хочу сюди!
 

Мария

38 років, скорпіон, познайомиться з хлопцем у віці 33-43 років

RnR

RnR

Людина-мова-світ...

 • 31.08.12, 07:01
Призначено для друзів, однодумців, та всіх повноцінних громадян України, в не залежності від політичних поглядів.
Мовне питання давно набило оскомину свїм надумано-нав"язаним політичним дуалізмом, але поглянемо на це з іншої точки зору, наукової...
Різні мови є різними СВІТОГЛЯДАМИ ! Цікава фраза, чи не так ? Але вся фігня в тому, що це не просто "цікава" фраза, а й науково доведений факт. 
Далі буде трохи вумних фраз, гучних узагальнень та закручених імпортних прізвищ, якщо тяжко перетравлювати, то це зовсім не обов"язково. Можна відразу перейти в самий низ, до висновків. І хочу зауважити - ВСЕ написане тут необхідно сприймати як і належить, з точки повноцінного члена своєї нації, в нашому випадку - українця, громадянина УКРАЇНИ, а не безРІДного космополітичного організму "мой адрєс нє дом і нє уліца, мой адрєс пустота..."(с), чи ще гірше...не будемо уточнювати. 
Іще одне, все подане тут не являє собою органічної наукової роботи. Просто цими різними вихопленнями з наукових робіт хочеться показати, що мовне питання набагато глибше та принциповіше, ніж може видатись на поверхневий погляд та на фоні різних політичних "заманух"...
* * * * * * * * * * * *
Наукові дослідження макролінгвістичної проблематики мова –– культура –– суспільство започатковані на початку ХІХ століття у працях засновника філософії мови та теоретичної лінгвістики Вільгельма фон Гумбольдта (нім.Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt).
Саме він вперше говорить про єдність мови, мислення і культури, про мову як про зв’язок між суспільством і людиною, визначає національну мовну особистість як носія єдності мови та мислення, головною функцією якої є збереження та передача духовного багатства нації. Матеріальна і духовна культура втілюється у мові, будь-яка культура є національною, а її національний характер виражений у мові, якій притаманна специфічна для кожного народу внутрішня форма. От саме тоді і була озвучена фраза - "Різні мови є різними СВІТОГЛЯДАМИ", яку і по цей день специ обсмоктують з різних сторін.
Ф. де Сосюр зазначав, що "звичаї народу позначаються на його мові, а з іншого боку сама мова формує народ" - ще раз наголошую про напрям сприймання написаного, т-то з точки зори українця.
Згадаю про концепцію Л. Вайсгербера, основою якої стало поняття «мовної спільноти», він вважав, що саме мовна спільнота є кроком до розуміння духа і культури. Мова розумілась вченим як духовний центр численних зв’язків, тому вплив мови як рушійної сили культурного розвитку належить до всіх духовних досягнень та здобутків тієї чи іншої мовної спільноти. Кожна концептуальна система за допомогою мови спирається на специфічні, прийняті в суспільстві на певному історичному етапі розвитку соціальні, культурні, естетичні та інші цінності, на соціально значущу для епохи «картину світу», зазначав Л. Вайсгербер....і знову нагадую про необхідність сприйняття написаного з точки зору українця.
Досить цікаві роботи етно-лінгвістичної школі США. «Культура це те, що робить і думає суспільство, а мова – те, як воно думає» - писав Е. Сепір. Гіпотеза мовної відносності, висунута Е.Сепіром та Б. Уорфом, яка полягала у тому, що подібні картини світу можуть бути створені лише за умови подібності мовних систем. В основі гіпотези лежить переконання, що люди бачать світ по-різному – крізь призму рідної мови. Якщо кожна мова відображає дійсність лише у притаманний їй спосіб, мови відрізняються своїми «картинами світу». Тут можна виділити такі положення: мова зумовлює спосіб мислення народу, який нею говорить; спосіб пізнання реального світу залежить від того, якою мовою мислить суб’єкт пізнання. "Ми виділяємо у світі явищ ти чи інші категорії і типи, не тому, що вони очевидні, навпаки, світ перед нами постає як калейдоскопічний потік вражень, який повинен бути організований нашою свідомістю, а це значить – мовною системою, яка є у нашій свідомості". 
