Музыкальный плагиат

Уважаемый читатель!
На твой суд хочу предоставить две музыкальные композиции, а ты реши являются ли они братьями/сестрами близнецами или двойняшками :-)  


Styx - "Too much time on my hands" из альбома 1980 года "Paradise Theater"

Давид Тухманов и группа Москва - "НЛОиз альбома 1980 года с таким же названием
послушать - http://music.i.ua/user/426537/38264/418805/


пример

  • 26.10.12, 01:45
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<script language="Javascript1.2">
function fcalc() {
//
// здесь расчет веса!
// 
  if (document.all) { document.all.w1.innerHTML= '234';}
  alert('расчет веса');
}
</script>
</head>

<body>
Марка кабеля: 
<select size=1 name=m1>
  <option value="1">марка 1</option>
  <option value="2">марка 2</option>
  <option value="3">марка 3</option>
  <option value="4">марка 4</option>
</select>
<br>
Длина кабеля: 
<input type=text name=l1 value='0'>
<br>
Тип барабана: 
<select size=1 name=t1>
  <option value="1">тип 1</option>
  <option value="2">тип 2</option>
</select>
<br>
<input type=button name=c1 onclick='fcalc();' value='Расчитать'>
<br>
Вес: 
<table>
<tr>
<td width=60>
<div id='w1'>0</div>
</table>

Росія така ж Русь, як міліція – поліція

Московія вдалася до простої маніпуляції з назвою... Якби Росія, приміром, зараз назвала себе Китаєм, невже вона б мала право претендувати на спадок і досягнення династії Цинь?..

Коли проблеми неможливо розв’язати, їх вирішують перейменуваннями. З 1 березня зіпсованої «перевертнями в погонах», насильством і продажністю міліції в Росії не існує – там віднині поліція.

Хоча, якщо табуретку назвати собакою – чи виросте від того в неї хвіст?

Російські філологічні вправи були б кумедні, якби не стосувалися України.

На прес-конференції в УНІАН депутат Держдуми Росії Сергій Марков розповів, що зараз усередині РФ тривають бурхливі дискусії, що таке Росія. «Це молода двадцятирічна політична країна чи це, перш за все, тисячолітня Росія, а нинішня Росія – це лише форма буття в історії. Іде бурхлива дискусія, особливо після подій 11 грудня на Манежній площі, з приводу російського народу. Російський народ всередині Російської Федерації – це державотворчий народ разом з іншими, чи в нас є, перш за все, політична нація – росіяни?» 

А потім від цих міркувань про долю Росії депутат Держдуми перейшов до України: «В українській сучасній лексиці часто відбувається підміна понять. Наприклад, часто говорять «російська мова». Це груба помилка, яка спеціально робиться націоналістами. Тому що це ніяка не російська мова, а «русская».

Варто відзначити, що насправді «грубу помилку» – називати московитів росіянами – наказав зробити ще цар Петро І. А «руською мовою» ще в XVII-XVIII століттях називалася українська. Приміром, церковнослов’янсько-український («словено-руський») словник початку XVII століття Мелетія Смотрицького дає таке: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устни свои же не глати лсти. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовятъ здрады».

Як бачимо, руська мова в Середньовіччі – це українська. Тієї «руської мови» росіянин Марков навряд чи второпає без перекладача.

Чи, за Марковим, Мелетій Смотрицький теж був націоналістом?

Значно цікавіше дискутувати з компетентними істориками. Але в них чомусь погляди збігаються.

Академік Петро Толочко, попри відомі політичні погляди, також вважає, що назва Русь – місцевого походження, що виникла на території України: "Вочевидь, "Русь" - дуже давнє слово іраномовного походження, пов`язане з назвами сарматських племен (роси, россомони, роксолани). Десь на межі VIII - IX століть воно закріпилося на середньому Дніпрі й перейшло на слов`ян. Не випадково літописець писав: "Поляни, іже нині зовомая Русь". Інакше кажучи, слов`яни з племені, яке стало ядром давньоруської держави, спочатку іменувалися полянами, але потім на них поширилася назва "Русь"... Вочевидь, зі словом Русь пов`язані й давні імена річок – Росі, а також її приток Росави й Роставиці".

Перший історично зафіксований напад скандинавів (на Англію) відноситься до 787 року. Це перша дата появи вікінгів у міжнародній історії.

