Публиковал как бороться...Вот результат...(окончание)

  • 14.06.10, 11:50
Начало здесь: http://blog.i.ua/user/523428/484574/

Згідно вищезазначеної статті та закону Споживач - це фізична особа, яка набуває, заказує, використовує або має намір набути або заказати продукцію для особистих потреб, які не зв'язані з підприємницькою діяльністю. Тому, виходячи з визначення, яке дає Закон України «Про захист прав споживачів», вважаємо, що позивач є споживачем, тому, що є користувачем (споживачем) послуг, які надає УМЗ.  

ОСОБА_2 18 вересня 2ХХХ року уклала ОСОБА_4 Угоду б/н, яка порушує права позивача, як споживача. ОСОБА_4 Угода містить жорсткі обов'язки щодо споживача, позбавляє його права вибору та свободного волевиявлення, а також порушує принцип рівності сторін ОСОБА_4 Угоди. Все це витікає зі змісту додаткової Угоди - п.1.1. ОСОБА_4 Угоди Б/Н встановлено жорсткі обов'язки щодо споживача, а саме тим що ОСОБА_2 зобов'язав починаючи з дати підписання ОСОБА_4 Угоди та протягом 548 календарних днів з моменту підписання цієї угоди Позивача користуватися послугами УМС, що є прямим порушенням п.3 ч.3 ст.18 ЗУ «Про захист прав споживачів», п. 1.5.3 ОСОБА_4 Угоди надано ЗАТ «УМС» в односторонньому порядку змінювати умови Договору на власний розсуд, що також суперечить ЗУ «Про захист прав споживачів», а саме п.11 ч.3 ст.18.  

До того ж, така ОСОБА_4 угода не може бути чинною, бо споживач на свій розсуд та на своє бажання не може розірвати такий Договір не завдавши собі матеріальних збитків. Відповідач п.1.2. ОСОБА_4 Угоди встановив такі умови, згідно, яких позивач відмовившись від його послуг повинен виплачувати, 2 гривні 19 копійок за кожен день що залишився до закінчення строку встановленого п.1.1 ОСОБА_4 Угоди, що також суперечить законодавству , а саме п.2 ст.21 ЗУ «Про захист прав споживачів».  

Крім цього п. 2.1.3. Договору № ХХХХХХХ встановлено, що УМЗ має право змінювати тарифи на послуги, перелік та умови надання послуг, зони покриття мережі мобільного зв'язку, а також згідно п.2.1.5 Договору відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію цього Договору, тоді як позивачу таке право не надане, що є несправедливою умовою и порушує п.6 ст.18 ЗУ «Про захист прав споживачів».  

Згідно ст.18 ЗУ «Про захист прав споживачів» виробник не повинен включати у договір із споживачем умови, які є несправедливими, бо в подальшому такий договір визнається недійсним. В даному випадку виробником не дотримані умови вище зазначеної статті, тому вважаю, що такий договір та таку додаткову угоду потрібно визнати недійсною з моменту укладання.  

Крім цього, приватний підприємець ОСОБА_2, 18 вересня 2ХХХ року уклала ОСОБА_4 угоду б/н з ОСОБА_3 про надання послуг мобільного зв'язку. В якій у пункті «підписи сторін» зі сторони ЦМС поставлені підпис та печатка Підприємця ОСОБА_2, хоча в самій ОСОБА_4 угоді посилання на повноваження приватного підприємця до УМЗ ніде не зазначені. Також у ОСОБА_4 угоді є посилання на Основний договір, але на який саме не зазначено, а саме не вказаний номер Основного Договору до якого повинна додаватися ця ОСОБА_4 угода. ОСОБА_4 угода укладена 18 вересня 2005 року не може існувати сама по-собі, тобто вона не може існувати без Основного Договору.  

Окрім того, Договір укладений між фізичною (позивач) та юридичною (відповідачі) особами. Цивільний кодекс дає чітке визначення як повинен укладатися такий Договір.  

А саме ст.208 Цивільного кодексу України визначає, що правочин між фізичною та юридичною особою належить вчиняти у письмовій формі. Згідно ч.2 ст.207 ЦК правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною. Правочин, який вчиняє юридична особа - обов'язково підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.  

