хочу сюда!
 

Татьяна

53 года, телец, познакомится с парнем в возрасте 50-53 лет

Заметки с меткой «релігія»

9 жовтня 1596 р. було укладено Берестейську Унію

420 років тому 9 жовтня 1596 р. було укладено Берестейську Унію

 2016-10-09 11:45:10 __Юрій Малашевич
   
420 років тому 9 жовтня 1596 р. було укладено Берестейську Унію. Народження Української Греко-Католицької Церкви. Як це було?!

9 жовтня 1596 року на соборі в Бересті (нині Брест, Білорусія) проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.

Потреба в Унії постала після розколу християнства у 1054 році на західну католицьку і східну православну церкви. Між візантійською і латинською Церквами першу Унію укладено на соборі в Ліоні (1274), другу — на Флорентійському соборі (1439), проте ні одна, ані друга не довели до повної єдності християн. Невдачею закінчилась і спроба Данила I Галицького утворити унію з Римом (1253): незважаючи на те, що Данило отримав королівську корону, допомога так і не надійшла і під тиском татар Данило розірвав стосунки з Римом. В 1439 році на Флорентійському соборі київський митрополит Ісидор підписав Унію від імені Київської митрополії, та через вороже ставлення Москви й польської ієрархії покинув київську митрополію.

Ідея унії - злуки Православної і Католицької Церкви ніколи не зникала. Уже в XI ст. було кілька спроб поєднати Церкви, що розділилися в 1054 році. В XII ст. Петро Клюнійський та Ансельм Кентерберійський шукали шляхів для їх поєднання

Але обопільна ворожнеча, фанатичні ексцеси збільшували відчуженість. Взаємну неприязнь розпалювала літературна полеміка поміж греками та католиками, яка «копала прірву між обома Церквами», - пише митрополит Іларіон.

Тяжкий стан Візантійської імперії, якій загрожували вороги з усіх боків, викликав спробу цісаря Михаїла VIII шукати допомоги у папи Григорія X, якому він обіцяв за це прийняти унію. В 1274 р. був скликаний у Ліоні собор, на якому ухвалено, що Грецька Церква, зберігаючи свої догмати та обряди, має лише визнати примат папи, але унію не прийняло ні духовенство Греції, ні народ.

Не торкаючись давніх часів історії України, нагадаємо деякі події останніх двох з половиною століть. У 1396 році говорили про можливість сполучення Православної та Католицької Церкви на нараді Яґайла з митрополитом Кипріяном Цамблаком; поділяючи бажання об'єднати Церкви, митрополит вважав за конечне скликати для цього собор, про що сповістив патріарха. На тому справа й закінчилася.

Року 1418 питання унії було порушене на Констанцькому Соборі, але знову в площині скликання собору з участю з обох сторін знавців канонічного права.

Найактуальніше постало питання унії на Флорентійському Соборі в 1439 році, коли митрополит Ісидор, грецький патріот, приєднався до унії, розуміючи її, як творення Єдиної Церкви. В Україні, крім невеликого числа магнатів, широкі маси залишилися при своїй вірі, хоч не виявляли ворожості до унії. Проте, латинське польське духовенство виявляло до неї ворожість.

З середини XVI ст. появляються палкі полемісти, які ведуть боротьбу проти Православної Церкви. Серед них визначалися Бенедикт Герберст, галичанин з Перемищини, та Петро Скарга (Павензський), єзуїт. У своїй книзі «Про єдність костьолу Божого» (1577) p.) Скарга гостро засуджував православну віру і доводив конечну потребу злуки з Римом, посилаючись при тому на перспективи розвитку освіти та культури і на матеріальні вигоди для української шляхти, які дала б їй унія, а ще більше для православного духовенства, яке вийшло б із приниженого стану. Він вважав, що справу злуки повинен вирішити Собор із православних та като­ликів. Цю блискуче написану книжку присвячено князеві Костянтинові Острозькому.

Справу унії підтримували - папський леґат Антоній Поссевінс. який їздив у цій справі до Москви, та другий леґат Нунцій Бальонетто, який мав у тій справі конференції з кн. К. Острозьким та його синами.