Проте ще в IV ст. н. е. готський історик Йордан згадує плем`я россомонів, учасників антського союзу племен на Нижньому й Середньому Дніпрі.

Назва Русь з`являється вперше задовго до варягів – у середині VI століття. Сирійський автор Псевдо-Захарій Ритор говорить про народ Північного Причорномор`я і Подніпров’я як про народ "рос".

У "Житті Стефана Сурозького" – творі невідомого автора Х століття – у зв`язку з подіями кінця VIII століття згадується руський князь Бравлин і його похід на Сурож (Судак) та все узбережжя від Херсонеса до Керчі.

У "Хронографії" Феофана (810-814 роки) вказано, що роси становили частину флоту імператора Константина V в 774 році, хоча деякі дослідники твердять, що тут йдеться про червоний колір кораблів, що грецькою співзвучно з назвою "рос".

Близько 821 року Географ Баварський називає русів поряд із хозарами.

Середньоазійський учений аль-Хорезмі у своєму географічному творі "Книга картини землі", написаній між 836-847 роками згадує ріку Друс (Данапрос-Дніпро), яка тече з Руської гори, вочевидь, з Київських гір.

У франкській хроніці "Бертинські анали" від 839 року про посольство візантійського імператора до двору імператора франків хроніст-очевидець пише: "Він також послав з ними (послами) якихось людей, які сказали, що вони, тобто їхній народ, зветься Рос і що їхній король зветься хакан, прислав їх до нього візантійського імператора, як вони твердять, заради дружби". Таким чином, уже в 830-х роках руси мали впливово володаря.

Усе це теж було задовго до варягів.

Перші ж достовірно відомі дані про контакти подніпровських слов`ян із варягами датуються лише серединою ІХ століття. Тобто, якби варяги принесли ім`я русів, воно ніяк би не могло бути зафіксоване в VI-VIII століттях.

Найбільш достовірно назва і походження Русі трактується тим, що певна частина сарматських племен (найімовірніше – частина роксоланів) осіла в зручному місці в середині Дніпра – давньому цивілізаційному осередку, пристосованому водночас до зведення городищ, землеробства та використання водного шляху Дніпра для торгівлі й набігів. Поступово плем`я росів асимілювалося слов`янами, водночас зберігши й поширивши на слов`ян основні компоненти своєї культури та племінну назву.

Цікаво, що мандрівники фіксували в русів у Х-ХІ століттях шаровари й шапки з шликами, назву "жупан" для позначення керівника.

Слово "Україна" вперше з`явилося в літописах у 1187-го – того ж року, коли було написано "Слово о полку Ігоревім". Вживання назви “Україна” в літературі ХІІ-ХV століть свідчить, що в той період термін "Україна" вживався як синонім "князівства", "землі".

Україна позначає "наше князівство", "наша земля", "країна". І нині по-українськи слово "країна" означає власне країну.

Слово "українянин", яке зустрічається вже в ХІІІ столітті, а пізніше "українець", відповідно, означало "земляк", "співвітчизник".

Тому Україна є просто новою, більш молодою назвою Русі. А Русь, відповідно, є древньою назвою України.

У такій подвійній назві Україна типова. Це швидше правило, ніж виняток. Колись Франція звалася Галлією, а Іспанія – Іберією. До англосаксонського завоювання сучасна Велика Британія звалася просто Британією, потім Альбіоном, потім Англією, а сьогодні використовує одразу дві назви.

Китай змінював назву щоразу зі зміною правлячих династій.

Пізніші спроби привласнити назву Русі – це просто спроби колишніх околиць підняти свій престиж. Так, Німеччина в Х столітті назвала себе на честь Риму, а Румунія – навіть у ХІХ столітті.

Московія почала претендувати на спадок Русі щонайменше через п’ятсот років після князя Володимира з появою ідеї "третього Риму", через кілька століть після того, як були припинені державні зв’язки з Києвом.

Якщо українців це зможе втішити, то Московія з не меншим ентузіазмом аж до ХІХ століття претендувала на спадок другої Римської імперії, тобто Візантії.

Насправді Росія має таке ж відношення до "Кыєва" і князя "Володымира", як, приміром, Індія до англійського короля Георга. Між тим, у Росії є своя справді велика історія, особливо починаючи з XVIII століття. Але чомусь Росії її здається мало.