Виходячи з цього, можна зробити висновки, що Договір укладений між позивачем та ЗАТ «УМЗ» в особі Підприємця ОСОБА_2 не відповідає діючому законодавству, а саме ч.2 ст.207 ЦК, зі сторони Відповідача в екземплярі Позивача відсутній підпис другої сторони, тобто письмова форма укладання правочинів недотримана, що тягне за собою недійсність Договору на підставі ст.215 ЦК України. Тому, суд вважає, можливим визнати умови додаткової угоди б/н до Договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2005 року такими що порушують права споживачів та визнати додаткову угоду б/н до договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2005 року недійсною з моменту укладання.  

У задоволенні зустрічного позову ЗАТ «УМЗ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за надані послуги стільникового зв’язку та договірних санкцій за невиконання умов договору суд вважає необхідним відмовити, у зв’язку з викладеним нижче.  

Так згідно доказів, позивачка сплатила 09.12.2005 року на особовий рахунок 1.11286064 суму в 100 грн. Після сплати даної суми, залишок (аванс) на(иунку становив 49,84 грн. станом на 31.12.2005 року. Після цього було .плачено внесок до пенсійного фонду 4,59 грн. і залишок (аванс) становив 45,25 грн. Враховуючи що за вказаний період сума наданих послуг з обов'язковим платежем у сумі 27,25 грн., а з урахуванням податків та зборів 34,74 грн. становить менше залишеного авансу на рахунку, вважаю що Відповідач за первісним позовом вводить суд в оману. Бо як такого боргу за надані послуги не існує, бо Позивачка за первісним позовом не отримувала послуги, а тому посилання на існування боргу є хибними.  

Оскаржувана угода, по перше укладена з порушеннями, які згідно ч.2 ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право на вільний вибір продукції у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця). Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції.  

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, вказують на її недійсність. По друге вважаю, що угода містить у собі умови що порушують права споживачів. Такими пунктами є зобов'язання споживача (абонента) послуг, користуватися певний час, без права відмовитися від послуги без наслідків. Отже відповідач має право припинити надання послуг, без відшкодування а споживач не може відмовитися від таких послуг, навіть в разі смерті. Такі умови є грубим порушенням прав споживача, та суперечить нормам діючого законодавства. Дана норма закріплена у ч.1 ч.2 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів" (у редакції від 01.12.2005 року), Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.  

У разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача: такі положення також підлягають зміні; або договір може бути визнаним недійсним у цілому.  

Аналогічна норма містилася і в ст.21 закону України "Про захист прав споживачів" який діяв на момент укладання оскаржуваного договору,  

Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути відшкодовані винною особою у повному обсязі.  

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10, 11, 60, 88, 212, 213, 215 ЦПК України,  

ВИРІШИВ:  

  Позов ОСОБА_1 задовольнити.  

Визнати умови додаткової угоди б/н до Договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2005 року такими що порушують права споживачів.  

Визнати додаткову угоду б/н до договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2005 року недійсною з моменту укладання.  

У задоволенні зустрічного позову закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за надані послуги стільникового зв’язку та договірних санкцій за невиконання умов договору - відмовити.  

Рішення суду може бути оскаржене у апеляційний суд Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня проголошення рішення шляхом подання заяви про апеляційне оскарження рішення суду до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, та подання апеляційної скарги до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження рішення суду або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.  

                  Суддя:        

Публиковал как бороться...Вот результат...(начало конца)

  • 14.06.10, 11:25

Начало истории здесь: http://blog.i.ua/user/523428/281488/

Справа №   

   

  Р І Ш Е Н Н Я  

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ  

    06 жовтня 2ХХХ року                            ХХХ районний суд м.Дніпропетровська    

  у складі: головуючого - судді   

               при секретарі 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпропетровська цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок», суб’єкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 про визнання договору та додаткової угоди недійсними, зустрічному позову закритого акціонерного товариства «Український мобільний зв'язок» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за надані послуги стільникового зв’язку та договірних санкцій за невиконання умов договору,  

  ВСТАНОВИВ:  

  ОСОБА_1 звернулася з вищезазначеною позовною заявою, в якій з уточненням позовних вимог просила суд:  

- визнати умови додаткової угоди б/н до договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2005 року такими що порушують права споживачів;  

- визнати договір №ХХХХХХ від 18 вересня 2ХХХ року недійсним з моменту укладання;  

- визнати додаткову угоду б/н до договору про надання послуг мобільного зв'язку б/н від 18 вересня 2ХХХ року недійсною з моменту укладання.  