Костянтин Острозький (1527-1608), «некоронований король України», був одним із наймогутніших маґнатів, власником значної частини Волині і великих поселень в Галичині. Він був патроном понад 1000 церков у своїх маєтках, бачив занепад Православної Церкви і прагнув її об'єднання з Католицькою Церквою, але не в формі підкорення одної другій. Острозький мав однодумців і великий авторитет в колах української шляхти, міщан, вищого духовенства.

Наприкінці XVI ст. поновилися заходи в справі унії, при чому її ініціаторами, несподівано, були православні владики. Значною мірою спричинилася до цього політика двох патріархів - Йоакима і, особливо, Єремії - під час подорожування їх по Україні: вони стали на бік братств, дозволивши собі зневажливо поставитися до владик. Незадоволення владик викликали позбавлення сану митро­полита Онисифора за двоєженство (був двічі одружений), висвята на митрополита Михаїла Рогози, обраного лише світськими особами, і призначення єпископа Луцького, Кирила Терлецького, екзархом патріарха, нібито контролером над митрополитом, - сан, якого не було раніше. Наслідком всіх цих умов поволі в різних колах православних стала ширитися думка про унію, в надії, що вона оздоровить церковну атмосферу.

Наприкінці 1589-го або на початку 1590-го року єпископ Львівський Гедеон Балабан перший порушив питання про унію. До нього приєдналися - Кирило Терлецький, Леонтій Пельчицький, єпископ Пинський і Туровський, Діонісій Збируйський, єпископ Холмський та Белзький. Наслідком таємної конференції в Белзі у 1590 році був лист до короля, в якому єпископи заявляли про свою згоду визнати владу папи.

Справу тримали у великій таємниці, і навіть не всі єпископи знали про переговори з королем.

Число спільників серед єпископів зростало. Року 1591 на Перемиську кафедру по смерті єпископа король номінував шляхтича Михайла Копистенського, що мав жінку. Патріарх заборонив висвячувати його, але грамота спізнилася. Року 1593 на звільнену Володимирську кафедру висвячено сенатора та каштеляна Адама (Іпатія) Потія, який приєднався до прихильників унії.

Православні, знеохочені непорядками в Церкві, приймали чутки про унію в значній мірі індиферентне. Пішов за унією Тишкевич, один із стовпів Православної Церкви. Інакше поставився до тієї справи князь Костянтин Острозький. На -Собор, що відбувся 1593 року, він надіслав «артикула-умови, на яких Українська Церква може об'єднатися з Католицькою:

збереження обряду;

заборона католикам забирати православні церкви;

заборона переходити на латинський обряд;

зрівняння православного духовенства в правах з католицьким;

повідомлення в справі унії патріархів;

повідомлення про те Москви і Молдавії;

поліпшення внутрішніх справ Православної Церкви;

відкриття шкіл для право­славного духовенства. Ці «артикули» князя К. Острозького не проголошено на Соборі.

Князеві Костянтинові Острозькому довго не розкривали конспірації переговорів, а коли нарешті він про них довідався, то був дуже обурений, що таку велику, всенародну справу робилося потайки. Володимирський єпископ Іпатій Потій, що був його приятелем з давніх часів, з сльозами, на колінах благав князя приєднатися до унії, але князь залишився непохитним і попередив, що буде боротися проти унії, проведеної в такий спосіб. Вимогу князя Острозького скликати собор, щоб обговорити справу унії. Потій та Терлецький передали королеві, але він, не рахуючись з соборноправністю Православної Церкви, рішуче відмовив, мотивуючи тим, що лише владики без мирян можуть рішати справу злуки. Король боявся, що на соборі виявиться сильна опозиція, і наказав делегатам їхати негайно до Риму.

Не діставши згоди на скликання собору, кн. Острозький видав «Окружник» проти унії, особливо проти тактики владик. «Окружник» справив велике враження. В той же час кн. Острозький вирядив посланців на з'їзд протестантів, який зібрався в Торуні, запрошуючи їх взяти участь в протиунійному соборі.

Наприкінці 1595 року делегати владик - єпископи Іпатій Потій та Кирило Терлецький - прибули до Риму і на аудієнції у папи Климента VIII склали визнання віри й визнали його примат. Папа урочисто прийняв Українську Православну Церкву із збереженням її обрядів.

Вістки про те, що єпископи пристали на унію, викликали в Україні хвилювання. На сеймиках воєводств Волинського, Київського, Брацлавського, Руського шляхта доручила депутатам заявити протест проти самовільного вчинку владик, які не мали уповноважень та згоди на прийняття унії.

