хочу сюда!
 

Екатерина

33 года, водолей, познакомится с парнем в возрасте 27-35 лет

Искать

Поиск заметок «проживаете»

Найсильніший отрутаУ жаби Кокоа, що проживає в джунглях Колумбії, найсильніший отрута з усіх відомих тваринних отрут. Вона в тридцять разів токсичніша від отрути кобри.

Європа проти Колесніченка. Чому двомовність неефективна

У своїх аргументах про запровадження українсько-російської двомовності представники проросійських організацій часто посилаються на європейську традицію, на європейських досвід. Насправді, він свідчить про переваги одномовних держав


Адже наявність кількох державних мов – неефективний інструмент у вирішенні мовних і національних проблем. Країни з двома або більше офіційними чи державними мовами у розвинутих країнах Європи – не правило, а виняток. Природа запровадження більше, ніж однієї, державної (офіційної) мови пов’язана з колоніальним минулим або межовим статусом держави, коли вона включає до свого складу частини територій сусідніх одномовних держав.

Бельгія на межі розпаду

На сьогодні в Бельгії проживає більше 11 млн мешканців, з яких близько 58% - фламандці і 40% - валони. За Конституцією, Бельгія є конфедеративною державою, яка поділяється на 3 адміністративні регіони (Фламандський, Валонський, регіон Брюссель) та три мовні (лінгвістичні) співтовариства – фламандське, французьке, німецькомовне. Німецькомовна частина бельгійців є малочисельною (70 тис.) і проживає лише на території валлонської провінції Льєж. Особливий конституційний статус німецької меншини визначений зобов’язаннями, взятими на себе бельгійською короною при отриманні «Східних кантонів». Насправді, Бельгія – скоріше не тримовна, а країна з двома великими одномовними частинами – фламандською і валлонською. Для забезпечення мовно-національних прав створено спеціальні органи – Ради співтовариств, які поширюють свою компетенцію на відповідних територіях у таких питаннях: культури, освіти, навчання в закладах освіти, які створюються або дотуються публічними органами, адміністративних питань. З питань власної компетенції Ради співтовариств видають декрети, які мають силу закону.

Сегрегація Бельгії на дві великі одномовні частини все частіше ставить питання про логіку існування Бельгії як держави. Тим більше, що фламандці не задоволені бюджетною системою Бельгії, яка перерозподіляє на користь Валлонії значну частину податкових надходжень Фландрії. Характерно, що на останніх парламентських виборах відносну перемогу у Фландрії отримали представники партії «Фламандський інтерес», яка виступає за створення незалежної фламандської держави. 

Державна тримовність у Бельгії не усунула конфліктності у забезпеченні мовних прав бельгійців у «змішаних» валонсько-фламандських масивах – у Брюсельському регіоні. Власне мовні і національні проблеми в Брюсельському регіонів і стали однією з важливих причин затяжної політичної кризи, яка триває з 2007 року. Складовою політичної кризи стала найбільша у новітній світовій історії урядова криза, яка тривала 541 день. Лише 5 грудня 2011 року у Бельгії було сформовано коаліційний уряд. Мовні проблеми є ключовими у формуванні конфліктності у бельгійському суспільстві. Зокрема, це стосується давньої суперечки щодо виборчого округу Брюсель-Хале-Вільворд, який дає можливість франкофонам перемагати на виборах до органів самоврядування в муніципалітетах Фламандського Брабанту, а відповідно - використовувати у діловодстві французьку мову. Фламандці наполягають на виділенні з округу фламандськомовних територій і прилучення до виборчого фламандського округу. У свою чергу валони готові йти на цю поступку лише у випадку, якщо буде створено коридор «Брюсель-Валонія», який перетворить Брюсель з франкомовного анклаву в Фландрії в складову частину Валонії.

Наслідком мовних конфліктів у Бельгії стали такі перверсивні форми протистояння, як протидія у реалізації цивільних прав громадян. Зокрема, минулого 2010 року окремі бельгійські ЗМІ повідомили, що в фламандському Брабанті окремі мери громад перешкоджають франкофонам купувати на території громад об’єкти нерухомості. З цього приводу до Єврокомісії було подано дві скарги.

Швейцарія: об'єднання кантонів

Серед держав з кількома державними мовами особливо варто виділити Швейцарську конфедерацію. Як і Бельгія, Швейцарія на сьогодні представляє собою сукупність одномовних кантонів. З 26 кантонів і напівкантонів – 19 німецькомовні, 6 – франкомовні, 1 – італомовний. До компетенції кантоніальної влади віднесено дуже широке коло повноважень, у тому числі в частині визначення мови діловодства в кантоні, мови освіти тощо. Це означає, що на державному рівні двомовність проявляється лише у спілкуванні громадян з органами державної влади (в Україні і без державного статусу такі права має російська мова – відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації») У той самий час, скажімо, у німецькомовному кантоні спілкування з кантоніальною владою – виключно німецькою.

Двомовна модель в окремо взятому кантоні Швейцарії не виправдала себе, оскільки привела до загострення національних та мовних конфліктів. Зокрема, йдеться про кантон Берн, який до 70-х років ХХ століття включав в себе німецькомовні та франкомовні масиви. Це спричинило потужний сепаратистський руху у франкомовній і католицькій історичній провінції Юра, результатом чого стало створення окремого франкомовного кантону Юра, який сьогодні нараховує 70 тисяч населення.

Тому, коли говорять, що Швейцарія має кілька державних мов, це, насправді, не зовсім так. Де- факто вона є конфедерацією одномовних кантонів, що не підходить Україні хоча б з тієї причини, що у нас спостерігається співіснування носіїв української та російської у різних пропорціях, однак в середині більшості регіонів.

Ірландія: реконструкція втраченої мови

Класичною двомовною державою постімперського розливу можна назвати Ірландію. Ірландія є майже одно національною державою, 95% населення – представники титульної нації. Але країна протягом століть зазнавала серйозного асиміляційного впливу з боку Великої Британії, що привело до скорочення вживання ірландської мови. Тому, попри панування в Ірландії англійської мови, на державному рівні робляться значні зусилля для відродження ірландської мови. Саме у цьому контексті треба розглядати надання ірландській мові державного статусу, при тому, що ірландська мова як рідна визнається лише третина ірландців (мовою повсякденного вжитку є лише для більш як 70 тисяч з 4,5 млн. ірландців).

Виходячи з загальних критеріїв, ірландська мова як державна часто не має навіть таких прав як російська в Україні (хоча формально, остання не є державною). На сьогодні ірландська мова є обов’язковою для вивчення лише у початковій школі, як предмет вивчається у середній школі, але мовою вищої школи є англійська. Мовою діловодства органів публічної влади є англійська. Лише у 2005 році було запроваджено комунікацію органів публічної влади з громадянами не лише англійською, а й ірландською мовами. 

Фінляндія: на шляху до одномовності

Двомовною країною, де мовні проблеми не приводять до відцентрових чи інших конфліктних процесів, є Фінляндія. Згідно з Конституцією держави, національними мовами Фінляндії є фінська і шведська.