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав, просив суд позов задовольнити, а у задоволенні зустрічного позову підтримати.  

Представник ЗАТ «Український мобільний зв’язок» пред’явлені позовні вимоги не визнали та звернулися із зустрічним позовом посилаючись на те, що їх підприємство в особі приватного підприємця ОСОБА_2, що діяла на підставі субділерського договору доручення № 167 від 01.11.04р., уклало у відповідності з наданою Відповідачем заявою угоду про надання послуг стільникового зв’язку №ХХХХ від 18.09.ХХр. та додаткову угоду до нього від 18.09.ХХр.  

18.09.ХХр. відповідачем підписано договір-заяву про підключення телефону системи ОБМ, якому було надано абонентний номер - ХХХ-ХХ-ХХ. Для обслуговування вказаного номеру ЗАТ "УМЗ" надало йому особистий рахунок № ХХХ.  

Згідно з умовами вказаного Договору /п.3.3./ та Правилами користування мережами стільникового зв*язку СП "УМЗ", затвердженими приказом Генерального директора СП "УМЗ" за № 54 від 17.03.1997р., з якими відповідач був ознайомлений та згодний, про що свідчить його власноручний підпис, Абонент зобов*язаний сплатити вартість наданих послуг в строк до 15-того числа місяця, наступного за розрахунковим, окрім того, п. 2.4.6. Договорів містить обов*язок Боржника у разі неотримання рахунків до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим, звернутися за відповідною інформацією в информцентр ЗАТ "УМЗ" по вказаному в Угоді контактному телефону, а також своєчасно сплачувати виставлені рахунки за надані послуги стільникового зв’язку та щомісячну абонентську плату, яка сплачується і в тому випадку, коли телефон відключений за несплату попередніх рахунків /п. 2.4.2./.  

В порушення умов вказаного договору та загальних умов виконання зобов*язань, визначених ст.526 ЦК України, в зв'язку з односторонньою відмовою відповідача від виконання прийнятих на себе зобов'язань по сплаті наданих послуг стільникового зв'язку - ОСОБА_3 - не    сплатила надані послуги стільникового зв*язку по належному їй особистому рахунку в термін з 01.01.06р. по 01.04.06р. в розмірі 76,28 грн., при цьому розрахунок заборгованост відображений у пред’явлених до сплати рахунках за надані послуги стільникового зв’язку за вказаний термін та балансі особового рахунку абонента і виглядає наступним чином:          

№/№  

Дата  

Сума начислена  

Сума, пред*явлена  

Номер пред*явленого  

/грв./  

до сплати /грв./  

рахунку  

1.  

01.01.2006р.  

73,50  

28,25  

НОМЕР_1  

2.  

01.02.2006р.  

- 21,45  

- 21,45  

НОМЕР_2  

3.  

28.02.2006р.  

2,04  

2,04  

Взнос в ПФ  

4.  

01.03.2006р. '  

32,70  

32,70  

НОМЕР_3  

5.  

31.03.2006р.  

2,04  

2,04  

Взнос в ПФ  

6.  

01.04.2006р.  

32,70  

32,70  

НОМЕР_4  

          Таким чином, за станом на 01.04.06р. заборгованість відповідача за надані послуги стільникового зв’язку складає 76,28 грн.        

        Умови додаткової угоди до договору про надання послуг мобільного зв’язку від 18.09.05p., підписаної відповідачем, у п.1.2. передбачають відповідальність абонента за дострокове розірвання основного договору до закінчення 548 календарних днів з дати підписання такої додаткової угоди у вигляді договірної санкції в розмірі 2,19 грн. за кожний день, що залишився до закінчення терміну дії основного договору, при цьому дія встановленого строку дії основного договору продовжується на весь строк, протягом якого надання послуг згідно умов договору було призупинено/на підставі п.1.1. ОСОБА_4 угоди/.  