Внаслідок прохань православних, виїхав до Литви протосінкел Царгородського патріарха Никифор, видатна особа в патріархаті: він був ректором еллінських наук в Падуанському університеті і деякий час був намісником кількох патріархів. По дорозі до Литви протосінкел був заарештований, але втік із в'язниці, треба гадати, завдяки допомозі кн. К. Острозького.

На 6 жовтня 1596 року був призначений Собор у Бересті. Никифор запросив на нього Кирила Люкаріса, протосінкела Александрійського патріарха, кількох грецьких єпископів, митрополита Білгородського.

З українськими владиками, з яких не прибуло лише двоє, з'явились католицькі єпископи: Львівський - Осніковський, Луцький - Мацейовський та Холмський - Гомолицький, четверо видніших єзуїтських проповідників: крім того воєводи: Троцький - Микола Радзівілл-Сирітка. канцлер Сапіга, Берестейський староста Халецький.

На боці православних були: два єпископи - Гедеон Львівський та Михаїл Перемиський, які розірвали з унією, протосінкели Царгородський та Александрійський, Сербський митрополит Лука, архимандрити, ігумени, понад 200 осіб білого духовенства; воєводи:

Київський - князь Костянтин Острозький, Волинський - князь Олександр Острозький, каштелян Новгородський - Полубенський, депутати шляхти воєводств: Київського - 3, Руського - 3, Перемиської землі - 2. воєводства Волинського - 10, Брацлавського -- 2, Пинського повіту - 1, трибуналу Литовського -2, багато без мандатів шляхти, міщан. Князь Острозький привіз з собою військо. що охороняло будинок Райського, де засідав Православний Собор. Прихильники унії зібралися в церкві св. Миколая.

Православні засідали за грецьким звичаєм: миряни та духовні окремо. Три прохання Православного Собору до владик - насамперед до митрополита Михаїла Рогози прибути на Собор - залишилися без відповіді. Справа була тяжка: об'єднати ці дві частини Собору було неможливо - насамперед через участь протосінкела Никифора та інших греків, яких король наказав арештувати і яких охороняв князь К. Острозький. Не погодилися приєднатися й православні до католицької частини Собору, не зважаючи на намовляння королівських послів. Так постало два Собори.

9-го жовтня 1596 року Никифор з хрестом і Євангелією в руках проголосив, як екзарх патріарха, декрет, яким позбавляв митропо­лита Михаїла Рогозу та п'ять єпископів - Володимирського, Луць­кого, Полоцького, Холмського та Пинського - їх сану за самовільне піддання папі. Цей декрет підписали духовні члени Собору і надіслали митрополитові Рогозі. Світська частина Собору звернулася до короля з проханням позбавити владик-уніатів церковних дібр, якими володіти могли тільки православні.

Уніатський Собор проголосив публічно унію, а на владик Гедеона Балабана та Михаїла Копистенського і все духовенство, що брало участь у Православному Соборі, кинув клятьбу.

На проголошення унії Православний Собор відповів протестом, бо, мовляв, вчинили її без відома православних кілька владик. Але міські суди, крім Володимирського, відмовилися вписувати протестацію. Акти переслано до патріархату, і патріарх Мелетій Пігас затвердив усі постанови Собору. Управління Церквою, до обрання нових єпископів, він доручив екзархам: Гедеонові Балабанові, протосінкелові Кирилові Люкарісові та князеві К. Острозькому.

Король затвердив ухвали Уніатського Собору, а ухвали Православного визнав неправильними.

Так Україна розділилася на дві частини. По одному боці став увесь православний загал і два владики, по другому - уніати: митрополит, п'ять владик і купка прихожан. Який же Собор право-сильний? Почалася полеміка.

Уряд вважав правосильним Уніатський Собор, не рахуючись з тим, що владики, над якими була влада патріарха, самовільно вирішили приєднатись до іншої Церкви і змінити канони. В практиці православних участь мирян у Соборі була цілком правильна. З погляду православних Уніатський Собор був неканонічний.

У Православному Соборі брали участь іновірні. Хоч вини Никифора не можна було довести, його замкнено до в'язниці, де він і помер.

