хочу сюда!
 

Ксюшка

30 лет, лев, познакомится с парнем в возрасте 30-45 лет

Искать

Поиск заметок «проживаете»

Українські держави у докиївський період (продовження)

  • 12.10.13, 21:06

Частина друга Дулібія

А зараз перенесемося в інший регіон України – на древню Волинь. Історія цього краю уже тривалий час не дає спокою сумлінним дослідникам. Чому? Причина такого інтересу криється у тому, що є досить багато фактів, які свідчать про існування на цих землях уже в ІІ столітті нашої ери якогось великого і могутнього державного утворення. І відігравало воно у нашій історії, судячи з усього, значно більшу роль, ніж ми звикли вважати. Отож, – чи правдивими є такі передбачення? А можливо це лише плід фантазії істориків? І ніякої могутньої держави у тихих волинських лісах та болотах не існувало? Звернемось до джерел.

Відомо, що на волинських землях здавна проживали племена дулібів. Ця назва є дуже старою і використовується для означення давніх жителів Волині. Але на історичних картах можна побачити, що дулібами також називали племена, які у перші століття нової ери заселяли територію сучасної Чехії. Чи є між цими народами якийсь зв’язок? Чи, можливо, мова йде про абсолютно різні племена?

Відповідь очевидна: у даному випадку ми говоримо про один і той самий народ. Ніяких “чеських”, “хорватських” чи “моравських” дулібів насправді не існувало. А були лише волинські дуліби, тобто – давні жителі історичної Волині. У “Велесовій книзі” говориться: “…і не імахом тоді никіх тако дулібова…”. (і не мали тоді нікого, тільки дулібів). Зрозуміло, що давній український автор не написав би це про іноземців.

У 5-6 століттях під час переселенських рухів волинські дуліби залишать свій край і мігрують на Захід. Так і з’являться наші земляки на території сучасної Чехії. Згодом вони підтримають Самослава і приймуть активну участь у створенні Великої Хорватії.

 Пізніше жителів Волині літописці стануть називати іншим іменем – волиняни, яке й дійде до наших днів. Інколи хронікерами вживатиметься інша назва – бужани. Невідомо з яких причин відбулася заміна імені, але це не має для нас ніякого значення. Важливим є лише те, що волиняни-бужани – це ті ж самі дуліби, лише по-іншому названі.

Волиняни, як могутній союз племен, теж згадуються у “Велесовій книзі”. Зокрема на дощечці 24-Б читаємо: “…се Волинь іде опредех і биє врзе яко хоробра єсе і та Волинь є первище родом ”. (це Волинь іде попереду і б’є ворогів, тому що хоробра є, і та Волинь є перша родом). І ось тут ми маємо загадку: як бачимо, невідомий автор “Велесової книги” вважає волинян найдавнішим українським племенем“. Волинь є первище родом”, – говорить він.

Згадуються волиняни й в українських літописах, а також в іноземних хроніках. Зокрема, відомості про них містяться у “Повісті минулих літ”, яка пише, що: “Дуліби жили по Бугу, де нині Волиняни”. А у західноєвропейському творі другої половини 10 століття, відомому, як Баварський Анонім, автор говорить про високий рівень розвитку економіки краю і повідомляє, що волиняни мали 70 міст, що є більше, ніж у будь-якій іншій тогочасній європейській країні. А це уже друга загадка: виявляється дуліби уміли господарити, торгувати і будувати міста. І це в умовах лісистої і заболоченої місцевості!

Арабський мандрівник і учений першої половини 10 століття Аль-Масуді також засвідчує існування могутньої держави на Волині. “…творять вони численні народи. Є між ними один, при якому здавна, від самого початку, була влада. Його король називався Маджак. Народ цей називається Valinana, і тому народові звикли підкорятися усі слов’янські племена, бо при ньому була влада й інші їхні королі їй підлягали… Цей народ є серед слов’янських племен найчистішої крові, його шанували серед інших народів”.

Інший арабський письменник Аль-Бекрі писав: “У них є численні племена. У минулі часи збирав їх разом один король, що мав титул Мага. Був він з одного їхнього племені, званого Валінана (Волиняни), а те плем’я є у великій пошані серед них”. Ось вам і третя загадка: виявляється не такими уже й тихими та беззахисними були наші волинські предки – вони створили могутню державу, яка підкорила багато довколишніх українських племен. До того ж, їхня влада трималася у значній мірі на авторитеті, а не лише на силі зброї, – “…а те плем’я є у великій пошані серед них…”. (Аль-Бекрі).

Стосовно імені Маджак, яке згадує Аль-Масуді, то, найбільш імовірно, що це було ім’я короля. Як тут не пригадати, що батька Богдана Гатила звали Мундзук – звучить майже ідентично! Можливо, саме його мав на увазі автор? Невже рід Великого Імператора був родом з Волині?

Аль-Бекрі також повідомляв про правителя, “що мав титул Мага”. Мало імовірно, щоби тут письменник називав ім’я якогось короля. Очевидно він мав на увазі, що на чолі держави у волинян були волхви (Маги), які завжди користувалися великою повагою серед українців. Отож, у даному випадку мова йде про посаду чи “титул”, а не про ім’я.

Волхви здавна були інтелектуальною елітою українського суспільства, духовними провідниками нації. Вони були носіями арійської світоглядної системи, яка зародилася ще у часи Гіперборії. Неземні знання і вміння, якими вони володіли, отримувалися шляхом прямого контакту із Вищим Розумом (Богами). Для цього зовсім не потрібно було мати спеціальну підготовку – тут вона була б безсилою. Отримувати Вищі Знання могли лише люди вибрані, тобто – наддуховні, мудрі, обдаровані біоенергетичними здібностями. Саме таким Вибраним (і лише їм) Боги довіряли й відкривали свої знання.

Як пам’ятаємо із попередніх розділів, колись такими духовними методиками володіли усі жителі Гіперборії. Але після Першого Великого переселення народів гіперборійці зазнали страшного психологічного потрясіння. До того ж, після міграції вони частково змішалися з підкореними ними європейськими аборигенами. І колишні їхні знання та вміння були втрачені.

Але не повністю – серед українців залишилися люди, які зуміли втримати безцінні знання та вміння, дані людям Богами. Це були наші волхви. І зберегли вони унікальний спадок гіперборійців, цей своєрідний код арійця, саме тому, що працювали над своєю духовною сутністю. І, дякуючи цьому, не потонули у вирі безпробудного варварства і матеріалізму, які оточували арійський світ після переселення аріїв у Європу. 

Цілком очевидно, що наддуховні люди залишилися з нащадками гіперборійців також не випадково. Це була воля Вищих Сил – вони були потрібні, як посередники між ними і людьми. Своїми надзвичайними здібностями вони покликані були регулювати суспільні процеси, які відбувалися у світі. Тому Боги не лише допомогли цим людям зберегти знання гіперборійців, але і постійно поповнювали їх новими, відкриваючи їм істини, які у той чи інший період світової історії потребувало суспільство.