ОСОБА_4 угоду підписано відповідачем 18.09.ХХр., дію угоди на підставі п.5.2. договору припинено 23.04.06р. /за несплату попередніх рахунків/, кількість днів до закінчення дії основного договору - 485. Розрахунок договірної санкції на підставі п. 1.2. ОСОБА_4 угоди: 2,19 грн. X 485 днів = 1062,15 грн., а загальна сума заборгованості відповідача за отримані послуги стільникового радіотелефонного зв’язку „УМЗ" з урахуванням договірних санкцій складає: 76,28 грн. + 1 062,15 грн. = 1138,43 грн.  

20 лютого 2006 року на підставі п.5.2. Договору про надання послуг стільникового зв’язку відповідачу відправлено повідомлення за № ХХХХХХХ від 17.02.06р. про наявність заборгованості, призупинення надання послуг стільникового зв’язку та необхідність сплатити заборгованість /реєстр відправлення вказаного повідомлення.  

11 травня 2006 року в порядку досудового врегулювання спору, на адресу відповідача було відправлено претензію (реєс.№ ХХХХХХХ від 06.05.06р.) з проханням про погашення вказаної заборгованості. На сьогоднішній час претензія відповідачем в повному обсязі не задоволена, а взяті на себе по договору зобов’язання - не виконані належним чином.  

За таких обставин представник позивача за зустрічним позовом просила суд: стягнути з ОСОБА_3 на користь ЗАТ «УМЗ» суму боргу за надані послуги стільникового зв*язку з урахуванням договірних санкцій в розмірі 1138,43 грн. та суму держмита в розмірі 51 грн. та суму витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 30 грн., а у задоволенні зустрічного позову відмовити.  

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, а у задоволенні зустрічного позову відмовити, з наступних підстав.  

Судом встановлені наступні факти:  

18 вересня 2ХХХ року між ОСОБА_3 та Закритим акціонерним товариством «Український мобільний зв'язок» в особі Підприємця ОСОБА_2 був укладений Договір № ХХХХХХ про надання послуг мобільного зв'язку. Предметом цього Договору є надання ІЖС послуг мобільного зв'язку в межах України.  

Також 18 вересня 2ХХХ року між Підприємцем ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було укладено ОСОБА_4 Угоду б/н до Договору про надання послуг мобільного зв'язку Б\Н, згідно з умовами якої, починаючи з дати підписання цієї ОСОБА_4 Угоди та протягом 548 календарних днів з моменту її підписання, ОСОБА_3 не має права відмовитися від Основного Договору та від ОСОБА_4 Угоди, зокрема - від послуг голосової телефонії за Основним Договором з урахуванням умов, які зазначені у ОСОБА_4 Угоді, а саме, якщо Позивач відмовиться від Основного Договору або ОСОБА_4 Угоди, то несе відповідальність у вигляді сплати на користь УМЗ санкції у розмірі дві гривні дев'ятнадцять копійок за кожен день, що залишився до закінчення строку встановленого п. 1.1 ОСОБА_4 Угоди, а саме 548 календарних днів.  

При укладанні Договору № ХХХХ про надання послуг мобільного зв'язку та ОСОБА_4 Угоди б/н до Договору про надання послуг мобільного зв'язку Б\Н зі сторони вВідповідачами було порушено цілий ряд істотних умов при яких Договір, згідно чинного законодавства є не дійсним та таким, що суперечить нормам матеріального права України, зокрема Цивільному кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів».  

Згідно ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів»: виробник - це суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе, як виробника товару або про вироблення такого товару під заказ, розміщуючи на товарі та/або на упаковці або супроводжуючих документах, які разом з товаром передаються споживачу, своє найменування (ім'я), торгову марку або інший елемент, ідентифікуючий такого суб'єкта господарювання.  

Дане визначення, як найкраще в даному випадку підходить до ЗАТ «УМЗ», а саме тому, що Закрите акціонерне товариство «Український мобільний зв'язок» є суб'єктом господарювання, виробляє товар (товаром даному випадку є послуги мобільного зв'язку), має свою торгову марку (УМЗ), яка ідентифікує його, як суб'єкта господарювання.  

Не дают возможности высказаться, страдающие поносом...

