хочу сюди!
 

Оксана

51 рік, рак, познайомиться з хлопцем у віці 50-55 років

Орки

 • 22.05.22, 23:54
ну нафіг... дуже багато буков. не читайте.
шотсторіз: орки - то не люди.

  і збрехав окаянний: передав їх, зв'язавши, татарам;
а город взяли і людей посікли і тут кістьми пали;
 а князів вони задавили, поклавши під дошки,
а самі зверху сіли обідати
,

Що таке орки?


 З візуальних рядів, пригадуємо, що орки - істоти, ззовні дуже схожі на людей: в них є по дві руки, ноги, голова, тулуб. Але все це викривлено, спотворено аж до відмінностей, що не можуть бути досягнуті природніми змінами людського організму.
Їх орда функціонує на принципах постійного захоплення нових територій з ресурсами та повного й незворотного їх використання.
Важливою рисою орди є принципова відмова від усіх механізмів відтворення використаних ресурсів, навіть для підтримання свого існування на захоплених територіях.

Але то все - візуальний ряд. Завдання якого було відобразити відмінність внутрішнього стану психіки , моралі та принципів існування, що відрізняють людей та орків.

 Бо орки мають той самий зовнішній вигляд, що й люди.

 Без детального розуміння відмінностей, ефективне реагування на б.я. дії орків - у людей може викликати фатальні, для них, помилки.

 Як виникли орки?

 Біологічно, люди та орки мають теж саме коріння. Під час створення перших соціальних відносин не тільки в середині однієї групи, а й між різними групами - існували можливості по різному їх розвивати.
Деякі групи мали змогу лишатися на невеликому ареалі пересування. Задовольняючи свої потреби у їжі та збиранні плодів, вони знаходили або допрацьовували природні прихистки.

 Що згодом стали їм житлом.

Наявність житла сприяла кращому виживанню та збільшенню групи. Але, в умовах обмеженості житла та ареалу безпечного пересування, накладала певні (невеликі) обмеження на кожну особу.
Що важливо, ці обмеження не були життєво необхідні, здійснювались за вільним вибором та впливали лише на можливості загального поліпшення життя.

- Поступитися чимось одним, щоб отримати покращення в іншому.
- Прийняти незручність від інших, щоб вони прийняли незручності від тебе.
- Користуватись загальними здобутками на умовах додання до них своїх особистих.

Саме на цих критеріях почало базуватися формування соціальних відносин людей.


 Та були й інші групи первісних людей, що об'єднувалися на територіях, де не було близьких природніх прихістків.
І ті групи також вели себе по-різному:
Всі вони мали мігрувати, у пошуках іжи та легших умов виживання. Постійне пересування накладало жорсткі вимоги щодо фізичного та психічного стану його учасників .
Та раніше чи пізніше такі групи знаходили місце, на якому створювали своє житло та приєднувалися до принципу соціальної взаємодії.

Та існував ще один різновид кочуючих соціальних груп
.
Вони надали перевагу використанню здатності Землі до самовідтворення.
Себто, якщо постійно кочувати, то через довгий час, можна повернутися на те саме місце та мати майже ті ж умови для споживання, як до початку користування.
Або використовувати навіть кращі умови, створені вже сталими групами.

За допомогою насильства.

Так з'явилися орки.

Головна відмінність від територіальних конфліктів між групами, що вже мали житло або шукали його, у тому,
що групи первісних орків принципово не бажали його мати,
вони просто користувалися ресурсами територій та й шли далі.

Такий засіб існування накладав зовсім інші принципи формування соціуму:

- потреба у постійних війнах та внутрішніх сутичках, як засобі забезпечення особистого існування
- постійна особиста конкуренція: ті, що встигали швидше розграбувати , отримували кращі умови виживання.
- тотальна ієрархія:
Перші конфлікти при розподілі награбованого, швидко створили пірамідальну систему розподілу(у мобільних умовах) та  владу(саме як право на відповідну частку розподілу, а не коригування ефективності діяльності соціуму).