Так народилася особлива каста Вибраних – українських брахманів, або ж волхвів. Вони постійно працювали над собою, медитували, відвідували енергоактивні місця, вдосконалювали своє тіло і дух, чим досягали повного контролю над власним тілом. Більше того, біоенергетичні технології, якими вони володіли, дозволяли їм впливати на перебіг суспільних процесів і природу. Тобто, своєю духовною силою вони підкоряли і контролювали примітивний матеріальний світ.

Для простих людей, які не були обізнані з арійськими духовними методиками та вищими знаннями, волхви видавалися чарівниками і, взагалі, людьми незвичайними. Тому їх поважали, звертались по допомогу та пораду, хоча, можливо, – й побоювалися. Ось що про волхвів у згадуваній уже нами “Книзі дорогоцінних скарбів” писав Ібн-Русте: “Є у них знахарі, із яких деякі наказують царям, як ніби вони їхні володарі. А уже коли знахар віддає наказ, то не виконати його не можна ніяким чином”.

Часто волхвів обирали вождями племен, не рідко вони ставали на чолі держави. Тому немає нічого дивного у тому, що Аль-Бекрі писав про українського короля, який мав титул Мага (чарівника). Очевидно це був хтось із брахманів-волхвів.

Однак, повернімось до світу матеріального. Дані археології також підтверджують версію про існування могутньої цивілізації на волинських землях. Як виявляється, нинішні волиняни живуть на потужних археологічних пластах, у товщі яких захована їхня давня і глибинна історія. Тому свідчення Баварського аноніма про 70 волинських міст зовсім не є вигадкою. Залишки укріплених городищ, захисних земляних валів, селищ, підземних ходів, культових споруд, жертовників – усе це уже відкрито археологами. А скільки пам’яток знаходять волинські селяни, обробляючи свої поля та горди! Їхні землі буквально усіяні залишками глиняного посуду, залізних знарядь праці, наконечників стріл, списів, ножів, кінської збруї, прикрас тощо.

Сенсаційне відкриття зробили завідувач відділу охорони культурної спадщини Рівненського краєзнавчого музею Тетяна Бикова, геофізик Олексій Андреєв і архітектор Валентин Дем’янов. Досліджуючи методом біолокації історичні пам’ятки Рівного, вчені побачили, що рамка зафіксувала невідомий досі інформаційний світ. Як виявилося, це було давнє дохристиянське місто Суренж.

У ході подальших експериментів вдалося встановити, що відкрито було не просто давнє поселення, а великий мегаполіс, у якому, на думку першовідкривачів, у 7 столітті проживало 120 (!!!) тисяч городян. Більше того, вчені вважають, що Суренж впродовж 250-832 років був столицею української імперії Дулібії-Рось – саме тієї, про яку писали Аль-Масуді, Аль-Бекрі та Баварський Анонім.

Ця тема, звичайно, потребує подальшого дослідження. Але, поза усяким сумнівом, Суренж дійсно був великим торгово-економічним центром, який разом із довколишніми захисними містами-фортецями (Костопіль, Остріг, Кременець, Гоща, Шумськ, Берестечко, Ківерці, Броди), господарськими угіддями і селами охоплював площу 800 (!) кілометрів у периметрі! А сама столиця була оточена ще й п’ятьма рядами потужних земляних насипів із дерев’яною стіною та високими вежами на вершині.

Не менш вражають й інші древні міста Волині з їхньою системою захисту, змків, економічною інфраструктурою, торгівельними можливостями, широко розгалудженою павутиною підземних ходів і тунелів. Такими були Лучеськ (Луцьк), Володимир, Червень, Буськ, Гоща, Волинь, Городок, Холм, Белз, Кременець, Житомир.

Багато міст (з тих чи інших причин) з плином часу зникли. Часто на місці колишніх городищ нині знаходяться звичайні села, часом досить маленькі, жителі яких зазвичай і не здогадуються про велич їхніх предків. Наприклад, на території села Жидичин колись знаходилось велике місто, у якому був річковий порт, два торгівельних ринки, безліч ремісничих майстерень, переправи, кілька захисних фортець-городищ. А ще були річкові доки, у яких будувались дулібські кораблі-чайки. І, звичайно, дохристиянський релігійний центр та система підземних ходів.

Ось так-то! А ми чомусь і досі наївно вважаємо, що Луцьк було засновано у 1085, Рівне у 1283, Володимир у 988, а Буськ у 1097 році. І щороку відмічаємо ці абсолютно абсурдні та надумані дати. Чи не прийшов час дорослішати?

Підсумовуючи, скажемо наступне: на території історичної Великої Волині (сучасна Волинська область, Рівненська, західна частина Житомирської, північ Хмельницької та Тернопільської областей, Берестейщина (Білорусь), Люблінське воєводство (Польща)) вже у ІІ столітті нашої ери існувало велике князівство. Очевидно, що воно входило до складу Великої Скіфії і підкорялося центральній владі. 

А після розпаду імперії Гатила на території Волині у 6 столітті знову виникає самостійне князівство, яке незабаром стане одним з найбільших на території України – Дулібія. Більше того, це була не просто держава, а велике міждержавне об’єднання, куди увійшли всі українські племена регіону. До того ж, виникла ця держава значно раніше Великої Хорватії, яка в офіційній історіографії помилково вважається першою державою західних слов’ян у Європі.

6-9 століття стало періодом найбільшого розквіту Дулібії. Процвітала економіка, торгівля, закладалися нові міста, розбудовувалися старі. Вражає масштаб будівництва, яке постійно тривало у державі. Важко зрозуміти, як півтори тисячі років тому можна було побудувати стільки міст, городищ, фортець, торговищ, сотні кілометрів брукованих доріг, земляних валів, фортечних мурів, підземних ходів і тунелів? Звідки брались для цього кошти, робочі руки, знання? Як можна було організувати для цього сотні тисяч людей?

Ми, сучасні, читаємо історичні факти про те, що українці у давнину збудували близько двох тисяч кілометрів земляних укріплень (Змієві Вали), сотні міст, шлюзи, греблі, викопали сотні кілометрів водних каналів, спорудили цілі підземні міста – а це тисячі кілометрів тунелів і ходів, звели безліч мостів тощо. А ще й уміло господарили, торгували, виховували дітей у дусі любові до Батьківщини і поваги до батьків та Рідної Віри. Крім того – частенько й воювали,тримаючи у напрузі увесь тогочасний світ. І навіть знаючи усе це, ми не задумуємося над тим, що за цими сухими цифрами та фактами стоїть неймовірна, титанічна праця мільйонів людей.

Отож, нам потрібно навчитися поважати наших предків, які уже тисячі років тому спроможні були робити те, що нам, нинішнім, часто буває не під силу й у ХХІ столітті! Наші попередники творили життєвий подвиг, рівного якому годі й шукати у тогочасному світі! Покажіть нам бодай одне європейське городище епохи 5 або 6 століття, яке б за масштабами будівництва та кількістю жителів дорівнялося до Суренжа. А за Московію ми вже й мовчимо – тут взагалі немає про що говорити!

