Синтаксичний розбір складносурядного речення

  • 08.11.16, 15:37
Синтаксичний розбір складносурядного речення 

Послідовність розбору 
1. Указати, що речення складносурядне. 
2.  Визначити вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням. 
3. Визначити смислові зв'язки між частинами. 
4.  Указати кількість частин та засоби зв'язку між ними. 
5. Пояснити вживання розділових знаків. 
6. Накреслити схему. 

Повний синтаксичний розбір складносурядного речення також включає розбір кожної частини як простого речення. 

 

Зразок усного розбору 

Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити землю  (Нар. творчість). 
Речення складносурядне, розповідне, неокличне, з протиставними смисловими зв'язками, має дві частини, які поєднані сурядним сполучником але, між частинами ставиться кома. 

 

Зразок письмового розбору 

Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити землю  (Нар. творчість). 
Речення складносурядне, розпов., неокл., протист., дві частини, з'єднані спол. але
[ ], але  [ ]. 

Категорія: Схеми розборів 
Страницы:
1
2
3
5
предыдущая
следующая