Українці ніколи не визнавали позбавлення їхньої країни імені "Русь". З часів Романа Великого всі галицько-волинські князі називалися "князями й господарями Руської землі", або "всієї Руської землі", а на їхніх печатках був відображений напис - "король Русі".

Гетьман Богдан Хмельницький у офіційних документах і в дипломатичному листуванні називався "господарем всієї Русі", "єдиновласником і самодержавцем руським".

У XVIII столітті в Україні з`являється геніальний історико-політичний твір - "Історія русів", який стверджує однозначний український характер Русі. Українські козаки в XVI-XVII століттях вважали свої походи на Стамбул продовженням походів Київських князів на Константинополь.

Тарас Шевченко у своїх творах не застосовує щодо Росії слів "Русь" і навіть "Росія", а завжди писав про "Московщину". В українській мові з ХVIII століття є слово "росіяни", яке поступово замінило «московіти», у той час як прикметник «руський» залишено для всього, пов`язаного з Київською середньовічної державою.

Тобто в Україні еліті від початку було зрозуміло, що з боку влади Московії мала місце проста маніпуляція назвою.

Якби Росія, приміром, зараз назвала себе Китаєм, невже вона б мала право претендувати на спадок і досягнення династії Цинь?

У Києві російський депутат Марков також порадував відкриттям, що «суржик – це прамова, це проторосійська мова, з якої сформувалися літературні російська, білоруська, українська мови». Як влучно цікавиться видання «Обком», «враховуючи, що український суржик як такий формувався шляхом накладення російськомовних канцеляризмів і неологізмів на утверджену граматичну основу української мови, то що слід вважати протомовою слов`ян? Слова на зразок «прідсідатель», «обізяна», «марожене» або «самальот»?

Варто відзначити, що історія маніпуляцій з назвами має в Росії глибоку традицію. Нещодавно ця країна звалася СРСР, а до того Московським царством, перед тим – Суздаллю й Заліссям.

Якось село Дедіново під Москвою почали називати «Макарами». Тому що цар Петро І спитав одного селянина: «Як звати?» Той відповів: «Макар». Цар відповів «Хорошо». Після цього всі селяни, щоб сподобатися царю, почали відповідати йому, що вони Макари.

Убийство Гонгадзе: бытовой "треугольник" в большой политике

Убийство Гонгадзе: бытовой "треугольник" в большой политике

Филипп Острожский

24.03.2005

Истину не скрыть. В эти дни украинский истеблишмент вовсю обсуждает  обстоятельства убийства в Киеве в сентябре 2000-го года Георгия Гонгадзе, оппозиционного журналиста. Вскрывшиеся обстоятельства трагедии, приведшей четыре года спустя к "оранжевой революции", поистине взрывоопасны для соратников нового президента Украины Виктора Ющенко. Как ни кощунственно это звучит, на фоне грязной подноготной "дела Гонгадзе" даже сам факт его убийства выглядит едва ли не самым светлым пятном в этой истории, обретшей мировую известность. Вопиющие подробности в деле убийства оппозиционного журналиста стали достоянием украинского политбомонда, как только к руководству силовыми ведомствами пришли вчерашние вожди революционного Майдана. Возможно, непрофессионалы не сумели сохранить тайну следствия (МВД возглавил социалист Юрий Луценко, по образованию - инженер электронной техники; Службу безопасности Украины - Александр Турчинов, в прошлом -металлург и комсомольский работник). Но, скорее всего, информацию попросту "слили" непосредственно из украинской Генеральной прокуратуры, ведущей "дело Гонгадзе" и обладающей всей полнотой материалов следствия. О вероятных причинах "слива" - ниже. Именно появление "новой версии" в "деле Гонгадзе", по утверждению киевских источников автора, явилось причиной загадочной гибели экс-министра МВД Юрия Кравченко. "Новая версия" уже разделила команду Виктора Ющенко на два лагеря: причастных к убийству журналиста и последовавшему "кассетному скандалу" и лиц, избежавших этой причастности. И главное - в основных фигурантах дела оказался Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, горячий сторонник В.Ющенко в дни "оранжевого" противостояния. Он

