Заметки натхнення

2 участника
2 подписчика

подробнее...

Добротвори

Про людей творячих Добро - Батькiв,Матусь,cестер,братiв...скульптор1в,цiлителiв,бiженцiв до свого добротворимого майбуття - поетiв,журналiстiв,правозахисникiв,...культурологiв,iнжинерiв людських..
спортсменiв,вихователiв,Вчителiв,пресвiтерiв вiд Сонця...про вас - того що ви зробили доброго для спiльнот..громад,зборiв вiд 2-х осiб та бiльше...Гуртуемось - пiзнаемо себе ,сучасникiв з вiдкритими тф., адресними реквiзитами