Ідеї і практиці патронату протиставлено владу короля, в справі номінації. Православна Церква наче не існувала. Прохання не давати дібр уніатам уряд відкинув, бо, мовляв, уніати - грецького обряду.

Берестейська унія не внесла спокою і не поєднала Церкви. Навпаки, крім двох - православної і католицької - з'явилася третя, уніатська. На боці уніатської були: митрополит, п'ять єпископів, визнання польським урядом, а головне - могутня рука папи. На боці православних: два єпископи, багато чорного та білого духовенства і - народ, їх зверхник, Царгородський патріарх, не був у стані боронити їх. Спроби православних звернутися до короля за посередництвом сеймиків та сеймів нічого не дали. Уніатська Церква залишалася в очах уряду єдиною правною Українською Церквою.

Тяжкий стан Православної Церкви погіршував внутрішній двоподіл: владики, частина шляхти та міщан пішли за унією, але більшість духовенства, шляхти з кн. К. Острозьким, більшість міщан та братств, селяни, а головне та нова сила, що організувалася за Дніпровими порогами - козацтво - залишилися при вірі батьків.

Менші чисельно прихильники унії розгортали колосальну енергію, зміцнюючи свої позиції та приєднуючи нових прихильників.

Слабого митрополита Михаїла Рогозу замінив у 1600 році єпископ Володимирський, талановитий Іпатій Потій, що був до того Володимирським старостою, людина з великими зв'язками, добрий промовець і дипломат. Роки 1595-1613 - це «Потієва доба», характеризує його роль О.Б. Курилас. Твердою рукою взяв він керівництво митрополією і провадив справу до своєї смерті в 1613 році. «Не з Рогозою, а зо мною маєте діло», - писав Потій у 1600 році до слуцького кліру, який не слухав його.

На той час православне духовенство не мало рівного митрополитові Потієві, але мало князя Костянтина Острозького, який останні роки свого життя присвятив боротьбі з унією та обороні Православної Церкви. Шукаючи підтримки, князь К. Острозький зблизився з кальвіністами. В 1599 році у Вільні відбулася Генеральна Конференція, на якій він заступав православну шляхту, а князь М. Радзівілл - кальвіністичну. Але співпраця двох конфесій не наладналась, бо духовні кола вороже поставилися до кальвіністів і вимагали благословення патріарха. Благословення патріарх не дав, і Віденська Генеральна Конференція фактично на тому й скінчилася.

Найбільше значення п справі оборони Православної Церкви мала релігійна полеміка, участь в якій взяло чимало видатних, талановитих авторів. Ця полеміка велася з завзяттям, твори поширювалося переважно в рукописах, і вони викликали захоплення читачів." Тим часом православні втрачали свої храми, церковні маєтки, які переходили до уніатських владик.

Справу православних та уніатів розглядалося майже щороку на сеймі, в сенаті." Важливим було те, що нарешті король примушений був визнати, що український народ поділився на дві частини, і що уніати не можуть репрезентувати всього народу.

Року 1603-1605 польський уряд пішов на поступки: з митрополії уніатського митрополита вилучено Києво-Печерський монастир і дозволено обрати там православного архимандрита - Єлісея Плетенецького; визнано права братств і вилучено їх з-під юрисдикції митрополита-уніата.

Безоглядна політика Сігізмунда III викликала незадоволення протестантів та православних, до яких приєдналося чимало дисидентів католиків, і 1606 p. проти короля вибухло повстання («рокош») на чолі з Краківським воєводою Зебжидовським. Хоч це повстання було придушене польським військом, але в ньому чітко висловили свої вимоги православні, зокрема – деградувати

уніатських владик, роздавати церковні добра тільки православним припинити всі судові процеси проти духовенства.

Після смерті Кирила Терлецького король поспішив надати луцьку кафедру уніатові Остафієві Єловичу-Малинському.

На тлі цих подій поглиблювалася денаціоналізація української шляхти: нащадки знатних родів переходили на католицтво або унію. Року 1608 помер князь К. Острозький, і серед української шляхти вже не було нікого, хто міг би заступити його. бо й діти князя перейшли на католицтво.

