Прочитати всім!!!

Список партійних і радянських керівників, керівних співробітників ОДПУ та ДПУ УСРР, а також документів, що стали організаційно-правовою підставою для проведення в Україні політики Голодомору-Геноциду та репресій

1.Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович 2.Вінокуров Олександр Миколайович 3.Ягода Генріх (Єнох) Григорович (Гершенович 4.Балицький Всеволод Аполонович 5.Прокоф’єв Георгій Євгенович 6.Реденс Станіслав Францович 7.Карлсон Карл Мартинович (Едуард Іванович) 8.Леонюк Хома Акімович 9.Миронов (Каган) Лев Григорович 10.Салинь Едуард Петрович 11.Тимофєєв Михайло Михайлович 12.Кацнельсон Зиновій Борисович 13.Камінський Яків Зельманович 14.Козельський (Голованівський) Борис Володимирович 15.Пустовойтов Сергій Аполонович 16.Букшпан Михайло Маркович 17.Друскіс Франц Семенович 18.Кривець Юхим Хомич

Мрія

A я гуляю по Москві,
І бачу памятник Бандері,
Великий тризуб на кремлі,
І синьо-жовтий в всіх в оселі,
Великий памятник Донцову,
Петрівка вже стоїть без грат,
Повсюди чути нашу мову,
І люблять всі мій автомат!
Нема вже в світі комуністів,
Нема бандитів і гопів,
Нема заядлих шовіністів,
І всяких путінів-козлів!
Нема вже в світі мавзолею,
Госдума вся на Соловках,
Спалили Леніна тварюку,
А Кучма з'їв його весь прах!
Яскраво світить ясне сонце,
Нема кацапської свині,
Червоно-чорний у віконці,
І я щасливий у Москві!

Для більшості українців Ющенко та Кучма – два чоботи пара!

Кількість громадян, які повністю підтримують діяльність президента Віктора Ющенка, на початку червня зменшилася до найнижчого рівня з часу його обрання на цю посаду. Про це йдеться у коментарі до результатів соціологічного дослідження, проведеного з 30 травня по 7 червня цього року службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, повідомляє УНІАН.

Згідно з отриманими даними, лише 6,7% опитаних повністю підтримують діяльність Ющенка. 43,3% респондентів підтримують окремі заходи президента України. Водночас 44,3% – взагалі не підтримують дії глави держави. Ще 5,7% не визначилися з відповіддю на це запитання.

Своєю чергою, за результатами соцопитування, дії Верховної Ради повністю підтримують 2,4% респондентів, підтримують окремі заходи ВР 48,2% опитаних, не підтримують діяльність парламенту 42,9% українців. Не змогли відповісти на запитання – 6,5%. Щодо діяльності уряду України, були отримані такі дані: повністю підтримують його діяльність 7,1% опитаних; 45,3% – підтримую окремі заходи; 40,7% – не підтримують дії Кабміну; 7,0% респондентів не визначилися щодо цього запитання.

Соціологи відзначають, що уперше рейтинг Ющенка зрівнявся із тим, який був у його попередника Леоніда Кучми в останні роки перебування на цій посаді.

Порівнюючи діяльність Ющенка і Кучми на посаді президента України, респонденти частіше відповідали, що з обов’язками президента краще справлявся Кучма – так вважають 24,5% опитаних,

для 21,4% кращим президентом є Ющенко. Водночас більше половини опитаних не змогли виділити когось із них або вагалися з відповіддю на це запитання: 41,4% - не змогли віддати перевагу Кучмі або Ющенку, ще 12,6% респондентів було важко відповісти.

Під час вивчення думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в країні було встановлено, що 63,7% респондентів уважають, що події в Україні взагалі розвиваються у неправильному напрямку і лише 10,1% мають протилежну думку. 26,2% не змогли визначитись щодо відповіді.

Фахівці зазначають, що такі показники є одними з найбільш песимістичних, що спостерігалися від квітня 2004 року. На початку 2008 року відбулося нетривале зростання соціального оптимізму (частка тих, хто вважав, що події розвиваються у правильному напрямі, зросла у лютому 2008 р. до 31%), однак уже в березні цей показник почав знижуватися, така тенденція триває і у червні.

