хочу сюди!
 

Оксана

51 рік, рак, познайомиться з хлопцем у віці 50-55 років

Закон, за який "не проголосувала" Батьківщина... (відкривай очі)


В ФБ не на жарт розгорілися дебати про те, як Батьківщина "вкотре" зробила щось дуже погане, не надавши голосів у підтримку закону, який би забезпечив виборче право бійців АТО...  Дивимося результати "крайнього" голосування:

4152657_tabl_001 (700x218, 38Kb)


Голоси "Батьківщіни" нехай будуть на їх совісті...
Але, для тих, хто вкотре звинуватив "невістку" хочу навести частину висновки Головного науково-експертного  управління який обов"язково подається разом із законопроектом  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52298


<br
До реєстр.№5157 від13.10.2014р.
н.д. Д. Жванія

ВИСНОВОК (№ 1)
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України»
(реєстр.№5157 від 13.10.2014р.)

"...3.5. Згідно з положеннями законопроекту (п. 5 розділу ІІ «Перехідні положення») «виборці з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів на території Донецької та Луганської областей, включаються на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у день голосування за поданням командирів відповідних підрозділів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Для виборця, включеного до уточненого списку виборців відповідно до абзацу першого цього пункту, документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайній виборчій дільниці, є паспорт громадянина України, службове посвідчення або військовий квиток».

В цілому підтримуючи запропоновані новели, вважаємо за необхідне звернути увагу, що поза місцями постійної дислокації нині знаходяться не лише військові формування, а й формування МВС, Національної гвардії та інших підрозділів, для яких поданим законопроектом не передбачається створення умов для голосування.

Крім того, не зовсім зрозуміло, чому голосують лише військовослужбовці у Луганській та Донецькій областях, а у решті областей, де військовослужбовці несуть службу поза місцями постійної дислокації, не передбачена можливість їх голосування. Викликає сумнів новела, згідно з якою військовослужбовці вносяться до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях «у день голосування». Адже такий порядок внесення до списків виборців може створити значні складнощі у роботі виборчих комісій у день виборів. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бутиприйнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень.

Керівник Головного управління             В.І.Борденюк


Вик.                                                   Мельник О.В.


Отже, якщо не брати до уваги те, що сам законопроект був ініційований Жванією Д.В. лише (!!!!) 13 жовтня 2014 року лише за 13 днів до дня голосування, хоча дата голосування була відома задовго до цього, видно, що законом передбачалася можливість голосування ТІЛЬКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ і ТІЛЬКИ в Луганській і Донецькій областях... інші захисники України не підпадали під дію цього закону, а отже, в разі їх відсутності на дату голосування в місці постійного розташування - вони не мали змоги голосувати.. також, не мали змоги голосувати ті, хто знаходиться не за місцем постійної дислокації і не в Луганській та Донецькій областях...
Після цього, Законопроект "суттєво" нашвидкуруч  "доробили" так, що залишили тільки зміни до "Прикінцевих положень", до яких  були зауваження (в Законопроекті 5157 було багато пунктів, які стосувалися щей механізму голосувань)


14 жовтня Ємець подає новий законопроект № 5157-1, висновки того ж управління по ньому
До реєстр.№5157-1від 14.10.2014р.
н.д. Ємець Л.

ВИСНОВОК (№ 2) (повний текст)
на проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України
«Провибори народних депутатів України»
(щодо забезпечення реалізації конституційнихвиборчих прав
учасниківантитерористичної операції на позачергових
виборахнародних депутатів України 26 жовтня 2014 року)
(реєстр.№5157-1 від 14.10.2014р.)

У Головномунауково-експертному управлінні розглянуто поданий законопроект, якимпропонується внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатівУкраїни» (далі – Закон).

Метою законопроекту є забезпечення реалізації виборчихправ військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, якіперебувають за межами постійної дислокації військових частин (формувань) узв’язку з виконанням ними завдань за призначенням у місцях тимчасовогоперебування їх підрозділів з метою проведення антитерористичної операції, напозачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року (п.2пояснювальної записки).

За результатами аналізу законопроекту Управління вважаєза необхідне зазначити наступне:


1. Поданий законопроект зареєстрований як альтернативний дозаконопроекту №5157 від 13.10.2014р., але істотно відрізняється від нього запредметом та обсягом запропонованих змін. Законопроект, який розглядається,передбачає внесення змін до Закону виключно у частині організації голосування військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів за межами пунктів постійної дислокації, тоді як проект №5157 передбачає внесення численних змін до виборчого закону, щостосуються майже всіх етапів виборчого процесу.

2. Уподаному проекті передбачена можливість організації голосування всіх виборців з числавійськовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконуютьзавдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів замежами пунктів постійної дислокації (новий абз.1 пункт 4-1 Розділу XV Закону),тоді як законопроектом №5157 така можливість передбачалась лише длявійськовослужбовців, що знаходяться за межами місць постійної дислокації натериторії Донецької та Луганської області. Отже, поданий законопроект, на нашпогляд, дозволяє забезпечити реалізацію права голосу для більшої кількостівиборців.

Проектом також передбачено, що «для таких виборців, якіне можуть проголосувати в приміщенні для голосування, дільнична виборчакомісія, по можливості, забезпечує їм голосування за місцем перебування (урайонах тимчасового розташування військових частин (підрозділів), базовихтаборів, блокпостів). Стосовно таких виборців у поданні командира підрозділузазначається місце їх перебування. Голосування цих виборців за місцем їхперебування організовується у порядку, встановленому Центральною виборчоюкомісією». При цьому документом, який є підставою для отримання виборчогобюлетеня і може бути використаний на звичайній виборчій дільниці, є паспортгромадянина України, службове посвідчення або військовий квиток» (нові абз. 2-3пункту 4-1 Розділу XV Закону)

Запропонована у проекті можливість голосування за місцем перебування, на наш погляд є цілком слушною і може бути підтримана, оскільки  голосування значної кількості військових у приміщеннях звичайних виборчих дільниць може створити істотні складнощі та незручності.

3. Незовсім коректним виглядає внесення змін до Розділу XV Закону «Прикінцеві таперехідні положення», оскільки приписи цього розділу мають тимчасовий таперехідний характер. Тому більш коректним та обґрунтованим було б внесення зміндо основного тексту Закону, тим більше, що механізм голосування виборців-військовослужбовців,які у день голосування перебувають поза межами місць постійної дислокації, маєбути визначений не лише для позачергових парламентських виборів 2014 р.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду на пленарному засіданні Головне управління рекомендує віддати перевагу законопроекту №5157 від 13.10.2014р., як такому, що має більш комплексний характер та врахувати при його доопрацюванні слушні пропозиції даного проекту.


Керівник Головного управління                                       В.І.Борденюк

Вик.         Мельник О.В.


Коментар: було рекомендоване взяти за основу перший (як більш повний) законопроект, та доопрацбвати його... В ВР, без аналізу та доопрацювання ставлять на голосування включення цього, останнього, законопроекту, до порядку денного... багато недоробок... закон, зроблено для того, щоб їм можливо було маніпулувати "як дишлом"... Питання, чому цей важливий закон "народився" так пізно та чому був в такому сирому вигляді запропонованм до ВР? - риторичне...P.S. але "невістка" (закреслено) "Батьківщина" разом з Юлькою всеодно винувата...

источник </br
1

Коментарі