хочу сюда!
 

Людмила

34 года, лев, познакомится с парнем в возрасте 29-39 лет

Заметки с меткой «химия»

Цікава вода (I частина)

   Воду фізики і хіміки називають незвичайною, дивною, нерозгаданою речовиною, вивчати яку дуже важко, її властивості і досі не завжди до кінця прогнозовані. H2O - простота формули вражає, але їй не відповідає ні склад і будова молекули води ні її структура.    Звичайно молекулярну масу води вважають такою, що дорівнює 18. Проте зустрічаються молекули і з більшою масою. Пояснюється, це наявністю ряду ізотопів водню і кисню. У природі зустрічається три ізотопи водню і три ізотопи кисню.  

1Н водень    Н               16                                                  

2Н дейтерій  D       і       17

3Н тритій      T                18


   Теоретично можна скласти 18 типів молекул. Проте, коли взяти до уваги, що частки вмісту ЗH, 170, 18О у природі мізерні, число молекул зменшується до трьох:  H2О,  D20   і НDO.  Молярна фракція дейтерію в природному водні близька до 1/6000, а для тритію вона становить 4*10-5. Тому формула води в першому наближенні може бути записана як H2О.      Властивості води багато в чому визначаються особливостями будови її молекули , для якої характерне несиметричне розміщення атомів водню відносно атома кисню. Щоб зобразити молекулу води, використовують трикутну діаграму, де зв'язки Н-О-Н   утворюють біля центрального атома кисню кут приблизно 105°. Між ядерні відстані   О-Н   становлять приблизно 0,1 нм, а відстань між ядрами атомів водню близька до 0,15 нм. Завдяки асиметричному розподілу позитивних і негативних зарядів молекула води мав яскраво виражену полярність молекулу води називають диполем.
          
  Ця властивість молекули води мав,велике значення, пояснюючи, наприклад, здатність води розчиняти багато речовин.   Структура води залежить від її агрегатного стану. Стану пари або газу точно відповідає формула Н2O і трикутна діаграма молекули, конденсовані стани (вода і лід) характеризуються більшою щільністю впакування молекул, яка визначає ступінь відхилень властивостей води від норми.
     
  У твердому стані елементарний конгломерат являє собою розміщену в центрі молекулу води, яка оточена чотирма периферичними молекулами, що утворюють тетраедр.   У рідкому стані кілька молекул води асоційовані специфічними зв'язками, які називають водневими, коли кожний атом водню пов'язаний з атомом кисню сусідньої молекули.  Структура за формою -тетраедрична.   Специфічна будова молекули води та особливості її структури й зумовлюють аномальні і властивості, які значно відрізняють воду од інших водневих сполук і забезпечують її особливу роль у природі та житті людини.   Одна з дивовижних властивостей води полягає в тому, що вона єдина речовина на земній кулі яка зустрічається у великих кількостях у природних умовах тобто за звичайних для Землі температури і тиску одночасно в трьох агрегатних станах: газоподібному (водяна пара), рідкому  і твердому (лід). Узимку вода, становлячи основну рідку масу озера, укривав його льодом і плавав в небі у формі видимих хмар і невидимої водяної пари.    Аномальними  температури замерзання та кипіння води. За молекулярною будовою вода подібна до сполук водню з іншими елементами. Наприклад, із сіркою H2S, селеном H2Se, телуром H2Te.
   Для цих сполук (гідридів) існує закономірність: чим більша їх молекулярна маса, тим вищі температури їх замерзання та кипіння. Якщо б і вода підпорядковувалася цьому правилу, то її температура замерзання становила б - 90°С, а температура кипіння - 70°С.  Це означає, що в природних земних умовах вона не могла б існувати у вигляді пари та льоду. Насправді, як відомо, температура замерзання води 0 °С, а температура кипіння 100 °С.
Щільність води при пониженні температури спочатку зростає, досягає максимуму при 4°С і починає зменшуватися. Щільність льоду майже на 10% менше, ніж у води, а питомий об'єм на стільки ж більше. Тому лід плаває, а вода, замерзаючи в тріщинах гірських порід, розколює їх.
   Незвичайним є характер залежності густини води від зміни температури. Загальне правило полягав в тому, що всі речовини в міру зниження температури зменшуються в об'ємі, густина їх зростає, вода також підпорядкована цьому закону, коли температура знижується до 4°С. Під час подальшого зменшення температури аж до точки замерзання об'єм води збільшується, тобто вода стає менш густою. При 0 °С об'єм збільшується різко, стрибкоподібно на 10%. Таким чином, найбільша густина води 0,99997 г/см3 спостерігається при температурі 3,98°С, при 20°С густина - 0,9982 г/см3.   У момент плавлення об'єм свинцю миттєво збільшується від 1 до 1,003, а об'єм води стрибком зменшується від 1,1 до 1,0.    Виключне значення цієї аномалії води зрозуміле: коли б її не було, лід був би важчий за воду, не зміг би плавати,  отже й захищати водойми від промерзання. Промерзання взимку водойм до дна призвело б до зникнення в них життя. Ця властивість води, проте, приховує в собі й неприємності: наприклад, замерзання води у водопровідних трубах спричиняється до їх розриву.

