хочу сюда!
 

Елена

36 лет, лев, познакомится с парнем в возрасте 35-45 лет

Искать

Поиск заметок «подачи»

Орійський відизм: базові цінності, характерні особливості

 • 29.06.20, 23:49
- Передусім; ОРІЇ – АРІЇ ?

- СУТЬ ОРІЙСЬКОГО ВІДИЧНОГО ДУХОВНОГО СПАДКУ,

       походження, критерії світоуявлення.

   А). Санскрит. ВІДИ/ЗНАННЯ, Відданість, Відання/Відьма, Діва/Диво/Deo – лат.–Бог.  

   ВІДИЗМ – БОЖЕСТВЕННИЙ.

   Б). ПЕРЕЛІК базових ВІДИЧНО-БРАХМАНІЧНО-ІНДУЇСТИЧНИХ-

   ІДЕОЛОГЕМ-КОНСТАНТ, як первісної релігійної системи. 

- Формування Відично-Брахманічно-Індуїстичної світоглядно/духовної концепції. 

- Академізм класики посувається аматорами/дилетантами, альтернативщиками,          конспірологами. 

   А). Зниклі попередні цивілізації. Позаземний розум. Космонавтика. Боги з неба.    

         Українські мітки: 1; 2; Змова/Конспірологія. 

   Б). Як гіпотеза – пізнання від передсмертного досвіду.

ПЕРЕЛІК характерних ВІДЗНАК ХРИСТИЯНСТВА. Ідеологеми. Імперативи.

- ПІДСУМОК

   По-перше.

   По-друге.

   По-третє.

..........................................................................................

Передусім; ОРІЇ – АРІЇ ?

«…Даремно забули доблесті наші старі часи, бо куди йдемо – не відаєм…

…Поучившись старому зануримо душі наші в нього, бо то є наше,… це дар Богів, і не потребуємо се напраснити». (ВК).

  Кожне дослідження та обговорення вимагає точних за змістом висловів. Інакше розходження в уявленні/розумінні означень/термінів буде спричиняти до прикінцевих плутанин/розходжень і конфліктності у прийнятті якихось висновків із неможливістю домовленості. І в даному разі наче незначна різниця лише в одному слові з наголосними О – А призводить до подібного непорозуміння. Тому, не все так просто у сприйманні його на перший погляд.

Всі подібні звуко/заміщення і сумісність понять стверджують наявність лінгвістичного явища т.зв. КОНТАМІНАЦІЇ – (лат. забруднення, змішування). І передусім від невибагливості до точних означень. Пам’ятаєте Конфуціанську теорію «Виправлення імен»: – «встановлення відповідності між іменем та дійсністю – «син повинен бути сином, батько – батьком, підлеглий – бідлеглим і правитель – правителем»»?

Така постановка питання, очевидно, мусила виникнути у народів з ієрогліфічним письмом, де знаки можуть до певної міри означатися довільно і розлого у своєму визначенні. Як, до речі, такий спосіб був прийнятний також їх світоглядною системою ДАОсизму… Але не про це.

Так, – наче різниця невелика, лише одна наголосна, але її варіативність суттєво зміщує початкову суть означення…

Тут явно присутнє т.зв. «розщеплення одного звуку на два різних», як наслідок процесу часових, територіальних, етнічно/соціально зумовлених змін/трансформацій. Лінгвістам відоме звукова варіативність у мовознавстві, яка трапляється досить часто і, в даному разі доречним згадуваний іще один термін ДИВЕРГЕНЦІЯ. ( Фонетичний процес, що полягає у розщепленні одного звуку на два різних. ВІКІ).

Різниця поширеного у всьому світі (А)РІЇВ та суто українського семантично/етимологічного (О)РІЇВ завважила не мене першого і, передусім, цілком «увійти» в цю «колізію» можна  за наведеною цитатою скрупульозного дослідження зі сайту:

http://spadok.org.ua/ariyi/ari-chto-vony-rozkryttya-suti-ponyattya-ariy

«Згідно з поясненням Махідхари, коментарі котрого визнаються наукою, слово "арій", "орій" означає "землероб", "орач". У Рігведі широко представлене слово "ар", що означає ґрунт, верхній шар землі, а також слово "кришті", що перекладається як "селянин", "господар землі". До речі, саме на підставі ведійських джерел відомий англійський індолог Макс Мюллер у 1853 році ввів до офіційної наукової лексики поняття "арій". Він наголошував, що цей термін походить від слова "ар", яке означає "плуг", "орати", "окультурювати землю". Вчений взяв до уваги й те, що в багатьох інших мовах теж існують подібні відповідники. Шумерське слово "Ur-Ru", литовське і латиське "arti", латвійське "аго", грецьке "arrow', готське "аrіап", санскритські "kars", "аrа", німецьке "erde", сучасне англійське "earth", староскандинавське "erd" — всі вони мають схожий переклад: орати, орач, пашня, зоране поле, земля, руда тощо»).

Хоча тут за текстом на початку прописана синонімічність «арій»/«орій», але далі маємо неспростовну доказовість у поясненні значення слова (А)РІЇ, яка співвідноситься зі згадуваним терміном ДИВЕРГЕНЦІЇ, що у звуковому діапазоні цілком тотожно (О)РІЇ від ОРАЧІв. Це той випадок, коли пишемо «А», проте маоємо на увазі «О». І так повсюдно. Просто згадати принцип (закон) «бритви Окками», який в питаннях вибору вказує передусім на пріоритет найпростішого варіанту висновку з кількох пропонованих гіпотез, питань…

Тому й варто звернутися до «найпростішого варіанту», що можливо лише у розгляді автентичності, першопочатковості його. Дозволю й собі додати певні спостереження та міркування за для розширення тематики ОРІЇВ/АРІЇВ.

І відразу завважу, що різночитання в наголосних «О» та «А» часто трапляється в різних текстах україномовного інфопростору. Ці дві літери надають наче однозначність зрозумілому слову але, іще раз, йдеться про різні семантично/змістовні характеристики. Йдеться про т.зв. ОМОФОРМИслова, що мають подібність у морфологічній будові (близькі або схожі за фонетикою), проте різняться за значенням. В даному разі про загальноприйняте світовою історіографією «А» та автентичне, місцеве, тубільне «О». Ось про що йдеться…

Найперша вістка про А(!)ріїв була знайдена «французьким вченим Анкетілем Дюпероном у 1771 р. на стелі перського царя Дарія, який назвав себе арієм», і дійсно,  Г.Лозко вказує причину різноголосся «О-А» існуванням «окаючих» мов» із перевагою звучання «орійським», де присутня «сучасна народна форма».

 http://www.oru.org.ua/index.php/bogoznavstvo/statti/481-vedijski-vytoky-davnioruskoji-relihiji.html

Тобто, допускається варіативність звучання вільною звукозаміною, що характерно фонетиці мов різних народів. Але...

З подачі ВІКІПЕДІЇЇ, – «А» надає зміст «БЛАГОРОДНИЙ, СВІТЛОНОСНИЙ» і «зустрічаються в найдавніших індійських та іранських джерелах. Арії протиставляли себе «нешляхетним» чужинцям «турам», «дхаса»… в Рігведі воно використовується як релігійний термін, означення що відокремлюють тих, хто жертвує «правильно» від тих, хто не належить до ведичної релігії. Пізніше в індуїзмі термін використовується для позначення релігійної праведності чи благочестя. Арія — «благородний, благочестивий, праведний»..» .