Будь які суперечки з ієрархією призводили лише до залишення незгідного поза шляхом орди.

Така система стимулювала досить протилежні якості, які мала мати особа, щоб просто вижити.
З одного боку, безумовне підкорення вищим щабелям влади.
З іншого, постійні сутички з однорівневими за право залишитись на рівні та отримувати звичну частку награбованого.
І з третього - намагання послабити вищі щаблі, щоб отримати право на більшу частку.

Припинення виконання особою б.я. з цих вимог - відкидало її на нижчі щаблі існування. Соціальні відносини орків були зосереджені на ефективності
 протистояння особистості та соціуму.
І це є важливою відмінністю від соціальних відносин людей, що зосереджені на
співпраці особистості та соціуму
.

Постійні пересування орків виявляли нові незайняті місця для життя, які досить швидко ними спустошувались.
Тут важливо, що більш складні дії для здобування їжі та її транспортування сприймалися як ознака спустошення регіону та необхідності подальшого кочування.
 А покинуті місця займали більш відповідальні та працьовиті групи.
 
Сутички з захищаючими свої ареали групами - зробили вбивство та війну для орків звичним, а відношення до цього - ординарним.
Просто засобом існування, без якого їх виживання було неможливо.
 Так з'явилося оруелівське "війна - це мир".
Якщо в особи виникали окремі особисті бажання та вона починала їх втілювати - це заважало безперервному руху орди, та особа залишалась на місці втілення своїх бажань. А без захисту орди - потрапляла у рабство.

Так виникло  "свобода - це рабство". для орків.

А постійне придушення своїх бажань, при їх постійному виникненні - призвело до створення двох, а потім й більшої кількості особистостей ( в залежності від кількості рівнів піраміди розподілу, з якими спілкувався індивід).
Себто, до шизофренії. А точніше - психологічної мімікрії.
Саме за допомогою миттєвої мімікрії й стало можливим відокремити втілення власних бажань від вимог орди на марші.Та при цьому, й залишатися під захистом орди.

Саме здатність орків до психологічної мімікрії - дуже часто вводить в оману людей.
Бо ж люди таку рису вважають рідкісною хворобою і не розраховують на неї, як тотальну ознаку виду.
 
З часом, різні групи орків стали частіше програвати сутички з більш розвинутими осідлими і вимушені були кочувати по менш придатним территоріям.
Вони витискалися з різних соціальних груп, народів та націй та збивалися у єдину орду, що об'єдналася лише принципом "іти, щоб їсти".
Треба зазначити, що досить великі частки орків - залишалися на територіях оседлих.
Але єдиною умовою їх асиміляції була відсутність достатньої групи, клану.
Без наявності такої групи, вони не могли використовувати свої переваги спонтанної агресивності та нав'язування своїх бажань соціуму за допомогою сили.
Та потреба у наближенні до особ спільного виду завше їх збиває до купи, бо полегшує їх існування.
Тому, з часом, у б.я. закритому соціумі, орки все одно об'єднуються та намагаються відокремитись від цього соціуму.

 Ще з часом та технічним прогресом, орки були випхані до найменш легкоресурсних територій, де майже не залишилось достатнього місця для "йди , щоб їсти"
 та були змушені пристосовуватися до вже домінуючого засобу існування оседлих.
При цьому, зберігши усі видові відмінності на генетичному рівні.
Та вони не втратили принципів функціонування орди, загарбуючи ще менш придатні, але гігантські території Уралу, Сибіру, Далекого Сходу та Північної Азії.

Та сталася "оказія"(вас не дивує це слово? розберіть його по частинах).