Дулібія, як самостійна держава, проіснувала пів тисячоліття. А у 80-х роках 10 століття князь Володимир Святославович здійснить великий похід на Захід з метою розширення кордонів своєї держави. Наслідком війни стане те, що Дулібія вимушена буде увійти до складу Київської імперії. А ще за якийсь час до Києва буде приєднана і східна частина Великої Хорватії разом із Стільським князівством. Після перемоги князь Володимир перенесе столицю волинських земель у місто Володимир (тепер Володимир-Волинський). Дулібія буде перейменована у Волинське князівство, на чолі якого у 988 році стане син Володимира Всеволод. Відтоді Волинь буде невід’ємною частиною Київської імперії аж до її розпаду. 

Олександр Ковалевський

Все берегла...

  • 24.03.13, 18:44
Его жена внезапно умерла...
А он сидел до самого восхода,
Все повторяя: "Как же ты могла?!"
Перебирая вещи из комода...

Глядел на тонкий шелк и кружева,
Лет пять лежали вещи - не носила,
"Все берегла... пока была жива...
Куском обычной ткани дорожила...

На всякий случай... Вот он и пришел!
Загадываешь чуда, ждешь, мечтаешь...
А кто-то взял... и за руку увёл!
Особый случай - день, что проживаешь!

Не оставлять на завтра! Жить сейчас!
И не беречь посуду и одежду!
Не доедать, не прятать про запас!
И быть все время вместе, а не между...

Беречь живой огонь любимых глаз,
И каждый жест, и каждую улыбку,
Все узелки, что связывают вас...
Чтоб не жалеть, что совершил ошибку..."

Девять месяцев борьбы Юлии Тимошенко

5 августа 2011 г., во время заседания по "газовому делу" в отношении обвиняемой Тимошенко Ю.В. судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев обвинил подсудимую в неуважении к суду, выразившееся только в том, что она не называет свое имя и не является на заседания. Хотя Тимошенко всегда являлась.

В своем постановлении Киреев констатировал, что Тимошенко систематически нарушала порядок в зале.Тимошенко попросила не надевать наручники в зале, и вышла из зала в сопровождении конвоя


А уже 11 октября 2011 г. тот же судья Родион Киреев вынес наиболее суровый приговор Юлии Тимошенко из всех возможных – 7 лет заключения, 3 года лишения пребывания на должности во власти. Плюс возмещение 1,5 миллиардных убытков "Нафтогазу", а также несколько тысяч затрат на экспертизы и расходы суда.

Сформулируем кратко основные конфликтные узлы, завязавшиеся 11 октября 2011г.:

1. Имидж Тимошенко.

До ареста Тимошенко Партия регионов полностью взяла под контроль медийное поле, и пробиться туда для БЮТ стало непосильной задачей. Это привело к серьезному падению рейтинга БЮТ.

Арест позволил прорвать информационную блокаду – не будет преувеличением сказать, что последние четыре месяца Тимошенко является главной темой для обсуждения в обществе, и уже никакое медиа-планирование не может эту ситуацию изменить.

Рейтинг БЮТ и Тимошенко взлетел, а все, что связано с Тимошенко, вошло в моду.

Достаточно сказать, что для освещения приговора Тимошенко в Киев прилетело более 200 журналистов из 30 стран мира.

Арест Тимошенко стал главным сюжетом всех мировых СМИ – заглавной темой всех информационных выпусков главных мировых телеканалов.

Комментарий: И сейчас имя Ю.Тимошенко не сходит с новостных сообщений мировых информационных агентств!

2. Оппозиция.

До ареста Тимошенко на оппозиционном поле вполне успешно процветали альтернативные оппозиционные проекты – Яценюк, Тягнибок, Гриценко, Кличко, которые создавали высокую конкуренцию и служили альтернативой БЮТу.

Более того, они же являлись и самыми активными критиками БЮТ. Арест утвердил Тимошенко в качестве главного оппозиционера Украины. Критика в адрес БЮТ среди оппозиции полностью исчезла.

Комментарий: Сформирован оппозиционный блок во главе с Яценюком и Юлией Тимошенко и оппозиция более-менее, уже готова к парламентским выборам.

А в качестве иллюстрации к сказанному так же приведу и письменное обращение выдающейся украинской писательница Лины Костенко и других представителей украинской интеллигенции, по поводу непризнания решения Апелляционного суда Киева по делу Юлии Тимошенко:


как все начиналось

  • 27.08.13, 22:16
Тут вспомнила в комментах, как романчик закрутила с мужем со своим.
мы жили в одном доме, общались в чате. бла-бла-бла. У него была любовь. У меня была любовь. Он любил одну повернутую на деньгах негламурную барышню (я, конечно, тоже та еще скупердяйка, но и представить себе не могу, как можно превращать деньги в ТАААКОЙ фетиш). Я тоже любила одного юношу. Очень любила.
У меня все было просто невзаимно. У него, в принципе, тоже, но с него еще и тянули деньги.
Вечер.
Я понимаю, что с юношей все совершенно безнадежно, невозможно, и у нас ничего не может быть, потому что не может быть никогда.
Я пью клинское пиво, закусываю орешками и вытирая сопли думаю, что все мужики делятся на НЕГО и остальных. И раз уж с ним ничего не вышло, то я, в принципе, могу стать женой любого. Вот просто. Найти нормального без заебов юношу, ориентированного на семью и вечные ценности, окрутить его и окольцевать. Сказки не случилось, значит, нужно просто проживать жизнь, твердо стоя на ногах и уберегая нервы.
Вот в этот момент и раздался стук в дверь. Я вытерла сопли. накинула халат и не глядя открыла.
Мой нынешний стоял на пороге с поцарапаной рукой. Я, говорит, своей невесте дверь выбил.
- Прекрасно, отвечаю я, - Проходи!
пиво мы допивали вместе.

не-не-не. Я не буду врать, что мы вот так сразу и решили закрутить романчик. Но повод присмотреться к приятелю появился. Я честно отгоревала три месяца по тому юноше, чтоб ему всегда было хорошо (чесслово, он правда классный, он ведь не виноват, что меня не полюбил). Приятель назначил дату свадьбы.
А потом нас как-то потянуло друг к другу. И я его даже почти полюбила.

Теперь? Теперь я с ним живу. Мы сходили-таки в ЗАГС. У нас ребенок. Мы мечтаем о втором. Мы наладили быт. У нас какие-то планы...
Ему иногда пишет бывшая. Злые языки говорят, что она мечтает родить от него ребенка.
Мне, слава Богу, не пишет никто.

Документы ЧАЭС: Медицинские последствия Чернобыльской аварии

  • 10.05.10, 14:22
26 апреля 1986 г. в результате взрыва четвертого реактора атомной электростанции в Чернобыле в Украине, в то время Республике бывшего Советского Союза, произошел огромный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Эти радиоактивные осадки выпали, в основном, в странах Европы, но особенно, на больших территориях Беларуси, Российской Федерации и Украины.