Тобто, якщо згадати найпоширеніше словосполучення ІНДОАРІЇ, частка ІНДО вважається описовим означенням давньої спільноти народів Індії (як «реципієнта») та спільноти народів Північного Причорномор’я АРІЇВ, (як «донора», субстрат). Що цілком логічно напрошується пояснення походження появи серед темношкірих тубільців відповідного півострову СВІТЛОНОСНИХ та ще й БЛАГОРОДНИХ, – сучасним політологічним поглядом така собі расова «дискримінація»… Проте тоді вони просто показали місцевим автохтонам благородну справу обробітку землі. (Що латиною первісно означає «обробіток землі» від чого «культивація» (зрощення), «культиватор» (техн. пристрій))

Чим, на відміну від місцевих, володіли і перенавчили займатися відтворювальним способом ведення господарства землеробства ніж просто збиральництвом, (притаманно тваринам) від верхнього палеоліту. І, відповідним чином, тубільці їх означили як добродійників, що й міцно вжилося не лише у пам’яті, але й означилося на згаданому вище стовпі Дарія (чи все ж таки, посутньо) – ДОРІЯ. Це якщо згадати й на відоме плем’я ДОРІЙЦІВ… https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96

Але, до того всього,  зовсім дивовижно те, що в штаті Орісса (після 2011р – Одіш – східно центральна частина Індії) поширена мова… – ОРІЯ. Якою розмовляє 35млн. жителів, – майже приблизно як в Україні. Що цікаво, писемність мови ОРІЯ сходить до письма БРАХМІ. Чи, бува,  не від БРАХМАНІВ – найвищої касти суспільства Індії це походження ?!. І далі у ВІКІ дається пояснення: «Брахмі — найпоширеніше давньоіндійське складове письмо з новим порядком знаків зліва направо. На основі брахмі розвинулися всі сучасні алфавіти Індіїдеванагарі, пенджабський, тамільськийтелугу та інші, а також алфавіти БірмиТибетуТаїланду та островів ЦейлонКалімантан, (Борнео), Ява.»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%96

Цікаво й те, що графіка письма має всі візуалізовані ознаки кирилиці/глаголиці, багато співпадінь з піктограмами тексту ВЕЛЕСКНИГИ…

Он де, виявляється, збереглася ОРІЙСЬКА спадщина. Може варто було б там знаходити свідчення нашої спадщини також, придивитися до ужитковості, звичаєвості тощо ?!

Але продовжуймо стосовно звукозамін…

Просто варто розуміти:

– Звук  «О» зумовлений САМОНАЗВОЮ тих, хто займався рільництвом – ОРНОЮ справою – ОРАТАЇВ/ОРАЧІВ. Але коли мандрували вони по світах, їх означали вже іншим звуковим означенням від ОР до АР, як це у дивергентній зміні часто повсюдно і відбувається із мовною традицією окання/акання... Що, виявляється, надає цьому наче схожому у вимові слові суттєво змістовний, відмінний зміст.

– Звук «А» зумовлений тими, кому видався прихід добродійників – СВІТЛОНОСТНИХ та БЛАГОРОДНИХ. Хоча, останні знали свою найхарактернішу ознаку за способом трудової діяльності, що вони ЗЕМЛЕРОБИ/ОРАЧІ. І це було своїм походженням завдячене Кукутень/Трипільскому першому землеробському способу ведення господарства. Задовго до першонапису Дарієм своєї величності…

Тобто, в даному випадку часоплину відбулося заміщення самобутньо/автентичного до побічно/постороннього, що й дійшло до нас з подачі тих народів, яким важила свій кшталт найсуттєвішої характерної ознаки прибульців з Північного Причорномор’я, що й закріпилося в джерелах їх етнографії, бібліографії і поширилася до закріплення термінології західно/європейським означенням кінця ІІ тис.-ліття не як ОРАЧІ/ЗЕМЛЕРОБИ, але як БЛАГОРОДНІ/СВІТЛОНОСНІ.

Можна бути певним, що первісне самоозначення було зумовлене походженням способу основної діяльності, професійної головної господарської практики. Згадаймо і Велес Книгу, в якій фігурує «батько Ор» зі синами Кий, Щек і Хорив… Що підтверджує т.зв. ПАТРОНІМІЮНайменування племен, родів, їх членів за власним іменем спільного предка по чоловічій лінії, а також поселень за іменем їх колишніх власників або управителів. (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 6. — С. 98.).

І тут можливо вихід на ОНОМАСТИКУ/АНТРОПОНІМІКУ – науки по дослідженню означень імен, прізвищ за характеристиками свого буття, походження, професійної діяльності, природних особливостей, ознак: рослинного і тваринного походження), врешті й прикметних особистих зовнішніх чи поведінкових ознак, часто як т.зв. «Сміхова культура» (козаки полюбляли) або, як в даному разі – головних визначальних ознак цілого роду/племені, народу, культури, цивілізації…

Звісно, англомовному загалові такі дрібниці причини вимови «О» невідома (хіба що у науковому середовищі, де присутнє популяризоване М.Мюллером пояснення) і у планетарному сучасному побутуванні поширена версія «А», що хоча й дійшла через санскрит, але це вже в добу появи західно/північних прибульців до межиріччя Індо/Гангу, де й відбулося їхнє зрівняння зовнішності – на «світлоносних», «благородних» прибульців і «темноносних» тубільців зі своїм якимсь самоозначенням.. Тому й належить ствердити, що літера «О» у вимові – першопочаткова фонема відповідна до самоназви найголовнішої риси практичної діяльності з явними ознаками згадуваної вище ДИВЕРГЕНЦІЇ у своїй зміні на «А». Позаяк, не відкидаючи також вищенаведені ствердження британського вченого…

Й не лише британського, бо й український індо/санскритолог. С.Наливайко у своїй книзі «Таємниці розкриває санскрит. (К.2001.)» згадує про територію сучасного східного штату Індії – ОРІССУ, що Крим виявився непідйомним тягарем для РФ


"Середня заробітна плата і доходи кримчан будуть поступово, але неминуче зростати". Про це заявив Президент Росії на зустрічі з громадськістю Криму та Севастополя під час візиту на анексований півострів 19 березня цього року.

У своєму виступі підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов запевнив Путіна, що одним з основних завдань влади Криму – це боротьба з бідністю.

29 июня: чекисты пустили в расход военного министра Украины

 • 29.06.20, 07:16
День в истории. 29 июня: в Одессе чекисты пустили в расход военного министра Украины

29 июня 1919 года в Одессе на Екатерининской площади был расстрелян военный министр при гетмане Скоропадском Александр Францевич Рагоза. Так закончился путь русского генерала, ставшего украинцем в шестьдесят лет. Мы же проследим его от начала и до конца.

«Ему дан с бантом, мне на шею»

20 июня 1858 года у дворянина Витебской губернии Франца Мартыновича Рагозы в соответствующем губернском городе родился старший сын Александр. Отец будущего генерального бунчужного Украинской державы делал военную карьеру, дошел до генерал-майора и был удостоен множества орденов.

Полоцкая военная гимназия, а затем Михайловское артиллерийское училище в Петербурге сделали из Александра настоящего русского офицера — дисциплинированного, бесстрашного и ищущего чинов.