Історія шведсько-фінської двомовності у Фінляндії має давню історію і міжнародні зобов’язання. Зокрема, після Першої світової війни, у час загострення фінно-шведських відносин навколо Аландських островів, Фінляндія в обмін на острови взяла на себе перед Лігою націй зобов’язання щодо забезпечення прав мешканців шведськомовних Аландських островів та шведів у Фінляндії. І сьогодні Фінляндія включає в себе, фактично, виключно шведськомовний регіон – Аландські острови, чисельність якого всього 26 тисяч. Попри конституційні гарантії забезпечення мовних прав шведськомовного населення, насправді, є перебільшенням вважати статус шведської мови в Фінляндії як повноцінно державної. Згідно з Законом про мови, який був прийнятий у 2003 році і набрав чинності з 1 січня 2004 року (цей закон скасував закон  від 1 червня 1922 року) базовою одиницею мовного поділу є муніципалітет. При тому, зазначимо, Фінляндія є однією з найбільш децентралізованих держав Європи, тобто основний масив повноважень на місцевому (регіональному) рівні покладається саме на муніципалітети.  На 2012 рік в Фінляндії 21 двомовний муніципалітет з фінською більшістю, 23 двомовних муніципалітети з шведською більшістю, 3 одномовні шведські муніципалітети та 399 одномовних фінських муніципалітети.

Одномовність муніципалітету означає ведення діловодства, у тому числі комунікації між членами громад і муніципалітетом лише однією мовою. Скажімо, якщо муніципалітет фінський одномовний, то звертатися до посадової особи можна лише фінською мовою. Для порівняння: в де-юре одномовній Україні кожен громадянин не лише може звертатися до органу місцевого самоврядування українською чи російською мовою, а й отримувати відповідь цією ж мовою. Навіть, в частині діловодства органів державної влади двомовність не завжди застосовується – це залежить від того, на які муніципалітети поширюється юрисдикція органу державної влади.

Варто зазначити, що чисельність шведськомовних різко скоротилася: з 28-30% шведомовних, то на сьогодні лише 5,4%. Очевидно, що у скорому часі Фінляндія може втратити статус двомовної держави, оскільки витрати держави на двомовність є занадто високими. Тим більше, в умовах, коли англійською мовою у Фінляндії володіє значно більше осіб, аніж шведською.

http://tyzhden.ua/Politics/51230

Кому — тарифи, а кому — газЦе питання хвилює всіх — і саме населення, і людей при владі. Останнім, зрозуміло, однаково, скільки платити за комунальні послуги (люди небідні), а от розплачуватися своїм електоральним рейтингом — не хочеться. Всім зрозуміло, що ціни підніматимуть, і цей процес уже розпочато. Інша річ, що підвищення для населення цін на газ і тепло — не самоціль. Але саме цього багато хто й не хоче розуміти.

Питання про газ і тарифи — більш складне та багатогранне, ніж здається на перший погляд. Якось непомітно винесено за дужки деякі «деталі», наприклад вітчизняний газ. Закономірне запитання: а який, власне, газ споживає населення? І яка його ціна?

А в нас у квартирі газ. А ціна? От тобі й на…

У заявах багатьох політиків зустрічаються твердження, що населення споживає газ вітчизняного видобутку. Зрозуміло, що це — перебільшення, інакше територією країни проходили б дві системи труб: умовно кажучи, жовто-блакитна від українських родовищ — до сіл і міст і червоно-синьо-біла — від північного кордону до металургійних, хімічних та інших підприємств.

Розподіл газу ще від радянських часів здійснюється, виходячи з міркувань найкоротшого шляху до споживача, але абсолютно неможливо припустити, щоб держава та газові магнати не мали уявлення про те, куди, скільки і якого газу надходить. Зрозуміло також, що населенню про це знати необов’язково, бо інакше влада не зможе вважати своїм великим досягненням «газ для людей» по 240 дол.

Удар кулака / Wandeugi / Punch (фильм 2011)

Удар кулака / Вандыки  / Wandeugi / Punch

Смотреть фильм:  http://video.i.ua/user/3776010/61782/369674/

Страна: Южная Корея

Жанр: мелодрама

Тип: полнометражный, 107 мин.

Перевод фансаб-группа Альянс

координатор: puwistik

перевод с китайского: Кислая

редактор: Xiao Mei

таймингер: evik

главный фанат: Nikiola ^^

В главных ролях

Yoo Ah In as Doh Won-Deuk

Про актера - http://blog.i.ua/community/3375/983894/

2012 - Король моды / Fashion Wang / Fashion King

смотерть дораму  (рус суб) http://video.i.ua/user/3336240/61409/

смотреть дораму (озвучка) http://video.i.ua/user/3336240/62232/

2010 – Sungkyunkwan Scandal / Скандал в Сонгюнгване

Про дораму http://blog.i.ua/user/3336240/637279

Смотреть дораму (Рус суб) http://video.i.ua/user/3336240/49390

Смотреть дораму (озвучка) http://video.i.ua/user/3336240/58962

The Man Who Can't Get Married (KBS2, 2009)

Strongest Chil Woo (KBS2, 2008)

Shi Eun & Soo Ha (KBS2, 2005)

Kim Yoon Suk as Lee Dong-Joo

2006 - Love Me When You Can

2006 - Thank You Life

2005 - Resurrection

2004 - Loveholic

Park Hyo-Joo as Ho-Jung

2012 - К-поп: школа выживания / K-POP Choikang Survival

Про дораму http://blog.i.ua/community/3375/950499/

Смотреть дораму http://video.i.ua/user/3336240/61514  

смотреть дораму с озвучкой http://video.i.ua/user/3336240/61915/

2011 -  Девочка К / Killer K 01

Про дораму http://blog.i.ua/community/3375/794597/

смотреть дораму http://video.i.ua/user/3336240/56471/

2010 - Secret Agent Miss Oh / Kukgaga Bureumda

Kang Byul as Yoon-Ha

2012 - Принц с чердака / The Rooftop Prince

Про дораму http://blog.i.ua/community/3375/946557/

Смотреть дораму http://video.i.ua/user/3336240/61377/

смотреть дораму озвучка http://video.i.ua/user/3336240/61413/

музыка из дорамы OST http://music.i.ua/user/4384927/47312/

2010 - Kim Su-Ro, The Iron King / Kim Su-Ro

2010 - Harvest Villa / Wigiilbal Pongnyeonbilla

2009 - Seeking Love / Inyeon Mandeulgi

Описание:

   Снят по одноименному молодежному роману.

 

Описание:

Сеул. Наши дни.

До Ван Дык (Ю А Ин). 18 лет. Проживает с горбуном-отцом Гак Соль (Пак Су Ён) и заикой Мин Гу (Ким Ён Чжэ). 17 лет назад брошен матерью.   Разговаривает при помощи кулаков. Горбун и заика. Кабаре-клоуны в отставке. Последнее место работы - рынок. Ли Дон Чжу (Ким Юн Сок). Неординарный школьный учитель. Суров и жесток со всеми учениками. Живёт на крыше рядом и постоянно изводит Ван Дыка. Ворчливый сосед (Ким Сан Хо). Проживает с младшей сестрой Ли Хо Чжон (Пак Хё Чжу). Является автором "Реальных романов о боевых искусствах". Псевдоним Мунбау. Постоянно оскорбляет Ван Дыка и его учителя.