Карьера Владимира Литвина, выпускника исторического факультета Киевского госуниверситета, типична для честолюбивого выпускника этого ВУЗа. Научную карьеру Литвина в советское время (преподаватель, старший преподаватель, доцент исторического факультета) сменила административная (1986-1989гг. - начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования УССР), затем - партийная (с 1989 по 1991 год работал лектором, консультантом в ЦК КПУ). Характерная деталь: карьерные прыжки Владимира Михайловича приходились на тот период его жизни, когда он становился... помощником. Помощником ректора КГУ (1978-й), помощником секретаря ЦК КПУ (1991-й). Взлет Литвина к вершинам государственной власти в Украине также состоялся с должности помощника - но уже президента Леонида Кучмы. В администрацию которого исполнительный историк с тихим голосом был зачислен в 1994 году по настоянию первого главы этой самой администрации - Дмитрия Табачника. Административные таланты В.Литвина, его внешняя бесконфликтность в сочетании с редчайшим для украинских реалий качеством - он не брал взятки (что отмечала даже оппозиционная пресса) - позволили ему в кратчайший срок стать незаменимым человеком для неуживчивого и крайне недоверчивого к своему окружению Л.Кучмы. Уволен прежний любимец Кучмы Д.Табачник — Литвин становится первым помощником украинского президента, замыкающим на себя руководство всеми помощниками и референтами главы державы (сентябрь 1996 года). По сути, Литвин замкнул и пропускал через себя большую часть информационных потоков, идущих к президенту. Именно мнение Литвина по тому или иному вопросу было решающим при принятии президентом каких-либо решений. И вот уволен очередной глава президентской администрации - и ее возглавил В.Литвин (с ноября 1999 по май 2002-го). Именно в 2000-м году державшийся прежде в тени Владимир Михайлович, всячески избегавший паблисити, с заметным удовольствием заявил о себе, как о политике публичном.

Она

Журналист Алена Притула, приехавшая из Крыма покорять Киев, до событий, связанных с кассетным скандалом, среди коллег не пользовалась известностью. Ее профессиональная деятельность не была яркой и запоминающейся. В своем творчестве она не специализировалась на какой-то определенной тематике. Ее журналистская карьера, скорее, свидетельствует о спонтанности жизненных поступков. Судите сами: выпускница факультета автоматики и вычислительной техники Одесского политехнического института (1989 год), Алена Юрьевна радикально меняет профессию - в 1991 году она уже работает корреспондентом информационного агентства УНІАР в Крыму. В 1993-м переходит в "Интерфакс-Украина", где официально трудится в должности корреспондента до весны 2000-го года. Параллельно, с 1993-го по 1996-й год - стрингер (внештатный, пишущий от случая к случаю автор) украинского корпункта информационного агентства "Reuters". Сотрудничество с " Reuters " и знание английского языка позволили ей со временем заручиться поддержкой одного из западных грантодателей и пройти стажировку в Университете Дюк (Северная Каролина, США, 1996-й год). В своих автобиографических данных А.Притула не любит упоминать об одном своем карьерном достижении - в конце 90-х, официально числясь в "Интерфаксе-Украина", она фактически перешла на работу в пресс-службу администрации президента Украины Л.Кучмы. Именно переход в президентскую администрацию и обслуживание журналистов так называемого президентского пула, похоже, стал роковой чертой для этой коммуникабельной, увлекающейся бонсай и конными прогулками женщины. К тому же - одинокой. Когда в июле 1999 года Алена Притула получила звание Заслуженного журналиста Украины, коллег это не удивило: как, и за что даются звания сотрудникам президентской администрации, было широко известно. Увы, профессиональные достижения тут были ни при чем. Остается добавить: к обретенному ею званию Заслуженного журналиста Украины за эти годы добавлены еще два титула: член Комиссии по журналистской этике (с сентября 2001-го); лауреат премии Стэнфордского университета за "рыцарство в журналистике". Немногие посвященные в администрации президента знали: "у Алены и Володи - роман". Сохранить в тайне адюльтер с участием главы президентской администрации Владимира Литвина и подчиненной не удалось. Он постоянно оказывал Алене знаки внимания, отставив свойственную ему осторожность и скрытность в поступках. Что дало повод близкому окружению говорить: Притула для Литвина нечто большее, чем просто мимолетное увлечение. О своих отношениях с Литвиным Алена в конце 1999-го рассказывала многим. Возможно, таким приемом пытаясь "засветить" свои отношения со всемогущим Владимиром Михайловичем. Возможно, с умыслом - чтобы охладить пыл и чаяния обремененного высокой государственной должностью этого немолодого женатого человека. К тому времени у Алены Притулы начался новый и роковой роман.