  • 17.05.10, 11:44
Хотел бумаги подвезти, тому у кого начался срач, так мне закрыли возможность помочь... и самое главное ведь страдають... Так вот, знак (с) его использование регламентировано законом Украины об Авторских и смежных правах, 

ст.11, 
ч.3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове
право на цей твір), для сповіщення про свої права може
використовувати знак охорони авторського права. Цей знак
складається з таких елементів:
латинська літера "c", обведена колом, - (зображення знака не
наводиться);
ім'я особи, яка має авторське право;
рік першої публікації твору.
Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і
кожному примірнику твору. Итак мало просто написать "Сы" и обвести ее кружочком,
 нужно указать еще и год первой публикации, да еще и на оригинале
Иначе это не знак для охраны...

Копи-Паст (скопировать-вставить) или ...(обновленное)

Давеча пришлось общаться на тему авторских прав, плагиата, копипаста... и прочей высокоинтеллектуальной сферы деятельности человека, которую очень сложно пощупать и иногда не возможно установить границы... начала и конца (те кто подумал про конец - это ваши мысли...) 
Термины (источник Википедия, русская версия) которые используются в заметке и комментариях:

Плагиат — умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответственность. С другой стороны, плагиат возможен и в областях, на которые не распространяется действие каких-либо видов интеллектуальной собственности, например, в математике и других фундаментальных научных дисциплинах.

Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения или чужих идей, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства, так как неправомерное использование, опубликование, копирование и т. п. произведения, охраняемого авторским правом, само по себе является не плагиатом, а пиратством. Пиратство становится плагиатом при неправомерном использовании результатов интеллектуального труда и присвоении публикующим лицом авторства.

В русском языке, ремейками в музыке называют заново записанные версии уже издававшихся композиций, причём когда оригинал и ремейк сделаны одним и тем же исполнителем или музыкальным коллективом (хотя бы при участии одного из участников). Однако, ремейки путают с кавер-версиями и даже с плагиатом. В случае, если один исполнитель делает свою версию композиции другого, без участия второго в процессе создания, то это называется не ремейк, а кавер-версия. Если же в новой версии используются фрагменты старой, то это называется ремиксом.
Трибьют-альбом или альбом-трибьют (англ. tribute, дословно: дань, коллективный дар) — музыкальный альбом, полностью состоящий из кавер-версий.
Не вдаваясь в подробности разговора хочу сказать, никто из нас, не считает плагиатом или копипастом такие варианты как фильмы "Криминальное чтиво" и "Тривиальное чтиво", "Достучаться до небес" и "Перед тем как сыграть в ящик",  "12 стульев", ну еще много всего в кино, в музыке  достаточно много песен было спето Пугачевой на западные хиты, Минаевым (который Сергей) на те же западные хиты (Песня "Вояж")... и мы не воспринимаем такое творчество как плагиат, или копипаст... При этом мы сами идем и покупаем пиратские диски, т.е. в желании съэкономить свои кровные, и получить духовное развитие при просмотре-прослушивании фильма, т.е. возвыситься духовно, тупо идем и покупаем ворованное... И что это морально? Ну для начала  при таких подходах не возможно будет достичь моральности, и таким подходом мы лишим любимых авторов возможности создавать новые шедевры... и самое главное, те кто продает ворованное - завтра украдут у вас, потому что вы как думающий и прогрессирующий человек, возможно создадите свой шедевр, но его цену сделают низкой, и опустят до состояния ширпотреба... 
Что бы научиться писать, рисовать, снимать - нужен материал, нужны идеи, мы эти идеи подсматриваем, что то додумываем, тот кто порисковей, докуривает или докалывается... у каждого свой путь... история этому подтверждение. и нет ничего плохого в том, что каждый кто несет светлое и доброе пытается работать и создавать, вначале стимулом выступает кто то,  но со временем, ученики превосходят своих учителей. 
Иногда хочется выучить некоторые фразы и обороты авторов, которых узнал здесь, но блин эти фразы сложны для запоминания мне, и мало запомнить, их нужно воспроизвести... да еще и в тему... а отсутствие ситуаций в которых это можно воспроизвести - ничтожно мало, т.е. отсутствует тренировка, и значит бесполезно запоминать... 
Р.С. Прежде чем написать, сверьтесь с пониманием терминов и слов, которые будете использовать в комментарии... Мне не сложно пояснить, но нет повода дискутировать по поводу терминов...
Заранее благодарен...

