хочу сюда!
 

Алёна

45 лет, скорпион, познакомится с парнем в возрасте 40-52 лет

Заметки с меткой «стратегія розвитку криворіжжя»

Виконком Криворізької міської ради

*На виконання проекту ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31"


Виконавчий директор ГО КМОПУ
Валерій Андрійович Плюта.
__________________________________________________________________________________

/Архів ГО КМОПУ 2011р.
/

Міністерство промислової політики України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

(ДП «ДПІ»КРИВБАСПРОЕКТ») (ел.версія)

50000, м. Кривий Ріг, пр.. Карла Маркса, 40. ЄДРПОУ 04689369, р/р 26001240368000 в Центральному відділені ПАТ «Донгорбанк» м. Кривий Ріг, МФО 334970, ІПН 046893604058, номер свідоцтва 03303523

Телефон +38(0564)90-21-62, 92-35-87, Телетайп 106286 «Німфа», Факс +38(0564)92-40-41

E-mail: kkrivbass@mail.ru,  krivbassproekt@ukr.net

Web: www.krivbassproekt.com.ua

 

СИСТЕМА ЯКОСТІ

ДСТУ ISO 9001-2001 

19.12.2011 № 020-4273  Раді патріотів ГО КМОПУ,

 

Щодо надання відповіді                                                      Громадській організації

до пропозиції                                                                       «Криворізьке міське

Генеральному плану міста                                                  обєднання патріотів України»

 

 

На лист вих. № 3 від 07.12.2011р щодо пропозиції До Генерального плану міста надаємо відповідь.

Ваші пропозиції враховані в Генеральному плані 2011 року, для більш детального вирішення питань можете звернутися до спеціалістів інституту ДП ДПІ «Кривбаспроект»... 


/Начальник управління містобудування та архітектури виконкому Криворізької міської ради               П.Гнатовський/


...ДП ДПІ «Кривбаспроект»: Розглянувши наданий Вами альтернативний проект Генерального плану міста в розрізі окремих адміністративних районів, що зводиться до створення на їх базі центрів будь-то культурної, ділової абр освітньої спрямованості, доводимо до Вашого відома … суперечить ДБН. Б.1-3-97...


/Директор ДП "ДПІ" "Кривбаспроект"    В.В. Перегудов/


*Від редактора: Новий "Закон про містобудування" прийнятий вже після  надання цієї відповіді тов. Перегудовим В.В враховує і цей момент  :)

***

Стратегія розвитку Криворіжжя ГО КМОПУ, Жовтневий район.


КРИВОРІЖЖЯ-ТЕРИТОРІЇ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ


___________________________________________________________________________________

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»Легалізовано за № 149 від22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна8А, тел. (О56) 401-71-15, e-il kmop@3g.ua.www kmop.org.ua

                                                                                                         

Пояснювальназаписка до Голови РП КМОПУ

Неженцев С.В

виконавчого директора

Плюти В.АКРИВОРІЖЖЯ-ТЕРИТОРІЇ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»Легалізовано за № 149 від22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна8А, тел. (О56) 401-71-15, e-il kmop@3g.ua.www kmop.org.ua

                                                                                   

Проект

«Криворіжжя-Територія Якісного Життя»

/комплекс заходів по роботі з окремими сегментами виборців у справі пропаганди своїх статутних завдань/

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями (електоральними групами), окремими керівниками структурних підрозділів міста для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

Вступ

На виконання  Статутних зобов’язань  ГО КМОПУ має підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. Тут  вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію суспільства  територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту для громадян України, що базуються на засадах патріотизму, та утвердження України як лідера серед інших держав світу.
 В зв'язку з цим на перший план висуваються питання професійного підходу територіальної громадської організації до питання створення такої консолідуючої ідеї та створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів міста. Така ідея може позитивно вплинути на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку територіальної громади в виборах до місцевих рад,а потім і 2своїх" представників до Верховної Ради України.
 Очевидно, що перемогу у виборах здобудуть ті організації, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту. У зв’язку з цим домінуючою складовою уваги проекту набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного структурного сегменту виборців, що має за свою мету знайти ті дотичні точки які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні або допомозі з виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу для максимального забезпечення високого рівня життя. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. Саме тому, головне завдання яке  ставить перед собою проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту "КТЯЖ Г-31"), це такий розвиток відносин в організації, який передбачає аналіз потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста та Криворіхького сільского району. Такою спільною ідеєю  є проект «КТЯЖ Г-31» основі  якого лежить реалізація довгострокової Національної стратегії розвитку як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі, і яка базується на заявах усих лідерів країни

Ви Виконавчий директор ГО КМОПУ                                                                         Валерій Плюта

________________________________

Жовтневий район

«Перспективний план розвитку Жовтневого району до2031 року»


Пояснення
Цей інвестиційний проект по суті великий і складний. При цьому основний об'єкт й орієнтир інвестицій – людина, її умови існування і пов'язані з цим позитивні зміни в відносинах між членами суспільства територіальної громади. Пріоритетність розвитку й інвестицій у соціальний і людський капітал ГО КМОПУ розглядає як основу для економічного прориву, досягнення конкурентоспроможності ефективної держави,маючої найвищий потенціл у світі, в інтересах кожного з представників територіальної громади, а не окремих привілейованих груп населення.

Основна частина

Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Тому для забезпечення цього претендентам в на посаду кандидата в депутати Жовтневого району ГО КМОПУ пропонується нова концепція перспективного розвитку району, де радикальна модернізація житлового фонду має бути здійсненна через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.*Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі служб соціального захисту"Уражених верств населення" (відповідальний Лукашенко Д.)та установ культурно-просвітницького спрямування (відповідальна Довбня Е).

*При розробці інфраструктури лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району.

На виконання цього ЖТП ГО КМОПУ  та кандидати в депутати Жовтневого району пропонують:

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.

2. Скласти Угоду про співрпрацю з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих зміни. А в результаті зможе – забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків, де закладним майном є земля територіальної громади, що тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності мешканцям територіальної громади.3. Від імені громадян територіальної громади об'являється міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків, де головними показниками є - гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об'явити конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) району, та офісними установами міста.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.

Координатор Жовтневого територіального підрозділу ГО КМОПУ Г.Ф. Дубицька.

 

Затвержую

Куратор ЖТП ГО КМОПУ -                                                                             В.Т.Лигун

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю пропаганди цього проекту, основою якого є проект ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31"укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією "Єдиний центр мололоді України", районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої організації.  Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районі створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій уряду, що в свою чергу буде сприяти патріотилізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини, які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками», де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на партію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.  При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання підтримки електоратуЗ’являється при цьому своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні заяви набувають програмного характеру. Такий зв'язок набуде парламентського, урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих "прозорих" проектах. І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси.

 Підготувала: Офіс-координатор ЖТП ГО КМОПУ                 Дубицька Г.Ф.

2010

Інші райони міста:         http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/

                                    http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/