Третий

Каково же было удивление киевских журналистов, когда в декабре все того же 1999 года Притула вместе с двумя коллегами прибыла в Вашингтон. Одним из них был Сергей Шолох, директор независимой радиостанции "Континент" (сегодня - политический беженец). Другой - киевский эпатирующий журналист Георгий Гонгадзе. Цель их поездки состояла в том, чтобы привлечь внимание властей США к притеснению свободы слова в Украине. Давление на средства массовой информации, запугивание журналистов, цензура со стороны государства... Во время этого визита Гонгадзе заявил, что на Украине не осталось ни одного печатного издания или средства массовой информации, которое согласилось бы публиковать его информацию. В Киеве на слова Гонгадзе лишь пожали плечами. Во-первых, оппозиционные СМИ, пусть и притесняемые властью, публиковали любые расследования, компрометирующие режим Кучмы и его окружение. Во-вторых, Георгий Гонгадзе никогда не относился к когорте журналистов, пребывающих в системной оппозиции к Л.Кучме. Как не относился и к той части украинских журналистов, мнение которых чего-либо стоило, и к которым прислушивались. К тому времени его творческое наследие насчитывало неполный десяток сумбурных публикаций. Да и телевизионная практика (основная специализация Г.Гонгадзе) также не изобиловала системностью. Правда, выигрышно смотревшийся на экране телевизора Георгий обратил на себя внимание зрителей, когда во время первого в украинской истории прямого эфира с участием украинского президента экспрессивно задал Леониду Кучме два вопроса. Вопреки распространенному СМИ мнению, что эти два вопроса озлобили Л.Кучму в отношении Георгия - есть мнение, что это всего лишь один из множества мифов "дела Гонгадзе". Ибо присутствовавшие на этой "встрече в эфире" (октябрь 1999-го, канал "1+1", передача "Эпицентр") очевидцы свидетельствуют: Л.Кучму взбесили не выпады Гонгадзе, а вопросы Ольги Мусафировой, собственного корреспондента в Украине российской "Комсомольской правды". Более того: организатор этого прямого эфира - президентский помощник, а ныне народный депутат Александр Волков даже громко матерился по этому поводу за кулисами студии в присутствии женщин. А Кучма с Мусафировой продолжил выяснять отношения даже после эфира. О Гонгадзе тогда никто и не вспомнил! Именно в Георгии Гонгадзе Алена Притула, неожиданно для многих, нашла себе друга и соратника. Именно в паре с ним и без гроша в кармане она начала диковинный для Украины того времени информационный Интернет-проект под названием "Украинская правда", решившись на кардинальный шаг - уход из президентской администрации и радикальную смену окружения. Гонгадзе стал главным редактором "Украинской правды", а Притула - его заместителем. В то время ни для кого уже не являлось секретом, что отношения между Гонгадзе и Аленой давно вышли за рамки "начальник-заместитель". Что было дальше - уже знают все. Георгий был похищен поздним вечером в сентябре 2000-го от дома, в котором находилась квартира А.Притулы. И убит. О том, что с близким ей человеком случилось несчастье, Алена (и это задокументированный следствием факт) знала уже два часа спустя. В ту же ночь в телефонном разговоре с Кобой Аланией, другом Георгия, Алена заявила, что с Гонгадзе что-то произошло, его надо срочно искать и надо обзванивать больницы, морги и прочие подобающие такому случаю заведения. Притуле уже было известно нечто, о чем не могла даже догадываться, например, жена Гонгадзе - Мирослава, которую отсутствие мужа не сильно взволновало: и раньше бывало, что он не ночевал дома. А через 12 часов (утром следующего дня) Притула уже разместила информацию о пропаже Георгия на "Украинской правде". Источник своих знаний Алена не назвала никому, позже поясняя это предчувствием. Но вопрос остается: кто информировал ее о несчастье, постигшем Г.Гонгадзе? Кто мог обладать столь конфиденциальной информацией, известной узкому кругу лиц, в ночь трагедии - с 16 на 17 сентября 2000-го года? Исполнители? Исключено. Остаются заказчики. Или заказчик. И кто мог достоверно знать, что обнаруженный крестьянами двумя месяцами позже обезглавленный, полуистлевший труп под деревней Тараща (что в Киевской области) - тело Гонгадзе? Именно в Таращу - наверняка -поехала А.Притула со своими знакомыми, не поставив в известность даже жену Гонгадзе - Мирославу. Это была первая и последняя поездка А.Притулы, разыскивающей Георгия. И до сей поры лукавит Притула, не называя источник своих знаний. Вопросы остаются... Почему А.Притула, искренне горевавшая по Георгию, до сих пор не назвала имени этого человека - ведь сегодня у власти в Украине совсем другие люди? И, казалось бы, Алене уже нечего бояться? Если предположить, что "доброжелатель" А.Притулы и отвергнутый ею предшественник Гонгадзе - одно и то же лицо, то молчание женщины вполне объяснимо. Между тем, признание А.Притулы могло - на годы! - приблизить развязку "дела Гонгадзе". Она не решилась? Узкие круги украинского политбомонда сегодня горячо обсуждает именно эту версию развития событий в "деле Гонгадзе". Версию, связанную с непосредственным участием в деле Владимира Михайловича Литвина. Экс-главы администрации президента Кучмы, председателя Верховной Рады Украины, и просто глубоко оскорбленного изменой мужчины.