У перший час після Берестейської унії уніати відчули глибоке розчарування: вони сподівалися на допомогу і співпрацю латинського духовенства Польщі, на що нібито вказувало його ставлення до Собору в Бересті, насправді ж зустріли відкриту ворожість. Вже в королівському універсалі 15 грудня 1596 року немає згадки про право уніатських єпископів засідати в Сенаті, не зважаючи на те, що в цьому питанні папа звертався до короля. Релігійна боротьба підкопувала силу народу; полемічна література роз'ятрювала пристрасті. Після Берестейської унії виявився трагізм Української Уніатської Церкви, - пише Вінтер: православні ненавиділи уніатів за зраду, а Римо-Католицька (Польська) Церква не вважала їх за повноцінних громадян, бо вирішальним для неї було питання національності. Поляки прагнули такого об'єднання Церков, щоб православні цілковито відмовилися від своїх догматів, історичної традиції, обрядів. Уніатська Церква стала тільки «терпимою» в Польщі, як терпимою була Православна. Польський історик, єпископ Ліковський, пише, що польське духовенство, замість притягати до себе уніатів, їх тільки принижувало. Але внаслідок цього Українська Католицька Церква не зв'язалася з польським урядом «стала головним заборолом української народности проти польонізації», - писав Д. Дорошенко.

http://blogs.zhitomir.info/index.php?task=show_blog_detail&id=2377

Джерела:
Історія України. Освіта UA  http://osvita.ua/vnz/reports/history/3820/

http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=09

Перше гріхопадіння людини

Ввійшов Господь у Сад Едему -
Любив спочити в прохолоді дня.
Та муж сховавсь, за ним і Єва:
Вкусили плід із древа пізнання.

Звернувся Бог до чоловіка,
Щоб з'ясувати, що напевно знав.
- Не я, Господь, виною жінка, 
Яку мені на шостий день послав.

Господь тоді звернувсь до Єви:
- Ти грішна чи Адамова вина?
Відводить очі  вбік зелені,
Мовляв, виною всьому сатана.

Тож за добро - ножа у спину...
Тоді до змія Бог заговорив.
Не опирався - був єдиний,
Хто у гріху нікого не винив.

Так відбулось гріхопадіння.
У Бога  стало мудрості і сил,
І двох людей - вінець творіння -
Господь від себе  з миром відпустив.

Сказав лиш: будуть умирати,
До поту  вельми тяжко працювать.
А змій - на чреві плазувати.
ПроклЯтий буде. Й буде проклинать.Припинення діяльності УГКЦ.

Проголошення суверенітету України в далекому минулому дала можливість усім стати незалежними від усіх. Що не абияк привернуло увагу чорних агентів потойбіччя. Тепер у вільній Україні можна було все - відьомські шабаші на лисій горі, практика різнокольорової магії, впровадження і закріплення технологій зомбування, гей-паради  і так далі. Про політично залежні і інші аспекти життя мова не йде.

Багато хто цим скористався і на законних правах починав власний бізнес. Приворот, розворот, атракціони душ, нетрадиційна медицина, виклик і співпраця з того світу нечистої сили., прошивка і перепрошивка чакр, розмальовка аури.

Українська церква починала формуватись, але повної незалежності від Росії на жаль так і не отримала, мабуть не вистачило підтримки тих громадян, які не зацікавлені жити на своїй власній землі.З європи і америки позлітались нові місіонери, підтримати і розвинути осередки своїх  церков,  правила і традиції яких суперечать тим, яких дотримується українська православна і греко-католицька церква. Тобто тепер Україна стала не тільки мультинаціональною, а й мультирелігійною. Ця хвороба мультирелігійності і поділу людей на "правильних християн" і "не правильних" призвела до розвитку злоякісної пухлини в мозку людства.

 З 1991 по 1993 рік , а також з 2012 року в Україні майже безперешкодно діють філіали секти Білого братства. З 1994 аферистське "Посольство Боже".
З 1991 року  безперешкодно діє заборонена майже у всьому світі секта Свідків Єгови. Завдяки їм мільйони людей втратили здоровий глузд, своїх родичів, друзів, гроші, майно.

А тепер УГКЦ погрожують закрити тільки тому, що вона не отримала дозволу від влади на свою діяльність в рамках протесту проти тієї ж влади.
З заявою Глави УГКЦ по цьому приводу можна ознайомитись тут

Декілька роздумів...