PLtable Portable

PL Table - это многофункциональная периодическая система элементов, лучшая реализация периодической системы на PC, позволяющая получать исчерпывающую информацию об элементах (более 20 типов данных о каждом химическом элементе), и встроенный химический калькулятор, позволяющий мгновенно уравнивать химические реакции любой сложности, решать химические задачи. Программа включает в себя ряд дополнительных возможностей, в том числе построение графиков по свойствам химических элементов, возможность отображения ряда химической активности металлов, представление периодической системы в более чем 20 различных видах, инструмент для перевода температур из одной шкалы в другие и др. Основные возможности программы: - Предоставление информации о химических элементах (такой, как атомная масса, потенциалы ионизации, электропроводность, электроотрицательность, плотность, место и время открытия, изотопы элемента и др.), всего более 20 типов данных о каждом химическом элементе. - Уравнивание химических реакций. В отличие от множества аналогичных программ, PL Table мгновенно уравнивает самые сложные реакции. - Решение стандартных химических задач (например, нахождение молекулярной массы вещества, степени окисления элемента в соединении и др.). - Пополнение базы данных программы пользовательской (числовой и текстовой) информацией о химических элементах с последующей возможностью отображения ее в периодической системе и иного использования. - Построение графиков зависимостей по числовой информации об элементах (в том числе и информации, введенной пользователем). - Отображение периодической системы элементов во множестве различных видов (и множестве различных стилях), включая классический, а также возможность редактировать вид периодической системы. - Отображение ряда химической активности металлов. - Осуществление перевода температур из одной шкалы в другие и др.

Скачать программу

Рейтинг блогов

100%, 1 голос

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Как быстро и легко получить водород в домашних условиях


 

  • Кое что из школьного курса химии.
  • Позвонил знакомый,и попросил меня изготовить или дать реальный рецепт химической реакции,позволяющей легко и безопасно получить водород в домашних условиях.

  •  Не зная истинных целей применения водорода, я придумал,вернее вспомнил из школьного урока химии ,реакцию получения водорода ,достаточного для того, чтобы надуть несколько детских воздушных шариков  Заранее хочу предупредить - делать это нужно на открытом воздухе и помнить что водород - очень опасный газ. Даже с несколькими литрами, оказавшимися в резиновой оболочке нужно обращаться очень осторожно. А в помещении с ним возиться не стоит, так как он легче воздуха и, улетев в достаточном количестве, стремится образовать под потолком слой гремучего газа.

    Учтя эти меры предосторожности, приступаем. Реактивы самые простые, доступные и относительно безвредные - медный купорос из хозяйственного магазина, поваренная соль, алюминий и вода. Алюминий я взял из использованных пивных банок. Правда, их пришлось обжечь чтобы избавиться от пластиковой плёнки, которая не даёт алюминию реагировать с содержимым банки. Первый эффектный фокус можно посмотреть, если отдельно приготовить раствор медного купороса (голубой) и раствор поваренной соли (бесцветный). Сливаем в одну банку - раствор стал зелёным. Если теперь в него бросить кусочек алюминевой фольги, увидим как раствор вокруг него вспенивается - это выделяется водород, а сам кусочек фольги покрывается красным налётом - алюминий вытеснил из раствора медь. Кроме того, алюминий окислился - появилась белая взвесь. Ещё одно предупреждение - процесс экзотермический. Иначе говоря, идёт с выделением тепла. Т.е. раствор с течением времени разогревается. А если учесть то, что скорость этой реакции увеличивается с ростом температуры, очень легко получить реакцию "идущую вразнос". Как у меня и вышло. Первый результат - гейзер, который стоя на улице, плевался бурым кипятком. Но вот концентрация подобрана, подобрана начальная температура и можно видеть результат:

  • Берете бутылку из под шампанского и закрываете пробкой с заранее вставленой в неё трубкой диаметром 5-8мм.С трубки выходит водород,которым вы можете надуть красивые воздушные шары,а потом ,гуляя с ребенком вместе с ним отпустите их в небо.Поверте:-восторг и смех вашего ребенка стоит этих несложных действий...


Что происходит с яблоками :(
Что вобще происходит с яблоками до того, как они попали в продажу??? Очень хочется знать! Их же невозможно вымыть! Купила сегодня яблок и поймала себя на том, что после того как брала их в руки, осталось ощущение того, что руки в чем то жирном:(. Пошла мыть - так даже горячей водой этот жир не смывается, тем более с яблок:( Вот теперь и думаю отравлюсь - не отравлюсь:(.
 Блин, и что мы едим спрашивается...
Страницы:
1
3
4
предыдущая
следующая