Тайна пленок

В деле Гонгадзе врали практически все. Сначала - власть. Потом -следствие. Позже - фигуранты дела: свидетели и подследственные. Теперь во лжи украинские СМИ обвиняют представителей команды нового президента. Под шквалом ежедневной критики пребывает Генеральный прокурор Святослав Пискун. Чьи заявления, касающиеся обстоятельств "дела Гонгадзе", кощунственно противоречивы и часто - до безобразия абсурдны. Похоже, врет даже знаменитый майор госохраны Николай Мельниченко, чей "якобы диктофон" писал разговоры Л.Кучмы. Уже неопровержимо доказано, что Гонгадзе убивали сотрудники милиции. Что в предшествующей этому слежке за журналистом принимал личное участие генерал милиции А.Пукач. А этот факт - косвенное доказательство: приказ об устранении Георгия поступил с "самого верха". Кто именно отдал приказ (или попросил о дружеской услуге), пока установить не представляется возможным. Потому что генерал А.Пукач в бегах. А ближайший друг Владимира Литвина экс-министр МВД Юрий Кравченко - в могиле. Месяц назад он якобы покончил жизнь самоубийством, произведя два выстрела в собственную голову: первый — в подбородок, второй - в висок. Самоубийство это случилось за два часа до официального допроса Ю.Кравченко по "делу Гонгадзе". Правда, в столь экзотичный "самострел" на Украине верит только Генеральный прокурор. Как бы там ни было, для следствия безвозвратно утеряно единственное связующее звено - между непосредственными исполнителями и возможными заказчиками (заказчиком). У жаждущих правды в этом грязном деле, похоже, осталась одна надежда прояснить ситуацию: заслушать все записи, вывезенные в свое время предприимчивым майором Мельниченко из Украины. В последнюю неделю кто только в Украине не требовал вернуть в страну и самого майора, и его архивы: от депутатов до бизнесменов. Ведь он "писал" патрона свыше двух лет! Именно эти записи разговоров в президентских апартаментах (и не только) могут дать полную картину творившегося все эти годы в стране беззакония. И рассказать о роли каждого персонажа, зафиксированного на этих пленках. Но вдруг оказалось, что Родина майора не ждет. Ему никто в Украине не желает гарантировать безопасность на официальном уровне! Более того: пришедшие к власти патриоты не горят желанием получить в свое распоряжение аудиоархив Мельниченко. Попади архив, в Украину, ему придется давать правовые статус и оценку. А если вдруг выяснится, что эти записи, претендующие на статус улики, получены майором незаконным способом?.. А если и законным, то и тут неувязочка: фигурантами злополучных откровений в компании Л.Кучмы перебывал едва ли не весь украинский политбомонд! Например, бизнесмен Цвиль, помогавший Мельниченко эвакуироваться за границу вместе с архивами, утверждает, что на пленках в неприглядном свете представлены и президент Ющенко, и премьер Тимошенко, и спикер Литвин... Вся сегодняшняя возня вокруг "дела Гонгадзе" - прекрасное доказательство обоснованности последней версии, дающей разъяснение истинных причин убийства Гонгадзе. Версии, правдивость которой представители украинского истеблишмента сегодня практически не ставят под сомнение.