Хотілося б поговорити про релігію, і, зокрема, про одну із релігійних течій-християнство. З малечку нам тлумачили, що Ісус Христос є уособленням чистоти, праведності, безгрішності, любові і т.д. А чи так це насправді? Уважно почитавши Біблію, проаналізувавши її, я прийшов до висновку,- це далеко не так! Зокрема в мене виникли запитання. Пропоную згадати текст із Біблії: 4.3. (евангелія від Матфія) И приступил к нему искуситель и сказал: Если Ты Сын Божий, скажи чтобы камни сии сделались хлебами...
4.5(від Матфія) Потом берет Его диавол в святый город и поставляет на крыле храма...
4.9.(від Матфія) И говорит Ему: Все это дам тебе, если падши поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи".
Ба, і тут виникає запитання: Судячи із тексту, сатана досить серйозно ним(Ісусом) "займався", спокушував його. Тож, отримавши відмову, чому він не вбив Ісуса, прямо там, у пустелі, без свідків. Адже ми знаємо, що його легко було вбити, і це, свого часу і зробили звичайні люди, тож чому цього не міг зробити сатана, що мав у своїй владі всю землю? Більше того, він навіть не намагався цього зробити! То були жорстокі часи, за найменшу непокору вельможі людину могли вбити на місці, без суду, але ж сатана, з його повноваженнями цього не зробив? 
Уявімо другу ситуацію: Де свідки, що Ісус відмовився прийняти пропозицію? До вас підходить міліціонер і запитує: Нам відомо, що до вас підходив відомий злочинець, і пропонував вчинити злочин. Так, підходив, скажете ви, та я послав його геть! Скажіть, чи хоч один міліціонер, або інший представник силових структур, повірить вам без доказів, без свідків?!
Що ж ми дізнаємось далі: Після спокуси на Ісуса "зійшов святий дух", він отримав владу виганяти бісів( саме так, виганяти, а не знищувати), творити різні дива, і т.д. А від імені кого він це робив, від імені бога, що на небі, як він сам казав, чи від імені сатани, у чиїй владі була уся планета? Хіба не з цим ми зтикаємось зараз на виборах, якщо потрібен піар, або необхідно очернити конкурента,ввести в оману виборців, роблять всілякі погані речі його конкуренти від його імені?
Тож які висновки ми зробимо? Ісус, все ж таки пристав на пропозицію, і решті решт став сатаністом, за що і був покараний. В Біблії ще неодноразово розповідається про анти людську політику Ісуса, і я буду в подальшому про це розповідати, а поки що,- думайте.  

Нетрадиционная религиозная ориентация.

Библия — это не просто книга, это оружие! Оружие, нацеленное в сердца и умы слабых и отчаявшихся — она даст нам власть над ними.©

Не всем. Нигде и никогда не происходило столько сражений и битв, как на фронте глобальной всеобъемлющей войны религий. Подобно алкоголю,и сотням тысяч его видов,типов, сортов, религия имеет некоторое количество так называемых рецептов. Алкогольный напиток можно легко приготовить, соблюдая правила и придерживаясь рецепта. Но в религии нет четких границ и твердого фундамента. Чаще всего люди ставят акцент на словах "Так сказано, так написано", продвигая реальность в полный тупик. Во время жестоких бесконечных импровизаций, игр судьбы и удачи,когда надо просто жить, ты пытаешся победить то, что тобой манипулирует, как глупой игрушкой в кукольном театре.

Читайте и учите Библию. Если жизнь не научила вас жить,то.. во всяком случае вы найдете много интересной информации... Вступайте в разные секты и группы, которые существуют и развиваются как раз за счет таких, как вы, и количество которых увеличивается прямо-пропорционально количеству банков, таких же паразитов общества. Изменяйте. Религия любит предателей. Не нашли Бога в своей церкви? Срочно ищите ту, где Он есть. Нашли? Поздравляю . Теперь вам осталось избавиться от следов предыдущего вероисповедания, снять крестик, принять новое крещение и пополнить ряды "верующих". Но Бог, сотворивший мир,и  все, что в нем, Он будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. Он и недалеко от каждого из нас:ибо мы Им живем и движемся и существуем.

Не замечая Бога здесь, вы никогда не найдете его там. Бог всегда там, где есть любовь, доверие, уважение, доброта. Взаимная любовь, взаимное доверие, понимание и уважение.