Это только в сказках Салтыкова-Щедрина генералы выращиваются в столичных департаментах и протирают штаны от чина к чину, а в русской армии на их пути были и сражения, и жизнь в отдалённых гарнизонах. Карьера Александра Рагозы началась в 3-й гвардейской гренадерской артиллерийской бригаде и прямо на фронте Русско-турецкой войны. За 1877-1878 годы поручик Рагоза проявил такое мужество, что заработал ордена Святой Анны 4-й степени, Святого Станислава 3-й и 2-й степеней с мечами и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

А дальше была служба. Окончив в 1883 году Николаевскую академию Генерального штаба в столице, молодой офицер был произведен в штабс-капитаны. Служил Александр Францевич в штабах Харьковского и Приамурского военного округов, Керченской крепости, а с 1900 года попал в строевую часть.

Последовательно командовал 18-м пехотным Вологодским полком, бригадой в 27-й пехотной дивизии в Вильно, был комендантом Усть-Двинской крепости, начальником 19-й пехотной дивизии. В 1892 году был произведен в полковники, в 1904-м — в генерал-майоры, в 1908-м — в генерал-лейтенанты. В 1914 году генерал собирался выйти в отставку, но помешала война. К тому времени он уже успел овдоветь, жениться вновь на вдове сослуживца и воспитать дочь Татьяну (1899-1996).

Во главе своей 19-й пехотной дивизии он вступил в бой и уже в сентябре стал командовать 25-м армейским корпусом, а в декабре государь произвёл А. Ф. Рагозу в генералы от инфантерии. Так как с 1912 года в генерал-фельдмаршалы не производили, то выше выслужиться царю и Отечеству было невозможно.

Барановичи, Марашешты и другие сражения

Во главе корпуса генерал Рагоза отличился во время сражений при Вильколазе и Уржендове в конце июня 1915 года, разгромив 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Заслуги его были отмечены орденами Святого Владимира 2-й степени с мечами, Белого Орла с мечами и Святого Георгия 4-й степени.


После тяжелого отступления русской армии из Царства Польского на территорию современной Белоруссии осенью 1915 и создания Западного фронта со штабом в Минске Александр Францевич получил назначение на должность командующего 4-й армией, входившей в состав этого фронта. Под его командованием 4-я армия «намертво» зацепилась за Барановичи, и фронт здесь буквально «закаменел» на два года вперед. Все попытки немцев развить наступление дальше, на Минск, были тщетны. Заслуги генерала от инфантерии Рагозы были отмечены орденом Святого Александра Невского с мечами.

Особенно тяжелые бои были во время наступления 1916 года.

Александру Рагозе было поручено руководство наступательной операцией в районе озера Нарочь. Наступление русские войска проводили с целью помочь попавшим в сложное положение французским союзникам, оборонявшим крепость Верден. Они торопили русскую Ставку, а Ставка — генерала Рагозу. В условиях такой спешки операцию было приказано проводить без необходимой подготовки и в тяжелейших погодных условиях.

Десять дней русские солдаты прорывали сильно укрепленную полосу обороны германских войск в районе Нарочи. Наши офицеры и солдаты шли в лобовые атаки на вражеские пулеметы. Результатом сражения было освобождение городка Поставы и десяти квадратных километров территории. Погибло 20 тысяч солдат и офицеров российской армии, еще 50 тысяч были ранены. Зато немецкие атаки на Верден временно прекратились.

Германский генерал-фельдмаршал Эрих фон Людендорф отмечал в своих мемуарах, что все атаки русских в районе Барановичей «отличались поразительным мужеством и презрением к смерти».

Командующий соседним Юго-Западным фронтом генерал Алексей Брусилов так оценивал ситуацию:

«Впоследствии командующий 4-й армией генерал Рагоза, бывший моим подчиненным в мирное и военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу, а потому как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготовлявшаяся, совершенно для них неожиданно отменена.


Поэтому поводу он ездил объясняться с Эвертом (командующим Западным фронтом — ред.). Тот ему сказал сначала, что такова воля государя императора; на это Рагоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся по неизвестной ему причине маневр и что просит разрешения подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки; он просил Эверта представить эту докладную записку верховному главнокомандующему.

Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рагозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки, но когда Рагоза эту записку написал и сам вручил ее Эверту, то командующий заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя, и тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходила от него лично и что он сам испросил разрешения в Ставке перенести удар на другое место.

Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рагозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем не сообразный поступок Эверта. Рагоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта, и ему кажется, что Эверт боялся, как бы в случае неуспеха он как военачальник не скомпрометировал себя, и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения».

В ноябре 1916 4-я армия генерала от инфантерии Александра Францевича Рагозы была переведена из Барановичей на Румынский фронт, где, подобно Суворову в екатерининские времена, в декабре вела тяжелые оборонительные бои на реке Рымник. Формально командующим фронтом считался румынский король Фердинанд, но фактически командование осуществлял Рагоза.

Он, учитывая потери и слабость войск, предложил королю оставить местечко Марашешты, понимая, что после отречения государя русские войска деморализованы. Генерал Деникин вспоминал настроение сослуживца:

«временный главнокомандующий Румынским фронтом, генерал Рагоза — позднее украинский военный министр у гетмана — ответил, что видимо, русскому народу Господь Бог судил погибнуть, и потому не стоит бороться против судьбы, а, осенив себя крестным знамением, терпеливо ожидать ее решения!..»

Но король Фердинанд и его генералы никак не могли этого допустить, поэтому решено было заменить румынскими частями остатки русских корпусов. Командование частями на Сушице и Серете Рагоза передал румынскому генералу Григореску, а руководство операциями принял генерал Н. Н. Головин. К середине августа Румынский фронт был полностью перегруппирован, протянувшись от устья Збруча до устья Дуная. Бои в районе Марашешт продолжились до 20 августа 1917 года. Ожесточенное сопротивление румынских войск заставило германское командование пересмотреть свои планы и свернуть операцию.

Марашешты считаются в Румынии одной из крупнейших побед в первой мировой войне. Причина этого успеха — решимость румын до последнего сдерживать противника на своих рубежах, не допуская оккупации своей территории. Кроме того, румынские части были умело переформированы, хорошо обучены и оснащены.

Русские войска несмотря на то, что дух армии был дестабилизирован, процветало дезертирство, все еще представляли серьезную угрозу для противника и принимали на себя основную тяжесть вражеских ударов, сдерживая немецкие и австро-венгерские войска. И в этом заслуга Александра Францевича, который фактически руководил Румынским фронтом. Король Фердинанд отметил заслуги генерала Рагозы орденом Михая Храброго 3-й степени.

Германское наступление не привело к разгрому Румынского фронта. К началу сентября 1917 года линия фронта стабилизировалась, и это сражение было последним в кампании 1917 года. А дальше были захват власти большевиками и отставка генерала Рагозы приказом Военно-революционного комитета.

Пан генеральный бунчужный

Александр Францевич попадает в Киев. Помыкавшись некоторое время и насмотревшись на оккупацию города теми самыми врагами, которых он вполне успешно бил, 10 апреля 1918 года он вступает в армию УНР, но пока Рада думает, как использовать такого тяжеловеса, ее сметает переворот.

К власти приходит гетман Павел Скоропадский. И если предыдущие правители Украины были в глазах Рагозы просто выскочками и сукиными сынами, то гетман — вполне себе боевой генерал с хорошей родословной, но на один чин ниже Рагозы — генерал-лейтенант.