Однажды горбун и заика отправляются искать работу, оставляя Ван Дыка на попечение учителя. Как ни странно... ученик и учитель становятся ближе друг другу. Ах, да! Благодаря учителю Ван Дык впервые встречается с матерью. И ещё есть лучшая ученица в классе, расставшаяся с бывшим и теперь. И теперь помогает Ван Дыку заниматься кикбоксингом. Ибо парню дурь девать некуда. Вот такая история. И всё бы ничего... Но вот тут-то нашего учителя и арестовывают...

 

Другий термін Януковичу це не сценарій фільму жахів.

  • 24.09.13, 21:48

Другий термін Януковичу забезпечить кількамільйонна армія «мовчазних союзників»

perepis0

Це не сценарій фільму жахів. Це бридка і цинічна реальність української політикик можна зробити принаймні два висновки:

1. Україна вимирає значно швидшими темпами, ніж тими, про які говорить Держстат.

2. Влада намагається не лише приховати справжній стан речей, а й отримати від цього зиск на президентських виборах.

Відомо, що згідно з першим Всеукраїнським переписом населення, який відбувся у 2001 році, чисельність українського поголів’я складала 48,457 мільйонів осіб. Тобто майже на 4 мільйони менше, ніж у 1989-му – коли українці рахувалися ще в складі Радянського Союзу та їхня кількість сягала 52 мільйони. З тих пір перепис не проводився, незважаючи на загальноприйнятну світову практику та рекомендації ООН рахувати громадян один раз на 10 років. Відтак справжня кількість українського населення наразі залишається загадкою.

Щоправда, існують офіційні дані Державного комітету статистики, згідно з якими в Україні нині проживають 45 мільйонів 480 тисяч людей. Якщо вірити цим даним, виходить, що за 12 років (із 2001 по 2013) чисельність українців скоротилася «лише» на три мільйони. Цифри невтішні, але не критичні. Все-таки менше, ніж за минулу 12-річку (з 1989 по 2001). Причому за два останні роки, порівняно з минулими, процент вимирання українців зменшився (за 2012 рік Україна втратила 80,6 тис. громадян, у 2011 – 145, а скажімо, у 2006 – 283). Що при бажанні можна представити як позитивну динаміку – у порівнянні з попередниками, при яких українці мерли, як мухи.

Чим же тоді пояснити зволікання з переписом? Лише тим, що ці дані Держстату з якихось причин не зовсім відповідають дійсності, і, очевидно, мають рацію ті експерти, які стверджують, що справжня чисельність українського населення не сягає і 40 мільйонів людей. Песимісти взагалі  називають цифру в 35 мільйонів. Наскільки це правда, сказати важко, але перенесення перепису на поствиборчі часи свідчить якраз на користь цих невтішних цифр.

Цікаво було б подивитися на тих «чайників» із Міністерства економічного розвитку і торгівлі, які 4 вересня повідомили «Інтерфаксу» про «намір перенести другий Всеукраїнський перепис населення на 2014 рік». І на те, що зробили з ними далекоглядніші товариші. Бо кращого антипіару для діючої влади важко навіть вигадати. Перепис населення напередодні президентських виборів – це лакмусовий папірець соціальної політики діючої влади. А тому – досить сильний козир у руках опозиції. І звалити все на попередників уже не вдасться. Тому 2016 рік (2015 із зрозумілих причин навіть не розглядається) – найкращий час для підрахунку тих, хто вижив. Якими б не були цифри – новому-старому президенту вони вже нічим не загрожуватимуть. А в тому, що старий стане новим – сумніви тануть із кожним днем. Бо тепер на його перемогу працюватиме не тільки потужний адмінресурс, придворні журналісти і недолуга опозиція – в його розпорядженні кількамільйонна армія «мовчазних союзників», які, правда, не зі своєї волі, але активно допомагатимуть чинному президенту залишитися при булаві.

Не забуваємо, що невизначена кількість населення перед виборами потрібна владі не лише для приховування невигідних цифр, а й для того, щоб залучити неврахованих мерців на свій бік. Чим більше в Україні «мертвих душ», тим вищий відсоток підтримки у «дарагова» Віктора Федоровича.

Найбільший цинізм ситуації полягає в тому, що чергову перемогу на президентських виборах Віктору Януковичу забезпечать ті, хто так і не до дочекався обіцяного покращення. І не зміг скористатися правом бути почутим.

http://www.pic.com.ua/druhyj-termin-yanukovychu-zabezpechyt-kilkamiljonna-armiya-movchaznyh-soyuznykiv.html#sthash.CZjWLLHJ.dpuf


Десять місць на Землі несумісних з життям

На нашій планеті багато цікавих і привабливих місць, які багато хто хоче відвідати. Однак є також і місця, від яких краще триматися подалі. Уникати їх треба не тому, що там немає нічого цікавого, а тому що перебування там може бути небезпечним для життя. Американський екологічний фонд Blacksmіth Іnstіtute склав список десяти таких місць.

10. Дзержинськ, Росія 
Відповідно до звітів екологів в 1930 - 1998 роках у Дзержинську було поховано більше 200 тисяч тонн хімічних відходів - включаючи найбільш небезпечні відомі нейротоксини. Міська вода частково заражена діоксинами та фенолом, і рівень забруднення, за наявним даними, в 17 мільйонів разів перевищує безпечний рівень. На сьогоднішній день у місті проживає близько 300 тис. жителів. Середня тривалість життя 45 років. 

9. Кабве, Замбія
На початку минулого сторіччя в Кабве були виявлені великі запаси свинцю та кадмію. Пізніше там були побудовані великі підприємства по переробці цих металів. Як результат, сьогодні рівень забруднення повітря важкими металами в чотири рази перевищує допустиму норму. Кількість заражених людей у місті перевищує 250 тисяч чоловік. Вони страждають гострим отруєнням крові, що веде до частої блювоти, поносу, захворюванням легень і атрофії м’язів. 

8. Ла-Ороя, Перу
У порівнянні з іншими містами, це поселення відносно невелике - у ньому проживає всього 35 тисяч чоловік. Однак, більше 95 відсотків жителів заражені важкими захворюваннями, пов’язаними з високим вмістом свинцю в крові. На території цього поселення розташовані американські заводи по видобутку таких корисних копалин, як свинець, мідь і цинк. В атмосферу викидається величезна кількість двоокису сірки, через що часто йдуть кислотні дощі. 

7. Ліньфинь, Китай
Ліньфинь - це місто є серцем китайської вугільної промисловості в провінції Шанксі. Рівень двоокису сірки та інших шкідливих часток у повітрі значно перевищує норму. Їх настільки багато, що повітря стає сірим і видимість погіршується. У місті проживає більше 200 тисяч заражених людей, які страждають від пневмонії, раку легень та бронхіту. 