По оценкам, в течение 1986-1987 гг. сдерживанием распространения радиоактивных осадков и их очисткой занималось 350 000 работников, или «ликвидаторов», из числа военнослужащих, работников АЭС, местной милиции и пожарных служб. Самые большие дозы радиации получило около 240 000 ликвидаторов во время проведения работ по уменьшению последствий аварии в пределах 30-километровой зоны вокруг реактора. Впоследствии число зарегистрированных ликвидаторов увеличилось до 600 000, но лишь небольшая их часть подверглась воздействию высоких уровней радиации.

Весной и летом 1986 г. 116 000 человек было эвакуировано из районов, окружающих чернобыльский реактор, в незараженные районы. В последующие годы было переселено еще 230 000 человек.

В настоящее время приблизительно пять миллионов человек проживает в районах Беларуси, Российской Федерации и Украины, где уровни радиоактивных осадков, содержащих цезий, превышают 37 кБк/м21. Из них приблизительно 270 000 человек продолжает жить в районах, классифицированных советскими полномочными органами как зоны усиленного контроля (ЗУК), где заражение радиоактивным цезием превышает 555 кБк/м2.

Эвакуация и переселение оказались глубоко травматичными для многих людей из-за разрыва социальных связей и невозможности вернуться в свои дома, а для многих также и из-за социального клеймения, связанного с тем, что они стали «людьми, подвергшимися воздействию радиации».

Помимо отсутствия достоверной информации для людей, пострадавших в первые несколько лет после аварии, не было доверия к официальной информации, и большинство проблем со здоровьем ошибочно относились на счет воздействия радиации в результате Чернобыльской аварии.

Настоящий информационный бюллетень дает общий обзор медицинских последствий Чернобыльской аварии, которые могут быть установлены на основе высококачественных научных исследований. Предоставление обоснованной и точной информации людям, наиболее пострадавшим в результате этой аварии, должно способствовать процессу их излечения.

Проведенный ВОЗ обзор медицинских последствий
В соответствии с инициативой Форума ООН по Чернобылю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 2003 по 2005 годы провела ряд совещаний экспертов для рассмотрения всех научных данных о медицинских последствиях, связанных с этой аварией. Группа экспертов ВОЗ использовала в качестве основы Доклад 2000 г. Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР ООН), в обновленный вариант которого вошли критические обзоры опубликованной литературы и информации, представленной правительствами трех пострадавших стран. В состав Группы экспертов входили многие ученые, которые проводили исследования в этих трех пострадавших странах, а также эксперты из многих стран мира. Были также рассмотрены специальные программы медико-санитарной помощи, созданные для лечения людей в трех странах, более всего пострадавших в результате этой аварии. В результате ВОЗ опубликовала доклад «Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы медико-санитарной помощи».

Группа экспертов ВОЗ обратила особое внимание на научное качество и использовала информацию, главным образом, из рецензированных журналов, чтобы можно было сделать обоснованные выводы. Кроме того, были проведены сравнения с результатами исследований на людях, пострадавших в предыдущих ситуациях, связанных с высоким воздействием радиации, таких как люди, выжившие после взрывов атомных бомб в Японии.

Воздействие радиации
Воздействие ионизирующей радиации определяется по «поглощенной дозе», измеряемой в греях (Гр). «Эффективная доза», измеряемая в зивертах (Зв), учитывает количество поглощенной энергии от ионизирующей радиации, вид радиации и чувствительность различных органов и тканей к лучевому поражению. Для большинства случаев воздействия в результате Чернобыльской аварии поглощенные дозы являются аналогичными эффективным дозам (то есть 1Гр приблизительно равен 1 Зв).

Все люди постоянно подвергаются воздействию ионизирующей радиации из многих естественных источников, таких как космическое излучение и радиоактивные вещества естественного происхождения во всех продуктах питания, которые мы употребляем, жидкостях, которые мы пьем, и в воздухе, которым мы дышим. Это называется естественной фоновой радиацией.

В докладах НКДАР ООН сообщается, что средняя доза естественной фоновой радиации, которую ежегодно получают люди во всем мире, составляет приблизительно 2,4 мЗв2, но эта величина обычно колеблется в диапазоне 1-10 мЗв. Однако для ограниченного числа людей, проживающих в районах мира с высокой фоновой радиацией, дозы могут превышать 20 мЗв в год. Нет фактических данных о том, что это создает какой-либо риск для здоровья.

Для большинства людей более половины их дозы естественной фоновой радиации поступает от радона, радиоактивного газа, который может аккумулироваться в домах, школах и на рабочих местах. При вдыхании воздействие радиации от радона может привести к раку легких. Дозы облучения людей могут характеризоваться как низкие, если они сопоставимы с уровнями естественного фона.

Дозы, полученные в результате Чернобыльской аварии
Ниже приводятся общие средние эффективные дозы, аккумулированные за 20 лет наиболее сильно пострадавшими группами населения в результате Чернобыльской аварии. Их можно сравнить со средними дозами, которые люди обычно получают от естественного фона за 20 лет. Для сравнения приводятся также дозы, получаемые в результате обычных медицинских процедур.
Несмотря на то, что эффективные дозы большинства жителей зараженных районов являются низкими, для многих людей дозы на щитовидную железу были большими в результате употребления молока, зараженного радиоактивным йодом. Индивидуальные дозы на щитовидную железу находились в диапазоне от нескольких десятков мГр до нескольких десятков Гр.

Помимо людей, подвергшихся воздействию высоких уровней радиоактивного йода, упомянутого выше, только те ликвидаторы, которые работали вокруг разрушенного реактора в течение первых двух лет после аварии (240 000), эвакуированные (116 000) (некоторые из которых получили дозы, намного превышающие 100 мЗв) и жители сильно зараженных ЗУК (270 000) получили дозы, значительно превышающие уровни обычного естественного фона. Люди, которые проживают в настоящее время в слабозараженных районах (37 кБк/м2) продолжают получать небольшие дозы выше уровней естественного фона, но эти уровни находятся в обычном диапазоне фоновых доз, получаемых во всем мире. Для сравнения, высокая доза радиации, которую обычно получает пациент в результате компьютерной томографии всего тела, приблизительно эквивалентна суммарной дозе, аккумулированной за 20 лет жителями слабозараженных районов после Чернобыльской аварии.

Рак щитовидной железы
Значительное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы произошло у людей, которые были детьми и подростками во время аварии и проживали в наиболее зараженных районах Беларуси, Российской Федерации и Украины. Это было вызвано высокими уровнями радиоактивного йода, который вырвался из реактора Чернобыльской атомной электростанции в первые дни после аварии. Радиоактивный йод осел на пастбищах, где паслись коровы, и затем сконцентрировался в их молоке, впоследствии употребляемом детьми. К тому же, положение усугублялось общим дефицитом йода в местном рационе питания, что привело к еще большему аккумулированию радиоактивного йода в щитовидной железе. Поскольку срок жизни радиоактивного йода является коротким, если бы люди прекратили давать местное зараженное молоко детям в течение нескольких месяцев после аварии, вероятно, в большинстве случае не произошло бы увеличения рака щитовидной железы, индуцированного радиацией.