Делюсь, способные поймут, не способным - не поможет

  • 13.04.10, 17:45
Итак, имеем нового президента, и соответственно новые подходы в работе. Расскажу то, что слышу (слышу в кафе в разговорах, и в пересказах от знакомых) наблюдаю (как правило ночью, когда засыпаю, у меня видения начинаются, не путать со снами... потому что позже, мне мои видения пересказывают как реальность).
Как выживает страна, и в частности бюджетники, в наше голодно-дефицитно-бюджетное время? Не просто выживает, а вобщем то до сих пор осталось престижно работать в сфере МВД... Кто и почему туда идут работать, все знают, кто еще не знает, даже и не спрашивайте, все равно не расскажу (патаму шо страшно).
Так вот, работники МВД всех уровней не плачут и не стонут об отсутствии денег, знаете почему, потому что им некогда этой фигней маяться, они работают, а работают потому что есть что делать. Не страшно что нет финансирования, они пошли служить Родине потому что хотят сделать наше общество безопасным для окружающих, и дошло до того, что даже работают на работе на своих компьютерах, специально покупают и потом пополняют за свои деньги два, три четрыре мобильных телефона, используют свой авто, для решения поставленных задач, и заправляют его тоже за свои, т.е. за ЗАРПЛАТУ. И заметьте, не пишут заявлений на возврат денег... все это за убеждения. 
Ни один закон социологии, экономики, физики, алхимии (я не нашел) не объясняет как это может работать...
Работает оказывается очень просто, вся эта система снабдилась или эволюционировала таким сложным образом, что перешла вместе со всеми институтами на "хозрасчет", тока не нада мне говорить что работают на заказ, нет, все еще проще, никаких заказов, исключительно в целях поддержания боевого духа и покрытия расходов, которые не финансируются из бюджета. 
Работает схема просто, все мы люди, а людям свойственно общение, иногда в кафе, иногда в компании. В процессе общения и происходит утечка информации, относительно того, кто и чем занимается, кто с кем работает. Имея такую инфу, прийти в гости, и предложить вариант спонсорства - как 2Х2... Вычислить кто и когда слил, не всегда возможно, но вам всегда с радостью предложат ознакомиться с собранным материалом (папка Корейко) и предложат сделать взнос, за собранный гербарий, даже позволят поторговаться... Но совсем отказаться не получиться - почему - потому что ВАМ БУДЕТ СТРАШНО. 
Из всего сказанного я для себя сделал выводы: 
1. Никогда не говорите никому где и как вы получаете свой доход. 
2. Как работает предприятие.
3. Платите людям честную и белую зарплату - удерживая с нее налоги(90% слива инфы - бывшие работники)
4. Ничего не бойтесь, не верьте тому что вам показывают - вас разводят...
5. Не держите денег в банке, и не берите кредиты у(через) знакомых. 

Рекомендовано Папой (не батей, не папиком, не паханом)

  • 31.03.10, 13:50
Вот такую музыку официально рекомендует к прослушиванию Ватикан

Пы.Сы. Слухать дуже громко!!! Иначе прихода не будет!

О чем не говорят женщины...

Уже были высказывания и рекомендации посмотреть фильм "О чем говорят мужчины" - основная мысль - там все правда, там жисть... Решился и я вставить свои пять копеек в эту тему.
Итак, наблюдения мои начались лет эдак 10-15 назад, и заключались в том, что покупал я и собирал журнал "Men's Helth", и что заметил, все знакомые девушки и женщины, с удовольствием его читают, и находят массу полезных, даже для себя статеек, и прочей информации. (Самое полезное чем я как то поделился, да и сейчас и делюсь и пользуюсь - влияние фазы женского цикла на отношение женщины к себе и окружающим... реальная штука, помогает не только мне но и женщинам, они по другому смотрят на ПМС...)
Пошел дальше, начал наблюдать за тем, читают ли мужчины глянцевые журналы - нет, не читают, а если и читают, то исключительно от скуки... Просматривал сам эти женские журналы или журналы писанные женщинами для женщин, ну и задумался крепко... в результате размышлений пришел к выводу, женщины с удовольствием читают мужские журналы, потому что, там женщине отводиться замечательная роль - роль женщины, а вот в женских журналах для мужчины отводиться роль либо придурка с кошельком, либо рассматривают как лоха дичь, на которую идет охота...