 Останні 30 років...
Змінилася система керування ордою.
Замість стандартної ієрархічної системи розподілу загарбаного... себто, коли навіть найнижчим щось перепадало.
Фактично, увесь зиск від загарбання ресурсів, почала отримувати лише дуже вузька верхівка. Тож орда почала потребувати своє.
 Отже, треба розуміти,що потребу у подальших "територіях для їсти" - ініціювала не верхівка...
 Це загальна потреба всієї орди.

Як ви бачите, відмінності у процесу побудови психіки людей та орків створили два ззовні схожі, але внутрішньо принципово відмінні підвиди колишнього homo sapiens. Відмінні по принципу відношення до схожих на себе

Як функціонує орда?


Орда існує, поки рухається.
Використання наявних ресурсів задля задоволення проблем лише у терміні на сьогодні.
Завтра буде завтра.
Одночасно: прямування до зменшення числа ресурсоспоживачів та підтримання числа орків, достатнього для потрібної загальної маси орди. Що призводить до постійного зниження вартості однієї ордоодиниці.
Цінність життя особи залежить від положення у ієрархії
"Оседлі не можуть перемогти орду, бо їй завше є куди піти та відтворитися. На відміну від оседлих"(що в сучасних умовах, вже неправда).
Себто, самозбереження(навіть ядерне) не потрібно.
Сила орди у її кількості.
Надто велика орда відразу розпадається.
Тільки хан визначає кількість орди, відповідно до своїх сил.

Чи можна орку стати людиною? Чи можна людині стати орком?

Це дуже делікатне питання.
Орк - постійно у русі та не має бажання опановувати все більш складні та делікатні людські відносини. Для цього потрібно зупинитися. А для орка це смерть. Щоб змінити своє ставлення, йому потрібно наново прожити усі ті тисячі років. А це можуть занадто мало орків.

 Людина навпаки, досить часто потребує зміни місця та житла. І відправитись у "незкінченний похід", це всього лише один з варіантів.

Адже вона має право вибору.

 Має доти, доки не стане ордою.

Отже, припускаю, що орк не може стати людиною, а от людина стати орком(при певних обставинах)  - може.

Шановні українці!
 Скажіть чесно. Що саме буде відрізняти ваше життя у вільному світі, від життя під ордою?

 Відсутність права вибору.


Така фігня, яку ви не помічали, завше її маючи.

Як зупинити орду?

Якщо ви прочитали інше, ви вже знаєте відповідь.
Для свого життя, орда має рухатись. Фізично, соціально, інформативно.
Орда - як вірус,що не можна визначити, живе воно чи ні.
Можливо лише відокремити орків від людей.
Саме як вірус.
Повна та тотальна ізоляція, відсутність контакту.
Без поживи, орда почне пожирати саму себе.
А місця, що почали відокремлюватися від орди
(по суті, просто менші ордочки) - також вводити у карантин.
Всі.
Термін карантину не менший ніж час на зростання двох половозрілих осіб, одного роду.
Регіони, що позбутися вірусу орків, будуть приєднуватися до людей природньо, без додаткових тестувань.
 Саме з за орків, населення Землі не може вийти за межі свого початкового ареалу.
Адже вони нивелюють зусилля соціумів на розвиток, протидіючи їм по своїй природі.
Тож Велике Тестування та Внутрішній Карантин має пройти усе населення Землі.
Це всього лише біля 35 років.
Задля життя та Всесвіту.
3

Коментарі

123.05.22, 07:57

антимайдан неолітичної революції

  224.05.22, 11:09

  "Повна та тотальна ізоляція, відсутність контакту.
  Без поживи, орда почне пожирати саму себе"
  Це майже не реально, бо світова спільнота держав дуже різноманітна.
  а пропонувати не здійснену мету це марно витрачати зусилля людей.
  Переконаний що краще працювати над розпадом орди. Для цього підійдуть ; пропоганда, фінансова, торгова ізоляція. Як це робити вже є пропозиції від чесних фінансистів- 35% сборів на їх товари , а на нафту, газ електрику, дісконт 35%.