В Беларуси, Российской Федерации и Украине до настоящего времени диагностировано почти 5000 случаев рака щитовидной железы у детей, которым во время аварии было меньше 18 лет. Хотя значительное количество этих случаев заболевания раком было вызвано радиацией вследствие аварии, интенсивный медицинский мониторинг на предмет выявления заболеваний щитовидной железы среди пострадавшего населения привел также к выявлению случаев рака щитовидной железы на субклиническом уровне, в результате чего общее число случаев рака щитовидной железы увеличилось. К счастью, даже среди детей с запущенными опухолями лечение очень эффективно, и общий прогноз для молодых пациентов является хорошим. Однако им необходимо принимать лекарства всю оставшуюся жизнь, чтобы заменить потерю функции щитовидной железы в течение всей остальной жизни. Кроме того, необходимо провести более широкое исследование для оценки прогноза для детей, особенно с отдаленными метастазами. Ожидается, что увеличенная заболеваемость раком щитовидной железы в результате Чернобыльской аварии продолжится многие годы, хотя количественную оценку долгосрочным масштабам риска дать трудно.

Лейкемия и рак других органов
Ионизирующая радиация является известной причиной некоторых типов лейкемии (образования злокачественных клеток крови). Повышенный риск развития лейкемии был впервые выявлен среди людей, переживших атомные бомбардировки в Японии, примерно через два-пять лет после воздействия радиации. Последние исследования свидетельствуют о возрастании в два раза заболеваемости лейкемией среди ликвидаторов Чернобыльской аварии, подвергшихся наибольшей экспозиции. Среди детей и взрослых людей, проживающих в зараженных районах, такое возрастание не было четко продемонстрировано. На основе данных о людях, выживших после взрывов бомб в Японии, можно предположить, что сейчас, спустя 20 лет после катастрофы, большинство случаев лейкемии, которые могут быть связаны с Чернобыльской аварией, уже произошло. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для получения более точных данных.

В то время как ученые проводят исследования с целью установления того, может ли радиация быть причиной рака многих других органов, обзоры, проведенные Группой экспертов ВОЗ, не обнаружили данных о возрастании риска развития рака (за исключением рака щитовидной железы) в связи с радиацией в Чернобыле. Кроме последних данных о риске лейкемии среди ликвидаторов Чернобыльской аварии, было зарегистрировано незначительное возрастание заболеваемости раком молочной железы в предклимактерическом периоде в наиболее зараженных районах, что, по всей вероятности, вызвано радиацией. Однако для подтверждения этих двух заключений необходимо провести хорошо спроектированные эпидемиологические исследования. Отсутствие наблюдаемого возрастания риска развития рака (за исключением рака щитовидной железы) не является доказательством того, что такого возрастания не произошло. На основе данных о людях, выживших после взрывов атомных бомб, можно предположить незначительное возрастание риска развития рака даже в случае получения малых и умеренных доз радиации. Однако обнаружить такой прирост будет сложно.

Смертность
По данным НКДАР ООН (2000 г.), 134 ликвидатора получили достаточно высокие дозы радиации для постановки диагноза острой лучевой болезни (ОЛБ). Среди них 28 человек скончалось в 1986 г. в результате ОЛБ. Другие ликвидаторы скончались позднее, но причиной их смерти не обязательно было воздействие радиации.

Можно предположить увеличение количества случаев смерти от рака на протяжении всей жизни среди лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии. В связи с тем, что в настоящее время невозможно определить, какие конкретные случаи рака были вызваны радиацией, количество таких случаев смерти можно оценить лишь статистически на основе использования информации и проекций, полученных при исследованиях на людях, выживших после взрывов атомных бомб, и других подвергшихся значительному воздействию популяций. Необходимо учесть, что люди, выжившие после взрывов атомных бомб, получили высокие дозы радиации за короткий период времени, в то время как воздействие радиации в Чернобыле было в низких дозах и в течение длительного времени. Этот и другие факторы, такие как попытки определить дозы, полученные людьми спустя значительное время после аварии, а также изменения в их образе жизни и питании, приводят к очень большой неопределенности при составлении проекций в отношении будущих случаев смерти от рака. Кроме того, значительное, не связанное с радиацией, сокращение средней продолжительности жизни в трех странах за последние 15 лет, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя и табака, и уменьшение масштабов оказания медицинской помощи существенным образом осложнили выявление каких-либо воздействия радиации на смертность от рака.

Несмотря на расхождения во мнениях относительно степени риска развития рака в результате воздействия низких доз радиации, Комитет БЭИР VII при Национальной академии наук США опубликовал в 2006 г. всесторонний обзор научных сведений и пришел к заключению, что риск продолжает носить линейный характер при низких дозах без пороговой величины (так называемая «линейная беспороговая модель», или ЛБП-модель). Тем не менее, существует неопределенность в отношении силы воздействия, особенно при дозах намного ниже 100 мЗв.

Группа экспертов пришла к выводу, что среди трех групп людей, подвергшихся наибольшему воздействию радиации (240 000 ликвидаторов, 116 000 эвакуированных жителей и 270 000 жителей ЗУК), на протяжении их жизни может произойти до 4 000 дополнительных случаев смерти от рака. С учетом того, что более 120 000 человек из этих трех групп могут с течением времени умереть от рака, дополнительные случаи смерти от рака в результате воздействия радиации означают 3-4-процентное превышение обычной заболеваемости раком, вызванной всеми причинами.

Проекции относительно случаев смерти от рака среди пятимиллионного населения районов с уровнем радиоактивных осадков, содержащих цезий, в 37 кБк/м2 в Беларуси, Российской Федерации и Украине гораздо менее определенные, так как эти районы подвергались воздействию радиации в дозах, незначительно превышающих естественные уровни фоновой радиации. В соответствии с прогнозами, сделанными, по большей части, на основе ЛБП-модели, в этой популяции может произойти до 5 000 дополнительных случаев смерти от рака в результате воздействия радиации, или 0,6 % случаев смерти, ожидаемых в этой популяции в результате других причин. Еще раз подчеркиваем, что эти числа показывают лишь возможное воздействие аварии в связи с большой степенью неопределенности, о которой говорилось выше.

Чернобыль может вызвать случаи заболевания раком и в других европейских странах, за пределами Беларуси, Российской Федерации и Украины. Однако, по данным НКДАР ООН, средняя доза для этих популяций намного ниже и, поэтому, ожидаемое относительное увеличение количества случаев смерти от рака будет гораздо меньше. Прогнозируемые оценки очень неопределенны, и представляется маловероятным, что национальные статистические данные по раку в этих странах покажут какое-либо увеличение3.

Катаракты
Хрусталик глаза очень чувствителен к ионизирующей радиации. Известно, что при эффективных дозах излучения мощностью около 2 Зв могут развиться катаракты. Появление катаракт непосредственно связано с величиной дозы – чем больше доза, тем быстрее разовьется катаракта.

