий всегда ходил прямо, а когда видел больных людей, всегда испытывал какое-то липкое ощущение брезгливости, вины и недоумения. Он искренне недоумевал, как люди могут надеяться на медицину, свои и чужие сбережения, если самое большее, что удастся достичь в результате самого хорошего исхода дела - просто вернуться в нормальную жизнь. На время вернуться в жизнь до болезни, причем на очень короткое время и при самом благоприятном стечении обстоятельств. Шансы на это распределяют люди в белых халатах. Когда этих людей все устраивает, они могут приложить усилия и сделать что-то и чуть-чуть увеличить шансы; если их что-то не устроит или они не будут расположены к нему, то чего-то делать не будут и оставят шансов столько, сколько дал бог.
То что они делают или не делают лежит за пределами понимания и находится как-бы на другой планете.Геннадий не захотел бросать остаток своей жизни на изучение ландшафта этой планеты, на знакомство с ее обитателями и богами, заправляющими на ней. Он достал из сейфа охотничье ружье, зарядил его картечью и занялся самолечением...

Гемангиома у ребенка...

 Гемангиома — доброкачественная сосудистая опухоль, которая возникает почти у каждого десятого новорожденного, — рассказывает хирург, специалист по лазерной медицине киевского Института дерматокосметологии доктора Ольги Богомолец Игорь Сай. — Эта опухоль имеет вид красного пятна, внешне похожего на царапину или кровоподтек. В течение первого года жизни активно растет. Если вовремя не начать лечение, может прорасти в прилегающие органы и нарушить их функции. Особенно опасна сосудистая опухоль около уха, глаза, рта, носа, молочной железы, половых органов.
Наиболее опасны сосудистые опухоли для недоношенных детей. На теле могут появиться до 100 гемангиом, которые к тому же растут значительно быстрее, чем у рожденных в срок.

— Обычно плоские гемангиомы, которые растут медленно, не нуждаются в срочном лечении. Частичное или полное рассасывание некоторых форм гемангиом происходит постепенно до пяти-восьми лет. Метод лечения зависит от возраста ребенка, места расположения и формы роста гемангиомы. Криодеструкцию — замораживание жидким азотом — применяют для удаления небольших гемангиом, которые растут на поверхности кожи. Через три-четыре недели рана заживляется, остается плоский рубец. Методомсклерозования лечат расположенные под кожей гемангиомы. Введение в опухоль специального вещества позволяет остановить ее рост. Гормонотерапию назначают, если возникает угроза нарушения жизненно важных функций органов. Она останавливает рост опухоли и стимулирует рассасывание. Потом гемангиому удаляют с помощьюлазера. Хирургически устраняют расположенные подкожно большие гемангиомы.

10 младенцев из сотни имеют гемангиому...

80% сосудистых опухолей обнаруживают на коже ребенка сразу после рождения.
Остальные 20% - проявляются в течение первых двух месяцев.

После лазеротерапии от гемангиомы не остается следа
— Самый современный и пока еще единственный метод, который позволяет избавиться от опухоли навсегда, безболезненно и без рубцов, — это лазерное удаление, — рассказывает Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, главный врач киевского Института дерматологии и косметологии. — Лазерный луч нагревает патологические сосуды, и они склеиваются. После этого к опухоли не поступает кровь, и она рассасывается. Процедура безболезненна, человек не нуждается в наркозе. Мы используем уникальный лазерный аппарат, единственный в Украине, — специальный импульсный лазер Vbeam на жидком красителе с длиной волны 595 нанометров. Преимущество этого лазера в том, что на коже после лечения не остается следа. Курс обычно составляет шесть-десять процедур с интервалом три-пять недель. Если случай сложный, особенно при агрессивных гемангиомах, которые быстро растут, лазеротерапию комбинируют с другими врачебными методиками — гормонотерапией, склеротерапией и криодеструкцией.
Первые несколько недель после процедуры советуем беречь кожу от прямых солнечных лучей. Нежелательно также место, где была гемангиома, распаривать, например во время ингаляций, горячих ванн или компрессов.

   

    до                                                   после


Адрес Института дерматологии и косметологии доктора Ольги Богомолец:

г. Киев, бульв. Шевченко, 17.
Тел.: 0(44) 234 59 71, 0(44) 234 60 18.
www.bogomoletsclinic.com.ua

Можно ли вылечить болезни иглоукалыванием?

акупунктураАкупунктура (иглоукалывание) – китайская терапия, использующаяся уже много веков.

Акупунктура основана на теории, которая гласит, что по всему организму проходят 2 энергии цзы и ки. Энергия цзы проходит по меридианам (энергетические каналы). Иглотерапевты считают, что блокировать поток цзы нельзя, т.к. это может повлечь за собой разные заболевания. Но вот если правильно расставить иглы, разблокировать и разбалансировать поток цзы, то можно излечить многие болезни.