В гетманском правительстве, с 30 апреля по 13 декабря 1918 года Рагоза занимал пост военного министра и получил высший чин армии Украинской Державы — генерального бунчужного.

С 27 мая 1918 генерал участвовал в заседаниях правительства Фёдора Лизогуба. В некоторых тогдашних документах его должность отмечали как «военный и морской министр» до тех пор, пока морское министерство выделили в самостоятельную структуру только 23 сентября. Жил он в знаменитом доме с химерами архитектора Владислава Городецкого по улице Банковой, 10.

Началась его служба с заполнения анкеты, в которой он стал из Рагозы Рогозой. Тем самым он решил подчеркнуть своё родство с киевским митрополитом Михаилом Рогозой, на старости лет ставшим одним из инициаторов униатства. Рагоза, став Рогозой, действовал в рамках общей линии. Боевой генерал-майор Юнаков, подчинённый Рагозы под Барановичами, стал писаться «Юнакив». И он такой был не один.

Кроме буквы в фамилии он поменял и место рождения: вместо Витебска ставил разные уезды Киевской губернии.

А еще он сообщил, что «володіє українською мовою». Увидев это, и гетман Скоропадский, и премьер Лизогуб громко смеялись. Ведь они слышали, как 60-летний герой двух войн, подобно булгаковскому Шервинскому, выдавал нечто вроде «Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант корнет… князь…(В сторону.) Черт его знает, как «князь» по-украински!.. Черт! (Вслух.) Новожильцев, временно исполняющий обязанности… Я думаю… думаю… думоваю…». Почти век спустя в похожем положении оказался Николай Азаров со своими «кровосисями».

Сам гетман так оценивал своего военного министра:

«Генерал Рогоза… был во всех отношениях рыцарем без страха и упрека, но это же качество являлось и его большим недостатком. Будучи честным и благороднейшим человеком, он верил, что и его подчиненные таковы, а это было, к сожалению, не всегда так. Его обманывали, а он не допускал возможности этого…

Раз генерал или офицер служил при гетманском правительстве, он считал, что у него на душе только одно желание — принести пользу Украинской армии и гетману… Для него всякий, носящий офицерский мундир, был честным человеком, и мне стоило большого труда, чтобы разубедить его в этом.

Военное министерство того времени было тоже набито неподходящими людьми. Это были авгиевы конюшни, которые нужно было, за малым исключением, основательно очистить. Старый строевик, он жалел своих подчиненных и старался как-нибудь простить, перевоспитать, а те делали свое разлагающее дело».

Вскоре после вступления в должность в интервью корреспонденту газеты «Возрождение» Рагоза изложил основные принципы организации украинской армии. Он отметил, что начато образования национальной армии, в которую позовут военных-украинцев, а при их недостатке придется обратиться к услугам и знаниям лиц неукраинского происхождения, которые будут честно служить «Украинской национальной идее в составе армии молодого Украинского государства».


Министр заявил, что военное строительство не терпит импровизации, требует постепенных и осмотрительных действий. К тому же армия должна быть вне всякой политики. Что до принципов кадровой работы, то при продвижении по службе будут учитываться боевые заслуги, строевой стаж, опыт и звания. По словам министра, значительное внимание будет уделяться улучшению материального положения военнослужащих и членов их семей. Речь шла также о планах открытия военных училищ, академий.

«Генерал прилагал значительные усилия для развития украинской армии. С его подачи была установлена система военных рангов в соответствии с казацких традиций (сам Рогоза переименован с генерала от инфантерии в ранг генерального бунчужного), принято текст военной присяги, введены новые униформы и знаки различия, улучшено финансовое обеспечение, выделены средства на помощь военным, которые возвращались из немецкого и австро-венгерского плена.

На украинскую службу удалось привлечь многих профессиональных военных, в частности 385 генералов и адмиралов. Однако была и обратная сторона медали: большинство из них чувствовали себя патриотами России, а украинскую государственность воспринимали как временное, переходное явление.

В ряды гетманской армии присоединился и младший брат Рогозы, Алексей Францевич — полковник артиллерии, кавалер Георгиевского оружия. Ему поручили командовать 8-м легким артиллерийским полком», — пишет современный украинский историк профессор Роман Пыриг.

Зная качественный состав офицерского корпуса, Алексей Францевич решил отделить кадровое офицерство с военным образованием от тех, кто на войне вырвался из нижних чинов или вольноопределяющихся в прапорщики и выше. В июне 1918 года военный министр гетмана издал приказ, по которому из украинской армии увольнялись все офицеры военного времени с предоставлением им сомнительного права доучиваться на положении юнкеров в военных училищах.

Штабс-капитан и кавалер нескольких орденов Николай Григорьев посчитал себя униженным и, как многие офицеры, покинул гетмановскую армию. Всего через несколько месяцев он станет хозяином степей правобережной Новороссии — атаманом Григориевым. Кроме него, из этой же разогнанной некадровой офицерской среды вышли наиболее активные украинские атаманы времён Гражданской войны — Зелёный, Струк, Соколовский. Из них же к Махно присоединился прапорщик Петриченко и многие другие.

В возглавляемом Рогозой министерстве разработали и утвердили план организации армии мирного времени. Она должна была насчитывать более 309 тыс. офицеров, солдат и военных чиновников. Срок службы в пехоте должен был составлять 2 года, в артиллерии и кавалерии — 3 года, на флоте — 4 года. Комплектование войска должно было осуществляться на основании всеобщей воинской обязанности.

Но призыв так и не состоялся, поскольку Германия и Австро-Венгрия всячески тормозили дело и не давали гетману создать полноценную армию. В результате, численность кадровых частей Украинской Державы накануне петлюровского восстания составляла только 23,5 тысячи военнослужащих и чиновников. Причем, по мнению того же Р. Пырига, «многие из них оказались нелояльными к режиму и поддержали Директорию, или же перешли в ряды российского Белого движения».

«Старик, утомленный великой войной»

Военному министру часто ставили в вину так называемое «русофильство».

Например, оппозиция Скоропадскому — Украинский Национальный Союз — имела четкое убеждение: «Рогоза все делает, чтобы у нас не было армии, он определенно сторонник объединения России и в этом направлении работает и других к тому обращает».

Однако министр иностранных дел Дмитрий Дорошенко, которого вряд ли можно назвать русофилом, вспоминал: «Сложилась среди министров частная группа, которая условилась между собой поддерживать национальный курс по своим министерствах и в Совете Министров. К этой группе присоединились: Кистяковский, Бутенко, Любинский, Рогоза и я. Мы несколько раз собирались на квартире у Любинского и отбывали свои совещания».

Министр немало сделал для украинизации армии, а в октябре 1918 года он отказался подписать записку девяти министров о необходимости объединения Украины с небольшевистской Россией.

Вот как оценивали его деятельность люди из гетманского окружения.

Министр веросповеданий Василий Зеньковський: «Очень порядочный и толковый военачальник… честный, порядочный и умный человек».

Министр юстиции Виктор Рейнбот: «Старик, утомленный великой войной, далекий от всяких интриг, искания популярности или надвластия».

Товарищ госсекретаря Николай Могилянский: «Глубоко честный и симпатичный, добрый и мягкий генерал».

Генерал Владимир Посторонкин: «Один из талантливых и доблестных офицеров… Пользовался необыкновенным авторитетом среди офицеров украинской армии… Твердая воля, опыт и государственный ум являлись его отличительными свойствами».