В ходе исследований катаракт, развившихся под воздействием радиации в Чернобыле, было установлено, что для помутнения роговицы достаточно дозы в 250 мЗв. Результаты недавних исследований, проведенных среди других популяций, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации (например, людей, выживших после взрывов атомных бомб, космонавтов, пациентов, которым делалась компьютерная томография головы) подтверждают это заключение.

Сердечно-сосудистые заболевания
На основе результатов крупного исследования, проведенного российскими учеными среди ликвидаторов аварии, можно предположить повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц, подвергшихся сильному воздействию радиации. Несмотря на то, что для подтверждения этого предположения требуются дальнейшие исследования с более длительным периодом времени для контроля полученных данных, эти результаты соответствуют результатам других исследований, проведенных, например, среди пациентов, проходящих радиотерапию, которые получают достаточно большие дозы на сердце.

Психическое здоровье и психологическое воздействие
Чернобыльская авария привела к экстенсивному переселению людей, потере экономической стабильности и долговременным угрозам для здоровья нынешнего и будущих поколений. Люди повсеместно испытывали чувства беспокойства и замешательства, а также ощущали отсутствие физического и эмоционального благополучия. Распад Советского Союза вскоре после Чернобыльской аварии и сложившаяся в результате него неустойчивая ситуация в области здравоохранения еще больше усугубила это состояние. У людей, пострадавших от аварии, по-прежнему наблюдаются тяжелые стрессовые и тревожные состояния, а также не объяснимые с медицинской точки зрения физические симптомы.

Авария оказала глубокое воздействие на психическое здоровье и благополучие целого поколения людей, главным образом, на субклиническом уровне, что, как правило, не приводит к нарушениям, которым можно поставить медицинский диагноз. Тот факт, что пострадавших людей считают в большей степени «жертвами», чем «людьми, выжившими после аварии», привел к тому, что они стали ощущать свою беспомощность и неспособность контролировать будущее. Результатом этого явились чрезмерная обеспокоенность людей в отношении своего здоровья или же их неосторожное поведение, такое как чрезмерное употребление алкоголя и табака, сбор грибов и ягод или развлечения в зонах, где до сих пор имеются предупреждающие знаки о высоких уровнях радиоактивного цезия.

Воздействие на репродуктивную функцию, наследственность и здоровье детей
Учитывая низкий уровень доз, полученных большинством людей, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской аварии, изменения таких показателей, как способность к зачатию, количество случаев мертворождений, неблагоприятный исход беременности или осложнения во время родов, не наблюдалось и не ожидается в будущем. Отмечается умеренный, но непрерывный рост количества врожденных пороков развития как в зараженных, так и в незараженных районах Беларуси, однако такой рост связан с улучшениями в области предоставления информации, а не с воздействием радиации.

Роль ВОЗ
Доклад Группы экспертов является значительным событием в деятельности ВОЗ по оценке и уменьшению воздействия на здоровье людей радиации в результате Чернобыльской аварии. ВОЗ будет активно содействовать проведению исследований и претворению в жизнь практических рекомендаций, содержащихся в этом докладе. Кроме того, ВОЗ проследит за тем, чтобы люди, в наибольшей степени пострадавшие от Чернобыльской аварии, получили основанную на научных данных информацию, которая позволит им принимать более информированные решения в отношении своего здоровья и будущего.

1 Радиоактивность радионуклидов (нестабильных ядер) измеряется в беккерелях (Бк), причем 1 Бк = 1 распаду в секунду, а кБк/м2 = 1000 Бк радионуклидов на площади в 1 квадратный метр. Упомянутые уровни, 37 и 555 кБк/м2, использовались в то время советскими полномочными органами для классификации радиоактивных осадков.

2 мЗв равен 1/1000 1 Зв.

3 24 апреля 2006 г. оценки бремени рака в Европе в результате Чернобыльской аварии будут опубликованы в Международном журнале рака и на вебсайте МАИР: www.iarc.fr

Источник: Медицинские последствия Чернобыльской аварии: обзор

Эта запись создана Суббота, 19 Декабрь, 2009 at 10:52 и размещена в категории Документы ЧАЭС. Вы можете просмотреть все записи это категории войдя в RSS 2.0. Вы можете спутиться вниз страницы и оставить отзыв.
Метки: Документы ЧАЭС, Зона отчуждения, читать;
Если вы автор данной статьи и я по какой то причине не указал это, пожалуйста свяжитесь со мной, и я исправлю эту ошибку.

Самоорганізація по-київськи

Ще рік тому про органи самоорганізації населення у Києві мало хто згадував. Це не означає, що їх не було взагалі, бо на сьогодні у столиці вже 90 ОСНів. За статистикою вони об’єднують і представляють майже мільйон киян, які не просто проживають, а прописані у Києві. (У підтексті читайте: це потенційні виборці).

Отже, рік тому про ці самі об’єднання громадян мало хто згадував, бо у столиці ще була жива пам’ять про недавні районні ради, на які, за законом, були покладені представницькі функції. Однак, райради одним махом були ліквідовані з подачі нової столичної влади.

Ті ж органи самоорганізації населення, які вже існували, як правило, були створені громадянами, що об’єдналися задля вирішення якихось нагальних проблем своєї вулиці, чи мікрорайону, або ж були створені з подачі місцевої влади "під вибори".

То що ж таке ОСНи, і чому за нинішніх столичних реалій вони, по суті, єдині мають право представляти інтереси київської громади?

По-перше, органи самоорганізації населення – специфічні утворення, які поєднують у собі риси органу влади і громадської організації.

У даному випадку про громадські організації все зрозуміло, а ось про риси, якими може бути наділений ОСН, як орган влади, мало хто знає.

Для початку поставимо питання: коли саме виникає необхідність створення ОСН?

Відповідь проста – коли громада мікрорайону, будинку, вулиці має проблеми, а влада їх вирішити не може, або не хоче. Щоб вплинути на владу, і змусити її звернути увагу на необхідність вирішення цих проблем, є два шляхи, які ведуть до однієї мети, - відстоювання інтересів жителів певної території перед владою.

Перший шлях – обирається депутат-мажоритарник, якого знають, якому довіряють, який живе на цій же території, знає її проблемі і ототожнює себе з місцевою громадою. (Лише на пострадянському просторі жителі весь час змушені протистояти владі. У більш цивілізованих країнах влада, особливо на місцях, дійсно представляє інтереси громади).

Другий шлях – обирається орган самоорганізації населення, який наділений такими ж представницькими функціями, як і депутат-мажоритарник.

Практика показує, що коли депутат дійсно працює і виконує норми закону про статус депутатів місцевих рад, то в жодних органах самоорганізації немає потреби. Але в даному разі це не про Київ.

Жителі певної території, і в першому, і в другому випадках когось уповноважують представляти інтереси громади (делегують свої повноваження).