А тепер саме цікаве - автор відомої роботи «Психологія і культура» Д. Мацумото (англ. David Matsumoto) зазначає, що культура впливає на структуру та функціональне використання мови, а сама мова є проявом культури. Мова підкріплює наші культурні цінності і погляди на світ, здійснюючи у такій спосіб зворотній зв’язок. Мова впливаєна наші погляди на світ та мислення, а культура впливає на мову, саме тому проблема співвідношення мова – культура важлива для розуміння культурних відмінностей у точках зору на світ. Шляхом вживання мови індивід трансформується в агента культури, таким чином емоції, асоціації, підтексти та нюанси мови впливають на культуру і самі відчувають її вплив. Саме через мову людина всотує в себе сутність культури. Мова символізує собою культуру, культура – це груповий спосіб структурування світу для того, щоб уникнути хаосу і забезпечити виживання групи, мова – це система символів, яка представляє і відмічає це структурування. Кодові слова "ВИЖИВАННЯ ГРУПИ"...надіюсь, що ще не забули як слід сприймати написане.
Дійсно, кожен народ по-своєму вирізняє різноманіття світу, по-своєму називає такі фрагменти світу. Своєрідність картини світу, що конструюється, визначається тим, що у ній втілюється індивідуальний, груповий і національний (етнічний) вербальний і невербальний досвід. Національна особливість мовної картини світу є не результатом історичного розвитку, а властивістю мови. Картина світу лежить в основі індивідуальної та суспільної свідомості, мова виконує вимоги пізнавального процесу. В концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне та особистісне. Людська діяльність одночасно і універсальна, і національно-специфічна. Мова і культура є самостійними феноменами, але пов’язані через значення мовних знаків, які забезпечують онтологічну єдність мови і культури.
* * * * * * * * * * * *  
ФАКТ - наша країна є надзвичайно цікавою і для зарубіжних вчених, які реалізують тут наукові проекти у лінгвокультурології і соціолінгвістиці, але причинами цього, на жаль, є те, що Україна з багатьох міркувань – демографічних, політичних, юридичних, антропогенних – це складний випадок, ЖОДНА інша країна, окрім Білорусі не має таких НЕСПРИЯТЛИВИХ умов для розвитку нації. Зауважте, "крім Білорусі"...додати нічого
* * * * * * * * * * * * 
Ще раз цитата - "Саме через мову людина всотує в себе сутність культури. Мова символізує собою культуру, культура – це груповий спосіб структурування світу для того, щоб уникнути хаосу і забезпечити виживання групи".......
Від себе додам, що в ракурсі вищесказаного не треба дивуватися загальному стану в нашій країні. Адже шизофренічна мовна роздвоєність в країні, яка має свою мову, історію та традиції, ніяк не сприяє не тільки органічному погляду на світ, мисленню та морально-духовному розвитку нації, але й в кінцевому рахунку призводить до паталогічних ситуацій в економіці, політиці та відносинах держава-громадянин. Мовне питання набагато глибше ніж може видатись на перший погляд, адже спосіб пізнання реального світу залежить від того, якою мовою мислить суб’єкт пізнання. І відповідно від призми пізнання світу формується вектор на подальші дії суб"єкта відносно цього світу. Якщо по простому, то мислячи категоріями монголо-татарських степів марно буде намагатись зробити квітучою лісову галявину...результатом буде просто пустеля в найгіршому варіанті. Тим паче, якщо згідно з монголо-татарськими доктринами треба намагатись не дати стати цій галявині в лісі квітучою, а перетворити її на філіал занедбаної та дикої пустелі... що ми маємо в нашій ситуації.