И пока люди будут теряться в невыносимо огромном количестве интерпретаций, аргументов и доказательств, теорий и идеологий, они никогда не поймут, что есть истина, и что на самом деле требуется от них в то короткое время пребывания на Земле.


Случайно увидел одно видео, где в семье одной из проблем и причиной частых скандалов является нетрадиционная ориентация жены в религиозном плане. Муж изменяет жене с другими женщинами, а жена меняет одну церковь на другую.Щоб дехто жив у Раю, потрібно, щоб хтось страждав у Пеклі.

Вера - это личное дело каждого. А религия не более чем форма власти и управления людьми.

Ще у школі їх, як магнітом тягнуло одне до одного. Спочатку вони просто дружили, завжди знаходили багато спільних точок доступу. Потім відчули, що в їхніх стосунках зароджується щось більш серйозніше, ніж дружба, і між ними утворилась своя багатогранна мережа передачі даних. Хтось позаздрить, хтось порадіє, хтось не здивується ще одній звичайній історії кохання. Але існував один момент, щодо якого вони були виховані по різному. Він вірив у Бога, але не вірив у Релігію, вона цілком належала і першому, і одному з десятків тисяч напрямків другої.

Він не ставив перед нею категоричних ультиматумів. Вона ж сприймала це на свою користь. В один момент у цій війні з самою собою, як їй здалося і як повірив він, вона прийняла для себе рішення залишитися з ним, при тому не  відхиляючи намертво забитий заіржавілими цвяшками у своїх поняттях намальований кимось правильний духовний світ. Після школи обоє поступили у один з вишів. Кілька щасливих років романтичних стосунків пролетіли непомітно. Зовні не було зрозуміло, що його душу щось турбувало в цей період. Вони впізнали один одного, здавалося б ще більше, прив"язалися ще сильніше. Знайомі та друзі вже давно почали сприймати їх як пару і пророкували весілля в найближчому майбутньому. Але виховання і вірування взяли своє, і пророцтво не визнали.
І одного разу вона змусила себе зробити остаточний вибір - зберегти своє кохання, чи залишитись вірною чужим принципам і одній з релігійніх ідеологій, на користь останнього. Можливо, їх історія має вигляд несправжнього кохання. Але ілюзія кохання не розбиває вщент серця. Хтось скаже, вона ще пошкодує і повернеться, але він більше не повірить їй, бо вже повірив одного разу. Більше того, він тепер не повірить у почуття і не довірить своє серце нікому, адже він вже знає, як боляче бути відданим.

Та що це за релігія, коли те, заради чого будувався мільйони років цей світ, руйнується однією йотою, сказаною устами людини.


МолитваЛаскавий Господи, наш Боже,
Ти, Царю неба і землі.
Який з великою любов`ю
Спішить на поміч у біді.

Благаю я тебе, Владико.
Прости провини всі мої,
І зроси серце благодаттю,
Скріпи мене у боротьбі.

Бо слабну я на цій дорозі,
Ридає  серце і душа.
Під тягарем турбот і жалю
до тебе прибігаю я.

Ісусе, Чистото Безмежна,
Духовна радосте й добро,
Допоможи нам побороти
Усі тривоги, гнів і зло.

Ісусе, Пресвятий Владико,
Відблиску й Сяйво Божества,
Змилосердися наді мною
В останній день мого життя.Християнство-релігія для гоїв!?

Християнство - це релігія для  гоїв, тобто, за єврейським розумінням, для істот нижче чим тварини і раби. Християнство -підрозділ іудаїзму -релігії,яка дає можливість домінувати над іншими народами.Християнство - це те, що придумано євреями і культивується Сіоністами спеціально для обдурення і утримані у вузді колись волелюбних, гордих і самодостатніх народів. Християнство - це релігія рабів і для рабів. Рабів духовних, економічних, моральних і політичних. Християнство не дало Світу нічого, окрім кровопролиття, взаємного винищування, лицемірства  і брехні їх багатих покровителів. Можна продовжити своїм варіантом розуміння цієї релігії.

 Можливо хтось мені пояснит:Яким чином бог сам себе родив?Сам себе приніс у жертву?Сам собі молився?Сам себе воскресив? Ще й сказав,що ця жертва була богу угодна!

P/S Перечитав біблію кілька разів,але так і не повірив....0%, 0 голосов

33%, 2 голоса

17%, 1 голос

50%, 3 голоса
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.