У ході дослідження було опитано загалом 2001 респондента віком від 18 років в

усіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Без мiстики: ви - вiчнi!

Американськi медики навчились вiдрощувати пошкодженi частини тiла

Чоловiка, який випадково вiдрiзав палець руки, а потiм повнiстю його вiдростив, вважають медичним дивом. Новою методикою регенерацiї тканин зацiкавилися лiкарi вiйськових госпiталiв.

69-рiчний продавець Лi Спiвак випадково вiдрiзав пiвтора сантиметра пальця, ремонтуючи гвинт лiтака. Вiдсiчену частину знайти не вдалось, тож лiкарi порадили чоловiковi ампутувати запаленi тканини й накласти гiпс.

Проте друзi з Пiттсбурга передали пану Спiваку лiки, завдяки яким його пошкоджений палець... вiдновився --разом з нiгтем i навiть iдентичним вiдбитком!

Про дивовижнi лiки розповiв науковець, який їх розробив - доктор Стiвен Бадиляк iз Пiттсбурзького унiверситету регенерацiї (США).

-- Докторе, як ви пояснюєте таке одужання?

-- Тут немає нiякої магiї. Звичайно, дивлячись на руку Лi Спiвака, нiхто не здогадується, що на нiй кiлька тижнiв тому не було половини пальця. Насправдi ж цей випадок дуже цiкавий для детального вивчення. Пiд дiєю речовини, яку ми називаємо "позаклiтинна матриця", рана на зрiзi пальця не загоювалась, а натомiсть вiдбулась регенерацiя тканин. Знадобилось дещо бiльше як мiсяць, щоби палець став повнiстю рухомим i чутливим, як до травми.

-- Вiдкрийте, будь ласка, секрет: з чого складається "позаклiтинна матриця"?

-- Я багато рокiв вивчаю процес регенерацiї. Проводячи експерименти, ми використовували клiтини з внутрiшньої оболонки сечового мiхура свиней. Адже цi тварини є генетичними родичами людей. Оболонку обробляємо кислотою, висушуємо i зберiгаємо у формi порошку та пластин.

-- Який принцип дiї цiєї речовини на пошкодженi тканини?

-- Органiзм людини може мати безлiч сигналiв, якi ще не вивченi наукою. Сьогоднi медицина навчилась керувати сигналами, що сприяють загоюванню ран i створенню шрамової тканини. Мене ж найбiльше зацiкавив сигнал регенерацiї.

Якщо пояснювати спрощено, складовi компоненти "позаклiтинної матрицi" дiють на вiдкриту рану таким чином, що органiзм не виробляє сигналу її загоєння i утворення шрамiв. При цьому активiзуються сигнали конструктивного вiдновлення тканин.

Ця дiя вiдбувається на клiтинному рiвнi, i для її успiху необхiдно створити максимально сприятливе мiкросередовище росту клiтин. Отже, як бачите, нiякої мiстики, лише потенцiал, закладений в нас самою природою.

-- Чи можна з допомогою таких методiв вiдрощувати кiнцiвки?

-- Про такi можливостi ще трохи рано говорити. Зараз триває багато наукових експериментiв iз вивчення перспектив використання "матрицi" в медицинi. Гадаю, через рокiв десять ми розробимо методи стимуляцiї вiдновлення кiсток i  функцiональних тканин, що їх оточують.

Наразi проводимо дуже важливий експеримент, який має визначити можливостi регенерацiї внутрiшнiх органiв. Ми хочемо допомогти жiнцi, яка хворiє на рак стравоходу. Вражену  частину стравоходу буде видалено, а за допомогою "позаклiтинної матрицi" ми сподiваємось стимулювати прилеглi клiтини до вiдновлення видаленого сегмента органа.

-- А як ставляться до цього винаходу вашi колеги-медики?

-- Є схвальна реакцiя i пiдтримка, не бракує й критики. Я детально описую та обгрунтовую експериментальнi дослiдження в наукових статтях, якi є доступними в Iнтернетi. Вiрю, що "позаклiтинна матриця" стане новою сходинкою в медицинi. Якщо дослiдження даватимуть бажанi результати, ми зможемо не лише вiдрощувати ампутованi пальцi, але й вiдновлювати шкiру пiсля сильних опiкiв та навiть регенерувати внутрiшнi органи.