Так вот, о фильме "О чем говорят мужчины" - смотрел два раза (так получилось не специально), основные заметки:
1. Очень много женского пола на просмотре
2. Как правило все ключевые моменты фильма (включая высмеивание поступков и высказываний женщин) воспринимаются положительно ими же самими...
Возникает вопрос - ПОЧЕМУ? Т.е. когда их так открыто критикуют, указывая на несовершенство, на отсутствие логики в их действиях, их это веселит и радует, причем без обид...и самое печальное - они это понимают но не признаются в этом даже себе. 
Стоит об этом указать конкретной девушке, о ее непоследовательности - сразу обида... 
В чем секрет успеха фильма у женской половины - на мой взгляд в том, что каждая увидит там себя со стороны,(ой наверное после прочтения этого предложения меня начнут пинать) и где то глубоко в душе, согласиться с этим, но как только ей начнут говорить что это правда, окружающие мужчины, она начнет сопротивляться, потому что думает что об этом знает только она... авотхуй Ничего подобного, все знают, просто молчат, и мужчины молчат по двум причинам: промолчи - будь умнее, и зная слабые стороны противника, ими можно умело пользоваться... и не только в собственных интересах... но и в интересах общества.
Из описанных в фильме ярких особенностях девушек, могу сказать что чаще всего встречаю:
1. я тебе звонил 10 раз - я видела!(бля, а перезвонить????)
2. Почему - ПАТАМУШТА!
3. Отказал Ж. Фриске - Мудаг!
4. У тебя были другие женщины - Да (бах по башке лампой - ЗАШО?) За правду...
Вести дискуссию после этого, будет очень сложно, (иными словами предполагаю шо мне не хватит реально времени и сил на ответы, кароче мне пистец
Предже чем что то написать (это для самых красивых и умных) прочитайте заметку минимум дважды, а потом пишите коменты... 
Для некрасивых и не умных, пишите сразу - не читая... (один йух написанное не влияет на содержание вашего комента)

Пра жисть... желания... пацанофф и дефачек...

  • 01.03.10, 10:30
.... Работать проституткой мне тоже не в тягость. Моя сменщица из "Балчуга" Дуня (известная там как Адьюльтера) однажды так определила, чем проститутка отличается от приличной женщины: "Проститутка хочет иметь с мужчины сто долларов, за то что сделает ему приятно, а приличная женщина хочет иметь все его бабки за то, что высосет из него всю кровь". .... "по-любви" -  с гламурно-щучьего на юридический, получится "за сто тысяч долларов с геморроем"

В. Пелевин, "" Священная книга оборотня", Москва, "Эксмо", 2008

Так вот, разговор пойдет, хотел просто высказаться... Чтобы ни говорили мальчики и что бы не делали девочки, так оно и есть. 
Почему? Да по качану не знаю, но так получается. Итак, начнем с мальчиков. Они рождены охотниками, они полигамны (ну для тех кто не знает, мальчик может любить и иметь секс с несколькими девочками, даже одновременно, если девочки не возражают), и по этой причине мальчикам приписывают определенные качества, и именно поэтому им часто прощают их полигамность... А почему же забывают, что способность мальчика быть полигамным, и является основой и залогом успеха? Ведь если бы ему не нужно было завоевывать писечки сердца других девочек, при наличии уже одной, к чему же тогда ему стремиться? Желание мальчика завести еще кого то, заставляет его еще больше работать, еще больше зарабатывать, потому что денег нужно зарабатывать на четыре глазика, и два ротика, на четыре ножки и четыре ушка, на двадцать пальчиков... (тушь, помада, сапоги, туфельки, серьги и колечки), если доходов не увеличить, и бюджет оставить прежним, то вторая девочка уйдет после первой же чашки кофе. Именно благодаря наличию конкуренции, девочки вышли из пещер, и получили возможность развиваться, да, именно из-за страха быть брошенной в пещере, без добычи (провизии и одежд с детями на руках, хотя сейчас с детями оставляют еще больше, чем в прежние времена unsmile )... 
Некоторые девочки настолько преуспели, что даже превзошли некоторых мальчиков, и по сути стали мальчиками в поступках и образе жизни, физиологически оставаясь девочками...