Вендетта

Если генпрокуратура не может себе позволить вспомнить предшествующие Щербаню убийства и «героев» тех лет, то у автора таких обязательств не перед кем нет.

Итак, начнем…

Часть 1 

Папочка из МВД

Но сначала маленькое отступление.  В свое время, когда автор работала над темой «Ху ис мистер Юрий Иванющенко»,  от  одного лица имеющего отношение к МВД, автору удалось получить некую толстую папочку. В ней имелась подборка  донесений из  оперативных источников МВД, результаты оперативных разработок МВД,  объединенные одной темой – донецкого криминала лихих 90-тых.

В папке, сразу скажу, нет ничего сенсационного, почти все  киллеры и их жертвы  давно известны интернету.  Но в папке все выглядит достовернее,  подкупает обилие мелких деталей, которые из пальца не высосешь, конкретных имен подозреваемых в исполнении, а также в организации убийств.

 Хотя тут надо   предупредить читателей,  на этих бумагах  нет ни печатей, ни подписей, ничего такого, что бы гарантировало, что это не фальшивка.  Поэтому авторский текст, в котором журналист использует материалы папки стоит  воспринимать скорее, как версию.

Кстати, возможно, раньше автор бы и задумался, а стоит ли писать версии, называя при этом имена влиятельных людей. Но если генпрокуратуре можно обвинять в убийствах Тимошенко опираясь лишь на особое трактование одного свидетельского показания,  автор тем более  имеет право предоставить читателям свой анализ.

Тем более, что автор гарантирует, -  все перечисленные убийства на самом деле имели место, и никто за них не ответил.

 Как  Кушнир мог стать Ахметовым, а стал серийным убийцей

Истоки  убийства Щербаня стоит искать еще  в далеком  1992 году. Когда был убит «звезда» донецкого предпринимательства тех времен - Янош Кранц, а в его богатом офисе в арендном предприятии «Люкс» на базе гостиницы в ботаническом саду  разместился  его оппонент при жизни  - Ахать Брагин. 

 Резиденция «Люкс» в ботанічному саду Донецька. Сучасний вигляд. Фото автора

Кранц имел тесные контакты с известными людьми в уголовном мире (без этого тогда было никак), ворами в законе и тоже «предпринимателями» Фроловым и Брагинским, и что для нас особо интересно,  также его компаньонами  были некто   Кушнир и Рябин. После убийства  старшего партнера, их личный бизнес захирел, и господа полностью  посвятили себя вендетте и сопутствующим коммерческим  «мокрым делам». Через несколько лет следствие решит, что  убийство  Ахатя Брагина, Александра Момота и Евгения Щербаня организовали «недобитые» екс-партнеры Кранца - преступное сообщество Кушнира-Рябинина.

Но до этого пока далеко, сначала нужно обратить особое внимание на то, что  именно   убийство Кранца  открыло кровавый счет в  вендетте, в которую были вовлечены крупнейшие  криминальные сообщества Донбасса.

Так случилось, потому, что  криминальные партнеры Кранца сделали для себя выводы, что исполнители убийства были близки к Брагину (Алику Греку). А вот правоохранители, похоже, разрабатывали версию причастности правой руки Брагина –  Ахметова. Например, из «милицейской папки» автору стало извесно, что  «УКП совместно с ОБОП УВД г. Донецка проводили негласные мероприятия за Ахметовым Р.Л., подозреваемым в убийстве Кранца», в 1992-м и 1993-м году.

 Фото. Негласные мероприятия за Ахметовым

Так же во время убийства Кранца  Алик Грек находился под негласным наблюдением ОБОПА.
Источник с МВД дал возможность автору познакомиться с копией одного документа из этой разработки – а именно перемещение Алика Грека в тот месяц, на который пришлось и убийство Кранца. География этого документа  дает яркое представление о становлении бизнеса Донецкого клана. Алик Грек   неоднократно посещал не только разные на тот момент «хлебные» места  Донецка, например склад шахты «Октябрьская», приемную «Облпотребсоюза», склад «Укроптхозторга», подсобные помещения универмага «Украина», комбинат панельного домостроения, но и похороны, в том числе и Кранца.

 
Фото  Ахметов и  Брагин (в малиновом пальто) на похоронах Кранца. Стоп-кадр из оперативной видео-съемки

Но что, нам особенно интересно  незадолго перед смертью Кранца Грек был замечен в кафе Кранца «Красный кут», где «предприниматель» обычно принимал визитеров.

Кстати следствие потом отрабатывало версию, что Кранц погиб, потому, что  ему сделали предложение, от которого обычно не отказываются, но  предприниматель  оказался  смертельно упрям.

Но, что еще более интересно, перед  визитом в «Красный кут» Алик Грек посетил  офис  корпорации «АТОН» в Доме культуры  им. Франко.

 С кем Алик Грек мог общаться в «АТОНе»?

Там был только один человек его уровня, владелец «АТОНа», его партнер и приятель  -  Евгений Щербань.  О чем они говорили? Может о том, что интересного есть на складе шахты «Октябрьская»? А может   обсуждали судьбу Кранца?

 
Фото Негласные мероприятия за Брагиным

(К стати, после расстрела Щербаня в донецком аэропорту, корпорация «АТОН» перешла в наследство двум его сыновьям. Хотя фактически Щербаням-младшим достался только фантик от конфетки. Так как после смерти Щербаня его бизнес-империя, прибыли, которой формировались благодаря админресурсу, захирела, и отдельные ее активы перешли старшим товарищам  донецкого клана).

В деле об убийстве Кранца правоохранители собрали много томов  важных деталей. Из «милицейской папочки», автор узнал, что был даже главный подозреваемый  - некий Олег Морозов. 
Чей это был за человек несложно догадаться из другого опердонесения из папки, где говорится о том, что Олег Морозов некоторое время проживал в квартире некоего Сергея Кия, человека очень похожего на нынешнего народного депутата, который попал в список Партии Регионов по квоте Рината Ахметова.

 
фото Олег Морозов некоторое время проживал в квартире некоего Сергея Кия

 
Фото Сергей Кий - человек очень похожий на нынешнего народного депутата

Также в МВД считали, что возможно участие в убийстве Кранца, а затем и Фролова принимал некий Чирин Игорь, человек «лично преданный Брагину, смелый и дерзкий». Также Слюсар Анатолий «личный охранник Брагина, проходил службу в спецназе», который по оперативным данным находился за рулем автомобиля, на котором скрылись нападающие  и тд.  В общем, остается только догадываться, почему этому делу не был дан ход.

На убийстве Кранца автор особенно заострил внимание, потому, что эта «ликвидация» вызвала осложнения в отношениях между группой Брагина  и такими лидерами уголовного мира, как Фролов и Брагинский, которые ранее работали с Кранцем.