Разом з тим, у громадян може виникнути цілком логічне питання: а навіщо цього когось обирати чи делегувати, коли користі з нього немає жодної. А немає тому, що ми не можемо контролювати депутата (хоча і маємо на це законні права), бо у нас відсутній реальний механізм відкликання. А якщо депутат не підзвітний громаді, то навіщо йому виконувати свої обіцянки?

Але що ж у такому випадку робити громаді, до кого звертатися зі своїми проблемами? Відповідь: до керівника ОСН.

Якщо у будинку створений будинком, і обраний керівник, то в першу чергу звертайтесь до нього, а він повинен, по-перше, вислухати вас.

По-друге, якщо проблема стосується не лише вас особисто, ще й зібрати підписи усіх мешканців будинку (яких, власне стосується саме ця проблема).

По-третє, треба зробити доручення депутату місцевої ради, який обирався від певної території, доручити йому зробити депутатське звернення до відповідних органів, які наділені владними повноваженнями і повинні опікуватися вирішенням саме цієї проблеми.

По-четверте, отримавши відповідь від депутата, голова будинкому має доповісти мешканцям по суті розгляду їхньої проблеми. (Лише на підставі отримання офіційної відповіді від представника влади).

Що робити, коли будинком не створений, до кого тоді звертатися? Звертатися потрібно до голови ОСН мікрорайону (вулиці). А він повинен виконати ті ж дії, що й голова будинкому.

На практиці усі звикли до ситуації, коли з усіма своїми проблемами звертаємося у ЖЕК, ЖРЕО. Але житлово-комунальні служби, хоча і мають багато функцій, вирішують лише деякі проблеми комунального характеру, але не можуть вирішувати головного питання – фінансування певної території. Тому зазвичай мешканці чують відповідь, що коштів на це немає.

Знову постає питання: хто ж може вирішувати проблеми? Відповідь: органи місцевої влади, які, відповідно до закону, повинні це робити. Хто може змусити, зокрема Київраду, повернутися обличчям до київської громади? Лише сама громада, але в особі обраного представницького органу. Цим органом і є ОСН.

Так, згідно із законом про місцеве самоврядування, до системи місцевого самоврядування належать (на прикладі Київ):

територіальна громада;

районна рада;

міська рада;

міський голова;

виконавчі органи міської ради (РДА, КМДА);

органи самоорганізації населення.

Усе чітко і зрозуміло. А хто ж із них повинен представляти інтереси мешканців, тобто, хто наділений представницькими функціями?

Розберемося по пунктах.

Що таке територіальна громада? Це кожен із мешканців, усі мешканці , та разом з тим, – ніхто. Тому, що інтереси кожного із жителів, окрім них самих, ніхто не представляє, і кожен врешті-решт залишається наодинці зі своєю проблемою, і безпомічним перед владою. Бо люди поодинці, а їм протистоїть добре згуртована, монолітна система влади.

Що таке районна рада? Теж ніхто, і в неї теж немає представницьких функцій, тому, що її взагалі в Києві немає. А міський голова? Де він у нас? Немає зараз в Києві мера, про це всім відомо.

А повинен бути і виконувати свої функції, - опікуватися інтересами громади, яка його обрала. Немає мера, - немає і представницьких функцій, які йому за законом належать.

Можливо, зрештою, виконавчі органи місцевої влади – РДА та КМДА – повинні виконувати свої представницькі функції? Ні, не повинні, тому, що в них таких функцій за законом немає! Керівники державних адміністрацій у Києві, на жаль, за законом, не обираються, а призначаються президентом. Зрозуміло, що вони представляють не інтереси громади, а інтереси правлячої партії.

Тож найбільш реальним механізмом представництва інтересів громади є органи самоорганізації населення. Саме ОСН, згідно з законом можуть представляти інтереси мешканців, оскільки вони дійсно є владою територіальної громади.

Мешканці самі, у своєму мікрорайоні (вулиці, будинку), як виявляється, можуть обрати (і не треба чекати, поки хтось "нагорі" призначить вибори) свій власний орган місцевої влади. Саме так!

http://kiev.pravda.com.ua/columns/4edd0aad57e6b/

женюсь (с) .

 - Вот, предложение ей сделал, женюсь!
  - Зачем?
  - Что "зачем"? Жениться? Любовь же у нас!

  - Какое отношение ЛЮБОВЬ имеет к регистрации брака? Кто тебе запрещает любить?
  - Ну... она настояла...
  - Ты соглашаешься удовлетворять все бабские хотелки? А что с твоими СОБСТВЕННЫМИ желаниями и интересами?

 - Ну как... э-э-э, детей хочу.
  - Дети появляются вовсе не от похода в ЗАГС.
  - Э-э, ну ведь так положено!
  -Кем?
  - ...э-э-э.

   - Хорошо, что ты получаешь, вступая в официальный брак?
  - Ну...как...жену.
  - Ошибаешься. По действующему законодательству жена тебе не только не обязана верность хранить, но и проживать с тобой не обязана. Даже сексом с тобой заниматься не обязана. Так что же ты получаешь?
  - Ну...семью.

  - Какая же это "семья"?
  - Э-э, нормальная, патриархальная.
  - О какой патриархальности идет речь, если муж в такой "семье" не имеет вообще никаких прав и никаких прав в отношении потомства?

  - Каких прав?
  - Никаких. Ты не можешь заставить жену беременеть и рожать, ты не можешь запретить ей аборт, если она захочет его сделать. Все репродуктивные решения в России женщины принимают единолично. Ты не имеешь защиты собственных имущественных интересов. Ты не имеешь права на собственных детей. Ты не имеешь права даже на регулярный секс или защиту своей чести в случае женской измены или беременности не от тебя.

  - Как это "беременности не от меня"? Как она посмеет?!
  - Легко. До 30% официальных отцов растят, сами того не подозревая, чужих детей. Точных данные, разумеется, никто не опубликует, иначе сам понимаешь, что начнется.

 - Она говорит про гарантии долговременных отношений!
  - ЧЬИ гарантии? Ее? А ТЫ гарантии чего получаешь? И о какой "долговременности" отношений ты говоришь, если 4 из 5 браков распадается в первые 5 лет супружеской жизни.
  - Я не знал...но она меня любит. Говорит, что любит!

  - Она будет меньше тебя любить без штампа в паспорте? Зачем действительно любящей тебя женщине ЗАГС? А ты знаешь, что именно жены выступают инициаторами 75-80% разводов?
  - Н-нет, я не..не знал. Но ей нужна, как она говорит, уверенность. Понимаешь, мы как раз планировали пожениться, потом продать мою "двушку", вступить в ипотеку и купить "трешку".
  - Глупее придумать нельзя.

 - Но почему?!
  - После того, как ты купишь "трешку" в браке, она, как и все приобретаемое тобой, будет считаться "совместно нажитым" имуществом и подлежит разделу пополам в случае развода.
  - Но ведь "двушка" подарена мне родителями, 90% стоимости будущей "трешки" — это деньги от продажи моей квартиры, а работать буду только я!
  - Бабосуды это не интересует: трешка приобреталась в браке? Значит, пополам. Мало того, Верховный Суд создал прецедент, по которому судья может отступить даже от соотношения "50 на 50", разумеется, "в интересах детей".