Что же девочки? А девочки могут сказать, что отрывок, который служит эпиграфом к данной заметке, глупая выдумка, и еще более глупая цитата... Потому что, любовь есть, и у них все не так...и будут доказывать это хоть stena

Но я не соглашусь... почитайте анкеты, пообщайтесь с девушками, почитайте блоги... Почему это все живет и пишется? Потому что нет гармонии. Отсутствие денег, стимулирует поиск богатого старика взрослого  мужчину, в надежде, что секс не будет обременительным, богатые девушки, ищут молодых (потому что старики уже есть, а секса и общения мужчина-женщина hug - нет), но непременно все хотят быть единственными и неповторимыми. Даже те, большинство, которое вроде бы уже нашло свою половинку, и те иногда попадают на крючок своих же придуманных (возможно в юности) эротических желаний, и понимают что их мечта не сбылась, есть возможность реализоваться, но ... Что скажет общественность???? 
И самое главное, девченки забывают, что их просто напросто БОЛЬШЕ чем мужиков... А если взять во внимание фригидность и импотенцию, то показатель мужчин которые еще могут и хотят по сравнению с показателем женщин сильно измениться в защиту мужчин, таких окажется еще меньше... (А мужчины видя ТАКОЙ богатый выбор, даже не пытаясь искать, не будучи слепым, не может не замечать ласковых и красивых, чувственных и нежных, обаятельных и умных, и движимый инкстинктом желания лучшего - начинает сравнивать свое сокровище, с тем что он "случайно нашел" и понимает, владеет он не самым лучшим из возможных вариантов... Так почему бы не попытать своего счастья, а вдруг вот это новое счастье, и есть его пловинка?)
И какой выход Ведь каждая девушка женщина хочет получить оргазм, ласку и нежность и механическая игрушка этого не заменит... а куда девать мечты юности, которые всплывают помимо нашего желания, уже в зрелом возрасте, с реальной возможностью воплощения???Никто не ищет просто любовь, все ищут богатого путешественника на бентли с репутацией девственника-Казановы, при этом что бы был еще отличным отцом. Ничего себе образ!  Блядь шо делать? hypnosis Просыпайтесь, сегодня первый день весны, соизмерьте свои желания и возможности, начинайте действовать...!
Шо щас будет..пистец мне наступит. Зато высказался...


Дом-музей....хто приватизировал туалет-музей?

  • 19.02.10, 15:40

Последнее время наблюдаю мемориальные доски, открытие музеев, просто высказывания что в Nске, в доме №... в период с ....бря по .... бря жил и работал..., был проездом...., размещался... У меня возник вопрос, почему не ставят табличек и мемориальных досок, в тех местах где справлял нужды известный человек, в каком трактире (ресторане) он употреблял пищу и куда потом ее сливал, после переваривания? 

Почему не обозначены места, где он и как плюнул. 
Почему девки с которыми он удовлетворял свои природные инкстинкты  не найдены и не помечены как "лица в которых пребывал однажды (многократно) такая то часть великого.... (своим маленьким, средним, нормальным....)"
Стоило Одному писателю поснимать квартирку, и одновременно писать произведение  - сразу же дом-музей, сразу же появились какие то истории, о том как ему тяжело было,... а скольким людям, жившим по соседству с ним было тяжело?
Нет, мне в конце концов просто интересно, чем отличается сам факт проживания человека в квартире, от того, что след пребывания человека в квартире гораздо значимееееее, заметнееееее, после посещения туалета... ванной..., там реально остается часть человека!
Стеб с реальным вопросом...  занятие выходного дня. В понедельник отчитаться! Всем хороших выходных!

Как узнать время на сайте???

  • 19.02.10, 14:54
Уважаемая администрация, сделайте часы на сайте, что бы можно было понимать, от какого времени считается время размещения заметок, когда начинается час для заметок часа... Ну не реально отследить... мои часы то спешат то отстают... все время теряюсь во времени...