Как стало известно автору от источника в МВД раскол углубился в конце 1993 года когда в Дебальцево (недалеко от Енакиево) на офисе МЧП «Прометей», принадлежащем братьям Долидзе (авторитеты, которые контролировали север донецкой области)  «прошла сходка лидеров преступных групп  Фролова, Брагинского, Иванющенка, Узбека, Бимбата. Обсуждали некую  финансово-економическую  программу  разработанную Фроловым и Юрушевым ( кстати некий господин с созвучной  фамилией сегодня  является  владельцем  любимой гостиницы Виктора Федоровича в Киеве -  «Интерконтиненталь»). На сходке решили  взять  под контроль валютный рынок донецкого региона в том числе пункты обмена валют. Фролов предложил через своего человека в Киеве – Авдышева задействовать для реализации планов киевский «Дамиан-банк», а также донецкий банк «Инко».  «Узбек» предложил согласовать программу с Ахатом Брагиным, однако Фролов и Долидзе отвергли участие Брагина в своих делах, о чем последнему сразу стало известно», - цитата из папочки МВД.

 
Фото: «Узбек» предложил согласовать программу с Ахатом Брагиным, однако Фролов и Долидзе отвергли участие Брагина в своих делах, о чем последнему сразу стало известно».

Поэтому, когда феврале 94 года, был убит близкий к Фролову авторитет уголовной среды Джамалов «Бек»,  участники дебальцевской сходки подумали на «обиженного» Алика Грека.  «Северяне» стали готовить вендетту.

Голуби войны

В марте 94 неизвестные лица совершили покушение на Алика Грека в поселке Пески, где у «предпринимателя» находилась любимая голубятня. Хотя Алик Грек начинал свою карьеру с мясника, это не мешало ему слыть любителем животных, особенно лошадей и голубей.  Возле любимых пернатых зверушек Брагина  и подкараулили  убийцы.  Чудом   он  остался жив,  кинулся в голубятню, где отсиделся среди испуганных птиц, пока  вся его охрана слегла под огнем автоматов.  

Правоохранители разрабатывали причастность к покушению некоего Парахина и Череватенко, близких к вору в законе Брагинскому.
Алик Грек тоже подозревал Брагинского, но, не будучи уверен, решил, что все кто не с ним, против него.
В тот же день, под  подозрения попал  Акопян А.О. (Минас) из армянской группировки.  Но «подозреваемым» ему долго быть не пришлось, так  случилось, что к концу дня он был убит.

А в апреле произошла еще более громкая  для воровской среды «ликвидация». Был убит авторитет Фролов, партнер покойного Кранца, один из наиболее ярых оппонентов Алика  Грека. Кто заказчик и исполнитель убийства милиция так и не выяснила, в первую очередь  благодаря помощи прокуратуры.  Дело в том, что неподалеку от  места преступления, как раз за несколько минут до того, как раздались выстрелы,  наряд милиции  случайно задержал некоего Рухманова человека  из близкого окружения Алика Грека.

Позже оперативники решили, что Рухманов  прикрывал отход боевиков.
Но делу не был дан ход, да и Рухманов в тот же день был освобожден из-под ареста постановлением прокуратуры. Хотя это решение выглядело как минимум странным, если учесть что Рухманов  был задержан с автоматом в спортивной сумке. Но его можно и понять, если учесть, что тогда областным прокурором трудился Геннадий Васильев, нынешний народный депутат от ПР.

 
Фото Рухманов, который был задержан с автоматом в спортивной сумке, но освобожден Васильевым, нынешним нардепом.

Единственное, что могла себе позволить милиция, это проследить за Рухмановым после его освобождения.  И что ж?! Сразу после выхода из казематов  Рухманов направился в гостиницу «Люкс» - резиденцию Ахатя Брагина.
В мае 1994 был убит Глебов С.Н.  Источник из МВД указывает, что он якобы контролировал донецкое отделение банка «Инко», который по просьбе Фролова  оплатил покушение на Алика Грека.  
В   июле 1994 в Мариуполе был убит Бимбат, который  хвалился, что собирается отомстить Брагину за смерть друга Фролова. Возможное участие в убийстве принимал Николай Васильев, которого источник из МВД назвал  охранником фирмы «Люкс» и Брагина.

Но официально Ахать Брагин оставался чист перед законом как первый снег. Только это все равно не убедило  братьев Долидзе, которые открыто объявили Алику Греку вендетту.  Они начали подготовку боевиков и доставку оружия.  Но тут случилась «заминочка» -  на почве «греконенависти» у них произошел раскол с многолетним партнером, тогда известным, как «Юрец»- «Малой», ныне, как Юра Енакиевский,  который вдруг перешел на сторону Алика Грека.

 

Фото "Юрец", который похож на нынешнего депутата Иванющенка

Где пленка Салаватова?

Амбициозным планам  братьев Долидзе так же помешала милиция,  неожиданно она  нагрянула с обыском в офис фирмы братьев «Прометей». Братьев, очевидно, сдал кто-то из своих, так как силовики знали куда идут, отправившись на операцию на бэтээре.
Говорят, братья подумывали  дать бой, но через пару минут протрезвев –сдались.  Улов «силовиков» впечатлял – было задержано 37 боевиков, изъято кучу разного оружия, в том числе  6 боевых автоматов.  

Долидзе рассчитали все правильно, задействовав свои связи, они скоро освободились из заточения. Но будучи обескровленными, они были  вынуждены   отбыть за пределы области, где продолжили лелеять планы если не убить, то, как минимум осложнить жизнь Алику Греку.

Например, как стало известно от источника в МВД,   братьями Долидзе  тогда был похищен некий Салаватов.  Его заперли в  гараже в  Алчевске где, под пытками  заставили   рассказать на камеру все  совершенные им  преступления  и причастность к ним Алика Грека. Пленку Долидзе передали  в  МВД и  СБУ.  

 
Фото Салаватов

Существует ли эта, наверное, очень интересная пленка,  до сих пор?  Или пленка уничтожена также как и ее режиссеры - братья Долидзе, которые были расстреляны в 1998 году?
Кстати одного из братьев,  Григория Долидзе, застрелил лично Салаватов, по версии следствия  с помощью  Немсадзе, который выманил соотечественника на встречу. Как позже Салаватов признался следствию, он не имел иного выбора, потому, что вышестоящий в  криминальной иерархии  Енакиево товарищ предупредил его, что  «только кровью он сможет смыть позор за признание».

 
Фото Салаватов рассказывает, кто убил Брагина

Интересно, что на том же допросе следствию  Салаватов назвал организатором  убийства Алика Грека  братьев Долидзе.  Хотя впоследствии следствие сделало выводы, что это дело рук банды Кушнира.  Хотя возможно одно другое не отрицает, в тот момент и Кушнир и Долидзе были в одной лодке и Долидзе мог быть заказчиком, а Кушник организатором этого  покушения.

Но вернемся опять в 94 год.
В сентябре 1994 был убит один из знаковых врагов группы Грека - «вор в законе» Брагинский. Пуля настигла его в шикарном ресторане «Красный кут», который как мы уже писали,  когда-то принадлежал покойному Кранцу.  
Таким образом,  поговорка тех времен, касательно этого заведения, что самая «короткая улица в Донецке начинается от «Червоного кута», а заканчивается могилой», который раз себя оправдала.