Генерал Борис Стеллецкий: «По характеру Рогоза был очень отзывчивым и добрым человеком. Он легко подчинялся чужому влиянию… Наружность имел очень представительную, и Скоропадский говорил, что когда в его кабинет входил Рогоза для докладов, то ему невольно хотелось вскочить и вытянуться для военного приветствия… Старец Рагоза в сущности в дела военного министерства не вмешивался, он даже не особенно часто посещал Совет Министров, где среди философствующих кадетов он чувствовал себя очень неудобно».

В последний раз Александр Францевич участвовал в заседании Совета Министров в ночь с 14 на 15 ноября 1918 года, а затем покинул пост из-за отставки правительства и с 23 ноября находился в распоряжении Павла Скоропадского. После свержения гетмана он был арестован по распоряжению петлюровской Директории, но вскоре его освободили.

Генерал выехал в Одессу, занятую войсками Антанты и Добровольческой армии. Он обращался к генералу Деникину с предложением своих услуг Белому движению, но получил отказ.

А вскоре полковник Бискупский сдал Одессу перебежавшему к красным атаману Григорьеву. Тот предложил своему обидчику вступить в Красную армию военспецом. Рагоза отказался, и Григорьев с радостью передал украинского маршала в лапы ЧК.


29 июня 1919 года на Екатерининской площади первого украинского маршала расстреляли. Где закопали и его, и других казнённых в те дни, неизвестно.

Крим виявився непідйомним тягарем для РФ

"Середня заробітна плата і доходи кримчан будуть поступово, але неминуче зростати". Про це заявив Президент Росії на зустрічі з громадськістю Криму та Севастополя під час візиту на анексований півострів 19 березня цього року.

У своєму виступі підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов запевнив Путіна, що одним з основних завдань влади Криму – це боротьба з бідністю.

Аксьонов так описав Путіну ситуацію з бідністю на півострові: "Звичайно, сьогодні є проблеми з доходами громадян. Як і усюди в державі, ситуація достатньо важка. У нас є показник по досягненню національних проектів. Сьогодні у нас за межею бідності близько 17% населення; у 2024 році має бути досягнутий показник 8%, хоча на цьому, звісно, зупинятися не можна – необхідно дійти, без виключення, до кожної людини".

Втім є дещо, що не дозволяє перейнятись впевненістю товариша Аксьонова.

Зокрема, на думку директора Центру досліджень економічної політики при економічному факультеті МГУ Олега Беклемішева, ці показники близькі до середньоросійських показників бідності.

"Слід згадати, у якому стані був прийнятий Крим: від самого початку доходи кримчан зросли порівняно з українським періодом (до анексії Криму), але потім зросли й ціни; не сприяла дешевизні товарів і блокада".

За словами Беклемішева, зараз, коли збудовано міст, ситуація з цінами може вирівнюватись, але ситуація з бідністю далека від оптимальної. Тим більше, якщо брати до уваги сьогоднішній стан економіки, оскільки нова хвиля кризи явно поламає усі плани щодо досягнення цільових показників у боротьбі з бідністю.

"Зараз серйозного прогресу у боротьбі з бідністю не спостерігається не тому, що влада (російська) прикладає недостатньо зусиль – просто економічне зростання у Росії було мікроскопічним і абсолютно не позначилось на доходах населення. Забезпечити ж зростання доходів за рахунок соціальних виплат ще нікому не вдавалось".

Олег Беклемішев вважає, що в подальшому у Росії, як і в усьому світі, розпочнеться економічний спад, і тому, всупереч словам Путіна, зростання доходів кримчан очікувати не варто.

"В український період в Криму також не спостерігалось динамічного економічного зростання, і доходи були настільки ж низькими. При цьому у Криму є чудові умови для розвитку санаторно-курортної зони, для марікультур, для інших видів сервісу, які можуть бути достатньо популярними. Так що потрібно розвивати приватний бізнес, запустити дерегуляцію і зняти військовий режим – все це могло підняти Крим ще тоді. Але якщо умов тоді не було, то і зараз, особливо за наявності санкцій, їх точно не буде. З моєї точки зору, можна було б запровадити на території Криму максимальну свободу для розвитку бізнесу, якої немає у Росії. Якщо немає зв’язку із зовнішнім світом, чому б не прибрати внутрішні обмежувачі? Не можна просто заливати грошима – це спрацьовує як підпора, коли економіка зростає. А якщо вона не зростає, коли має місце стагнація, то жодні соціальні допомоги не допоможуть".

Звертаємо вашу увагу, що Олег Беклемішев пропонує дати Криму максимальну свободу для розвитку бізнесу, якої немає у Росії. Чи погодяться правителі Росії дати кримчанам те, чого не мають у Москві та Санкт-Петербурзі?

Коментуючи соціально-економічну ситуацію на півострові на зустрічі у березні 2020 року Путін також заявив, що Крим до 2014 року нібито був фінансовим донором для інших областей України.

"Видно з документів фінансових: Крим у складі України був донором, хоча і сам був нужденним. Я просто це дуже добре знаю, тому що мені попередні керівники прямо і чесно казали: "Так, ми розуміли, що Крим сам потребує допомоги і підтримки, але в інших частинах країни було ще гірше. Тому гроші звідси брали і перерозподіляли"

За словами російського президента, саме дії України призвели до того, що інфраструктура Криму після розпаду Радянського Союзу не розвивалася, а знищувалась.

Між тим, бувший голова Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергій Куніцин стверджує, що півострів до російської анексії був не здатний себе забезпечити, не кажучи вже про те, щоби стати донором для інших регіонів України.

"Або кримська влада, або російський уряд дезінформують Путіна. У Криму та Севастополі переважна більшість підприємств була оборонною – це військово-промисловий комплекс. Після розвалу СРСР значна кількість їх зупинилась, а з того, що залишилось, 43% промислового потенціалу належало хімічним підприємствам Червоноперекопського промислового вузла. Неодноразово були спроби переконати українську владу залишити нам всі податки, які збираються у Криму, щоб ми тут самі справлялися. Але, враховуючи, що ми все рівно отримували дотації з бюджету України, Київ в особі Леоніда Кучми, а потім Віктора Ющенка відповідав: давайте порахуємо, що буде, якщо ви візьмете на себе пенсії, утримання міліції, армії, подачу води у Північно-Кримський канал. І ось якщо все це врахувати, вийде, що Крим, насправді, ніколи не міг себе забезпечити. Зараз те ж саме: податків не вистачить ані на пенсійне забезпечення, ані на утримання поліції. Тільки якщо раніше було 7 мільйонів туристів, то зараз максимум 2-3 мільйони, а сільське господарство через безводдя занепадає. Щодо промислового потенціалу, можливо лише частково завантажити підприємства Севастополя, Керчі і Феодосії, адже Чорноморський флот Росії значно менший за радянський. Хіба що федеральний уряд забере на себе утримання всього оцього, а кримський уряд буде виплачувати тільки зарплати вчителям і лікарям".

За інформацією Сергія Куніцина, вартість подачі води Північно-Кримським каналом складала 110 мільйонів гривень на рік.

Слід зауважити, що за офіційними даними у 2013 році республіка перерахувала у держбюджет 1,94 млрд.грн, а отримала з держбюджету 5,72 млрд.грн. Отже, про яке донорство могла йти мова.

