хочу сюда!
 

Ириска

31 год, овен, познакомится с парнем в возрасте 35-42 лет

Манкурт. Щ0 це.

Я вважаю, щ0 це - міф. Придуманий русиніз0ваним казах0м ( манкурт0м)))))) Айтмат0вим...
.
Суть міфа у т0му, щ0 він вивів 0браз Людини, яка не пам'ятае св0їх Предків. 

І не х0че знати їх.
.
І щ0 це бул0 д0сягнен0 0с0бливим чин0м....)))
.
.
ЦЕ НЕ ТАК. ЦЕ - МІФ.
Людина, яка не пам'ятае і не х0че знати св0їх предків, - зустрічаеться міль0нами і зараз. І Ніхт0 з ними Ніч0г0 не р0бив.
Це пр0ст0 склад психіки у них такий. Да, в0ни неп0вн0цінні Люди.
.
У житті так багат0 Інфи і справ, щ0 деякі не встигають. І не встигаючи, п0 плину Життя пр0ст0 відм0вляються від ць0г0 величезн0г0 пласту інф0рмації - знання пр0 св0їх предків.
Стаючи при ць0му п0луЛюдьми. В0ни все ж таки встигають з іншим - справами, карьер0ю, дітьми, д0триманням прийнятн0г0 з0внішнь0г0 вигляду і т.д.

Дивишся, начебт0 н0рмальна людина... - Але Нік0ли ти від нь0г0 не п0чуеш ні пр0 й0г0 батька...ні пр0 й0г0 рід, звідки в0н0 взял0сь таке...ЇХ це не цікавить, в0ни ніч0г0 не знають пр0 це, і - не г0в0рять, не 0бм0вяться... 
.
.
Схильні д0 ць0г0 - р0сіяни. Ця суміш бульд0га (удмуртськ0г0) з н0с0р0г0м ( фінським) сама не знае, -
З Ч0г0 В0на. Для ч0г0 - в0на. І нащ0 - в0на.
.
- і П0лужиди. Евреї чисті все знають і п0важають, а 0т суміш еврея з люб0ю націею - 
все, відбивае в них Р0зум і пам1ять ч0гсь...І чим більше еврей змішаний, - тим більше у нащадка ч0г0сь відбивае пам'ять.
.
Чим меньше еврейськ0ї чист0ї кр0ві у під0питн0му, зазвичай - це 30-40 відс0тків - тим більше він, будучи евреем на перший п0гляд, херить усе еврейське, і забувае Ч0г0сь начист0 св0їх предків.
Нік0ли Ти не П0чуеш від р0сіянина та п0лужида Р0зп0віді з П0ВАГ0Ю - ким Був Й0г0 дід і чим займався, і з успіх0м, чим саме займався......Їм це - не треба...)))
.
Стирання пам'яті пр0 минуле і не цікавість св0їми предками у них пр0їсх0дить....
.
У решти нар0дів теж зустрічаються манкурти. Але дуже мал0, і це реальні напівзр0зумузійш0вші. Їх мал0.
.
.
Чінгіз же явн0 0писав р0сіян св0х д0бре знай0мих, і п0лужидів. Але придумав міф, як і усі предателі св0г0 нар0ду р0блять, щ0 це м0л, р0били щ0сь там насильн0 давні в0р0ги й0г0 нар0ду, казахів, - Китайці....
.
Ні, казахи прекрасн0 пам'ятають св0їх предків, навіть лишнье...А китайці - тим більш.
.
А 0т р0сіяни і п0лужиди - да...начист0 відшибл0 пам'ять....Манкурти. 
.
якщ0 не зр0зуміл0, т0 п0думайте над життям Леніна (Ульян0ва). Вис0цьк0г0. Путіна. Пастернака. і десятків ваших знай0мих п0лужидів. В0ни дуже п0важають св0г0 діда?? да в0ни на нь0г0 срати х0тіли.....)))
.
У інших нар0дів - не так. щ0б ви р0зуміли.
.
0т щ0 таке - Манкурти
Це р0сіяни велика маса і п0лужиди усі. І це не шутки чи експерименти китайців, це - пр0ст0 два п0лунар0да. В0ни пр0ст0 такі е п0-суті - і все.

0

Комментарии