 В «милицейской папочке» автор нашел, что следствие рассматривало версию причастности  к убийству некоего «Черта», который в свое время служил в воздушно-десантных войсках.  Кстати его фамилия Чертков Юрий Дмитриевич созвучна с ФИО нынешнего народного депутата.

 

Также из того же источника, стало известно, что  объектом разработки правоохранительных органов в этом деле был  Аркалаев Нурулислам, тоже очень похожий на нынешнего народного депутата.

 

После убийства Фролова и Брагинского органы зафиксировали отъезды близких к ним людей из города Донецка за приделы Украины.

Но и зарубежем они вынашивали планы вендетты. Например, в мае 1994-того года  совместно с ФСБ России МВД Украины проверяло информацию о готовящемся покушении на Алика Грека  лиц армянской национальности под предводительством Галастяна.  Армяне планировали использовать заминированный вертолет. В этот же период во Франции  месть планировали братья  Долидзе.

Кто не уехал, был убит. Например, в сентябре 94 – авторитеты Дворный и Минайлук.  «Данные преступления предположительно совершены «боевиками» из групп Ляшко и Немсадзе, так как впоследствии отмечено еще большее их сближение  с Брагиным». Это цитата из оперативного донесения из папочки МВД.

Кстати, упомянутый Ляшко (Миша Косой)  похож на ныне известного бизнес-партнера Бориса Колесникова Михаила Ляшка, который является  совладельцем «Белого Лебедя», а также недавно сгоревшей табачной фабрики «Хамадей».

В конце декабря 94 была  совершена попытка покушения на Ахметова с помощью взрывного устройства заложенного в автомобиль, мимо которого проезжал Ринат Леонидович.
А через месяц с помощью гранатомета совершено покушение на Богданова Я.С., одного из первых создателей фирмы «АРС», которая ныне является соучредителем крупнейшего  частного перевозчика на железной дороге фирмы «Лемтранс».   Даже название «АРС» расшифровывается, как «Алик», «Ринат», «Самсон».

Кстати, Богданов тогда ехал на автомобиле, на котором обычно ездил Ахать Брагин. Так, что возможно целью покушения был сам Брагин. «Оперативная проработка этих фактов указывает на причастность к ним сына Фролова. Долидзе снабдили его оружием и людьми через уголовного авторитета из  Шахтерска Украинского», - это цитата из папочки МВД.

Очевидно, эта информация попала не только в органы. Потому, что после неудавшихся покушений «люди Брагина в основном через Иванющенка в сжатые сроки вычислили их организаторов и исполнителей» (цитата из папочки) - был убит Фролов-младший, а вслед за ним авторитет Украинский. В убийстве последнего правоохранители прорабатывали «боевиков» некоего Батуры, человека из близкого окружения Юры Енакиевского и Зуева (Зуя).
Интересный факт, Зуя  в  Енакиево в конце 90-тых знали, «как кума  Виктора Януковича». Хотя возможно, что это было не больше чем самореклама.

 
Фото Зуя  в  Енакиево в конце 90-тых знали, «как кума  Виктора Януковича».

 В апреле 95 года со второй попытки таки был убит близкий к Брагину Богданов (Самсон), а  за ним вскоре и его брат.  Покушение на него готовили - Долидзе с Кушниром.
Это было большая потеря для «люксов», но не сравнимая со следующей.

15 октября 1995 года   в результате  взрыва на стадионе «Шахтер» погибает Алик Грек. Взрыв был такой мощности, что шансов у него не оставалось -  уважаемого в Донецке человека опознали только по остаткам дорогих часов.
Кстати, с ним мог погибнуть и Ахметов, на то время правая рука Брагина, которая неукоснительно следовал повсюду за Аликом Греком. Но в тот день «руку» спасли «ноги». Ринат Леонидович решил поразмяться - прогуляться пешком, и на пару минут запоздал на стадион.  Эти «пару минут» и решили его судьбу.

День смерти Ахатя Брагина стал черным для «люксов», но в тоже время он стал зачатием того донецкого клана, который мы ныне знаем. А днем его рождения  стало убийство  в следующем году  Евгения Щербаня.

Но тогда об этом еще никто не знал. Правоохранители  рассматривали версию причастности к  убийству Брагина «Кушнира объединившего силы, противоборствующие группе покойного Алика Грека». И ждали ответных акций. Одним словом криминальная обстановка в Донецком регионе была  накалена до предела. Вендетта 95 года плавно перетекла в вендетту 96-года.

Т.Ч. 

В США запрещено...:


1. водить машину с закрытыми глазами 
2. рыбачить сидя на верблюде 
3. приходить в театр со львами 
4. класть спать осла в ванной 
5. стрелять по бизонам со второго этажа отеля 
6. спать голым 
7. дразнить собак 
8. откусывать от чужого гамбургера 
9. будить медведей, чтобы их сфотографировать 
10. посыпать рельсы солью 
11. выбрасывать живого лося из самолета 
12. мужчинам с усами целовать женщин 
13. бить крыс бейсбольной битой 
14. заезжать на велосипеде в бассейн 
15. давать зажженные сигареты домашним животным 
16. переходить дорогу на руках 
17. муж не может колотить жену палкой, диаметр которой больше толщины его большого пальца на руке 
18. водить машину задом 
19. нельзя играть на улицах с индейцами в карты 
20. водителям гудеть проходящим мимо женщинам 
21. чтобы совместно в доме проживало более 16 женщин (17 по мнению законодателей уже бордель), тем не менее закон позволяет проживать одновременно 120 мужчинам 
22. животным сношаться в пределах 500 метров от общественных заведений 
23. в одном из штатов оральный секс является преступлением 
24. в одном из штатов женщине грозит тюрьма если она вскроет почту мужа 
25. давать соседям пользоваться своим пылесосом 
26. женщине грозит штраф если она заснет во время сушки волос 
27. людям старше 18 лет улыбаться если у них отсуствует более 1 передннего зуба 
28. в одном городе разрешается носить ковбойские сапоги если есть не менее двух коров 
29. преступно целовать женщину пока она спит 
30. нельзя разговаривать в лифте даже со знакомыми 
31. держать дома более одного вибратора 
32. насвистывать на дырке от ключа 
33. вставлять в уши монеты 
34. выпускать кошек гулять если они не имеют сзади световых отражателей 

Все эти нарушения влекут за собой наказание от штрафа до тюремного заключения.

Чего хотят женщины

У любой -женщины - всего три потребности. Если вы думаете, что это квартира, машина и шуба – то ошибаетесь. Все гораздо проще и доступнее.
Руслан Нарушевич называет эти потребности «Три буквы Б».
1. Близость
2. Благодарность
3. Безопасность

Близость
Женщины, очень социальны и зависимы от общения. Нам не понять, зачем вы уходите в подполье. Потому что для нас естественнее собраться подружками и пообщаться.