Якщо казати про реальних донорів держбюджету, то у 2013 році їх було лише шість – Дніпропетровська область (15,03 млрд.грн до держбюджету, 8,85 млрд.грн з держбюджету), Харківська (відповідно 10,38 і 3,48 млрд.грн), Полтавська (9,60 і 4,12), Сумська (2,61 і 1,63), Львівська (4,70 і 4,34) та Черкаська (2,18 і 1,97 млрд.грн відповідно).

Дохідна і розхідна частини бюджету Криму на 2020 рік були заплановані в обсязі 183,3 млрд. руб. Але реально у 2020 році витрати анексованого Криму перевищать доходи на 4,3 млрд. руб., хоча восени 2019 року бюджет приймався як бездефіцитний. Це слідує з коригувань бюджету, за які російській парламент Криму проголосував ще у лютому. І через шість років після анексії значну частину бюджету півострова складають дотації з Росії.

Крим залишається глибоко дотаційним регіоном. Структура запланованих міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету на 2020 рік передбачена в обсязі 134 млрд. руб.

А тепер давайте порівняємо. У 2013 році дохідна частина бюджету Криму (це за даними російського уряду!) на 55 відсотків складалася з дотацій і субвенцій з держбюджету. У 2020 році – на 73 відсотки з безповоротних надходжень з федерального бюджету Росії. Явне покращення!

Отже, з подачі Путіна Росія узяла на себе тягар утримання Криму і носиться з цим тягарем як дурень з писаною торбою. Проте, політичний емігрант, екс-аналітик російської партії "Единая Россия" Леонід Власюк не вважає, що цей економічний тягар може спричинити суттєві зрушення у зміні долі Криму: "Насправді втрата Криму і його повернення до України для російського президента буде особистою трагедією і остаточним кінцем його історії. З точки зору Путіна, це неможливо ніколи, а з точки зору політичних подій це, скоріше за все, можливо у момент, коли він так або інакше втратить свою владу: або помре, або буде скинутий у результаті внутрішнього перевороту. Але Путін ніколи не відмовиться від Криму добровільно".

Але з кожним прожитим Путіним днем надії на позитивне вирішення питання щодо повернення Криму до України все більше і більше.

Эвакуатор от компании АвтоСОС

 • 24.06.20, 22:28Осуществляем быструю подачу эвакуатора в хоть какой район Киева. Вот уже более 10 лет мы помогаем водителям сладить с трудными ситуациями. Мощный автоэвакуатор для перевозки авто и негабаритных вещей круглые сутки полностью готов примчаться по вашему вызову. Подробная информация: https://autosos.ua/gruzovoy

Наши положительные моменты:

- Действуем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сервисные пункты компании распределены по всей территории Киева, по этой причине мы мгновенно откликаемся на любой вызов. Вам не придется ждать эвакуатора дольше 20-30 мин.

- Оплата работ очень доступна. Мы стараемся находиться на шаг впереди конкурентов, в связи с этим готовы предоставить наиболее выгодные расценки.

- В штате числятся опытные сотрудники. У нас в сервисе работают лишь настоящие профи. Мы аккуратно работаем с грузом и абсолютно контролируем его безопасность.

- Предоставляем услугу технической помощи. На случай если неожиданно необходим незначительный ремонт, у вас подошло к концу горючее или сдулось колесо, то мы быстро приедем и утрясем все сложности.

Специалист поможет правильно выбрать специальную технику с оптимальными размерами грузовой платформы и нужной грузоподъемностью. В внушительном автопарке компании непременно найдется модель автоэвакуатора, годящаяся конкретно для сложившейся проблемы. Даём скидки пенсионерам, инвалидам и клиентам, обратившимся к нам посреди ночи. Вам, может быть, будет интересно и это: https://autosos.ua/kran-manipulyator

Любые типы переводов в фирме «Инфоперевод»


бюро переводов infoperevod.ua

На сегодняшний день бюро переводов «Инфоперевод» осуществляет перевод документации, а также фото- и видеоматериалов на разные языки. Клиентам предлагается 50 языков, среди которых непременно будет тот, который требуется именно вам. Если вам потребуется перевести юридическую или медицинскую документацию, то в этой фирме вам смогут оказать высококвалифицированную помощь.

В бюро обращаются физические и юридические лица, а также среди клиентов можно встретить крупные банковские и образовательные учреждения, и даже кинокомпании. Я заказывал здесь технический перевод для того чтобы получить информацию об оборудовании. Нужно уточнить, что это очень трудная работа, потому что нужно владеть специальной терминологией, знать различные аббревиатуры и единицы измерения. Специалисты фирмы справились отлично, поэтому я рекомендую вам обратить внимание на данный портал.

Все виды переводов

бюро переводов infoperevod.ua

Специалисты фирмы возьмутся за каждую работу, потому что им под силу перевести и оформить документацию и тексты самой разной сложности. Переводчики выполняют следующие типы работ:
 • проекты и переводы для бизнеса, экономического, юридического, банковского формата;
 • медицинские выписки;
 • исторические и художественные книги;
 • перевод аудио- и видеофайлов;
 • проставление апостиля;
 • перевод паспортов, дипломов, свидетельств;
 • присяжный перевод.
Частные заказчики зачастую обращаются сюда для того чтобы получить документы для подачи в посольство, для оформления виз, для учебы и работы за рубежом. Тут есть возможность заказать консульскую легализацию документации, а при необходимости все документы будут заверены нотариально. Работники компании хорошо знакомы с действующим законодательством и смотрят за всеми изменениями и дополнениями. В том случае, если вам нужен перевод сайтов http://infoperevod.ua/perevod-saitov – это именно то, что Вам требуется!

Как можно оформить заявку

бюро переводов infoperevod.ua

Заявки принимаются на главной странице сайта компании при помощи специальной формы. Заказчику необходимо будет написать свое имя, эл. почту и телефон. Работники с вами свяжутся и начнут выполнять работу. Готовые бумаги можно забрать в бюро или оформить курьерскую доставку. Оплата услуг выполняется наличными или банковской картой.

В разделе «Прайс» вы можете познакомиться со стоимостью на услуги, и это поможет вам понять, сколько понадобится заплатить за работу. На стоимость оказывает непосредственное влияние тематика текста, а еще язык, с которым понадобится работать. Перевод на славянские языки будет стоить меньше, чем на европейские и восточные. В данной фирме можно оформить получение справки о несудимости, которая требуется при приеме на работу в государственные или международные учреждения, а также при получении визы или вида на жительство.

Биолаборатории США: туркменский путь

Америка признала, что создала на Украине восемь биологических лабораторий и хранит в них особо опасные инфекции. Вспомнить о лабораториях США, которые построены Штатами по всему миру стоит в привязке к эпидемии коронавируса, который практически парализовал все страны мира.

Пандемия страшной болезни заставила мир вспомнить об опасности биологического оружия и истории его появления. Говорить именно об оружии нужно, если вспомнить, как развивалась эпидемия и какие страны она затронула.

Один из главных партнеров США по экспериментам с биологическими материалами - Китай несколько лет назад запустил серию экспериментов по созданию новых вирусов. Было это как раз в китайском городе Ухане. Нынешняя версия о летучих мышах и естественном происхождении Covid-19 несостоятельна. Слишком много свидетельств в пользу его искусственного создания в стенах специальных лабораторий.