****************************************************************************************************************************************
Замітка базується та є коротеньким оглядом роботи Оксани  Герасимової   "Генезис теорій взаємного впливу мови, культури та суспільства".
44

Коментарі

131.08.12, 07:25

мова зумовлює спосіб мислення народу, який нею говорить; спосіб пізнання реального світу залежить від того, якою мовою мислить суб’єкт пізнання - краще не сказати!

  231.08.12, 09:14

   331.08.12, 10:11

   Такі глибокі думки не дійдуть до примітивного розуму. Тим паче, що примітивний розум визначає своє мовне середовище як російськомовне (насправді чим не є, бо далеке від справжньої російської). Це доводить, що білінгвізм не дає людині мати тверді установки в якійсь одній мові-культури, проте, набагато краще ніж мати установки мови, що є в цій країні завезеною. Не можливо і мабуть ніколи остаточно не вдасться зробити Україну одномовною, проте суттєво посилити використання рідною можливо. Друга мова мала б статут іноземної, не поганої, не кращої, а просто як на сучасному етапі англійська. Кожний з нас її трохи знає, проте нею не мислить. Взагалі все це давно відомо, але існування російськомовного інформаційного простору і не просто існування, а його плекання певними індивідами дає такий ефект

    Гість: Masільок

    431.08.12, 10:23

    *Адже шизофренічна мовна роздвоєність в країні* ага і Канада тому яскравий приклад
    *Якщо по простому, то мислячи категоріями монголо-татарських степів марно буде намагатись зробити квітучою лісову галявину...результатом буде просто пустеля в найгіршому варіанті.* оаза, яку створили араби в пустелі.. я про ОАЕ і я не про пальми, а про технічні інновації, які не снились іншим розвиненим країнам.
    а ще мова, то засіб для поширення дурниць

     531.08.12, 10:34Відповідь на 4 від Гість: Masільок

     Шановна, а ну бігом розкажи скільки там регЬІонів на французькій мові. Чи не єдиний Квебек, а так все англійська. С таким успіхом я не проти російськомовного в Криму, про який згадую лише літом. А вигадані 17 регіонів є дурницею.
     Араби то не монголи, пора вже знати Ех, ти

      Гість: Masільок

      631.08.12, 10:38Відповідь на 5 від Пробіотик

      Шановна, а ну бігом розкажи скільки там регЬІонів на французькій мові. Чи не єдиний Квебек, а так все англійська. С таким успіхом я не проти російськомовного в Криму, про який згадую лише літом. А вигадані 17 регіонів є дурницею.
      Араби то не монголи, пора вже знати Ех, ти
      вони теж іслам сповідують

       731.08.12, 10:43Відповідь на 6 від Гість: Masільок

       Шановна, а ну бігом розкажи скільки там регЬІонів на французькій мові. Чи не єдиний Квебек, а так все англійська. С таким успіхом я не проти російськомовного в Криму, про який згадую лише літом. А вигадані 17 регіонів є дурницею.
       Араби то не монголи, пора вже знати Ех, ти
       вони теж іслам сповідують
       цікава логіка. якщо індуси сповідують іслам в Пакистані та індуїзм-будизм в Індії, що робити??? вони теж на арабів схожі. а про негрів-мусульманів не чула? Іслам третя за кількістю носіїв світова релігія, що з того? всі монголи???

        Гість: Masільок

        831.08.12, 10:53Відповідь на 7 від Пробіотик

        причому тут це?)) ти можеш трохи подумати. я проти російської мови, як другої національної в Україні.. але я ще більше проти дескримінації за національною ознакою всіх народів. казати, шо монголи ідіоти, які ні на що нездатні.. бо вони монголи). про Чінгіз Хана знає весь світ, не будемо уточнювати чому, але знає)). *В концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, національне та особистісне.* перед тим як розвивати перші два фактора, українцям перш завсе потрібно зайнятись *особистісним*. це те, що я тобі казала минулого разу.

         931.08.12, 11:21Відповідь на 8 від Гість: Masільок

         ти мабуть не розумієш, що під ординською навалою розуміють не сучасних монголів, які те ж на розвинену Японію далеко не схожі, а ЯВИЩЕ! Історичний феномен, про який ще можна сперечатися. Наприклад я, починаю погоджуватись, що ніякої навали взагалі не було!!! Реконструювання тих подій доводить, що жодна людина при здоровому глузді не стане проводити масивне вторгнення ВЗИМКУ, коли коням немає чого їсти. Везти з собою такий фураж просто неможливо. Робити такі переходи невідомою країною теж. Маленькі містечка тримали облогу місяцями, а великі брали за кілька днів! Нонсенс? Ні, зрада! Жодної церкви ординарні не чіпали, а в Європі знищували вщент. Логіка? Ординарні були місцеві і з ніякої Монголії вони не йшли. Про навалу монголам розповіли ми, бо вони і не знали Питань безліч. Ото так!!!

          Гість: Masільок

          1031.08.12, 12:24Відповідь на 9 від Пробіотик

          ти вихоплюєш фрази із контексту))) ключові слова - *НЕ БУДЕМО УТОЧНЮВАТИ ЧОМУ, але знає*. ми такі розумні і класні, а далеко від них не відійшли, так що розслабся)). українці не кращі, а єдині і неповторні.. як і інші народи зі своїми національними, чи не дуже)) мовами. не можливо отримати повагу, не поважаючи інших, того вчитись нам потрібно не тільки мови, а і культури.

           Сторінки:
           1
           2
           3
           4
           5
           6
           7
           8
           16
           попередня
           наступна