Все, что мы делаем в жизни, в конечном итоге имеет одну цель – почувствовать близость с другими людьми. Нам действительно нравятся задушевные разговоры с подругами, фильмы о близости и любви.

А еще нам очень хочется чувствовать вас, знать, что у вас на сердце. Мы звоним вам и спрашиваем: «Ты где?» несколько раз в день. Не для того, чтобы контролировать. А просто чтобы услышать, что вы о нас думаете. Хотя бы иногда.

Мы проживаем негативные эмоции, говоря о них. Поэтому когда видим вас в тяжелом состоянии, так хотим вас разговорить (Хотя вам в это время хочется побыть в одиночестве). И нам хочется, когда нам бывает нелегко, чтобы вы с нами говорили. Это непросто, особенно для вас. Ведь у нас все вместе – и чувства, и мысли, и события. Но если вы будете помнить, что нам нужно просто выговориться и выплакаться в ваше плечо – возможно, вам будет легче.
Нам не хочется советов, рецептов, резюме. Нам хочется просто, чтобы вы нас выслушали, обняли и сказали: «Маленькая моя, наверняка тебе сейчас очень трудно. Но я с тобой. И я тебя люблю»
Да, мы хотим все время слышать о том, что вы нас любите. Для вас это глупо, а для нас – необходимо как воздух. Мы хотим понимать, что сегодня мы с вами так же близки, как вчера. Что вы все еще любите нас.

Благодарность
Мы, как и вы, хотим чувствовать себя ценными и нужными. Нам важно понимать, что каждый приготовленный ужин вы принимаете с благодарностью. Что вы цените каждую чистую рубашку в своем шкафу. Что для вас важна наша красота и ухоженность.
Мы обожаем комплименты. Безумно. Ведь с помощью них мы чувствуем, что вы нас любите. Что вы благодарны нам и близки. При этом нам очень важно, чтобы ваши комплименты были разнообразными, направленными на наши качества и были искренними.

Безопасность
Мы безумно ранимы и чувствительны. Даже если внешне мы выстраиваем толстые стены и панцири, внутри у нас всегда живет маленькая хрупкая девочка. И нам очень хочется, чтобы о нас заботились.
Иногда снаружи мы кажемся броневыми танками, и вы думаете, что ваша забота нам ни к чему. Но без нее мы теряем свою женственность и красоту. Больше всего на свете мы мечтаем о том, чтобы о нас заботились.
Нам кажется, что это несложно – подавать руку при выходе из автобуса, придерживать двери, помогать с тяжелыми сумками, встречать поздно вечером с работы, выслушивать нас в тяжелые минуты.. . Возможно, для вас это действительно непросто – особенно последнее. Но нам это нравится. За такую заботу мы готовы вдохновлять вас, боготворить и заботиться о вас.

Еще больше нам хочется перестать работать от рассвета до заката и начать творить дома. Творить в нем гармонию, любовь, атмосферу. Нам хочется быть рядом с нашими детьми, готовить вам умопомрачительные обеды, покупать домой новые занавески. Такова наша природа – мы хотим творить и быть женщинами.

И возможно, вам кажется, что не каждая женщина этого хочет. Но загляните ей в глаза и глубоко внутри вы увидите эту маленькую девочку, которой так нравится творить мир вокруг себя.

«Аль-Кайеда» против педофилов

http://versii.com/news/191007/

Нельзя доверять ментам пиарить кандидатов в президенты. Особенно Юрию Витальевичу. Попроси милиционера поагитировать за Юлию Владимировну, так он и террористов найдет. Так, впрочем, и получилось. Я все ждал: а чем ответят «бютовские» асы пиара на историю с депутатами-педофилами. Версия про подлого и коварного Бориса Абрамовича, у которого чуть ли не с руки ел диоксин, разбавленный полонием, Виктор Андреевич, не годилась на роль отвлекающего скандала.