Для чего используют иглоукалывание?
 Читать дальше>>

Кем был и остался для меня Н. Левашов?

Игорь Кондраков, 05 июля 2012

Сказать, что Николай Левашов был необыкновенным человеком – это ничего не сказать. Он был и остаётся для разумных людей примером честности и добросовестности, доброты и человеколюбия, терпеливости, сдержанности и большого ума...Когда из жизни уходит Великий Человек, особенно Рус, паразиты делают всё, чтобы его имя предать забвению. А вместо него подсовывают нам ложные авторитеты, о коих СМИ вспоминает по поводу и без него. Не любят они гениальных, выдающихся, талантливых русов, ибо по широте охвата и глубине решения проблемы нет им равных. И это не просто слова, это факт. В советские времена, когда ещё функционировал «Антисионистский комитет», помнится, на телевизионной встрече члены комитета подчёркивали, что, «наряду с гениальными евреями рядом работали выдающиеся русские…» (и не более). Как глубоко это в них сидит… Но они успели и нас приучить к беспамятству. Теперь «мы» «любим» только мёртвых героев.

[ Читать дальше ]

про обезьян, крылатую собаку, и несвежую черепаху)))

ох и не люблю слово "тупые", но - сохраним стилистику и словарь оригиналаpodmig и хотя ни один из способов лично мною не проверялся на правдивостьlol , меня "народная медицина" иногда поражает идеями и эффектами невероятно, правда Очень иногдаuhmylka Топ-10 самых тупых способов лечения

10 место: Во-первых, конечно, нельзя не обратить внимание на метод жителей древнего Междуречья: они лечили все болезни одним и тем же способом – закапывались по шею в горячий песок, а сверху лили воду на кончик носа. Почему именно на кончик – никто не знает, но есть предположение, что именно кончик носа в Междуречье считали главной точкой организма. Впрочем, помогало это или нет – сейчас сказать трудно.omg 9 место: Тоже хороший метод – повиснуть вниз головой на цветущей лиане в тот момент, когда из-за горизонта появляется новая луна. Это практиковали в Индии При этом желательно читать определенные стихи из Рамаяны и перебирать четки. Так, говорят, можно запросто вылечить болезни позвоночника, включая люмбалгию, правда, непонятно, как лезть на лиану, если вас скрючило пополам.suicide 8 место: Лежать неподвижно на спине 48 часов и держать на груди плошку с водой. Когда солнце зайдет во второй раз, в воду непременно перейдут все ваши болячки, включая чесотку и помрачение ума. Так говорят тайские целители ортодоксальной школы.help 7 место: Врачи, которые борются с нехорошими насекомыми – это была отдельная специальность. Если кто-нибудь на вас нападет – немедленно бегите за вороной, сажайте ее на подставку перед листьями чертополоха, чертите вокруг себя паутину с тремя нитями на каждой стороне и зовите кого-нибудь, что умеет играть на волынке – так лечились древние шотландцы. Кстати, они же первыми описали моль – крылатую собаку, поедающую шерстяные одеяла.lol 6 место: Три дня в темной комнате в обществе 20-ти обезьян. Так лечились в Родезии. Единственное, что позволялось больному – это три очищенных стебля сахарного тростника и чашка воды в день. Говорят, все болезни как рукой снимает.hypnosis 5 место: В Китае рекомендовали сидеть неподвижно две недели и читать молитвы. nevizhu 4 место: Австралийские аборигены стоят неподвижно в стволе дерева, на котором есть пчелиное гнездо.crazy 3 место: Медовая терапия, к которой частенько прибегала Клеопатра. Сначала вас должны основательно покусать пчелы – для этого их злили специальные люди, а потом на места укусов прикладываются медовые соты. Клеопатра серьезно никогда не болелаura 2 место: Друиды настоятельно рекомендовали больным настой на ядовитых травах и грибах. Правда, его нужно было пить до того, как вы заболели, для профилактики. Когда современные ученые узнали рецепт этого настоя, они пришли в ужас. Сейчас такие дозы таких веществ в таком сочетании считают смертельными.crazy 1 место: Древний способ индейцев навахо. Этим лечили зубную боль, желудочные колики, проблемы с позвоночниками, ожоги и серьезные раны. Надо в полночь, когда нет луны, выйти на гору и встать лицом на восток, дотронуться до своего носа, потом до правого и левого уха и выпить настойку на когте барса, помете орла, порошке из панциря черепахи и коре столетней сосны. Если после этого не будете скакать как молодой бычок – значит, либо вы неправильно выбрали время, либо вам попалась несвежая черепахаhelp

а это черепаха из местного пруда, большая такая, аха, вылезла на бревно погреться на солнышкеdance

думаю - свежаяlol

НА больничной кроватке

в понедельник прооперировали...теперь вот валяюсь на жесткой казенной кровати и мечтаю о домашней мягкой и спутниковом тв

О наболевшем в прямом смысле

Больной так верил в исцеление, что начал раздражать врачейchih