"Версия Литвина"

Роман Владимира Литвина с журналистом Аленой Притулой со стороны главы президентской администрации перерос в нечто большее. Знаки внимания, оказываемые подчиненной со стороны могущественного покровителя, отразились и на карьере корреспондента "Интерфакса". Неожиданная и бурная любовная связь Притулы с ярким, но пустым в понимании Литвина человеком - Георгием Гонгадзе, больно ранили душу главы президентской "канцелярии". Неожиданный уход А.Притулы из администрации, участие в авантюрном проекте, первые полгода не имевшего никакого успеха, ощутимо ударили по самолюбию В.Литвина. Человек слова, по характеристикам знающих его людей, муж с высочайшим чувством ответственности и столь же требовательный к другим, он был поражен новым выбором А.Притулы. Тем временем проект "Украинская правда" лишился спонсора (уж не Литвина ли заслуга?) и пребывал на мели. Без средств находился и Георгий Гонгадзе, перебивавшийся одалживанием денег у знакомых. В это же время по Киеву распространились слухи, что "президента слушают" и записи можно свободно купить! Стоит отметить, что уже после гибели Георгия многие политики подтверждали, что в той или иной компании весело слушали "нарезку" записей разговоров Кучмы с различными собеседниками. А еще весной 2000-го, помимо Гонгадзе, выход на продавцов пленок нашел, как минимум, еще один киевский журналист. Но весь вопрос уперся в цену товара. Чтобы добыть заветные пленки, многие киевские журналисты в поисках средств обратились за зарубежными грандами под планируемые Интернет-проекты (конечно же, демократические). Четко зная, что посольства ряда государств весьма заинтересованы в получении если не оригиналов, то копий записей президентских откровений. А на грантодателей "посольские" имеют влияние... Многие в киевской журналистской тусовке даже знали "цену вопроса" таинственных пленок - $ 50 000. Но соискатели грандов просили сразу $ 100 000 - "за риск" и "на жизнь". Слухи о таинственных торговцах пленок дошли до администрации президента. Сигнал стали активно "отрабатывать". Ведь в администрации украинского президента довольно широкий круг лиц знал о существовании помещения, где стояла стационарная звукозаписывающая аппаратура. А если это было необходимо - то и в других помещениях. Записи делались изо дня в день, с утра и до вечера - все время, когда в кабинете находился Л.Кучма. Аппаратуру обслуживала команда офицеров во главе с майором Николаем Мельниченко. Литвин схватился за голову. Как руководителю администрации, именно ему предстояло нести ответственность за то, что эти разговоры стали достоянием гласности. Но - появилась и возможность отыграться чужими руками на Гонгадзе. Желание разобраться с Гией могло подкрепляться осознанием того, что записи из кабинета Кучмы покинули администрацию при непосредственном участии А.Притулы. Она, в силу благосклонности Литвина, была вхожа едва ли не во все помещения в здании администрации. И наверняка была близко знакома с Николаем Мельниченко, через посредников приторговывавшим "нарезкой" секретных разговоров. Извечный "второй"... Помощник с многолетним стажем у влиятельнейших персон... Офицер действующего резерва украинской службы безопасности в звании полковника... Литвин наверняка прошел блестящую школу утонченного интриганства. И он стал, используя ситуацию и при неосознанной помощи влиятельных посетителей Кучмы, вкладывать в уши мнительному президенту негативную информацию о Гонгадзе. Раз - слово, два - слово... Пришло время, когда Кучма уже сам интересовался у собеседников положением дел "с Гонгадзе". Сегодня многие предполагают, что Кучму интересовало отнюдь не творчество Георгия. Его убедили в том, что именно Гонгадзе виновен в том, что пропали записи некоторых бесед из президентской администрации. Поскольку оригиналы записей были на месте, невозможно было установить, что именно и в каком объеме пропало. А главное - кому достался аудиоархив администрации. Для этого следили за Гонгадзе, задействовав "наружку" - чтобы отследить его связи - продавцов и, возможно, заказчиков пленок.