Но прежде чем мы вернемся к коронавирусу небольшой экскурс в экономику и большую политику. Соединенные Штаты Америки уже несколько лет ведут экономическую войну с Китаем. Госдеп не желая выглядеть монстром зла изобретает схемы коллективной ответственности и борьбе за справедливость. Как правило, в таких случаях не одна Америка, а несколько стран с её подачи выдвигают требования, что приводит к введению коллективных санкций против противника США. Но в случае с Китаем схема не сработала. Европа к Китаю претензий не имеет. Вернее не имела. И тогда в Поднебесной внезапно вспыхнула эпидемия новой непонятной болезни. С виду обычный грипп, но непривычно вирулентный.

Сообщение Daily Mail: "Китайская лаборатория, которая находится в центре пристального внимания в связи с возможной утечки коронавируса, использует правительственные деньги США для проведения исследований на летучих мышах из пещер, которые, по мнению ученых, являются первичным источником смертельной вспышки".

В предыстории США активно экспериментировали, пытаясь создать такое биологическое оружие, которое могло бы быстро распространяться и поражать людей носителей определенного гена. Эксперименты в Китае позволяли накопить достаточный материал для создания базы необходимых биоматериалов. По некоторым данным, результаты опытов в Ухани разочаровали американцев - слишком мала смертность от нового вируса и Америка вышла из проекта. И именно в это время происходит странная утечка вируса и первые заражения людей. Однако Штаты просчитались. Их задачей было навредить только Китаю. Понятно, ситуация коснулась бы и некоторых соседей. Но вирус вышел из-под контроля и пошел гулять по свету. По иронии судьбы сама Америка стала главным очагом эпидемии и понесла наибольшие потери. Теперь голоса из США настойчиво делают виновником всех бед Китай с желанием наложить санкции, заставить раскошелиться и компенсировать потери от пандемии. Так Китай стал новой "империей зла" и с идеей наказать Поднебесную американцы вербуют в свои ряды всё больше сторонников.

Не случайно речь идет о биологических лабораториях США, разбросанных по всему миру. Особенно их много на территории постсоветского пространства в Центральной Азии. Их создают с формулировкой предотвратить распространение технологий, патогенов и знаний, а не активно работать над их созданием. Вашингтону намного проще и безопаснее экспериментировать за океаном на чужой территории, где, в случае ошибки ученых, "наштампованный вирус" будет уничтожать граждан совсем другого государства. Такими государствами стали Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдова, Украина. Уместно заметить, что президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову удалось не повестись на "выгодные" предложения и не допустить строительства и размещения на территории нашей страны сомнительных биологических лабораторий. И в этой связи занятно, что жертвами коронавируса стали, в первую очередь, страны, на территории которых есть американские биологические лаборатории и испытывают на себе все "прелести" эпидемии.

Напомню ещё раз цели и содержание программ создания биолабораторий на территориях других государств. Это: "Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение".

Опять же, на территории самих США создание подобных лабораторий запрещено национальными Законами Америки. Поэтому проще вывести опасные направления исследования вирусов на территории третьих стран.

Дальновидность Аркадага отчасти позволила предотвратить проникновение вируса на территорию Туркменистана. Тому же способствовала и пресловутая закрытость нашей страны. США обвиняют руководство республики в тоталитарном управлении государством. Бердымухамедов рисуется как тиран, загнавший свой народ в резервацию и не позволяющий ему прикоснуться к демократическим ценностям. Чем обернулись пресловутые демократические ценности, и открытость продемонстрировала мировая эпидемия вирусом Covid-19.

Возвращаясь к теме биологических лабораторий, стоит вспомнить, что задолго до нынешней эпидемии на территории стран, где они расположены и работают, периодически вспыхивают эпидемии непонятных заболеваний, не характерных для данных территорий. Так было в Узбекистане, Грузии, Украине. Всякий раз после утечки вирусов и непонятных смертей от непонятных болезней, американцы купировали угрозу, и всячески скрывали информацию о ситуации вокруг лабораторий.

Накануне новой масштабной эпидемии 2020 года, 18 октября 2019 года в

Нью-Йорке состоялись учения под названием EVENT 201 (Событие 201). Их провели в форме стратегической "игры" - симуляции с принятием политических решений для сдерживания пандемии высокого уровня. Не случайным, видимо, является тот факт, что название вируса, из-за которого "возникла" пандемия в игровых условиях, симптомы, масштаб и последствия распространения инфекции в вымышленной ситуации подозрительно похожи на все то, с чем весь мир сегодня имеет дело. Учения организовал Университет Джонса Хопкинса якобы с научно-исследовательской целью. Профинансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Десятью годами раньше, в 2010-м фонд Рокфеллера "предсказал" пандемию и ее возможные последствия. С тех пор тему всемирной эпидемии Фонд Рокфеллера поднимал неоднократно, в том числе для продвижения введения новых информационных технологий, позволяющих на основе анализа так называемых "больших данных" (big data) и получить неограниченный информационный контроль для превентивного реагирования на возможное развитие пандемии.

Так мы в очередной раз доказали, что Туркменистан не просто идет своим, верным путем, позволяющим эффективно контролировать многие вызовы времени. Если только лаборатория "Хил стандарт" для проверки продуктов питания, открытая в 2019 г. в г. Ашхабаде на деньги Агентства США по международному развитию (USAID), не является предтечей биологической лаборатории...

GTJ

GTJ

СевГУ,

 • 23.06.20, 06:45

В крымских горах учёные обнаружили большие запасы подземных пресных вод. Как сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ), открытие было сделано благодаря инновационной технологии поиска подземных вод с применением разработанного в СевГУ ядерного магнитно-резонансного геотомографа.

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Учёные СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод.Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», – говорится в сообщении.

Потоки уникальны тем, что формируются в природных опреснителях, куда поступает морская вода. «Опреснители находятся на глубинах более 2500 м. Образование пресных вод идёт непрерывно за счёт конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года», – пояснил заведующий научно-исследовательской лаборатории СевГУ, к.т.н. Николай Ковалёв.

По его словам, «учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении». При этом стоимость бурения скважин не будет высокой, поскольку подземные воды протекают близко к поверхности.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал, что потребность полуострова в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

На днях учёные Крыма представили новый проект по добыче пресной воды из подрусловых стоков рек, что дополнительно даст республике и Севастополю 130 млн кубов воды в год.

По материалам сайта СевГУ, РИА Новости, ТАСС, ТРК «Звезда», ТАСС.

От новых смыслов к новому бренду

При взгляде изнутри эволюция бизнеса всегда протекает незаметно. Но увидеть картину целиком можно только посмотрев на нее под другими углами. Уроки карантина – в истории репозиционирования Pro-Vision.

Москва, 22 июня 2020 г. – Команда агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications рада сообщить о завершении репозиционирования и масштабного ребрендинга. Проведя почти 3 месяца на самоизоляции, мы возвращаемся полностью обновленными – с новой айдентикой, фирменным стилем и HR-брендом. 

Изменения начинаются внутри 

За последние 5 лет наше агентство сильно изменилось. Мы существенно расширили и реструктурировали команду. Нарастили опыт и экспертизу в сферах, которые еще недавно никто не воспринимал всерьез. Осознали, что делаем намного больше, чем раньше. Мы выросли – а наше позиционирование, наше «представительство» вовне застряло где-то в середине 2010-х. 