Слабо как-то прозвучала идея о «заказе банкиров». В соответствии с данной гипотезой, высокопоставленных педофилов «заказали» финансисты и руководители Национального банка, которые рука об руку дерибанили транши МВФ. В качестве подтверждения данной версии приводился следующий факт: Сергей Терехин и Руслан Богдан работали в следственной комиссии Верховной Рады, занимающейся расследованием деятельности НБУ. Слабовато… И в схему не вписывается Виктор Уколов. Он-то каким боком причастен к разворовыванию средств МВФ? Человек «пилил» медийные бюджеты. Да и то под строгим контролем товарищей по партии, с которыми делился.  Луценко слегка поднапряг моск. Надо же как-то отмазывать БЮТ. Родилась гениальная, типично ментовская подстава. Типа, а давайте дадим адвокатам бывшей жены Полюховича денег? Ну как дадим… Тупо подставим. Спровоцируем. Сложная (для милиции) одноходовая оперативная операция. Засунули диктофон в носок (на случай, если микрофон на груди не сработает), обложили сигарный клуб видеокамерами и дафай ловить на живца. Все желающие сегодня могут посмотреть запись данной увлекательной беседы, выложенную в тырнете. Но есть одна проблема: ни хера не понятно, кто кому деньги предлагал. Не прозвучала условная фраза, которую можно попробовать подшить к делу: «Йа хачу дать тибе тва лимона оларов, шоб нихто из дитей миня как бы ни узнал». Параллельно работал кризисный штаб БЮТ, который искал выход из непростой, чисто педофильской ситуации. Рассматривались варианты с покушением на Тимошенко, провоцированием сексуального скандала с участием «регионалов». В результате родился слабенький сюжет с третьей судимостью Виктора Федоровича. Настолько слабенький, что поручили озвучить его Сергею Соболеву. Ему-то уже все равно… Оппозиция, не особо афишируя свои действия, последовательно обкладывала педофилов. «Бютовцы», скрепя сердце, были вынуждены голосовать за законопроект, предусматривающий ограничение педофильского интернет-траффика. Кстати, надо в первую очередь проанализировать компы, установленные на Туровской. Какие сайты посещали пиар-асы БЮТ? С кем беседовали в чатах? Какие закладки у них хранятся в папочке «Избранное»? Какие фотки они таскают с собой на флешках? Только ли Юлия Владимировна на них изображена? В Раду вызвали генерального прокурора и главу МВД. Последнего, кстати, слегка «отымели». Юрий Витальевич так нервничал, шо даже попутал, кого именно повязали в Святошинском районе столицы: то ли начальника избирательного штаба ПР, то ли представителя местной районной администрации. Чувствовалось: Луценко ищет любой повод, чтобы обвинить в чем-нибудь оппозицию. С победными интонациями в голосе он зачитал о «документировании факта вымогания взятки в размере двух миллионов со стороны адвоката». Какая, в песду, тайна следствия? Главное – выполнить задание партии педагогов. Генпрокурор, напротив, был корректен в своих высказываниях. Но, правда, признал, что милиция фактически фальсифицировала дело, поскольку почти все вещдоки не были должным образом оформлены. Это раз. И два: орлы Луценко дважды закрывали дело, шо само по себе, мягко говоря, подозрительно. Правда, Александр Медведько не горел желанием взять дело себе. Дескать, создана межведомственная группа, в которую входят представители ГПУ, СБУ и МВД. Она должна справиться с задачей. Однако «регионалы», когда захотят, умеют быть очень убедительными. В результате дело педофилов было передано в Генпрокуратуру. Юрий Витальевич занервничал. Уже так просто отмазать не получается. Провести еще одну гениальную комбинацию «кому еще надо два лимона баксов?» крайне затруднительно при таких раскладах. Можно, конечно, положить адвокатов матери детей мордой в асфальт и резко найти у них два кило герыча, а также пистолет в смазке. Но могут усомниться в чистоте эксперимента. Как всегда, помог Геннадий Москаль. Не даром же его отправили в Крым руководить милицией. Геннадий Геннадиевич с ходу включился в процесс. Тем более что «лагерь греха» находится на подведомственной ему территории. Сначала он рассказал о сикретной операции, которую семь месяцев проводил в лагере с целью выявления злостных педофилов. Мы не сомневаемся в том, что Москаль действительно что-то рыл. Только не по делу Полюховича. Он искал извращенцев по другому политическому признаку. Чтобы у каждого был партбилет Партии регионов. Тема с «сикретной операцией» была нирасрыта, поскольку креатив был откровенно никакой. Но Геннадий Геннадьевич не унывал. Две недели понадобилось ему для того, чтобы сварганить «дело о террористах». Именно оно и должно «перебить» скандал с педофилами из БЮТ. В основу положен излюбленный Москалем сюжет с покушением на депутата Верховной Рады. Типа в МВД есть информация о покушении на парламентария такого-то. Тут же она (информация) доводится до сведения объекта покушения. Чтобы человек задергался, занервничал, стал совершать ошибки. По такой схеме был недавно спровоцирован скандал с руководителем крымской организации Партии регионов Василием Киселевым. Планировалось расколоть оппозицию на местном уровне. Частично данный сценарий реализовать все же удалось. Для отвлечения внимания на негодный объект и придания сюжету большего резонанса Геннадий Геннадьевич слегка его модернизировал. Базовый концепт остался тот же – покушение на народного депутата. Им оказался лидер Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев. Вся соль в том, кто его хотел убить. Не какие-то залетные киллеры, а самые настоящие террористы исламского радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра», связанные с легендарной «Аль-Кайедой». Согласитесь, это совсем другое дело! Налицо международный размах и громкий общественный резонанс! С таким делом не стыдно выходить на брифинг. Слово Юрию Луценко: «Была получена информация о том, что участники движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» приговорили к смерти лидера Меджлиса Мустафу Джемилева и его близких соратников. Они готовились также осуществить ряд терактов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ». Безусловно, это заявление должно было вызвать эффект разорвавшейся бомбы. Украинское общество хорошо подготовлено к восприятию подобной информации, поскольку ежедневные сюжеты на телеканалах, годовщина трагедии «Норд-Оста» создали устойчивый психотип: террористы смертник – это ужас. И вот они уже в Украине. При обыске на их квартирах была найдена взрывчатка, пояса шахидов (лучшее средство от целлюлита), оружие, боеприпасы, литература, связанная с изучением тактико-технических характеристик различных видов оружия. Почему хотели убить именно Джемилева? По словам Луценко, Меджлис является «серьезной угрозой» для экстремистов из «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам и является камнем преткновения для распространения этой организации». Удалось задержать «идейного наставника организации, который был амиром джихада по Украине», а также «активного члена движения «Ат-Такфир валь-Хиджра», находящегося в розыске за намерение убить имама мечети и его охранника». По словам Юрия Витальевича, «задержанные не дают показаний, поскольку не признают украинские власти, не признают украинских законов и служат исключительно святому делу». Что можно сказать… Какие педофилы-депутаты? Вы посмотрите, что творится: террористы готовятся взрывать атомные станции, магистральные газопроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Планируют убивать народных депутатов. Милиционеры выявили целую подпольную сеть. В этой истории с украинской «Аль-Кайедой» обращают на себе внимание следующие обстоятельства. Во-первых, с каких это пор менты у нас занимаются противодействием международному терроризму? Для этих целей есть СБУ, которая по роду своей деятельности обязана предотвращать теракты. Да и группа «Альфа» создана как раз для антитеррористической деятельности. И тут появляется Москаль, который недрогнувшей рукой давит гидру терроризма в Крыму. Во-вторых, как-то подозрительно все совпало: стоило Москалю появиться в Крыму, как полуостров мгновенно превратился в рассадник убийц, педофилов и международных террористов. Да еще накануне президентских выборов. Плюс очень вовремя появились громкие дела, которые отводят внимание общественности от педофилов-«бютовцев». В-третьих, организация ««Ат-Такфир валь-Хиджра» («Обвинение в неверии и уход»), членов которой еще называют «такфирами», до последнего времени никак себя не проявляла. «Такфиров» насчитывается около 50 человек. Большинство из них – это бывшие члены мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир», которые разочаровались в этой структуре и ее методах достижения целей. Компетентные эксперты считают, что идеология «Ат-Такфир валь-Хинджара» не была занесена в Крым извне, а ее просто переняли бывшие хизбуттахрировцы, которые ознакомились с идеологическими постулатами и стали называть себя «такфирами». И вдруг они оказались в эпицентре террористического скандала. Более того, Луценко обвинил президента в появлении в Украине террористической организации. Цитируем: «С 2005 года за счет прибытия в Украину и получения статуса беженцев некоторых граждан из Ирака, Узбекистана и других среднеазиатских республик у нас стало формироваться радикальное исламское движение «Ат-Такфир валь-Хиджра». Лидером данной организации является некий Абу Абдурахман, или «рыжий араб», который в 2006 году получил статус беженца, а затем и гражданство Украины и проживал в Полтавской области. Из-за того, что президент постоянно накладывает вето на принятие закона о создании миграционной службы в структуре МВД, Украина представляет собой пристанище террористов и экстремистов со всего мира». Обратим внимание на следующее обстоятельство: Геннадий Москаль после «оранжевого переворота» возглавлял Госкомитет по делам миграции. Именно он выступал за создание специальной миграционной службы, а также имел доступ к информации, связанной с мигрантами. Луценко фактически озвучил его идеи и свалил всю вину на президента, которого «бютовцы» считают организатором педофильского скандала. В противовес тезису, выдвинутому оппозицией, о превращении Украины в «заповедник секс-туризма» выдвигается лозунг о «превращение страны в пристанище международных террористов». Невооруженным взглядом видна задумка сценаристов нового скандала – перебить информационную волну, вызванную педофилией БЮТ. Только ребята слегка перестарались. Когда произнесено ключевое слово – «терроризм», то включаются международные механизмы контроля. Не знаю, как будет отбрехиваться Москаль, когда к нему придут за разъяснениями америкосы. Но это уже его проблемы. В любом случае, менты, борющиеся с международным терроризмом, – это перебор. Луценко повелся не на ту тему.

Александр Зубченко


0%, 0 голосов

92%, 12 голосов

8%, 1 голос
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.