Крепкая мужская дружба

Тем временем страсти в президентском кабинете продолжали искусно подогреваться Литвином, жаждущим отмщения. И Кучма сгоряча обронил в разговоре с министром МВД Юрием Кравченко: "накажите, мол, проходимца". Что было дальше - знают все. Георгия не стало... Если эта версия подтвердится, и прочие записи Мельниченко станут достоянием гласности, Владимира Литвина ожидают черные дни. А старт президентства В.Ющенко омрачится еще одним громким скандалом, который ударит по его ближайшему окружению. Но, похоже, личная заинтересованность Литвина в "деле Гонгадзе" никого в Украине сегодня не удивляет. В кулуарах Верховной Рады версия причастности нынешнего спикера к событиям пятилетней давности сомнению даже не подвергается. Зато дебатируются следующие "тонкости вопроса": как согласовал Литвин тактику операции по устранению Гонгадзе с близким другом - Юрием Кравченко, с ним спикер не только жил в расположенных на одной лестничной клетке квартирах, но и крепко дружил до последнего дня жизни экс-министра украинского МВД. Именно с Юрием Кравченко спикер Верховной Рады мог поговорить по душам, посетовать на легкомысленность и недальновидность изменчивой женской натуры и обратить внимание министра на "врага" Леонида Даниловича Кучмы. Который по "совместительству" и его личный недруг. Мог Владимир Михайлович и "по мужски" помочь Юрию Федоровичу "найти выход" из проблемы с Генеральной прокуратурой, направив своего доверенного человека на дачу экс-министра в утро "самоубийства"... На роль такого гонца с "особыми" полномочиями молва определила бесконечно преданного Литвину человека, генерал-лейтенанта милиции Ивана Куцика. Человека с крепкими нервами и хорошими профессиональными навыками. Но наиболее циничные люди подозревают В.Литвина в реализации более сложной "многоходовки". Первым этапом которой было устранение соперника-журналиста, вторым - раскрутка "кассетного скандала" и, как следствие, передача власти Л.Кучмой его другу генералу Юрию Кравченко. О том, что Кравченко готовился к такой миссии, накануне описываемых событий сообщал украинский еженедельник "Итоги". Газету сразу же закрыли - по прямому указанию того же министра Кравченко. Конечно, возможно и такое - кто-то использовал человеческую слабость Литвина, особенности пикантной ситуации, и "сыграл" его, усилиями главы президентской администрации устранив Гонгадзе и спровоцировав крупнейший в новейшей украинской истории скандал. ...В ходе развернувшегося кризиса 2000 - 2001 годов В.Литвин растерялся. В политических сферах стали поговаривать о близости его отставки и последующим назначении ректором Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Точки над "і" расставил президент Кучма, который в марте 2001 года на импровизированной пресс-конференции обронил: "Литвин? Пусть работает..." В коридорах и сессионном зале украинского парламента юмора всегда хватает. Расхожая черная шутка последних дней: "Гонгадзе потерял голову. Но оставил Литвину рога..."

Ім'я Кучми є в передсмертній записці Кравченка

В передсмертній записці екс-голови МВС Юрія Кравченка згадується Леонід Кучма. Про це заявив керівник групи з розслідування загибелі Любомир Війтович газеті «Сегодня», коментуючи заяву екс-президента Кучми про те, що його імені в записці Кравченка немає. А журналіст Костянтин Стогній, в інтерв'ю з яким Кучма і зробив таку заяву, вважає, що Кравченко міг залишити не одну записку. Однак Війтович стверджує, що передсмертна записка була лише одна. Як повідомила виданню високопоставлена особа, після заяви Кучми в ГПУ розглядається можливість повернути справу на новий розгляд. За словами Стогнія, коментуючи слова колишнього першого заступника голови МВС Миколи Джиги, що почерк і стилістика передсмертної записки не належать Кравченку, Кучма задав мені зустрічне запитання: «А ви знаєте, що там (у записці) немає жодного прізвища? Мені доповіли, що ніякого прізвища там немає. Я не знаю, як там щодо експертизи, але прізвища Кучми там немає». Передсмертна записка, підшита до справи, мовить: «Мої дорогі, я не винен ні у чому Пробачте мені. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми і його оточення. Йду від вас із чистою совістю. Прощавайте». Графологічна експертиза за завданням ГПУ підтвердила: вона написана рукою Кравченка. Однак люди, через яких пройшло безліч документів із резолюціями Кравченка, з цим не згодні. «Записка – підробка», — переконаний Джига. 5 березня цього року Юрію Кравченку виповнилося б 59 років, а 4 березня була п'ята річниця з дня його смерті. Офіційна версія – Кравченко покінчив із собою.

Його дружина Тетяна Кравченко не вірить у версію про самогубство і сподівається, що за президента Віктора Януковича ГПУ «об'єктивно розслідує» справу про смерть її чоловіка.

Дата публікації: 5-03-2010 15:10