И тогда мы решили переосмыслить собственный статус и рассказать, кто мы такие Pro-Vision образца 2020 года.

 

А если точнее – разработать и представить в публичном поле

 • новое позиционирование;
 • новый визуальный стиль;
 • актуализированный HR-бренд. 

О репозиционировании 

«Если 5 лет назад к нам приходили в основном за «руками», то теперь обращаются за «головой». Сейчас около 20% клиентов заказывают у нас разработку стратегии. И в клиентских кейсах, собирающих по несколько наград за сезон, довольно часто мелькает строчка «Идея – Pro-Vision Communications», – комментирует Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision. – К тому же за последние 2 года мы пересмотрели формат работы, частично отказавшись от работы со СМИ в пользу инфлюенсеров. В итоге 80% проектов по продуктовому PR были реализованы именно через этот канал». 

Соответственно, первым делом мы артикулировали качественные изменения пула услуг. Просто взяли и зафиксировали все то, что любим и умеем делать, в формате «было/стало»:

Потом попросили команду и клиентов рассказать, какими они видят Pro-Vision. Получили две независимые оценки – изнутри и со стороны. Немного поиграли с brand mapping и определили новую платформу позиционирования – креатив/стратегия/персонифицированный подход. 

Почему именно так?

 • Мы хотели, чтобы клиент мог без опаски обращаться в одно агентство и на выходе получать готовую коммуникационную стратегию;
 • Хотели персонифицировать взаимодействие как с клиентом, так и с каждым представителем его целевой аудитории (благо, возможности микротаргетинга позволяют);
 • Хотели показать, что креатив может быть мощным катализатором всего коммуникационного процесса. 

Дополняя Джеффа Ричардса, креатив без стратегии – это искусство, креатив со стратегией – это реклама. А креатив со стратегией и персонификацией – это маркетинговые коммуникации. И мы сделали ставку на синергию всех трех факторов. 

«Возможность показать преимущества персонификации и стратегического планирования появилась у нас на старте очередного этапа многолетней социальной кампании одного из клиентов. Если ранее работа по проекту велась на уровне городов, то мы «ушли» в районы, причем сотрудничали не только со СМИ, но и с лидерами мнений – местными блогерами и пабликами. Уровень погружения в социальную среду был настолько глубоким, что мы стали «своими» в соседских чатиках (проект был ориентирован как раз на локальные сообщества). Такое видение проекта и микротаргетинговый подход позволил нам перевыполнить KPI в 3,5 раза, а также получить 9 отраслевых премий, в том числе международные», – отмечает Владимир Виноградов. 

О новом лого 

Смена парадигмы позиционирования подтолкнула нас изменить все: сайт, фирменный стиль, шрифты, логотип. 

Начали с логотипа. «Лента Мёбиуса» с нами с 1998 года и давно стала родной. Нам важно было актуализировать ее, но сделать это очень аккуратно, подчеркнув преемственность и оставив аудитории возможность «узнавать знакомое»: в эпоху неопределенности и бурных изменений от брендов ждут прежде всего безопасности и стабильности.

О новом pvc.ru 

Так как мы хотели «освежить» представление о себе, то решили обновить и сайт – наше «представительство» в сети. В середине 2010-х, когда мир окончательно перестал читать больше 280 символов за раз и почти не вылезал из Instagram, это был весьма прогрессивный ресурс с интеграцией контента из соцсетей на главной странице. Но к началу 2020 года он немного устарел. 

Новый сайт, прямолинейный и простой по структуре, начинается с представления компании и клиентов. Доминирующий контент теперь – «карточки проектов», которые формируют наше портфолио. 

 

 

А что с HR-брендом? 

Очевидно, внешние изменения не останутся незамеченными внутри агентства. Качественный редизайн и улучшение пользовательского опыта сайта влечет за собой значительную трансформацию компании. Новые подходы к работе с контентом веб-страницы реформируют подачу информации в социальных сетях. Меняется самоощущение компании, внутренняя и внешняя риторика. И, наконец, новый стиль уходит в офлайн, обновляя все: начиная с визиток и заканчивая навигацией по офису. 

Мы вернулись в офис с четким пониманием, кто мы такие и куда двигаться дальше. Мы – это креатив, стратегическое видение и персонифицированный подход к каждому клиенту. Эти ценности нам предстоит укрепить: летом нас ждет серия тренингов по креативу и стратегическому мышлению, а также обязательный тимбилдинг на отрытом воздухе. 

Новый бренд – новые цели 

История с карантином в очередной раз убедила нас, что любой кризис – это еще и время новых возможностей. Мы постарались использовать прошедшие месяцы по максимуму, не только продолжая работать на текущими проектами и приступая к новым, но и проведя глобальный апгрейд всего агентства. Осталось только показать, насколько сильными мы стали после всех этих изменений. С нетерпением ждем такой возможности!

Вступайте онлайн та здобувайте вищу освіту дистанційно!

Міжрегіональна Академія управління персоналом надає українцям унікальну можливість: вступити до ВНЗ і здобути вищу освіту в онлайн-режимі! Тепер стати студентом і отримати диплом про вищу освіту стало ще простіше і доступніше. Незалежно від місця проживання або рівня доходу освоїти професію мрії може кожен.


Вступ онлайн і дистанційна форма навчання в МАУП відкривають перед українцями нові перспективи. Оволодіти корисними навичками і вивчити цікаву спеціальність можна з будь-якої точки країни. Все, що вам необхідно, це доступ до інтернету та комп'ютер!


Зробіть крок назустріч успішній кар'єрі, залишаючись при цьому вдома. Для подачі документів їхати нікуди не треба. Подати документи в Академію можна онлайн. Якщо зробити це до 27 червня, то МАУП ще й надасть знижку на навчання 20%!


Вже котре десятиріччя для тисяч українців навчання в МАУП — це можливість опанувати сучасні професії в сфері IT-технологій, маркетингу, журналістики, дизайну, психології, права, менеджменту, банківської справи. Поєднувати навчання з іншими сферами свого життя можна, вибравши дистанційну форму навчання за однією з десяти популярних і затребуваних спеціальностей.


Студенти дистанційної форми навчання приділяють освіті достатньо часу і роблять це в комфортній для них обстановці. Працюйте і займайтеся хобі, подорожуйте і залишайтеся з рідними — все це паралельно з отриманням вищої освіти!


Дистанційна форма навчання в МАУП — це інноваційний різновид заочного навчання, з використанням освітніх онлайн і мультимедійних технологій. Навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін надаються студентам в електронному вигляді, а консультування досвідченими педагогами здійснюється через інтернет.


Онлайн-навчання дозволяє економити час і кошти на дорогу до ВНЗ або перебування в чужому місті, при цьому якість викладання всіх дисциплін залишається на належному рівні. Більше того, під час онлайн-вступу студентам дистанційної форми навчання МАУП надає можливість здійснити оплату за навчання у будь-який зручний час до першої сесії, а на будь-яку суму попереднього платежу, внесену протягом семи днів, надається знижка 20%!


Освоїти затребувану професію в комфортній для вас обстановці абсолютно реально! Реалізуйте себе, реалізуйте свою мрію разом з МАУП!
Київ, вул. Фрометівська, 2
Приймальна комісія:
(093) 490-490-0 (Viber, WhatsApp), (096) 490-490-0
http://maup.com.ua
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
313
предыдущая
следующая