хочу сюди!
 

Kayana

35 років, водолій, познайомиться з хлопцем у віці 30-44 років

O_V

O_V

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Гриневич Л.М.Шановна Лілія Михайлівна!


Прошу Вас розглянути по суті і взяти на особистий контроль цю заяву, оскільки моя скарга №Б-423/1 від 15.02.2016 року та Ваше звернення № 04-23/12-395 від 02.03.2016 року залишилися без належної перевірки і реагування.

 

На свою заяву №Б-5394 від 20.10.2015 року отримав відповідь №14/2-76-16 від 03.02.2016 року, в якій зазначається « спеціалізована вчена рада зробила висновок, що наведені у Вашому листі зауваження є необґрунтованими і не можуть слугувати підставою для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». Висновок ґрунтується на аналізі стенограми засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету від 23.10.2013 року та засідання експертної ради ВАК України того ж року, тобто більше трьох років тому. Звідси випливає, що спеціалізована рада, в якій відбувся захист, навіть і не розглядала мої зауваження по суті.

Мої зауваження «є некоректними, не відповідають дійсності та безпідставними для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». З цим висновком не можна погодитися, оскільки мої зауваження із 9 пунктів були цілком обґрунтованими на 4 сторінках і додатково викладені у заяві голові ради №1/27-04 від 04.01.2016 року ще на 3 сторінках. Аналогічну заяву № Б-13 від 04.01.2016 року про недовіру спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 я подав до МОН. Отже, ця рада, як я і передбачав, проігнорувала всі 9 пунктів моїх зауважень і ГОЛОСЛІВНО обвинуватила мене у некоректності, невідповідності і безпідставності моїх вимог. На жодне із зауважень обґрунтованої відповіді я не отримав і, найголовніше – рада ПРОІГНОРУВАЛА ФАКТ НАУКОВОГО ПЛАГІАТУ в дисертації, про що йшлося в першому пункті зауважень.

Таким чином, спеціалізована вчена рада Д 26.056.08 двічі порушила НПА України, а саме вказані недоліки, якби вони були вчасно виявлені, мали би у 2013 році унеможливити прийняття роботи до прилюдного захисту, і тепер замість того, щоб виправити свою помилку, стала на захист плагіатора. Спецрада,  як  і сам "доктор" не розуміють (або не бажають розуміти) що М.П.Кузьмінець привласнив більш як десятилітню працю КОЛЕКТИВА АВТОРІВ, які запропонували і впровадили ТЕХНОЛОГІЧНУ СХЕМУ і  КОМПЛЕКС МАШИН,  а псевдонаукові результати в дисертації можна наочно продемонструвати на такому прикладі: якщо  в  трубі  є  тиск  10  атмосфер  -  в її стінці виникнуть розтягуючи напруження,  а якщо цю трубу занурити у воду на глибину 100 метрів (ті ж 10 атмосфери) - стискаючі напруження компенсують перші і труба буде в рівновазі (нульові напруження). За логікою "доктора" напруження мають ЗРОСТИ !!! Ось у чому полягає ЙОГО ЖАХЛИВА ПОМИЛКА.


Згідно з п.7 "ПОРЯДКА присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. «Спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обґрунтованість прийнятих нею рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій та проведення їх захисту. У разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів доктора або кандидата наук МОН вживає відповідних заходів аж до скасування рішення ради.

Персональну відповідальність за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад».

 

Згідно з "ПОРЯДКОМ присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. дисертація вимогам не відповідає:

- п.10 "Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук може бути наведена лише в оглядовій частині докторської дисертації" – М.П.Кузьмінець використав результати кандидатської в основній частині "докторської".

- п.14 "Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковано наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки.

У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня." - дисертація М.П.Кузьмінця це ВІДВЕРТИЙ ПЛАГІАТ (запозичив наукову ідею і результат).

Мої зауваження не спростовано, проте все одно залишаються два беззаперечні пункти ПОЛОЖЕННЯ, які були порушені і ПРОІГНОРОВАНІ радою, і це є підставою для позбавлення наукового ступеня доктора технічних наук М.П.Кузьмінця.

ВИЯВЛЕНИЙ НАУКОВИЙ ПЛАГІАТ В ДИСЕРТАЦІЇ

http://blog.i.ua/user/2467720/1808776/

На підставі викладеного,

ПРОШУ:

  1. Створити незалежну експертну комісію зі скасування рішення ВАК про присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук Кузьмінця Миколи Петровича.
  2. Призначити незалежну експертизу дисертації Кузьмінця Миколи Петровича стосовно виявленого наукового плагіату.
  3. Позбавити Кузьмінця Миколу Петровича наукового ступеню доктора технічних наук.
  4. Вжити відповідні заходи реагування до спеціалізованої вченої ради Д 26.056.08 аж до позбавлення її ліцензії за вчинені порушення.

З повагою, О.В.Бабков


 "Плагіатором року" визнали Катерину Кириленко, "Посіпакою року" — Лілію Гриневич  
0

Коментарі