  - Я в шоке! Ну а если я заключу брачный контракт?
  - Брачный не имеет абсолютно никакой силы, он легко может быть признан ничтожным, если по мнению судьи он будет "сильно нарушать интересы одной из сторон". Так ЗАЧЕМ ты женишься?

  - Чтобы ...у детей были все права. Чтобы у них был официальный отец.
  - Типичная правовая безграмотность: права детей, твое официальное отцовство, наследственное право детей НИКАК не зависят от того, был заключен брак или нет.
  - Но она мне сказала... А мои права отца?

  - У отцов де-факто нет прав. В случае развода (а их 60-83%) 98% детей автоматически оставляют с матерями, 70% бывших жен безнаказанно препятствуют общению детей с отцами.
  - Я в суд подам.
  - Суд присудит тебе 1 час общения с ребенком в неделю, а бывшая жена увезет его в другой город к родителям или просто не будет открывать дверь. Твои действия?
  - Да...я..я алименты перестану платить!

  - Из официальной зарплаты их вычтут в бухгалтерии автоматически. Будешь бегать — опишут имущество или даже в тюрьму посадят. А чтобы бы ты резвей был, так в 2008 года пени за просрочку алиментов увеличены в 5 раз. Да, если соберешься продавать машину или квартиру — и с этого алименты не забудь заплатить.
  - Невероятно!

  - Факт. Алиментный беспредел постоянно и методично усиливается.
  - Но я могу хотя бы удостовериться, что все алименты пойдут на ребенка?
  - Нет. Траты женщиной алиментов до сих пор абсолютно бесконтрольны.

  - А что она тратит на ребенка такую же сумму, - я могу хотя бы в этом удостовериться?
  - Закон не предусматривает подобной возможности.
  - Ну...а если ребенок со мной останется?

  - Маловероятно. Проще в лотерею выиграть: в год рассматривается тысячи исков о месте проживания ребенка, но по-прежнему 98% детей почти автоматически оставляются с матерями.
  - Я..я не знал всего этого. Но...что же мне делать? 

- Думать, дружище, думать. Своими мозгами, а не бабскими интересами. 

Замирение с Западом ценой собственных детейВ начале лета праздновали День защиты детей. Президент Украины Виктор Янукович в своем поздравлении отметил: «Дети - наше самое дорогое сокровище, будущее и надежда страны. Главная обязанность семьи, школы, органов государственной власти, общественности - обеспечивать надлежащий уровень воспитания и соблюдения их прав, постоянно заботиться о формировании их способностей и интересов».

 

К сожалению, детской и молодежной политикой занимается не правительство, а международные организации, с усердием фанатика насаждающие в Украине ювенальную юстицию.

 


Палиця Ігор Петрович (легенька люстрація)

род. 10 декабря 1972, Луцк, Заслужений економіст України, Голова Одеської обласної державної адміністрації з 6 травня 2014. (Чого його в Одесу понесло?)


2003 роки - в. о. члена правління, комерційний директор, голова правління ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття". З лютого 2003 р. - голова правління ВАТ "Укрнафта".Також контролював компанію "Нафтохімік Прикарпаття", яку зв'язують з гірськолижним туристичним комплексом "Буковель" в Івано-франківській області і власником якого є ТОВ "Скорцонера". Пов'язують з бізнес-групою "Приват".

На виборах 2012 року Ігор Палиця був обраний у Верховну Раду 7-го скликання по 22-у округу Волинської області, позафракційний. Депутат зареєстрував законопроект про обов'язкові екзамени з української мови для усіх держслужбовців країни, відмітивши, що ведення цього законопроекту дозволить збільшити сферу застосування української мови.

Всяке різне, але терпиме.

проживає в місті Яремче Івано-Франківської області, (ото не має спокою чоловік)
судимість відсутня,

телефон і ел. пошта http://gapp.rada.gov.ua/mps/info/page/11133

З 2011 року - головний спонсор луцької "Волині".

Тепер трохи дьогтю: Палиця Ігор Петрович (НУНС): Я голосував за російську мову як другу державну мову (04.07.2012) http://blogs.pravda.com.ua/authors/kuzyo/4ff365464d71f/, а також за сотні законів, потрібних ПР, в т...ч. і за зміни до Конституції та Харківські угоди

С днем рождения, Друг! Пароход, человек и цистерна.

Счастливому нефтяному папе, начавшему свою головокружительную карьеру с организации подпольного вывоза табака с одной из местных табачных фабрик посвящается. Здесь будут перепутаны и времена и местоимения и лица. Я не собираюсь нивелировать свой тост на потребу лингвистам. Примите, как есть. или не читайте вовсе.

Редкий человек. Есть люди, для которых процесс доказательства всем и самому себе в первую очередь, важнее конечного результата. Но в процессе сбора аргументов в свою пользу вдруг оказывается, что так или иначе все банально смотрят на длину пиписьки. Меряться машинами, смолетами, дачами. На заре мерялок - даже телефонами. Никто не понимает, что многое из этого - просто побочный эффект самой гонки.

Кстати, свою первую автомашину он собрал из нескольких ящиков запчастей, купленных за табак. Потом они с женой жили на берегу моря в немецком бараке вместе с таксой и крысами в подвале. Я был у них в гостях и мне там ужасно нравилось.

Хотя уже тогда я был, хоть и начинающий, но вполне знаменитый доктор, обеспеченный жильем, но без машины.

Потом этот человечище путём жесткого и целенаправленного сэлфмейдинга таки поднял свой большой бизнес и теперь окучивает большие просторы нашей страны. Живет в восьмиэтажном пентхауезе по чертежам самого Ботичелли, имеет многоэтажную гостиницу и двойняшек, которым в этом году (если не путаю) пора идти в школу.

А теперь посмотрим, какие изменения произошли в моей жизни. Да, я по-прежнему доктор. Уже совсем не начинающий, но по-прежнему вполне востребванный в кругах, которые могут (способны) это понять. Только теперь уже я проживаю в подобии немецкого барака, что меня страшно радует, ибо доставляет много меньше хлопот, чем пентхауз. Зато далеко от любимого Крыма, дочки  и Черного моря, что печалит.

Но счастлив я точно так же, как и раньше. И, возможно, именно те вечера и посиделки в бараке с крысами в подвале на берегу моря были одними из лучших моментов в моей жизни. Тогда было все настоящее. Включая и крыс.

Короче, с днем рождения тебя, Дружище. Ты так много раз меня выручал, что даже не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Впрочем, этого не знает никто. Точно также, как и ты не знаешь, как сложилась бы твоя. И хотя доктор Ливси не совсем нефтяной магнат, а ты не совсем доктор, но ты мне всегда напоминал этого позитивного персонажа. Улыбайся и цени мгновения.

Map

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее в политике конфиденциальности